Wyświetlanie relacji między formułami a komórkami

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Sprawdzenie dokładności formuł lub znalezienie źródła błędu może być trudne, jeśli w formule są używane komórki poprzedniki lub komórki zależne:

 • Komórki poprzedzające —   komórki, do których odwołują się formuły do innej komórki. Na przykład jeśli komórka D10 zawiera formułę = B5, komórka B5 jest poprzednikiem komórki D10.

 • Komórki zależne —    te komórki zawierają formuły, które odwołują się do innych komórek. Na przykład jeśli komórka D10 zawiera formułę = B5, komórka D10 jest zależne od komórki B5.

Aby ułatwić sprawdzanie formuł, służy poleceń Śledź poprzedniki i Śledź zależności do graficznego wyświetlania i śledzenia relacji między komórkami i formułami za pomocą strzałki śledzące, jak pokazano na poniższym rysunku.

Arkusz ze strzałkami śledzącymi

Wykonaj poniższe czynności, aby wyświetlić formuły relacje między komórkami:

 1. Kliknij pozycję plik > Opcje > Zaawansowane.

  Uwaga: Jeśli korzystasz z Excel 2007; Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij przycisk Opcje programu Excel, a następnie kliknij kategorię Zaawansowane

 2. W sekcji Opcje wyświetlania dla tego skoroszytu wybierz skoroszyt, a następnie sprawdź, czy Wszystkie w wybrano dla obiektów.

 3. Aby określić Tworzenie odwołań do komórek w innym skoroszycie, musi być otwarty ten skoroszyt. Program Microsoft Office Excel nie może przejść do komórki w arkuszu, który nie jest otwarty.

 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz komórkę zawierającą formułę, dla której chcesz znaleźć komórki poprzedników.

 2. Aby wyświetlić strzałkę śledzącą do każdej komórki, która dostarcza dane wprost do komórki aktywnej, na karcie formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Śledź poprzedniki Obraz przycisku .

  • Niebieskie strzałki pokazują komórki bez błędów. Czerwone strzałki pokazują komórki, które powodują błędy. Jeśli zaznaczona komórka odwołuje się komórka w innym arkuszu lub skoroszycie, to czarna strzałka wskazuje od zaznaczonej komórki do ikony arkusza Ikona skoroszytu . Skoroszyt musi być otwarty, program Excel mógł śledzić te zależności.

 3. Aby zidentyfikować następny poziom komórek dostarczających dane do komórki aktywnej, kliknij ponownie przycisk Śledź poprzedniki Obraz przycisku .

 4. Aby usunąć jeden poziom strzałki śledzące naraz, Rozpocznij od komórki poprzedników najdalej od komórki aktywnej. Na karcie formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij strzałkę obok przycisku Usuń strzałki, a następnie kliknij przycisk Usuń strzałki poprzedzające Obraz przycisku . Aby usunąć następny poziom strzałki śledzące, kliknij ponownie przycisk.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz komórkę, której komórki zależne chcesz zidentyfikować.

 2. Aby wyświetlić strzałkę śledzącą do każdej komórki, która jest zależna od komórki aktywnej, na karcie formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Śledź zależności Obraz przycisku .

  Niebieskie strzałki pokazują komórki bez błędów. Czerwone strzałki pokazują komórki, które powodują błędy. Jeśli zaznaczona komórka odwołuje się komórka w innym arkuszu lub skoroszycie, to czarna strzałka wskazuje od zaznaczonej komórki do ikony arkusza Ikona skoroszytu . Skoroszyt musi być otwarty, program Excel mógł śledzić te zależności.

 3. Aby zidentyfikować następny poziom komórek zależnych od komórki aktywnej, kliknij ponownie przycisk Śledź zależności Obraz przycisku .

 4. Aby usunąć jeden poziom strzałki śledzące w danym momencie, począwszy od komórki zależne najdalej od komórki aktywnej, na karcie formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij strzałkę obok przycisku Usuń strzałki, a następnie kliknij Usuń Strzałki zależności Obraz przycisku . Aby usunąć następny poziom strzałki śledzące, kliknij ponownie przycisk.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W pustej komórce wpisz = (znak równości).

 2. Kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

  Przycisk Zaznacz wszystko

 3. Zaznacz komórkę i na karcie formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Śledź poprzedniki Obraz przycisku dwa razy

Aby usunąć wszystkie strzałki śledzące w arkuszu, na karcie formuły w grupie Inspekcja formuł, kliknij przycisk Usuń strzałki Obraz przycisku .

Problem: Program Microsoft Excel słychać sygnał dźwiękowy, po kliknięciu przycisku Śledź zależności lub polecenie Śledź poprzedniki.

Jeśli program Excel dźwięków po kliknięciu przycisku Śledź zależności Obraz przycisku lub Śledź poprzedniki Obraz przycisku , program Excel ma albo śledzić wszystkie poziomy formuły lub próbujesz śledzenia elementu, który jest trzeciej. Następujące elementy w arkuszach, które mogą być odwołują się formuły nie są krzyżową, za pomocą narzędzi inspekcji:

 • Odwołania do pól tekstowych, wykresy osadzone lub obrazy w arkuszach.

 • Raporty w formie tabeli przestawnej.

 • Odwołania do stałych nazwanych.

 • Formuły odwołujące znajdujące się w innym skoroszycie do komórki aktywnej, jeśli skoroszyt jest zamknięty.

Uwagi: 

 • Aby wyświetlić oznaczone kolorami poprzedniki dla argumentów w formule, zaznacz komórkę i naciśnij klawisz F2.

 • Aby zaznaczyć komórkę leżącą na drugim końcu strzałki, należy kliknąć dwukrotnie strzałkę. Jeśli komórka jest w innym arkuszu lub skoroszycie, należy kliknąć dwukrotnie czarną strzałkę w celu wyświetlenia okna dialogowego Przechodzenie do, a następnie kliknąć dwukrotnie odpowiednie odwołanie na liście Przejdź do.

 • Wszystkie strzałki śledzące znikają, gdy zmieniasz formułę, do którego strzałki punktu, wstawiania lub usuwania wierszy lub kolumn, lub usunąć oraz przenieść komórki. Aby przywrócić strzałki śledzące po wprowadzeniu zmian, należy użyć polecenia inspekcji w arkuszu ponownie. Aby śledzić oryginalny strzałki śledzące, wydrukuj arkusz z wyświetlonymi strzałkami przed wprowadzeniem zmian.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×