Wyświetlanie raportów dziennika inspekcji

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Raporty dziennika inspekcji, które są dostępne z programu SharePoint umożliwia wyświetlanie danych w dzienników inspekcji dla zbioru witryn. Możesz sortowania, filtrowania i analizowania tych danych, aby określić, która została wykonana co z witryny, listy, biblioteki, typy zawartości, elementów list i plików biblioteki w zbiorze witryn. Na przykład można określić, kto usunięte zawartość, która.

Wiedza o tym, kto wykonał określone akcje względem określonej zawartości w zbiorze witryn, może mieć kluczowe znaczenie we wspieraniu w organizacji w zakresie spełniania odpowiednich wymogów (np. dotyczących zgodności z przepisami lub zarządzania rekordami). Raport dziennika inspekcji można zapisać jako skoroszyt programu Microsoft Excel 2013 Preview w bibliotece określonego zbioru witryn.

Uwaga: Inspekcja musi być włączona na raporty dziennika inspekcji. Znajdź więcej informacji na temat włączania funkcji inspekcji w Konfigurowanie ustawień inspekcji dla zbioru witryn.

Uwaga: Strony, takie jak .aspx, nie są traktowane jako dokumenty, nie należy inspekcji w SharePoint Server 2016.

Poniżej wymieniono zdarzenia, które można uwzględniać w raportach dziennika inspekcji, pomocnych w określeniu, kto wykonuje określone akcje względem zawartości zbioru witryn:

 • Otwarcie lub pobranie dokumentów, wyświetlenie elementów na listach lub wyświetlenie właściwości elementów (to zdarzenie nie jest dostępne w przypadku witryn usługi SharePoint Online)

 • Edytowanie elementów

 • Zaewidencjonowanie i wyewidencjonowanie elementów

 • Przeniesienie elementów i skopiowanie ich do innej lokalizacji w zbiorze witryn

 • Usunięcie i przywrócenie elementów

 • Zmiany w kolumnach i typach zawartości

 • Kwerendy wyszukiwania

 • Zmiany w kontach i uprawnieniach użytkowników

 • Zmiany w ustawieniach inspekcji i usunięcie zdarzeń dziennika inspekcji

 • Zdarzenia przepływu pracy

 • Zdarzenia niestandardowe

Za pomocą programu SharePoint do dyspozycji następujące raporty dziennika inspekcji pomagają w określeniu, kto wykonuje określone akcje względem zawartości zbioru witryn:

 • Wyświetlanie zawartości    Zawiera informacje o użytkownikach, którzy wyświetlili zawartość witryny. W usłudze SharePoint Online raport ten będzie pusty, ponieważ te zdarzenia nie są przechwytywane podczas inspekcji.

 • Modyfikacje zawartości    Zawiera informacje o zmianach w zawartości, takich jak modyfikowanie, usuwanie, ewidencjonowanie i wyewidencjonowywanie dokumentów.

 • Usunięcie    Zawiera informacje o usuniętej zawartości.

 • Modyfikacje typów zawartości i list    Zawiera informacje o typach zawartości, które zostały dodane, edytowane i usunięte.

 • Modyfikacje zasad    Zawiera informacje o zdarzeniach powodujących zmianę zasad zarządzania informacjami w zbiorze witryn.

 • Wygasanie i usuwanie    Zawiera informacje o wszystkich zdarzeniach związanych ze sposobem usuwania zawartości po jej wygaśnięciu.

 • Ustawienia inspekcji    Zawiera informacje o zmianach w ustawieniach inspekcji.

 • Ustawienia zabezpieczeń    Zawiera informacje o zmianach w ustawieniach zabezpieczeń, takich jak zdarzenia dotyczące użytkownika lub grupy, ról i praw.

 • Uruchom raport niestandardowy    Umożliwia określenie filtrów raportu niestandardowego, na przykład w celu ograniczenia raportu do określonego zestawu zdarzeń, elementów z określonej listy, określonego zakresu dat lub zdarzeń wykonywanych przez określonych użytkowników.

Poniżej przedstawiono przykładowy raport dziennika inspekcji usunięcia. Inne raporty dziennika inspekcji wyglądają podobnie.

 • Podsumowanie danych dotyczących inspekcji ma postać tabeli przestawnej w arkuszu Dane inspekcji — Tabela skoroszytu.

  Podsumowanie danych inspekcji w tabeli przestawnej

 • Dane raportu są przedstawione w arkuszu dane raportu 1 skoroszytu.

  Dane raportu inspekcji usunięcia

Aby wyświetlić raport dziennika inspekcji:

 1. Kliknij pozycję Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. Kliknij pozycję Raporty dziennika inspekcji w sekcji Administracja zbiorem witryn.

 3. Wybierz raport, który chcesz, takie jak usunięcie na stronie Wyświetl raporty inspekcji.

 4. Wpisz adres URL lub Przejdź do biblioteki, w której chcesz zapisać raport, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Na stronie Operacja ukończona pomyślnie kliknij łącze kliknij tutaj, aby wyświetlić raport. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, może to być, ponieważ nie zostały włączone dzienniki inspekcji lub Brak danych do pokazania. Zobacz Konfigurowanie ustawień inspekcji dla zbioru witryn , aby się upewnić, że skonfigurowano rejestrowanie zdarzeń.

  Uwagi: 

  • Co najmniej program Excel w wersji 2013 musi być zainstalowany wyświetlać raporty dziennika inspekcji, klikając pozycję kliknij tutaj, aby wyświetlić raport.

  • Jeśli zamiast tego dla biblioteki włączono otwieranie dokumentów w przeglądarce, należy przejść do biblioteki, w której zapisano raport dziennika inspekcji, wskazać raport dziennika inspekcji, kliknąć strzałkę w dół, a następnie kliknąć pozycję Wyświetl w przeglądarce.

Za pomocą standardowych funkcji programu Excel można zawężać raporty w celu uwzględnienia tylko określonych informacji. Oto niektóre sposoby analizowania i wyświetlania danych dziennika:

 • Filtrowanie raportu dziennika inspekcji pod kątem określonej witryny.

 • Filtrowanie raportu dziennika inspekcji pod kątem określonego zakresu dat.

 • Sortowanie raportu dziennika inspekcji.

 • Określanie, kto zaktualizował zawartość.

 • Określanie, jaka zawartość została usunięta i nie przywrócona.

 • Wyświetlanie zmian w uprawnieniach do elementu.

Zobacz też

Konfigurowanie ustawień inspekcji dla zbioru witryn

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×