Wyświetlanie przykładów funkcji zaawansowanych w dołączonych przykładowych diagramach

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przykładowe diagramy w programie Visio Professional i Premium ułatwiają poznanie niektórych bardziej zaawansowanych funkcji programu, takich jak łączenie danych i diagramy przestawne.

Każdy przykładowy diagram został zaprojektowany w określonym celu, na przykład do prezentowania osi czasu projektu lub informacji o sprzedaży, i do każdego dołączono dane w skoroszycie programu Microsoft Excel. Każdy przykładowy diagram można otworzyć i edytować, aby zobaczyć, jak działają użyte w nim funkcje, a nawet można go zapisać. Aby edytować również przykładowe dane, należy zapisać ich kopię i ponownie ustanowić połączenie między skopiowanymi danymi a rysunkiem przykładowym.

Krok 1. Otwieranie przykładowego diagramu

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Nowe.

 3. W obszarze Inne sposoby rozpoczęcia pracy kliknij pozycję Przykładowe diagramy.

 4. Kliknij przykładowy diagram, który chcesz otworzyć.

 5. W okienku informacji po prawej stronie okna kliknij pozycję Otwórz.

Początek strony

Krok 2. Zapisywanie kopii przykładowych danych

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Nowe.

 3. W obszarze Inne sposoby rozpoczęcia pracy kliknij pozycję Przykładowe diagramy.

 4. Kliknij przykładowy diagram, który chcesz otworzyć.

 5. W okienku informacji po prawej stronie okna kliknij pozycję Otwórz przykładowe dane.

  Zostanie otwarty program Excel ze skoroszytem zawierającym przykładowe dane.

 6. Zapisz kopię skoroszytu w wybranej lokalizacji, na przykład na pulpicie lub w folderze z dokumentami.

Teraz można otworzyć kopię przykładowych danych i edytować ją.

Początek strony

Krok 3. Łączenie skopiowanych danych z przykładowym diagramem

Uwaga: Procedura diagramów przestawnych jest inny, a jest objęta oddzielnie w następnej sekcji.

 1. Otwórz przykładowy diagram, z którym chcesz połączyć skopiowane dane.

 2. Na karcie Dane kliknij strzałkę obok pozycji Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Odśwież dane.

 3. W oknie dialogowym Odświeżanie danych kliknij przycisk Konfiguruj.

 4. W oknie dialogowym Konfigurowanie odświeżania kliknij przycisk Zmień źródło danych.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, używając kopii danych jako źródła danych.

 6. Po ukończeniu pracy kreatora kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Konfigurowanie odświeżania, a następnie kliknij przycisk Odśwież w oknie dialogowym Odświeżanie danych.

Początek strony

Łączenie skopiowanych danych z przykładowym diagramem przestawnym

Jak ustalić, czy próbka jest diagramu przestawnego

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Nowe.

 3. W obszarze Inne sposoby rozpoczęcia pracy kliknij pozycję Przykładowe diagramy.

 4. Kliknij przykładowy diagram, który chcesz sprawdzić.

 5. W okienku informacji po prawej stronie okna zostanie wyświetlony opis przykładu. Jeśli przykład jest diagramem przestawnym, informacja o tym znajdzie się w opisie.

 1. Otwórz rysunek z diagramem przestawnym, z którym chcesz połączyć skopiowane dane.

  Uwaga: Jeśli na rysunku występuje kilka diagramów przestawnych, należy powtórzyć tę procedurę dla każdego diagramu przestawnego, z którym mają zostać połączone skopiowane dane.

 2. Zaznacz kształt diagramu przestawnego na rysunku.

 3. Na karcie Diagram przestawny kliknij strzałkę poniżej pozycji Odśwież.

 4. Kliknij pozycję Zmień źródło danych.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, używając kopii danych jako źródła danych.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×