Wyświetlanie podglądu szablonu formularza

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby upewnić się, że formularze oparte na szablonie formularza będzie działać zgodnie z oczekiwaniami, gdy użytkownik wypełnia je, można wyświetlić podgląd szablonu formularza, aby przetestować jego wygląd i funkcje. Powoduje wyświetlanie podglądu szablonu formularza podczas projektowania go, aby przetestować określonego formantu lub funkcji. Również jest dobrym pomysłem jest wyświetlanie podglądu szablonu formularza przed opublikowaniem.

W tym artykule

Omówienie

Wyświetlanie podglądu szablonu formularza

Podgląd szablonu formularza przy użyciu pełnego zaufania lub ograniczony poziom zabezpieczeń

Wyświetlanie podglądu szablonu formularza z poziomu zabezpieczeń domeny

Wyświetlanie podglądu szablonu formularza z przykładowymi danymi

Omówienie

Podczas projektowania szablonu formularza, możesz za pomocą funkcji Podgląd testowanie funkcji i wygląd szablonu formularza. Podgląd i testowanie szablonu formularza umożliwia Zobacz i Praca z szablonu formularza z perspektywy użytkownika. Po kliknięciu przycisku Podgląd na pasku narzędzi Standardowy formularz oparty na szablonie formularza zostanie otwarty w oddzielnym oknie podglądu. Następnie możesz przetestować szablon formularza przez wprowadzanie danych do kontrolek w celu sprawdzenia różnych funkcji, takich jak formatowanie tekstu, formatowanie warunkowe, reguły, formuły i sprawdzanie poprawności danych. Jeśli używasz poziomy zabezpieczeń lub dodano role użytkowników do szablonu formularza, można również sprawdzić te funkcje podczas wyświetlania podglądu szablonu formularza. Za pomocą okna podglądu umożliwia wykryć błędy w projekcie szablonu formularza, a następnie szybko przełączyć się do okna projektowania, gdzie można je poprawić. Aby zidentyfikować które okno jest w podglądzie lub Projekt pojawia się na pasku tytułu każdego okna.

Jeśli korzystasz z spójny zbiór danych, aby przetestować szablonu formularza można poprawić wydajność oraz dokładność testy przy użyciu formularza z przykładowymi danymi zamiast ręcznego wprowadzania danych w każdym podglądu szablonu formularza. Dane przykładowe to tekst zastępczy wyświetlany w formantach formularza, a także przykładowy wygląd tekstu w kontrolce podczas jego wypełniania przez użytkownika. Przykładowe dane są widoczne tylko wtedy, gdy podglądu szablonu formularza.

Początek strony

Wyświetlanie podglądu szablonu formularza

 1. Aby przetestować roli użytkownika w szablonie formularza, określić, która ma zostać sprawdzona szablonu formularza z.

  Jak to zrobić?

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

  2. Na liście Kategoria kliknij pozycję Podgląd.

  3. Na liście Podgląd jako w obszarze roli użytkownika kliknij roli użytkownika, który ma zostać sprawdzona.

 2. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Podgląd szablonu formularza przy użyciu pełnego zaufania lub ograniczony poziom zabezpieczeń

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

 2. Na liście Kategoria kliknij przycisk bezpieczeństwo i zaufanie.

 3. W obszarze Poziom zabezpieczeń, wyczyść automatycznie określić poziom zabezpieczeń (zalecane) zaznacz pole wyboru, a następnie kliknij poziom zabezpieczeń, który chcesz zastosować do szablonu formularza.

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Wyświetlanie podglądu szablonu formularza z poziomu zabezpieczeń domeny

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

 2. Na liście Kategoria kliknij przycisk bezpieczeństwo i zaufanie.

 3. W obszarze Poziom zabezpieczeń, wyczyść automatycznie określić poziom zabezpieczeń (zalecane) zaznacz pole wyboru, a następnie kliknij pozycję domeny (formularz może uzyskać dostęp do zawartości z domeny, w którym znajduje się).

 4. Na liście Kategoria kliknij pozycję Podgląd.

 5. W polu domena wpisz nazwę domeny, w której będzie można opublikować szablonu formularza.

 6. Kliknij przycisk OK.

 7. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Wyświetlanie podglądu szablonu formularza z przykładowymi danymi

Jeśli zamierzasz często przetestować szablon formularza, można zaoszczędzić czas tworząc formularz oparty na szablonie formularza, który zawiera dane przykładowe, a następnie Konfigurowanie szablonu formularza w celu użyć tych przykładowych danych w każdym wyświetlanie podglądu szablonu formularza. Przy użyciu formularza z danymi przykładowymi, nie będą mieć wprowadzanie tych samych danych w każdym podglądu szablonu formularza.

 1. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Podgląd lub naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + B.

 2. Wpisz dane przykładowe w odpowiednich kontrolek.

 3. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.

 4. W oknie dialogowym Zapisywanie jako przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać formularz z danymi przykładowymi, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 5. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij pozycję Zamknij podgląd.

 6. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

 7. Na liście Kategoria kliknij pozycję Podgląd.

 8. W polu Lokalizacja pliku w obszarze dane przykładowe kliknij przycisk Przeglądaj.

 9. W oknie dialogowym Przeglądaj przejdź do lokalizacji, w której zapisano formularza z przykładowymi danymi, kliknij formularz, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 10. Kliknij przycisk OK.

 11. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×