Wyświetlanie numerów jako numery PESEL

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Każdy numer można skonfigurować jako numer PESEL. Można na przykład skonfigurować 11-cyfrowy numer, taki jak 55555512345, jako 555555-12-345.

Co chcesz zrobić?

Wyświetlanie całych numerów PESEL

Wyświetlanie tylko kilku ostatnich cyfr numerów PESEL

Wyświetlanie całych numerów PESEL

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, które mają zostać sformatowane.

  Jak zaznaczyć komórkę lub zakres

  Aby zaznaczyć

  Wykonaj

  Pojedynczą komórkę

  Kliknij komórkę lub przejdź do niej, naciskając klawisze strzałek.

  Zakres komórek

  Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie przeciągnij zaznaczenie do ostatniej komórki lub przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, naciskając klawisze strzałek, aby rozszerzyć zaznaczenie.

  Można również zaznaczyć pierwszą komórkę zakresu, a następnie nacisnąć klawisz F8, aby rozszerzyć zaznaczenie, używając klawiszy strzałek. Aby wyłączyć rozszerzanie zaznaczenia, należy ponownie nacisnąć klawisz F8.

  Duży zakres komórek

  Kliknij pierwszą komórkę w zakresie, a następnie przytrzymaj klawisz SHIFT i kliknij ostatnią komórkę w zakresie. Aby wyświetlić ostatnią komórkę, można przewinąć ekran.

  Wszystkie komórki arkusza

  Kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

  Przycisk Zaznacz wszystko

  Aby zaznaczyć cały arkusz, można również nacisnąć klawisze CTRL+A.

  Uwaga: Jeśli arkusz zawiera dane, naciśnięcie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Naciśnięcie klawiszy CTRL+A po raz drugi powoduje zaznaczenie całego arkusza.

  Nieprzylegające komórki lub zakresy komórek

  Zaznacz pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie przytrzymaj klawisz CTRL i zaznacz inne komórki lub zakresy.

  Można także zaznaczyć pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie nacisnąć kombinację klawiszy SHIFT+F8, aby dodać do zaznaczenia kolejne niesąsiadujące komórki lub ich zakres. Aby wyłączyć dodawanie komórek lub zakresów do zaznaczenia, należy ponownie nacisnąć kombinację klawiszy SHIFT+F8.

  Uwaga: Nie można anulować zaznaczenia nieprzylegającej komórki lub zakresu komórek bez anulowania całego zaznaczenia.

  Cały wiersz lub kolumnę

  Kliknij nagłówek wiersza lub kolumny.

  Nagłówki arkusza

  1. Nagłówek wiersza

  2. Nagłówek kolumny

  Można też zaznaczać komórki w wierszu lub kolumnie, zaznaczając pierwszą komórkę, a następnie naciskając kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI (W PRAWO lub W LEWO dla wierszy, W GÓRĘ lub W DÓŁ dla kolumn).

  Uwaga: Jeśli wiersz lub kolumna zawiera dane, kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI powoduje zaznaczenie wierszy lub kolumn do ostatniej użytej komórki. Powtórne naciśnięcie kombinacji klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI zaznacza cały wiersz lub kolumnę.

  Przylegające wiersze lub kolumny

  Przeciągnij wskaźnik myszy przez nagłówki wierszy lub kolumn albo zaznacz pierwszy wiersz lub kolumnę, a następnie zaznacz ostatni wiersz lub kolumnę, przytrzymując wciśnięty klawisz SHIFT.

  Nieprzylegające wiersze lub kolumny

  Kliknij nagłówek kolumny lub wiersza w pierwszym wierszu lub kolumnie zaznaczenia, następnie klikaj nagłówki następnych wierszy lub kolumn, które chcesz dodać do zaznaczenia, przytrzymując wciśnięty klawisz CTRL.

  Pierwsza lub ostatnia komórka w wierszu lub w kolumnie

  Zaznacz komórkę w wierszu lub w kolumnie, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+KLAWISZ STRZAŁKI (STRZAŁKA W PRAWO lub STRZAŁKA W LEWO dla wierszy, STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ dla kolumn).

  Pierwsza lub ostatnia komórka w arkuszu lub w tabeli programu Microsoft Office Excel

  Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+HOME, aby zaznaczyć pierwszą komórkę w arkuszu lub na liście programu Excel.

  Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+END, aby zaznaczyć ostatnią komórkę, która zawiera dane lub formatowanie, w arkuszu lub na liście programu Excel.

  Komórki do ostatniej użytej komórki w arkuszu (dolny prawy róg).

  Zaznacz pierwszą komórkę, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+END, aby rozszerzyć zaznaczenie do ostatniej użytej komórki na arkuszu (w prawym dolnym rogu).

  Komórki do początku arkusza.

  Zaznacz pierwszą komórkę, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+HOME, aby rozszerzyć zaznaczenie do początku arkusza.

  Więcej lub mniej komórek niż znajduje się w aktywnym zaznaczeniu

  Przytrzymaj klawisz SHIFT i kliknij ostatnią komórkę, którą chcesz dołączyć do nowego zaznaczenia. Prostokątny obszar między komórka aktywna a komórką klikniętą stanie się nowym zaznaczeniem.

  Porada: Aby anulować zaznaczenie komórek, kliknij dowolną komórkę arkusza.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij Przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz przycisku obok pozycji Liczba.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W polu Kategoria kliknij pozycję Specjalne.

 4. Na liście Typ kliknij pozycję Numer PESEL.

Początek strony

Wyświetlanie tylko kilku ostatnich cyfr numerów PESEL

Aby zabezpieczyć dane, można wyświetlić tylko kilka ostatnich cyfr numeru PESEL i zamienić pozostałe cyfry na zera lub inne znaki. W tym celu można użyć formuły zawierającej funkcje ZŁĄCZ.TEKSTY i PRAWY.

W poniższej procedurze użyto przykładowych danych, aby pokazać sposób wyświetlania ostatnich czterech cyfr numeru PESEL. Po skopiowaniu formuły do swojego arkusza można ją zmienić tak, aby numery PESEL były wyświetlane w podobny sposób.

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. W tym artykule Pomocy zaznacz umieszczone poniżej przykładowe dane bez nagłówków wierszy i kolumn.

1

2

3

4

A

B

Typ

Dane

PESEL

555555-12-345

Formuła

Opis (wynik)

=ZŁĄCZ.TEKSTY("000-000-"; PRAWY(B2;5))

Zamiast sześciu pierwszych cyfr numeru PESEL jest wyświetlany ciąg tekstowy „000-000-” połączony z ostatnimi pięcioma cyframi numeru PESEL (000-000-12345).

 1. Jak zaznaczyć przykładowe dane

  1. Kliknij przed tekstem znajdującym się w komórce A1, a następnie przeciągnij wskaźnik w poprzek komórek, aby zaznaczyć cały tekst.

  2. Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 2. Aby skopiować zaznaczone dane, naciśnij klawisze CTRL+C.

 3. Zaznacz w arkuszu komórkę A1.

 4. Aby wkleić skopiowane dane, naciśnij klawisze CTRL+V.

 5. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyniku a wyświetlaniem formuły zwracającej ten wynik, na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

  Skrót klawiaturowy można również nacisnąć klawisze CTRL +' (akcent słaby).

 • Aby uniemożliwić innym osobom wyświetlanie całego numeru PESEL, należy najpierw ukryć kolumnę zawierającą ten numer (kolumna B w przykładowych danych), a następnie włączyć ochronę arkusza, tak aby nieupoważnieni użytkownicy nie mogli odkryć tych danych.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tematy Ukrywanie lub wyświetlanie wierszy i kolumn i Chronienie elementów arkusza lub skoroszytu.

  Ważne: Zalecaną metodą jest unikanie przechowywania całych numerów PESEL w skoroszytach. Numery PESEL należy przechowywać w lokalizacji spełniającej rygorystyczne standardy zabezpieczeń (np. w programie do obsługi baz danych, takim jak Microsoft Office Access), a w skoroszytach należy używać tylko pięciu ostatnich cyfr tych numerów.

 • Aby uzyskać więcej informacji na temat tych funkcji zobacz Funkcja CONCATENATEi Prawy, prawy.b.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×