Przejdź do głównej zawartości

Wyświetlanie notatek programu Sticky Notes na innych urządzeniach i w sieci Web

Twoje notatki nie są aktywne w jednym miejscu. Możesz zabierać notatki z notesu, co umożliwia przechwytywanie, Znajdowanie i używanie notatek między aplikacjami i ulubionymi urządzeniami.

Uwaga: Obecnie nie można korzystać z notatek programu Sticky Notes na wierzchu innych aplikacji. Możesz jednak przypiąć notatki do paska zadań systemu Windows, aby szybko wyświetlić listę notatek lub szybko utworzyć nową notatkę. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę notatki programu Sticky Notes na pasku zadań, a następnie kliknij polecenie Przypnij do paska zadań.

W systemie Windows 10 nie musisz logować się do swojego konta Microsoft, aby zacząć korzystać z notatek programu Sticky Notes. Po prostu uruchom program Sticky Notes i Rozpocznij Jotting. Program Sticky Notes otworzy się w miejscu, w którym je wyzostawiłeś.

Aby wyświetlić notatki programu Sticky Notes na ulubionym urządzeniu w sieci Web, potrzebne są wszystkie urządzenia zalogowane na tym samym koncie Microsoft.

Zaloguj się, aby wyświetlić notatki programu Sticky Notes

W programie Sticky Notes w wersji 3,0 lub nowszej możesz zalogować się w celu zsynchronizowania notatek, aby można było zobaczyć te same notatki w wielu aplikacjach i ulubionych urządzeniach. Zazwyczaj te urządzenia mają polecenie Ustawienia lub link, którego można użyć. Jeśli nie masz pewności, zapoznaj się z dokumentacją urządzenia.

W systemie Windows 10 wykonaj następujące czynności, aby zalogować się do notatek programu Sticky Notes:

 1. Otwórz program Sticky Notes i z listy notatek kliknij lub naciśnij ikonę Ustawienia znajdującą się w prawym górnym rogu.

 2. Jeśli jeszcze się nie zalogowano, naciśnij lub kliknij pozycję Zaloguj i wprowadź poświadczenia konta Microsoft.

  Jeśli korzystasz z nowego konta, zostaniesz poproszony o podanie dodatkowych informacji, takich jak adres e-mail lub hasło.

 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Kontynuuj.

Wyświetlanie notatek programu Sticky Notes na innych urządzeniach

Oto niektóre miejsca, w których zostaną wyświetlone notatki programu Sticky Notes. Bądź na bieżąco, ponieważ nasze deweloperzy aplikacji będą dowiedzieć się, jak najlepiej integrować notatki w miejscu, w którym pracujesz.

 • iPhone Notatki programu Sticky Notes są wyświetlane w programie OneNote dla telefonu iPhone. Otwórz program OneNote, a następnie w prawym dolnym rogu naciśnij pozycję notatki. Odwiedź Sklep Apple Store, abyzainstalować program OneNote za pomocą aplikacji StickyNotes.

 • Telefon z systemem Android Notatki programu Sticky Notes są wyświetlane w programie OneNote dla telefonów z systemem Android. Otwórz program OneNote, a następnie w prawym dolnym rogu naciśnij pozycję notatki. Odwiedź sklep Google Play, abyzainstalować program OneNote za pomocą aplikacji StickyNotes.

  Możesz również szybko uzyskać dostęp do notatek w programie Sticky Notes bez programu OneNote, jeśli używasz programu Microsoft uruchamiającego jako niestandardowego ekranu głównego dla telefonu z systemem Android. Na ekranie głównym systemu Android slajdów od lewej krawędzi, aby zobaczyć źródło, a następnie przesuń palcem w dół i naciśnij pozycję Dostosuj kanał informacyjny , aby dodać karty. Ponownie przesuń palcem i Włącz notatki programu Sticky Notes , aby dodać je do kanału.

 • Internet Program Sticky Notes jest również synchronizowany z siecią Web. Przejdź do https://www.OneNote.com/Stickynotes , aby je wyświetlić. Może być konieczne zalogowanie się do preferowanej przeglądarki za pomocą poświadczeń konta Microsoft.

 • Outlook Zmiany wprowadzone w notatkach programu Sticky Notes z innych urządzeń będą synchronizowane z notatkami w aplikacji Outlook na komputerze.

Znajdowanie notatki programu Sticky Notes niezależnie od miejsca ich umieszczenia

Po rozpoczęciu tworzenia wielu notatek i wyświetleniu ich na urządzeniach możesz znaleźć odpowiednie wyniki wyszukiwania.

 1. Otwórz program Sticky Notes, a następnie z góry listy notatek wpisz w polu wyszukiwania wyniki wyszukiwania lub frazę.

  Na klawiaturze naciśnij klawisze CTRL + F, aby je wyszukać.

  Lista notatek zostanie odfiltrowana pod kątem tylko tych notatek, które zawierają wyszukiwany termin.

 2. Aby powrócić do listy notatek, kliknij lub naciśnij pole Wyszukaj, a następnie kliknij lub naciśnij ikonę Zamknij ( X ) lub naciśnij klawisz ESC na klawiaturze.

Program Sticky Notes na telefonie iPhone i tablecie iPad jest wyświetlany wraz z notesami programu OneNote.

Wyświetlanie notatek programu Sticky Notes na innych urządzeniach

Jeśli Ulubione urządzenia są zalogowane do tego samego konta Microsoft, notatki programu Sticky Notes pozostają zsynchronizowane, aby można było zobaczyć te same notatki, wszędzie. Zaloguj się przy użyciu tego samego konta Microsoft, aby zobaczyć swoje notatki na swoich urządzeniach.

 • Windows 10 Aby wyświetlić notatki programu Sticky Notes w systemie Windows 10, kliknij lub naciśnij przycisk Start , a następnie wpisz "Sticky Notes". Program Sticky Notes otworzy się w miejscu, w którym je wyzostawiłeś.

 • iPhone Notatki programu Sticky Notes są wyświetlane w programie OneNote dla telefonu iPhone. Otwórz program OneNote, a następnie w prawym dolnym rogu naciśnij pozycję notatki.

 • iPad Program Sticky Notes jest wyświetlany również w programie OneNote dla tabletu iPad. Otwórz program OneNote, a następnie na karcie Narzędzia główne naciśnij ikonę notatki programu Sticky Notes.

 • Telefon z systemem Android Notatki programu Sticky Notes są wyświetlane w programie OneNote dla telefonów z systemem Android. Otwórz program OneNote, a następnie w prawym dolnym rogu naciśnij pozycję notatki.

  Możesz również szybko uzyskać dostęp do notatek w programie Sticky Notes bez programu OneNote, jeśli używasz programu Microsoft uruchamiającego jako niestandardowego ekranu głównego dla telefonu z systemem Android. Na ekranie głównym slajdów od lewej krawędzi, aby wyświetlić źródło, a następnie przesuń palcem w dół i naciśnij pozycję Dostosuj kanał informacyjny , aby dodać karty. Ponownie przesuń palcem i Włącz notatki programu Sticky Notes , aby dodać je do kanału.

 • Internet Program Sticky Notes jest również synchronizowany z siecią Web. Przejdź do https://www.OneNote.com/Stickynotes , aby je wyświetlić. Może być konieczne zalogowanie się do preferowanej przeglądarki za pomocą poświadczeń konta Microsoft.

 • Outlook Zmiany wprowadzone w notatkach programu Sticky Notes z innych urządzeń będą synchronizowane z notatkami w aplikacji Outlook na komputerze.

Znajdowanie notatki programu Sticky Notes na telefonie iPhone

Po rozpoczęciu tworzenia wielu notatek i wyświetleniu ich na urządzeniach możesz znaleźć odpowiednie wyniki wyszukiwania.

 1. Otwórz program Sticky Notes na telefonie iPhone i u dołu listy notatek naciśnij pozycję Wyszukaj.

 2. W polu Wyszukaj wpisz szukany wyraz lub frazę, a następnie naciśnij klawisz Wyszukaj na klawiaturze.

 3. Naciśnij kartę notatki programu Sticky Notes, aby wyświetlić wszystkie notatki programu Sticky Notes zawierające szukane słowo lub frazę.

 4. Aby powrócić do listy notatek, naciśnij pozycję Anuluj obok pola wyszukiwania.

Znajdowanie notatki programu Sticky Notes na tablecie iPad

Po rozpoczęciu tworzenia wielu notatek i wyświetleniu ich na urządzeniach możesz znaleźć odpowiednie wyniki wyszukiwania.

 1. Otwórz aplikację OneNote dla tabletu iPad, a następnie na karcie Narzędzia główne naciśnij ikonę notatki .

  Musisz zalogować się przy użyciu tego samego konta na wielu urządzeniach, aby wyświetlić notatki na swoich urządzeniach.

 2. Na górze listy notatek wpisz wyszukiwany termin lub frazę w polu wyszukiwania .

 3. Naciśnij pozycję Wyszukaj na klawiaturze. Notatki zawierające wyszukiwany termin lub frazę zostaną wyświetlone na liście notatek.

 4. Aby powrócić do listy notatek, naciśnij pozycję Anuluj obok pola wyszukiwania.

Program Sticky Notes na telefonie z systemem Android jest widoczny razem z notesami programu OneNote. Otwórz program OneNote, a następnie w prawym dolnym rogu naciśnij pozycję notatki. Zaloguj się przy użyciu tego samego konta Microsoft, aby zobaczyć swoje notatki na swoich urządzeniach.

Porada: Możesz również szybko uzyskać dostęp do notatek w programie Sticky Notes bez programu OneNote, jeśli używasz programu Microsoft uruchamiającego jako niestandardowego ekranu głównego dla telefonu z systemem Android. Na ekranie głównym slajdów od lewej krawędzi, aby wyświetlić źródło, a następnie przesuń palcem w dół i naciśnij pozycję Dostosuj kanał informacyjny , aby dodać karty. Ponownie przesuń palcem i Włącz notatki programu Sticky Notes , aby dodać je do kanału.

Wyświetlanie notatek programu Sticky Notes na innych urządzeniach

Jeśli Ulubione urządzenia są zalogowane do tego samego konta Microsoft, notatki programu Sticky Notes pozostają zsynchronizowane, aby można było zobaczyć te same notatki, wszędzie tam, gdzie:

 • Windows 10 Aby wyświetlić notatki programu Sticky Notes w systemie Windows 10, kliknij lub naciśnij przycisk Start , a następnie wpisz "Sticky Notes". Program Sticky Notes otworzy się w miejscu, w którym je wyzostawiłeś.

 • iPhone Notatki programu Sticky Notes są wyświetlane w programie OneNote dla telefonu iPhone. Otwórz program OneNote, a następnie w prawym dolnym rogu naciśnij pozycję notatki.

 • iPad Program Sticky Notes jest wyświetlany również w programie OneNote dla tabletu iPad. Otwórz program OneNote, a następnie na karcie Narzędzia główne naciśnij ikonę notatki programu Sticky Notes po prawej stronie.

 • Internet Program Sticky Notes jest również synchronizowany z siecią Web. Przejdź do https://www.OneNote.com/Stickynotes , aby je wyświetlić. Może być konieczne zalogowanie się do preferowanej przeglądarki za pomocą poświadczeń konta Microsoft.

 • Outlook Zmiany wprowadzone w notatkach programu Sticky Notes z innych urządzeń będą synchronizowane z notatkami w aplikacji Outlook na komputerze.

Znajdowanie notatki programu Sticky Notes niezależnie od miejsca ich umieszczenia

Po rozpoczęciu tworzenia wielu notatek i wyświetleniu ich na urządzeniach możesz znaleźć odpowiednie wyniki wyszukiwania.

 1. Otwórz program Sticky Notes i na dole listy notatek naciśnij pozycję Wyszukaj.

  Możesz również nacisnąć strzałkę wstecz w lewym górnym rogu, aby wrócić do listy notatek.

 2. W polu Wyszukaj wpisz szukany wyraz lub frazę, a następnie naciśnij klawisz Wyszukaj na klawiaturze.

 3. Naciśnij kartę notatki programu Sticky Notes, aby wyświetlić wszystkie notatki programu Sticky Notes zawierające szukane słowo lub frazę.

 4. Aby powrócić do listy notatek, naciśnij ikonę Zamknij ( X ). obok pola wyszukiwania.

Uwaga: Nie można wyszukiwać notatek za pomocą programu Sticky Notes w programie Microsoft Works. Wyszukaj notatki za pomocą aplikacji Sticky Notes dla programu OneNote na telefonie z systemem Android. Możesz też przejść do https://www.OneNote.com/Stickynotes , aby wyświetlić zsynchronizowane notatki i wyszukać je.

Zobacz też

Wprowadzenie do programu Sticky Notes

Tworzenie notatki programu Sticky Notes

Udostępnianie notatek w programie Sticky Notes

Usuwanie notatki programu Sticky Notes

Rozwiązywanie problemów z notatkami

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×