Wyświetlanie lub zmienianie ogólnych właściwości obszaru roboczego w programie SharePoint Workspace 2010

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Na pasku uruchamiania kliknij prawym przyciskiem myszy obszar roboczy, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Kliknij kartę Ogólne, aby otworzyć ogólne właściwości obszaru roboczego.

Co chcesz zrobić?

Wyświetlanie informacji o obszarze roboczym

Wyświetlanie lub zmienianie wymagań dotyczących wersji dla obszaru roboczego programu Groove

Dodawanie lub edytowanie opisu obszaru roboczego

Automatyczne pobieranie obszaru roboczego na wszystkich komputerach

Wyświetlanie informacji o obszarze roboczym

O wybranym obszarze roboczym można przeglądać następujące informacje:

  • Wersja: Wersja programu SharePoint Workspace, w której został utworzony obszar roboczy.

  • Szablon: Numer wersji szablonu obszaru roboczego.

  • Utworzony przez: Nazwisko osoby, która utworzyła obszar roboczy.

  • Data utworzenia: Data utworzenia obszaru roboczego.

  • Wymagania: Wymagana minimalna wersja programu SharePoint do zapewniania dostępu do wszystkich funkcji obszaru roboczego i funkcji narzędzi.

  • Właściwości folderu udostępnionego: W przypadku folderów udostępnionych okno dialogowe Właściwości zawiera kartę Informacje o folderze oraz kartę Stan. Te karty zawierają informacje o ścieżce do głównego folderu poddawanego obecnie synchronizacji, o wykluczonych plikach i rozszerzeniach plików oraz o bieżącym stanie synchronizacji.

Początek strony

Wyświetlanie lub zmienianie wymagań dotyczących wersji obszaru roboczego programu Groove

Wymagania dotyczące wersji obszaru roboczego programu Groove można zwiększyć, wybierając z menu rozwijanego późniejszą wersję programu SharePoint Workspace (jeśli jest dostępna).

Każdy obszar roboczy ma minimalne wymagania dotyczące wersji programu SharePoint Workspace dla narzędzi, które są wstępnie konfigurowane podczas tworzenia obszaru roboczego. Oznacza to, że wszystkie narzędzia, jakie użytkownik lub inni uczestnicy dodają do obszaru roboczego, będą przeznaczone tylko dla uczestników pracujących w minimalnej lub późniejszej wersji. Uczestnikom pracującym we wcześniejszej wersji programu SharePoint Workspace wyświetlony zostanie monit o zaktualizowanie oprogramowania, aby mogli dostać się do narzędzi obszaru roboczego wymagających nowszej wersji. Ponadto w przypadku osób zapraszanych do obszaru roboczego, które pracują w wersji wcześniejszej, przed zaakceptowaniem zaproszenia konieczne może być zaktualizowanie programu SharePoint Workspace.

Aby uczestnicy mogli dodawać nowe wersje narzędzi do obszaru roboczego, menedżerowie obszarów roboczych mogą zmieniać numer wersji programu SharePoint Workspace. Jednak w wypadku zwiększania wymagań dotyczących wersji należy zwrócić uwagę na następujące szczegóły:

  • Wymagań dotyczących wersji dla obszaru roboczego nie można zmniejszać. Po zwiększeniu wymagań dotyczących wersji, gdy do obszaru roboczego zostaną dodane nowe narzędzia, uczestnicy pracujący we wcześniejszych wersjach programu SharePoint Workspace mogą zostać poinformowani o konieczności zaktualizowania programu SharePoint Workspace.

Początek strony

Dodawanie lub edytowanie opisu obszaru roboczego

Menedżerowie obszarów roboczych mogą dodawać lub edytować tekst w polu tekstowym Opis.

Początek strony

Automatyczne pobieranie obszaru roboczego na wszystkie komputery

W przypadku korzystania z programu SharePoint Workspace na wielu komputerach (lub posiadania takich planów na przyszłość) można zaznaczyć opcję „Pobierz automatycznie na wszystkie moje komputery”. Po jej włączeniu obszar roboczy będzie automatycznie pobierany, gdy do konta użytkownika zostanie zalogowany kolejny komputer.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×