Wyświetlanie lub ukrywanie etykietek ekranowych oraz właściwości w raporcie tabeli przestawnej

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Etykietka ekranowa zawiera kontekstowego lub dodatkowych informacji, na przykład właściwości elementu członkowskiego w module przetwarzania OLAP (Online Analytical) o pola w raporcie tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego.

Co chcesz zrobić?

Wyświetlanie lub ukrywanie kontekstowe etykietek ekranowych

Wyświetlanie lub ukrywanie właściwości elementów członkowskich w etykietce ekranowej

Wyświetlanie właściwości elementów członkowskich jako danych w raporcie tabeli przestawnej

Wyświetlanie lub ukrywanie kontekstowe etykietek ekranowych

Kontekstowe etykietki ekranowej jest wyświetlane informacje podsumowujące dotyczące wartości, wiersza i kolumny dla pola. Na przykład jeśli umieszczeniu wskaźnika myszy na komórce w obszarze wartości kontekstowe etykietka ekranowa wyświetla bieżącą wartość i lokalizację wierszy i kolumn. To kontekstowych etykietka ekranowa jest szczególnie przydatne podczas pracy z raportem w formie dużych i nie chcesz zmienić układ lub przewiń raport, aby znaleźć lub Sprawdź te informacje.

 1. Kliknij raport tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Opcje w grupie Tabela przestawna kliknij przycisk Opcje.

 3. W oknie Opcje tabeli przestawnej kliknij kartę Wyświetlanie, a następnie w obszarze Wyświetl, zaznacz pole wyboru Pokaż kontekstowe etykietki narzędzi.

Początek strony

Wyświetlanie lub ukrywanie właściwości elementów członkowskich w etykietce ekranowej

Raport tabeli przestawnej jest połączony z modułem programu Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services OLAP i administrator modułu włączył funkcję wyświetlania informacji o właściwościach członka, można wyświetlić wartości właściwości na etykietce ekranowej po umieszczeniu wskaźnika nad pole. Na przykład produkt może zawierać informacje dodatkowe właściwości, takie jak klucz produktu, cena Sprzedawca i poziom zapasów. Można również kontrolować, jakie informacje konkretnej właściwości jest wyświetlany w etykietce ekranowej.

Uwaga: Ta procedura wymaga pola właściwości zdefiniowane i włączyć w module OLAP. Aby dowiedzieć się, jeśli właściwości są dostępne, kliknij prawym przyciskiem myszy pole, a następnie wskaż pozycję Pokaż właściwości w raporcie w menu skrótów. Jeśli menu skrótów zawiera (Nie zdefiniowano właściwości), nie właściwości są dostępne do wyświetlenia.

 1. Upewnij się, że właściwości elementów członkowskich są wyświetlane dla raportu w formie tabeli przestawnej, wykonując następujące czynności:

  1. Na karcie Opcje w grupie Tabela przestawna kliknij przycisk Opcje.

  2. W oknie Opcje tabeli przestawnej kliknij kartę Wyświetlanie, a następnie w obszarze wyświetlania, zaznacz pole wyboru Pokaż właściwości w etykietkach narzędzi.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pola w raporcie tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, w menu skrótów wskaż polecenie Pokaż właściwości w etykietkach narzędzi i kliknij pozycję Pokaż wszystkie właściwości, Ukrywanie wszystkich właściwości lub podpis poszczególnych właściwości.

Początek strony

Wyświetlanie właściwości elementów członkowskich jako danych w raporcie tabeli przestawnej

Można wyświetlać informacji o właściwościach członka w postaci danych w raporcie tabeli przestawnej. Na przykład można sortować, filtrować lub drukowanie informacji o właściwościach.

Po zakończeniu filtrowania danych właściwość elementu członkowskiego nagłówek właściwości składnika jest wyświetlany wraz z nazwa pola. Na przykład kolor jest właściwość elementu członkowskiego pola produktu, można filtrować produktów przez silver koloru.

Uwaga: Ta procedura wymaga, że pola właściwości zdefiniowane i włączyć w module OLAP. Aby dowiedzieć się, czy właściwości są dostępne, kliknij prawym przyciskiem myszy pole, a następnie wskaż pozycję Pokaż właściwości w raporcie w menu skrótów. Jeśli menu skrótów zawiera (Nie zdefiniowano właściwości), nie właściwości są dostępne do wyświetlenia.

 1. Kliknij raport w formie tabeli przestawnej.

 2. Upewnij się, że właściwości elementów członkowskich są wyświetlane dla raportu w formie tabeli przestawnej, wykonując następujące czynności:

  1. Na karcie Opcje w grupie Tabela przestawna kliknij przycisk Opcje.

  2. W oknie Opcje tabeli przestawnej kliknij kartę Wyświetlanie, a następnie w obszarze wyświetlania, zaznacz pole wyboru Pokaż właściwości w etykietkach narzędzi.

 3. Kliknij pole w hierarchii wymiarów, dla którego chcesz wyświetlić pola właściwości.

  Jeśli poziomy, dla których zostały zaznaczone pola właściwości nie są wyświetlane w raporcie, kliknij pole, a następnie kliknij przycisk Rozwiń Pole plus .

 4. Na karcie Opcje w grupie Narzędzia kliknij pozycję Narzędzia OLAP, a następnie kliknij Pola właściwości.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybieranie pól właściwości dla wymiaru.

 5. Na liście Wybierz właściwości z poziomu kliknij poszczególne poziomy, dla którego chcesz wyświetlić pola właściwości, a następnie kliknij dwukrotnie pola właściwości, które mają być wyświetlane.

 6. W oknie dialogowym pola właściwości do wyświetlenia za pomocą przycisków obraz przycisku i obraz przycisku rozmieszczanie pól właściwości w kolejności, w jakiej mają być wyświetlane w raporcie.

 7. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Pokaż pola dla tego wymiaru w formie konspektu, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: W polach kolumn pola właściwości są wyświetlane tylko dla elementów najniższego poziomu szczegółów wyświetlanych w raporcie. Aby wyświetlić pola właściwości dla innych poziomów, należy przenieść pole do obszaru etykiety wierszy.

Porada: Można też kliknąć prawym przyciskiem myszy pole etykiety, w menu skrótów wskaż polecenie Pokaż właściwości w raporcie, a następnie kliknij Pokaż wszystkie właściwości, Ukrywanie wszystkich właściwości lub podpis poszczególnych właściwości.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×