Przejdź do głównej zawartości

Wyświetlanie lub ukrywanie etykietek ekranowych oraz właściwości w raporcie tabeli przestawnej

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Etykietka ekranowa zawiera informacje kontekstowe lub dodatkowe, takie jak właściwości elementu członkowskiego w module przetwarzania analitycznego online (OLAP), dotyczące pola w raporcie tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego.

Kontekstowa etykietka ekranowa to podsumowanie informacji o wartości, wierszu lub kolumnie pola. Jeśli na przykład przeniesiesz wskaźnik myszy na komórkę w obszarze wartości, w kontekstowej etykiecie ekranowej zostanie wyświetlona bieżąca wartość oraz lokalizacja wiersza i kolumny. Ta kontekstowa etykietka ekranowa jest szczególnie przydatna podczas pracy z dużym raportem i nie chcesz zmieniać układu ani przewijać raportu, aby znaleźć lub zweryfikować te informacje.

 1. Kliknij raport w formie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Analiza w grupie tabela przestawna kliknij pozycję Opcje.

 3. W oknie dialogowym Opcje tabeli przestawnej kliknij kartę Wyświetlanie , a następnie w obszarze Wyświetlaniezaznacz pole wyboru Pokaż etykietki narzędzi kontekstowych .

Jeśli raport w formie tabeli przestawnej jest połączony z modułem OLAP usług Analysis Services programu Microsoft SQL Server 2005, a administrator modułu włączył wyświetlanie informacji o właściwościach elementu członkowskiego, można wyświetlać wartości właściwości w etykietce ekranowej po umieszczeniu wskaźnika myszy na polach. Na przykład produkt może zawierać dodatkowe informacje o właściwościach, takie jak klucz produktu, Cena dealera i poziom zapasów. Możesz również kontrolować, które informacje o właściwościach są wyświetlane na etykietce ekranowej.

Uwaga: Ta procedura wymaga pola, dla którego zdefiniowano i włączono właściwości w module OLAP. Aby sprawdzić, czy właściwości są dostępne, kliknij prawym przyciskiem myszy pole, a następnie w menu skrótów wskaż polecenie Pokaż właściwości w raporcie . Jeśli zostanie wyświetlone menu skrótów (nie zdefiniowano żadnych właściwości), nie są dostępne żadne właściwości.

 1. Upewnij się, że właściwości elementu członkowskiego są wyświetlane w raporcie w formie tabeli przestawnej, wykonując następujące czynności:

  1. Na karcie Analiza w grupie tabela przestawna kliknij pozycję Opcje.

  2. W oknie dialogowym Opcje tabeli przestawnej kliknij kartę Wyświetlanie , a następnie w obszarze Wyświetlaniezaznacz pole wyboru Pokaż właściwości w etykietkach narzędzi .

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole w raporcie tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, wskaż polecenie Pokaż właściwości w etykietach narzędzi w menu skrótów, a następnie kliknij polecenie Pokaż wszystkie właściwości, Ukryj wszystkie właściwościlub oddzielny podpis właściwości.

Informacje o właściwościach elementu członkowskiego można wyświetlać jako dane w raporcie w formie tabeli przestawnej. Na przykład można chcieć sortować, filtrować lub drukować informacje o właściwościach.

Podczas filtrowania danych właściwości elementu członkowskiego jest wyświetlany podpis właściwości elementu członkowskiego wraz z nazwą pola. Jeśli na przykład kolor jest właściwością członka pola produkt, można filtrować produkty według srebra koloru.

Uwaga: Ta procedura wymaga zdefiniowania i włączenia właściwości pola w module OLAP. Aby dowiedzieć się, czy właściwości są dostępne, kliknij prawym przyciskiem myszy pole, a następnie w menu skrótów wskaż polecenie Pokaż właściwości w raporcie . Jeśli zostanie wyświetlone menu skrótów (nie zdefiniowano żadnych właściwości), nie są dostępne żadne właściwości.

 1. Kliknij raport w formie tabeli przestawnej.

 2. Upewnij się, że właściwości elementu członkowskiego są wyświetlane w raporcie w formie tabeli przestawnej, wykonując następujące czynności:

  1. Na karcie Analiza w grupie tabela przestawna kliknij pozycję Opcje.

  2. W oknie dialogowym Opcje tabeli przestawnej kliknij kartę Wyświetlanie , a następnie w obszarze Wyświetlaniezaznacz pole wyboru Pokaż właściwości w etykietkach narzędzi .

 3. Kliknij pole w hierarchii wymiaru, dla którego chcesz wyświetlić pola właściwości.

  Jeśli poziomy, dla których wybrano pola właściwości, nie są wyświetlane w raporcie, kliknij pole, a następnie kliknij przycisk rozwijania Pole plus .

 4. Na karcie Analiza w grupie Narzędzia kliknij pozycję Narzędzia OLAP, a następnie kliknij pozycję pola właściwości.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybieranie pola właściwości dla wymiaru .

 5. Na liście Wybierz właściwości na poziomie kliknij poszczególne poziomy, dla których chcesz wyświetlić pola właściwości, a następnie kliknij dwukrotnie pola właściwości, które chcesz wyświetlić.

 6. W polu właściwości do wyświetlenia Użyj przycisków obraz przycisku i Obraz przycisku , aby rozmieścić pola właściwości w kolejności, w jakiej mają być wyświetlane w raporcie.

 7. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Pokaż pola dla tego wymiaru w formularzu konturowym , a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: W polach kolumn pola właściwości są wyświetlane tylko dla elementów znajdujących się na najniższym poziomie szczegółów wyświetlanych w raporcie. Aby wyświetlić pola właściwości dla innych poziomów, Przenieś pole do obszaru etykieta wiersza.

Porada: Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy pole etykiety, wskazać polecenie Pokaż właściwości w menu skrótów, a następnie kliknąć polecenie Pokaż wszystkie właściwości, Ukryj wszystkie właściwościlub podpis indywidualnej właściwości.

Kontekstowa etykietka ekranowa to podsumowanie informacji o wartości, wierszu lub kolumnie pola. Jeśli na przykład przeniesiesz wskaźnik myszy na komórkę w obszarze wartości, w kontekstowej etykiecie ekranowej zostanie wyświetlona bieżąca wartość oraz lokalizacja wiersza i kolumny. Ta kontekstowa etykietka ekranowa jest szczególnie przydatna podczas pracy z dużym raportem i nie chcesz zmieniać układu ani przewijać raportu, aby znaleźć lub zweryfikować te informacje.

 1. Kliknij raport w formie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Opcje w grupie tabela przestawna kliknij pozycję Opcje.

 3. W oknie dialogowym Opcje tabeli przestawnej kliknij kartę Wyświetlanie , a następnie w obszarze Wyświetlaniezaznacz pole wyboru Pokaż etykietki narzędzi kontekstowych .

Jeśli raport w formie tabeli przestawnej jest połączony z modułem OLAP usług Analysis Services programu Microsoft SQL Server 2005, a administrator modułu włączył wyświetlanie informacji o właściwościach elementu członkowskiego, można wyświetlać wartości właściwości w etykietce ekranowej po umieszczeniu wskaźnika myszy na polach. Na przykład produkt może zawierać dodatkowe informacje o właściwościach, takie jak klucz produktu, Cena dealera i poziom zapasów. Możesz również kontrolować, które informacje o właściwościach są wyświetlane na etykietce ekranowej.

Uwaga: Ta procedura wymaga pola, dla którego zdefiniowano i włączono właściwości w module OLAP. Aby sprawdzić, czy właściwości są dostępne, kliknij prawym przyciskiem myszy pole, a następnie w menu skrótów wskaż polecenie Pokaż właściwości w raporcie . Jeśli zostanie wyświetlone menu skrótów (nie zdefiniowano żadnych właściwości), nie są dostępne żadne właściwości.

 1. Upewnij się, że właściwości elementu członkowskiego są wyświetlane w raporcie w formie tabeli przestawnej, wykonując następujące czynności:

  1. Na karcie Opcje w grupie tabela przestawna kliknij pozycję Opcje.

  2. W oknie dialogowym Opcje tabeli przestawnej kliknij kartę Wyświetlanie , a następnie w obszarze Wyświetlaniezaznacz pole wyboru Pokaż właściwości w etykietkach narzędzi .

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole w raporcie tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, wskaż polecenie Pokaż właściwości w etykietach narzędzi w menu skrótów, a następnie kliknij polecenie Pokaż wszystkie właściwości, Ukryj wszystkie właściwościlub oddzielny podpis właściwości.

Informacje o właściwościach elementu członkowskiego można wyświetlać jako dane w raporcie w formie tabeli przestawnej. Na przykład można chcieć sortować, filtrować lub drukować informacje o właściwościach.

Podczas filtrowania danych właściwości elementu członkowskiego jest wyświetlany podpis właściwości elementu członkowskiego wraz z nazwą pola. Jeśli na przykład kolor jest właściwością członka pola produkt, można filtrować produkty według srebra koloru.

Uwaga: Ta procedura wymaga zdefiniowania i włączenia właściwości pola w module OLAP. Aby dowiedzieć się, czy właściwości są dostępne, kliknij prawym przyciskiem myszy pole, a następnie w menu skrótów wskaż polecenie Pokaż właściwości w raporcie . Jeśli zostanie wyświetlone menu skrótów (nie zdefiniowano żadnych właściwości), nie są dostępne żadne właściwości.

 1. Kliknij raport w formie tabeli przestawnej.

 2. Upewnij się, że właściwości elementu członkowskiego są wyświetlane w raporcie w formie tabeli przestawnej, wykonując następujące czynności:

  1. Na karcie Opcje w grupie tabela przestawna kliknij pozycję Opcje.

  2. W oknie dialogowym Opcje tabeli przestawnej kliknij kartę Wyświetlanie , a następnie w obszarze Wyświetlaniezaznacz pole wyboru Pokaż właściwości w etykietkach narzędzi .

 3. Kliknij pole w hierarchii wymiaru, dla którego chcesz wyświetlić pola właściwości.

  Jeśli poziomy, dla których wybrano pola właściwości, nie są wyświetlane w raporcie, kliknij pole, a następnie kliknij przycisk rozwijania Pole plus .

 4. Na karcie Opcje w grupie Narzędzia kliknij pozycję Narzędzia OLAP, a następnie kliknij pozycję pola właściwości.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybieranie pola właściwości dla wymiaru .

 5. Na liście Wybierz właściwości na poziomie kliknij poszczególne poziomy, dla których chcesz wyświetlić pola właściwości, a następnie kliknij dwukrotnie pola właściwości, które chcesz wyświetlić.

 6. W polu właściwości do wyświetlenia Użyj przycisków obraz przycisku i Obraz przycisku , aby rozmieścić pola właściwości w kolejności, w jakiej mają być wyświetlane w raporcie.

 7. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Pokaż pola dla tego wymiaru w formularzu konturowym , a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: W polach kolumn pola właściwości są wyświetlane tylko dla elementów znajdujących się na najniższym poziomie szczegółów wyświetlanych w raporcie. Aby wyświetlić pola właściwości dla innych poziomów, Przenieś pole do obszaru etykieta wiersza.

Porada: Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy pole etykiety, wskazać polecenie Pokaż właściwości w menu skrótów, a następnie kliknąć polecenie Pokaż wszystkie właściwości, Ukryj wszystkie właściwościlub podpis indywidualnej właściwości.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office