Wyświetlanie lub edytowanie tożsamości

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Istnieje możliwość przeglądania i edytowania informacji skojarzonych z własną tożsamością. Są to informacje widoczne dla innych użytkowników, którzy przeglądają Twoje dane kontaktowe. Udostępnienie szczegółowych informacji kontaktowych umożliwia innym odróżnianie Cię od innych użytkowników o takiej samej nazwie wyświetlanej. Jeśli na przykład nazwa wyświetlana kontaktu to „Anna Misiec”, warto zapewnić innych użytkowników, że chodzi o „Annę Misiec z Radomia”, a nie „Annę Misiec z Bydgoszczy”.

Uwaga: Edytowanie własnej tożsamości mogą uniemożliwiać zasady stosowane do komputera lub konta. Więcej informacji można uzyskać od administratora.

Aby wyświetlić lub edytować swoje informacje kontaktowe:

  1. Na karcie Plik kliknij pozycję Informacje, kliknij pozycję Zarządzaj kontem, a następnie kliknij pozycję Preferencje konta.

  2. Kliknij kartę Tożsamości.

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe ze wszystkimi informacjami wprowadzonymi obecnie dla Twojej tożsamości.

  3. Kliknij przycisk Edytuj, aby otworzyć okno dialogowe Edytowanie tożsamości.

  4. Dodaj lub zmień informacje w polach edycji na karcie Służbowe i Prywatne.

  5. Po zakończeniu edycji kliknij przycisk OK.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×