Wyświetlanie liczb jako numerów kart kredytowych

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po wpisaniu numeru zawierający więcej niż 15 cyfr w komórce arkusza, program Microsoft Office Excel zmiany wszystkie cyfry powyżej piętnastej na zera. Ponadto program Excel wyświetla liczbę w notacji wykładniczej, zamieniając część liczby E + n, gdzie E (co oznacza wykładnik) mnoży numer poprzedniego przez 10 do potęgi n.

Po utworzeniu niestandardowego formatu liczb dla numeru karty kredytowej 16-cyfrowy (takie jak # lub ### ###, ### ### w-), program Excel nadal przybierze ostatniej cyfry zero. Aby pomyślnie wyświetlanie numeru karty kredytowej 16-cyfrowy w pełny, należy sformatować liczbę jako tekst.

Ze względów bezpieczeństwa możesz można zasłaniały wszystkie oprócz ostatniego kilka cyfr numeru karty kredytowej przy użyciu formuły, która zawiera funkcje funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY, PRAWYi POWT .

Co chcesz zrobić?

Wyświetlanie numerów kart kredytowych w całości

Wyświetlanie tylko kilka cyfr numerów kart kredytowych

Wyświetlanie numerów kart kredytowych w całości

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, które mają zostać sformatowane.

  Jak zaznaczyć komórkę lub zakres

  Aby zaznaczyć

  Wykonaj następujące czynności

  Pojedynczą komórkę

  Kliknij komórkę lub przejdź do niej, naciskając klawisze strzałek.

  Zakres komórek

  Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie przeciągnij zaznaczenie do ostatniej komórki lub przytrzymaj wciśnięty klawisz SHIFT, naciskając klawisze strzałek, aby rozszerzyć zaznaczenie.

  Można również zaznaczyć pierwszą komórkę zakresu, a następnie nacisnąć klawisz F8, aby rozszerzyć zaznaczenie, używając klawiszy strzałek. Aby wyłączyć rozszerzanie zaznaczenia, należy ponownie nacisnąć klawisz F8.

  Duży zakres komórek

  Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie kliknij ostatnią komórkę zakresu, przytrzymując wciśnięty klawisz SHIFT. Aby wyświetlić ostatnią komórkę, być może trzeba będzie użyć funkcji przewijania.

  Wszystkie komórki arkusza

  Kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

  Przycisk Zaznacz wszystko

  Aby zaznaczyć cały arkusz, można również nacisnąć klawisze CTRL+A.

  Uwaga: Jeśli arkusz zawiera dane, naciśnięcie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Naciśnięcie klawiszy CTRL+A po raz drugi powoduje zaznaczenie całego arkusza.

  Nieprzylegające komórki lub zakresy komórek

  Zaznacz pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie przytrzymaj klawisz CTRL i zaznacz inne komórki lub zakresy.

  Można także zaznaczyć pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie nacisnąć kombinację klawiszy SHIFT+F8, aby dodać do zaznaczenia kolejne niesąsiadujące komórki lub ich zakres. Aby wyłączyć dodawanie komórek lub zakresów do zaznaczenia, należy ponownie nacisnąć kombinację klawiszy SHIFT+F8.

  Uwaga: Nie można anulować zaznaczenia nieprzylegającej komórki lub zakresu komórek bez anulowania całego zaznaczenia.

  Cały wiersz lub kolumnę

  Kliknij nagłówek wiersza lub kolumny.

  Nagłówki arkusza

  1. Nagłówek wiersza

  2. Nagłówek kolumny

  Można też zaznaczać komórki w wierszu lub kolumnie, zaznaczając pierwszą komórkę, a następnie naciskając kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI (W PRAWO lub W LEWO dla wierszy, W GÓRĘ lub W DÓŁ dla kolumn).

  Uwaga: Jeśli wiersz lub kolumna zawiera dane, kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI powoduje zaznaczenie wierszy lub kolumn do ostatniej użytej komórki. Powtórne naciśnięcie kombinacji klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI zaznacza cały wiersz lub kolumnę.

  Przylegające wiersze lub kolumny

  Przeciągnij wskaźnik myszy przez nagłówki wierszy lub kolumn albo zaznacz pierwszy wiersz lub kolumnę, a następnie zaznacz ostatni wiersz lub kolumnę, przytrzymując wciśnięty klawisz SHIFT.

  Nieprzylegające wiersze lub kolumny

  Kliknij nagłówek kolumny lub wiersza w pierwszym wierszu lub kolumnie zaznaczenia, następnie klikaj nagłówki następnych wierszy lub kolumn, które chcesz dodać do zaznaczenia, przytrzymując wciśnięty klawisz CTRL.

  Pierwsza lub ostatnia komórka w wierszu lub w kolumnie

  Zaznacz komórkę w wierszu lub w kolumnie, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+KLAWISZ STRZAŁKI (STRZAŁKA W PRAWO lub STRZAŁKA W LEWO dla wierszy, STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ dla kolumn).

  Pierwsza lub ostatnia komórka w arkuszu lub w tabeli programu Microsoft Office Excel

  Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+HOME, aby zaznaczyć pierwszą komórkę w arkuszu lub na liście programu Excel.

  Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+END, aby zaznaczyć ostatnią komórkę, która zawiera dane lub formatowanie, w arkuszu lub na liście programu Excel.

  Komórki do ostatniej użytej komórki w arkuszu (dolny prawy róg).

  Zaznacz pierwszą komórkę, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+END, aby rozszerzyć zaznaczenie do ostatniej użytej komórki na arkuszu (w prawym dolnym rogu).

  Komórki do początku arkusza.

  Zaznacz pierwszą komórkę, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+HOME, aby rozszerzyć zaznaczenie do początku arkusza.

  Więcej lub mniej komórek niż komórki znajdujące się w aktywnym zaznaczeniu

  Przytrzymaj klawisz SHIFT i kliknij ostatnią komórkę, którą chcesz dołączyć do nowego zaznaczenia. Prostokątny obszar między komórka aktywna a komórką klikniętą stanie się nowym zaznaczeniem.

  Porada: Aby anulować zaznaczenie komórek, kliknij dowolną komórkę arkusza.

  Porada: Można także zaznaczyć puste komórki, sformatować je jako tekst i wprowadzić liczby. Te liczby zostaną wówczas sformatowane jako tekst.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz przycisku obok pozycji Liczba.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W polu Kategoria kliknij pozycję tekst.

  Uwaga: Jeśli opcja Tekstowe nie jest widoczna, należy przewinąć listę do końca za pomocą paska przewijania.

Porada: Aby dołączyć inne znaki (na przykład kreski) liczby przechowywane jako tekst, możesz je uwzględnić podczas wpisywania numerów kart kredytowych.

Początek strony

Wyświetlanie tylko kilka cyfr numerów kart kredytowych

Bezpieczeństwa można wyświetlić tylko kilka cyfr numeru karty kredytowej i zastąpić pozostałe cyfry gwiazdki lub inne znaki. Możesz to zrobić przy użyciu formuły zawierającej funkcję funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY, funkcja POWTlub w PRAWO .

W poniższej procedurze użyto przykładowych danych, aby pokazać, jak można wyświetlać tylko ostatnie cztery cyfry numeru karty kredytowej. Po skopiowaniu formuły do arkusza możesz dopasować go, aby wyświetlić numerów kart kredytowych w podobny sposób.

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. W tym artykule Pomocy zaznacz umieszczone poniżej przykładowe dane bez nagłówków wierszy i kolumn.

1

2

3

4

A

B

Typ

Dane

Numer karty kredytowej

5555-5555-5555-5555

Formuła

Opis (wynik)

= CONCATENATE(REPT("***-",3), RIGHT(B2,4))

Powtarza "***-" ciąg tekstowy trzy razy i łączy wynik z ostatnich czterech cyfr numeru karty kredytowej (***-***-***-5555)

 1. Jak zaznaczyć przykładowymi danymi

  1. Kliknij przed tekstem znajdującym się w komórce A1, a następnie przeciągnij wskaźnik w poprzek komórek, aby zaznaczyć cały tekst.

  2. Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 2. Aby skopiować zaznaczone dane, naciśnij klawisze CTRL+C.

 3. Zaznacz w arkuszu komórkę A1.

 4. Aby wkleić skopiowane dane, naciśnij klawisze CTRL+V.

 5. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyniku a wyświetlaniem formuły zwracającej ten wynik, na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

  Skrót klawiaturowy można również nacisnąć klawisze CTRL +' (akcent słaby).

Uwaga: 

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×