Wyświetlanie klasyczny witryny usługi SharePoint Online w trybie dokumentu w programie Internet Explorer 10

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas przeglądania witryn usługi SharePoint Online w programie Internet Explorer 11, domyślny tryb dokumentu wkrótce będzie 11 (tryb krawędzi), niezależnie od tego, czy w witrynie jest używane nowych list i bibliotek środowiska. Firma Microsoft będzie już wymusić tryb zgodności starsze 10. Zwiększy wydajności i niezawodności większości stron. Jednak niektóre niestandardowej strony wzorcowej lub niestandardowe składniki web Part może zawierać kod niestandardowy, który zależy od starszych tryb dokumentu programu Internet Explorer 10.

Tę zmianę dotyczy tylko domyślny, strony wzorcowe na stronach ustawień witryny. Dostosowane strony wzorcowe, musisz określić tryb odpowiedni dokument.

Sprawdzanie, jeśli witryny działa w trybie dokumentu krawędzi

Wykonaj poniższe czynności, aby określić, jeśli dostosowanie w witrynie będzie działać w trybie krawędzi:

 1. Otwórz witrynę w programie Internet Explorer 11, a następnie naciśnij klawisz F12, aby otworzyć narzędzia Deweloper.

 2. Wybierz kartę emulacji, a w trybie dokumentu, wybierz pozycję 11.

Przywracanie zbiorów witryn do trybu dokumentu programu Internet Explorer 10

Jeśli okaże się, że zbiór witryn zawiera dostosowania, które nie działa w trybie dokumentu krawędzi, można przywrócić zbioru witryn do trybu dokumentu programu Internet Explorer 10. Aby to zrobić, musisz skrypt Microsoft PowerShell za pomocą opakowanie (model obiektowy po stronie klienta) CSOM. Musi być administratorem zbioru witryn dla zbioru witryn, który chcesz zmienić.

Na przykład ActiveX jest domyślnie wyłączona w trybie Internet Explorer 11, więc wymaga funkcje, które używają tych formantów powracanie do trybu dokumentu programu Internet Explorer 10 w zbiorze witryn.

 1. Pobieranie i instalowanie najnowszych Online powłoki zarządzania usługi SharePoint i łączenie usługi SharePoint Online. Aby uzyskać informacje zobacz Wprowadzenie do powłoki zarządzania usługi SharePoint Online.

 2. Przejrzyj zasady uruchamiania programu PowerShell.

 3. Skopiuj poniższy kod i wklej go w edytorze tekstów, takim jak Notatnik.

      
      

  ## najpierw dwa wiersze skrypt ładowanie modelu CSOM:

  $loadInfo1 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client")

  $loadInfo2 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime")

  $webUrl = "ścieżkę https://{domain}.sharepoint.com/[optional do podsieci]"

  $username = hosta odczytu-monit "Wprowadź lub Wklej pełny administratora zbioru witryn usługi Office 365 e-mail, na przykład name@domain.onmicrosoft.com"

  $password = hosta odczytu-monit "Hasła $username" - AsSecureString

  [Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext]$clientContext = Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($webUrl) nowego obiektu

  $clientContext.Credentials = Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password) nowy obiekt

  #To skrypt witryny zbioru (Wyłącz krawędzi) Usuń komentarze 4 wierszach poniżej:

  #$site = $clientContext.Site

  #$featureguid = nowy obiekt System.Guid "80E47777-D21C-46E0-9139-7C7741EB4B54"

  #$site. Features.Add ($featureguid, $true, [Microsoft.SharePoint.Client.FeatureDefinitionScope]::None)

  #$clientContext.ExecuteQuery()

  #To skrypt witryny zbioru (ponowne włączanie krawędź) Usuń komentarze 4 wierszach poniżej:

  ## $site = $clientContext.Site

  ## $featureguid = nowy obiekt System.Guid "80E47777-D21C-46E0-9139-7C7741EB4B54"

  ## $site. Features.Remove ($featureguid, $true);

  ##$clientContext.ExecuteQuery()

 4. Usuń wiersze komentarzy kod (zaczynają się od ##) i Zapisz plik jako plik tekstowymi w formacie ANSI z .ps1 rozszerzenia. Na przykład firma Microsoft script nadaj plikowi nazwę "IEMode.ps1".

 5. Przejdź do katalogu, w której zapisano plik.

 6. W wierszu polecenia programu PowerShell wpisz:

  ./IEMode.ps1
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×