Wyświetlanie kalendarza alternatywnego

Outlook dla Office 365, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ta funkcja dotyczy dowolnego języka, który umożliwia TE000127833: arabski, angielski, hebrajski, hindi, chiński, japoński, koreański i tajski.

Formaty daty krótkiej i długiej, na przykład 11/01/2018 lub 1 listopada 2018, są zgodne z formatem daty wybranym w ustawieniach systemu operacyjnego. Język nazw miesięcy i dni tygodnia zależy od kraju/regionu wybranego w systemie Windows i w kalendarzu wybranym w systemie operacyjnym. W związku z tym możesz wyświetlać alternatywne nazwy miesięcy lub TE000127144 miesięcy w języku angielskim lub w przypadku nazw miesięcy.

W tym artykule

Alternatywne widoki kalendarza

Wyświetlanie kalendarza alternatywnego

Widok dwóch kalendarzy

Układ kalendarza z zapisem od prawej do lewej

Alternatywne widoki kalendarza

Widok kalendarza miesięcznego

Ustawienie kalendarza w systemie operacyjnym ma wpływ na widok kalendarza miesięcznego.

W tym widoku możesz wyświetlić oba formaty kalendarza. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, TE000127882 jest wyświetlany po prawej stronie każdej komórki, a TE000127833 z lewej strony. Pierwsza komórka będzie zawierać obie nazwy miesięcy, a początek każdego miesiąca w każdym formacie spowoduje wyświetlenie odpowiedniej nazwy miesiąca.

Widok kalendarza tygodniowego

W ustawieniu TE000127141 kalendarza od prawej do lewej pierwszy dzień znajduje się w prawym górnym rogu, a ostatni dzień znajduje się w lewym dolnym rogu. Jest to przeciwieństwo od układu od lewej do prawej. W tym przykładzie pokazano widok tygodniowy z zapisem od prawej do lewej z kalendarza Hidżra jako kalendarz podstawowy i kalendarz gregoriański jako kalendarz alternatywny.

Kalendarz tygodniowy z głównym kalendarzem Hidżry oraz pomocniczym kalendarzem gregoriańskim

Wyświetlanie kalendarza alternatywnego

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Kalendarz.

  2. W obszarze Opcje kalendarzazaznacz pole wyboru Włącz kalendarz alternatywny .

  3. Wybierz z listy odpowiedni język.

  4. Na drugiej liście kliknij odpowiednią opcję kalendarza.

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij pozycję Opcje kalendarza.

  2. W obszarze Opcje zaawansowanezaznacz pole wyboru Włącz kalendarz alternatywny .

  3. Wybierz z listy odpowiedni język.

  4. Na drugiej liście kliknij odpowiednią opcję kalendarza.

Uwaga: Aby zrezygnować z wyświetlania podwójnych kalendarzy, wyczyść pole wyboru Włącz kalendarz alternatywny .

Początek strony

Widok dwóch kalendarzy

W widokach dzień/tydzień/miesiąc kalendarzamożna wyświetlać informacje kalendarza podwójnego. W widokach tygodnia i miesiąca informacje z obu kalendarzy będą dostępne w każdej komórce dnia.

Informacje TE000127882 są wyświetlane w prawym górnym rogu komórek dnia. Alternatywne informacje kalendarza są wyświetlane jako niedostępne w lewym górnym rogu komórek dni.

Uwagi: 

  • Jeśli kalendarz główny nie jest gregoriański, format kalendarza alternatywnego zależy od ustawienia kraju/regionu w ustawieniach języka & w regionie Windows. Może to być dowolny dostępny format kalendarza gregoriańskiego dla tego kraju/regionu.

  • W przypadku korzystania z dwóch kalendarzy możesz wyświetlić kalendarz w widoku dnia/tygodnia/miesiąca. Niektóre widoki mogą wyświetlać informacje z każdego kalendarza. Ponadto informacje o datach w widokach tabel mogą być wyświetlane w jednym z kalendarzy.

Początek strony

Układ kalendarza z zapisem od prawej do lewej

Program Outlook obsługuje zarówno układ kalendarza TE000127149, jak i TE000127549. Ten układ wpływa na widok dnia/tygodnia/miesiąca. Układ kalendarza z zapisem od prawej do lewej powoduje wyświetlenie dni w widokach tygodniowych i miesięcznych w widoku obrazu lustrzanego w porównaniu z układem od lewej do prawej. Pierwszy dzień tygodnia jest widoczny po prawej stronie, a liczba dni jest zwiększana w miarę przechodzenia do lewej. Nawigator daty obsługuje oba układy. W przypadku zaznaczenia wielu nawigatorów daty w celu wyświetlenia informacji o wielu miesiącach układ tych miesięcy może być wyświetlany jako od lewej do prawej lub od prawej do lewej.

Funkcje od prawej do lewej w Nawigatorze daty

Nawigator daty może być wyświetlany w kilku widokach w zależności od wybranego TE000127882 i układu.

Kalendarz gregoriański w układzie od lewej do prawej Kalendarz Hidżry w układzie od prawej do lewej

W przypadku nazw dni tygodnia program Outlook używa skrótów w Nawigatorze daty.

Funkcje od prawej do lewej i Analizator dat

Daty można określać w wielu formatach, łącznie z podaniem daty za pomocą angielskich nazw dni i miesięcy, a także za pomocą alternatywnych nazw dni i miesięcy w języku. Analizator dat obsługuje tylko nazwy miesięcy w formacie arabskim, angielskim, hebrajskim i arabskim. Jeśli wpiszesz datę przy użyciu formatu liczbowego dzień/miesiąc/rok, Analizator dat przejdzie do tej daty w bieżącym lub TE000127882. Możesz jednak określić określoną datę, korzystając z nazw miesięcy należących do TE000127833, a Analizator dat przejdzie do tego dnia.

Możesz wpisać określoną podstawową lub alternatywną datę kalendarza, a Analizator dat będzie mógł interpretować go i przenieść kalendarz do tej daty.

Jeśli na przykład główny kalendarz (systemowy) jest kalendarzem gregoriańskim, a kalendarzem pomocniczym jest Hidżra, a w polu Data w oknie dialogowym przechodzenia do daty zostanie wpisana liczba 2/1/99 , Analizator dat zinterpretuje ją jako 2 stycznia 1999. W przypadku kalendarza głównego Hidżra, Analizator dat interpretuje go jako Zanalizowana data Hidżry. .

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×