Wyświetlanie informacji dodatkowych i zawartości ukrytej, które zostały podpisane

Word dla Office 365, Word 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Cyfrowe podpisywanie dokumentu pakietu Microsoft Office, podpis cyfrowy dotyczy zawartości dokumentu, włącznie z informacjami w treści dokumentu, który mogą nie być widoczne w bieżącym widoku dokumentu.

Programy pakietu Office przechowują w podpisie cyfrowym określone rodzaje informacji, takie jak data i godzina oraz numer wersji programu pakietu Office, w którym plik został utworzony. Informacje te można zobaczyć, wyświetlając szczegóły podpisu.

Aby uzyskać informacje na temat sprawdzania, czy podpis jest prawidłowy lub wiarygodny, zobacz artykuł Jak stwierdzić, czy podpis cyfrowy jest wiarygodny.

Blog pakietu Office

Przeglądanie dodatkowych informacji przechowywanych w podpisu cyfrowego

 1. Otwórz dokument zawierający podpisy, które chcesz wyświetlić.

  Jeśli dokument jest podpisany cyfrowo, zostanie on otwarty z żółtym powiadomienie podpisów w górnej części dokumentu.

 2. Kliknij opcję Wyświetl podpisy.

 3. W okienku zadań podpisów wskaż polecenie podpis, który chcesz wyświetlić, kliknij wyświetloną strzałkę po prawej stronie, a następnie kliknij Szczegóły podpisu.

 4. W oknie dialogowym Szczegóły podpisu kliknij łącze Zobacz dodatkowe informacje o podpisywaniu, które zostały zebrane.

  W oknie dialogowym Dodatkowe informacje wyświetlać informacje przechowywane w podpisie.

Wyświetlanie całej zawartości podpisanego cyfrowo dokumentu

Czasami informacje w treści dokumentu nie jest widoczny w bieżącym widoku dokumentu, na przykład tekst ukryty. Można określić, czy podpisany dokument zawiera ukrytej zawartości, wyświetlając dodatkowe informacje dotyczące podpisu i wyszukiwanie wiadomości w górnej części okna dialogowego Informacje dodatkowe informacją, że w bieżącym widoku dokumentu nie jest Wyświetlanie kilka rzeczy, które zostały podpisane.

 1. Otwórz dokument, który zawiera podpisy, które chcesz wyświetlić.

  Jeśli dokument jest podpisany cyfrowo, zostanie on otwarty z żółtym powiadomienie podpisów w górnej części dokumentu.

 2. Kliknij opcję Wyświetl podpisy.

 3. W okienku zadań Podpisy wskaż podpis, który chcesz wyświetlić, kliknij strzałkę wyświetloną po prawej stronie, a następnie kliknij opcję Szczegóły podpisu.

 4. W oknie dialogowym Szczegóły podpisu kliknij łącze Zobacz dodatkowe informacje o podpisywaniu, które zostały zebrane.

 5. W górnej części okna dialogowego Informacje dodatkowe poszukaj następującego komunikatu:

  W bieżącym widoku tego dokumentu nie są pokazywane pewne elementy, które zostały podpisane (na przykład tekst ukryty).

 6. Jeśli ten komunikat jest widoczny, dokument może być tak skonfigurowany, że nie są wyświetlane określone typy zawartości. W bieżącym widoku dokumentu mogą być na przykład ukryte następujące typy zawartości:

  • Nagłówki lub stopki (dokumenty programu Microsoft Office Word)

  • Tekst ukryty (dokumenty programu Word)

  • Rysunki (dokumenty programu Word)

  • Obrazy (dokumenty programu Word)

  • Wartości kodów pól (dokumenty programu Word)

  • Znaczniki poprawek (dokumenty programu Word)

  • Komentarze recenzentów (dokumenty programu Word lub prezentacje programu Microsoft Office PowerPoint)

  • Czcionki (mogły zostać podstawione w dokumentach programu Word)

 7. Niektóre ukrytej zawartości mogą być wyświetlane w podpisanego dokumentu. Aby wyświetlić zawartość, która może być ukryta w bieżącym widoku dokumentu, wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności.

Wyświetlanie określonego typu zawartości

Procedura

Aby wyświetlić nagłówki i stopki w dokumentach programu Word

Kliknij przycisk Widok, a następnie kliknij pozycję Układ wydruku.

Aby wyświetlić tekst ukryty w dokumentach programu Word

Kliknij pozycję plik > Opcje > Wyświetlanie, a następnie w obszarze Zawsze pokazuj znaczniki formatowania na ekranie, zaznacz pole wyboru ukryty tekst.

Aby wyświetlić rysunki w dokumentach programu Word

Kliknij pozycję plik > Opcje > Zaawansowane, a następnie w obszarze Pokazywanie zawartości dokumentu, zaznacz pole wyboru Pokaż rysunki i pola tekstowe na ekranie.

Aby wyświetlić obrazy w dokumentach programu Word

Kliknij pozycję plik > Opcje > Zaawansowane, a następnie w obszarze Pokazywanie zawartości dokumentu, wyczyść pole wyboru Pokaż symbole zastępcze obrazów.

Aby wyświetlić wartości kodów pól w dokumentach programu Word

Kliknij pozycję plik > Opcje > Zaawansowane, a następnie w obszarze Pokazywanie zawartości dokumentu, wyczyść pole wyboru Pokaż kody pól zamiast ich wartości.

Aby wyświetlić znaczniki poprawek lub komentarze w dokumentach programu Word

Kliknij kartę Recenzja, wskaż strzałkę Wyświetl do przeglądu i kliknij pozycję Cała adiustacja. Wskaż strzałkę obok pozycji Pokaż adiustację i upewnij się, że wybierane są wszystkie następujące właściwości: komentarze, pismo odręczne, wstawienia i usunięcia i Formatowanie.

Przeglądanie dodatkowych informacji przechowywanych w podpisu cyfrowego

 1. Otwórz dokument zawierający podpisy, które chcesz wyświetlić.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Przygotuj, a następnie kliknij polecenie Wyświetl podpisy.

 3. W okienku zadań Podpisy wskaż podpis, który chcesz wyświetlić, kliknij strzałkę wyświetloną po prawej stronie, a następnie kliknij opcję Szczegóły podpisu.

 4. W oknie dialogowym Szczegóły podpisu kliknij łącze Zobacz dodatkowe informacje o podpisywaniu, które zostały zebrane.

 5. W oknie dialogowym Informacje dodatkowe wyświetl informacje przechowywane w podpisie.

Wyświetlanie całej zawartości podpisanego cyfrowo dokumentu

Czasami w zawartości dokumentu znajdują się informacje, które nie są widoczne w bieżącym widoku dokumentu, takie jak tekst ukryty. Można sprawdzić, czy podpisany dokument posiada ukrytą zawartość, wyświetlając dodatkowe informacje szczegółowe o podpisie i szukając u góry okna dialogowego Informacje dodatkowe komunikatu informującego o tym, że w bieżącym widoku dokumentu nie wyświetlono niektórych podpisanych elementów.

 1. Otwórz dokument zawierający podpisy, które chcesz wyświetlić.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Przygotuj, a następnie kliknij polecenie Wyświetl podpisy.

 3. W okienku zadań Podpisy wskaż podpis, który chcesz wyświetlić, kliknij strzałkę wyświetloną po prawej stronie, a następnie kliknij opcję Szczegóły podpisu.

 4. W oknie dialogowym Szczegóły podpisu kliknij łącze Zobacz dodatkowe informacje o podpisywaniu, które zostały zebrane.

 5. W górnej części okna dialogowego Informacje dodatkowe poszukaj następującego komunikatu:

  W bieżącym widoku tego dokumentu nie są pokazywane pewne elementy, które zostały podpisane (na przykład tekst ukryty).

 6. Jeśli ten komunikat jest widoczny, dokument może być tak skonfigurowany, że nie są wyświetlane określone typy zawartości. W bieżącym widoku dokumentu mogą być na przykład ukryte następujące typy zawartości:

  • Nagłówki lub stopki (dokumenty programu Microsoft Office Word)

  • Tekst ukryty (dokumenty programu Word)

  • Rysunki (dokumenty programu Word)

  • Obrazy (dokumenty programu Word)

  • Wartości kodów pól (dokumenty programu Word)

  • Znaczniki poprawek (dokumenty programu Word)

  • Komentarze recenzentów (dokumenty programu Word lub prezentacje programu Microsoft Office PowerPoint)

  • Czcionki (mogły zostać podstawione w dokumentach programu Word)

 7. Niektóre typy zawartości ukrytej mogą być wyświetlane w podpisanych dokumentach. Aby wyświetlić zawartość, która może być ukryta w bieżącym widoku dokumentu, należy wykonać jedną lub kilka następujących czynności.

Wyświetlanie określonego typu zawartości

Procedura

Aby wyświetlić nagłówki i stopki w dokumentach programu Word

Na karcie Widok w grupie Widoki dokumentu kliknij opcję Układ wydruku.

Aby wyświetlić tekst ukryty w dokumentach programu Word

Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word. W oknie dialogowym Opcje programu Word kliknij kartę Wyświetlanie, a następnie w obszarze Znaczniki formatowania zawsze pokazywane na ekranie zaznacz pole wyboru Tekst ukryty.

Aby wyświetlić rysunki w dokumentach programu Word

Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word. W oknie dialogowym Opcje programu Word kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie w obszarze Pokazywanie zawartości dokumentu zaznacz pole wyboru Pokaż rysunki i pola tekstowe na ekranie.

Aby wyświetlić obrazy w dokumentach programu Word

Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word. W oknie dialogowym Opcje programu Word kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie w obszarze Pokazywanie zawartości dokumentu wyczyść pole wyboru Pokaż symbole zastępcze obrazów.

Aby wyświetlić wartości kodów pól w dokumentach programu Word

Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word. W oknie dialogowym Opcje programu Word kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie w obszarze Pokazywanie zawartości dokumentu wyczyść pole wyboru Pokaż kody pól zamiast ich wartości.

Aby wyświetlić znaczniki poprawek lub komentarze w dokumentach programu Word

Na karcie Przegląd w grupie Śledzenie wskaż strzałkę Wyświetl do przeglądu i kliknij opcję Znaczniki pokazane w wersji końcowej. W grupie Śledzenie wskaż strzałkę obok opcji Pokaż znacznik i upewnij się, że zaznaczone są wszystkie następujące opcje: Komentarze, Pismo odręczne, Wstawienia i usunięcia, Formatowanie i Wyróżnienie obszaru adiustacji.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×