Wyświetlanie i udostępnianie wielu kalendarzy

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz zorganizować nieczytelny harmonogram, tworząc osobne kalendarze, wyświetlanie kalendarzy udostępnionych lub udostępnianie kalendarza innym osobom.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Śledzenie kilku osobnych harmonogramów w swoim kalendarzu

Oddziel wydarzenia związane z życiem osobistym od wydarzeń zawodowych, używając dwóch osobnych kalendarzy w programie Outlook. Każdy kalendarz działa niezależnie, ale możesz wyświetlić wydarzenia z obu kalendarzy w jednym widoku.

Ważne: Jeśli tworzysz nowy kalendarz w obszarze kalendarza programu Exchange, nowy kalendarz również będzie synchronizowany z serwerem Exchange. Jednak jeśli tworzysz spotkania na nowy kalendarz programu Exchange, odpowiedzi na to spotkanie nie są liczone.

 1. W dolnej części okienko nawigacji kliknij pozycję Kalendarz   Przycisk widoku kalendarza .

 2. W okienku nawigacji wybierz kalendarz, w którym zostanie zapisany nowy kalendarz.

  Jeśli nie widzisz kalendarz, który chcesz rozwinąć lub zwinąć listę kategorii.

  Lista kategorii kalendarza

 3. Na karcie Organizowanie kliknij pozycję Nowy kalendarz.

  Przycisk Nowy kalendarz

 4. W okienku nawigacji wpisz nazwę nowego kalendarza.

  Porady: 

  • Przeciągnij wydarzenia między kalendarzami, aby przenieść je z jednego harmonogramu do drugiego.

  • Nowe zdarzenia utworzonego są zapisywane w kalendarzu zaznaczonego w okienku nawigacji.

  • Aby wyświetlić lub ukryć kalendarz, zaznacz lub wyczyść pole wyboru obok jego nazwy.

  • Aby usunąć kalendarz tworzenie, kliknij pozycję Kalendarz w okienku nawigacji i w menu Edycja kliknij polecenie Usuń.

Udostępnianie kalendarza innym osobom

 1. W okienku nawigacji kliknij pozycję Kalendarz.

 2. Na karcie Organizowanie kliknij Uprawnienia do kalendarza.

  Otwórz kalendarz udostępniony przyciski i uprawnień do kalendarza

 3. Kliknij pozycję Dodaj użytkownika, wpisz nazwę użytkownika, a następnie kliknij przycisk Znajdź.

 4. W wynikach wyszukiwania kliknij nazwę użytkownika, a następnie przycisk OK.

 5. Na liście Nazwa kliknij nazwę użytkownika, a następnie w menu podręcznym Poziom uprawnień kliknij odpowiedni poziom dostępu.

  Aby dostosować poziomy uprawnień użytkowników, zaznacz lub wyczyść odpowiednie pola wyboru. Możesz też zmienić opcje w obszarach Edytowanie elementów oraz Usuwanie elementów.

  Uwaga: Jeśli książka adresowa, kalendarz lub folder poczty zostaną delegowane lub udostępnione, pełnomocnicy lub użytkownicy, którzy współużytkują te foldery, będą mogli przeglądać Twoje prywatne kontakty, zdarzenia lub wiadomości e-mail przy użyciu innych aplikacji. Aby lepiej chronić prywatność, umieść elementy prywatne osobno w nieudostępnionej książce adresowej, nieudostępnionym kalendarzu lub folderze poczty.

Wyświetlanie kalendarza udostępnionego przez inną osobę

Ważne: Aby otworzyć kalendarz innej osoby, zarówno ta osoba, jak i Ty musicie mieć własne konto programu Microsoft Exchange, a właściciel konta musi Ci udzielić odpowiednich uprawnień.

 1. W okienku nawigacji kliknij pozycję Kalendarz.

 2. Na karcie Organizowanie kliknij pozycję Otwórz kalendarz udostępniony lub Otwórz kalendarz.

 3. Wpisz nazwę osoby, która udzieliła dostępu, kliknij nazwę osoby, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeśli masz wiele kont programu Microsoft Exchange, w menu podręcznym konto kliknij konto, dla którego chcesz otwierać Kalendarz innego użytkownika.

 4. W menu podręcznym Typ wybierz pozycję Kalendarz, a następnie kliknij przycisk OK.

  Folder udostępniony jest wyświetlany w okienku nawigacji pod nagłówkiem Udostępniony.

  Uwagi: 

  • Jeśli masz w okienku nawigacji wybierzesz kalendarz udostępniony, nowe elementy, które można tworzyć są zapisywane w tym kalendarzu udostępnionym.

  • Aby usunąć kalendarz udostępniony innego użytkownika z okienka nawigacji, przytrzymaj wciśnięty klawisz Control, kliknij folder, a następnie kliknij pozycję Usuń konto udostępnionego lub Usuń z widoku.

Zobacz też

Informacje na temat udostępniania i udzielania pełnomocnictwa

Przeglądanie harmonogramu innej osoby

Tworzenie spotkania lub terminu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×