Wyświetlanie grup wniosków w usłudze Yammer

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

  ↵

Wnioski grupy Administratorzy grup pomocy usługi Yammer i członków lepiej zrozumieć aktywności i zaangażowanie ich grup.

Jak wyświetlić wniosków grupy w usłudze Yammer

 1. W przeglądarce przejdź do Yammer.com i przejdź do grupy.

 2. Znajdź sekcję Akcje grupy z prawej strony i kliknij łącze Widok grupy wniosków pod nim.

  Łączenie wniosków grupa widok

 3. Zostanie wyświetlona strona wniosków grupy.

  Strona wniosków grupy

Jak wybrać termin wniosków grupy

Grupa wniosków są dostępne trzy okresów: ostatnich 7 dni, ostatniego 28 dni i ostatni 12 miesięcy. Przedział czasu można wybierać z listy rozwijanej. Wszystkie wnioski są dostarczane dla strefy czasowej UTC.

Selektor okresu

Jak odczytywać wniosków grupy

Grupa wnioski składa się z dwóch zestawów kart. Karta u góry pokazuje, ile osób są aktywne w grupie, czy są one członków lub nie są członkami, a ich głównym działań w grupie.

Aktywnych osób

Poniższy numerowane opisy odpowiadają liczb na ilustracji.

 1. Całkowita liczba aktywnych osób w grupie. Osoba jest liczony jako aktywna w grupie, jeśli opublikowany, przeczytaj lub polubiły wiadomość od grupy w wybranym okresie.

 2. Wskaźniki zmian pokazano, jak niektóre kluczowe wskaźniki zostały zmienione z poprzedniego okresu. Na przykład po zaznaczeniu okres ostatnich 7 dni na poniższym rysunku zostanie wyświetlona, jak Metryka zmienił się z 7 dni przed ostatnie 7 dni. Jeśli zadanie ma bez zmian lub bez danych dostępne poprzedniego okresu, wyświetlany jest bez zmian.

 3. Na wykresie kołowym przedstawiono część aktywnego osoby, które były członków grupy lub nie są członkami.

 4. Te liczby oznaczają liczbę członków grupy i nie są członkami aktywne w grupie w wybranym okresie.

 5. Pasków wskazuje, ile aktywnych członków grupy lub nie są członkami opublikowany, przeczytaj lub łączone jedną lub więcej wiadomości w grupie

  Przesuwając kursor na pasków zawiera etykietka wskazująca procent członków grupy aktywne lub innych niż członków, których opublikowany, przeczytaj lub łączone jedną lub więcej wiadomości w grupie.

Trzy karty u dołu zawierają trendów aktywności zawartości dla opublikowany, przeczytaj lub polubiły wiadomości w grupie.

Trendów zawartości

Poniższy numerowane opisy odpowiadają liczb na ilustracji.

 1. Liczba wiadomości wysłane do grupy w wybranym okresie.

 2. Wskaźnik zmiany pokazano, jak zmienić ilość aktywności w z poprzedniego okresu.

 3. Skumulowany kolumny zawierają ilość działanie wykonywane przez członków grupy i nie są członkami. W ciągu ostatnich 7 dni i ostatni 28 dni w okresie tych kolumn są rozbiciu dnia. Dla ostatniego 12 miesięcy tych kolumn są w podziale według miesięcy.

 4. Liczba wiadomości grupy, które zostały przeczytane w wybranym okresie. Umieszczenie wskaźnika myszy na kolumny skumulowane zawiera etykietka wskazująca łączną liczbę działań oraz ilość aktywności przez członków grupy i nie są członkami.

 5. Liczba wiadomości grupy, które są łączone w wybranym okresie.

Jak pobrać dane wniosków grupy

 1. Przejdź do strony wniosków grupy dla grupy.

 2. Kliknij przycisk Pobierz pełny raport.

  Przycisk pobierania

Pełny raport zawiera wniosków dla grupy na podstawie na dzień, ponieważ został utworzony lub ostatnich 24 miesięcy — nastąpi wcześniejszych.

 • Data jest dzień, dla którego są dostarczane metryki. Wszystkie kolejne metryki odnoszą się do dnia dzisiejszego tylko.

 • Aktywnych osób jest liczbą osób, które opublikowany, przeczytaj lub polubiły wiadomość w grupie.

 • Członków aktywnych jest liczba członków grupy, którzy opublikowany, przeczytaj lub polubiły wiadomość w grupie.

 • Członkowie która przesłała wiadomości jest liczba członków grupy, którzy opublikowany jedną lub więcej wiadomości w grupie.

 • Członkowie kto czytanie wiadomości jest liczba członków grupy, którzy przeczytaj jedną lub więcej wiadomości w grupie.

 • Członkowie osób, które Polubiły wiadomości jest liczba członków grupy, którzy polubiły jedną lub wiadomości w grupie.

 • Członków aktywnych nie jest liczbą osób, które nie sprzężone grupy, ale opublikowane, przeczytaj lub polubiły wiadomość.

 • Osoby, które nie są członkami która przesłała wiadomości jest liczbą osób, które nie sprzężone grupy, ale opublikowany w jedną lub więcej wiadomości.

 • Osoby, które nie są członkami kto czytanie wiadomości jest liczbą osób, które nie sprzężone grupy, ale odczytu wiadomości jeden lub więcej.

 • Osoby, które nie są członkami osób, które Polubiły wiadomości jest liczbą osób, które nie sprzężone grupy, ale łączone jedną lub więcej wiadomości.

 • Wiadomości publikowane jest liczba wiadomości wysłane do grupy.

 • Wiadomości publikowane przez członków jest liczba wiadomości wysłane przez członków grupy.

 • Wiadomości publikowane przez osoby, które nie są członkami jest liczba wiadomości wysłane przez spoza grup.

 • Odczyt wiadomości jest liczba konwersacje grupowe, które zostały przeczytane.

 • Odczyt wiadomości przez członków jest liczba wiadomości przez członków grupy.

 • Odczyt wiadomości przez osoby, które nie są członkami jest liczba wiadomości przez spoza grup.

 • Polubiły wiadomości jest liczba wiadomości grupy, które zostały polubiły.

 • Polubiły wiadomości przez członków jest liczba wiadomości polubiły przez członków grupy.

 • Polubiły wiadomości przez osoby, które nie są członkami jest liczba wiadomości łączone według spoza grup.

Kto może wyświetlać wniosków grupy w usłudze Yammer?

Dla grup publicznych członkowi sieci Yammer można wyświetlić więcej informacji.

Grupy prywatne (wymienionych) lub grupy prywatnej (spoza listy) tylko członkowie grupy mogą wyświetlić więcej informacji

FAQ

P: gdzie obserwowanie aktywności usługi Yammer dla całej sieci

O: Aby zaobserwować aktywności użytkownika, urządzenia i grupami na poziomie sieci Yammer, zapoznaj się raportowania pulpitu nawigacyjnego usługi Office 365 zastosowania i analizy użycia 365 Office dostępne dla administratorów usługi Office 365 i osób w Twojej organizacji z rolą czytnika raportów.

P: co się stanie z starsze pulpitu nawigacyjnego analizy usługi Yammer?

O: dane starsze pulpitu nawigacyjnego analizy Yammer teraz powinni mieć dostęp za pomocą raportowania pulpitu nawigacyjnego usługi Office 365 zastosowania i analizy użycia usługi Office 365. Dostęp do analizy starsze pulpitu nawigacyjnego w usłudze Yammer zostaną usunięte w 2017 opóźnione.

P: wniosków grupa będzie dostępna dla zewnętrzne, non - usługi Office 365 połączony i grupami Wszystkie firmy ?

Odpowiedzi grupa wniosków są dostępne dla zewnętrznych i innych niż Office 365 połączony grupy. Grupa wniosków nie są obecnie dostępne dla grupy Wszystkie firmy .

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×