Wyświetlanie, edytowanie i Dodawanie szczegółów strony

Wyświetlanie, edytowanie i Dodawanie szczegółów strony

Właściwości strony można wyświetlać i edytować w okienku Szczegóły strony. Z tego artykułu dowiesz się, jak to robić.

Uwagi: 

 • Niektóre funkcje są wprowadzane stopniowo do organizacji, które zostały włączone do programu udostępniania docelowego . To znaczy, że ta funkcja może jeszcze nie być dostępna lub może się ona różnić wyglądem od tego, co opisano w artykułach Pomocy.

 • Liczba właściwości dostępnych do wyświetlania i edytowania na stronie może różnić się w zależności od właściwości, do których przypisano właściciel elementu lub administrator. Niektóre z tych właściwości mogą być wymagane.

Wyświetlanie i edytowanie właściwości strony w okienku szczegółów strony

 • W górnej części strony kliknij pozycję Przycisk Ustawienia w kształcie koła zębatego szczegóły strony.

  Okienko Szczegóły strony

 • Miniaturę strony można zmienić, klikając przycisk Zmień miniaturę i wybierając obraz:

  Wybierz ostatnio używany obraz lub Pobierz obraz z wyszukiwania w sieci Web, witryny, komputera lub linku. Jeśli Twoja organizacja określiła zestaw zatwierdzonych obrazów, będziesz mieć możliwość wyboru spośród ustawionych w ramach Twojej organizacji. 

  Obraz opcji selektora plików.

  Uwagi: 

  • Funkcja wyszukiwania w sieci Web wykorzystuje obrazy Bing korzystające ze typowej licencji Creative. Użytkownik jest odpowiedzialny za Przeglądanie licencjonowania obrazu przed wstawieniem go na stronie.

  • Jeśli jesteś administratorem programu SharePoint i chcesz dowiedzieć się, jak utworzyć bibliotekę elementów zawartości dla swojej organizacji, zobacz Tworzenie biblioteki elementów zawartości organizacji.

 • Możesz dodać lub edytować opis strony, wpisując tekst w polu Opis. Miniatura i opis są używane w miejscach, w których znajdują się wyniki wyszukiwania i wiadomości programu SharePoint.

 • Aby edytować właściwość, kliknij wartość właściwości pod nazwą właściwości, wpisz nową wartość, a następnie naciśnij klawisz Enter na klawiaturze. Aby edytować więcej niż jednej właściwości naraz, kliknij pozycję Edytuj wszystko, Edytuj właściwości, które chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Aby wyświetlić dodatkowe informacje o stronie (na przykład Data ostatniej modyfikacji), kliknij pozycję więcej szczegółów u dołu okienka.

Dodawanie właściwości w bibliotece stron

Aby dodać właściwość do strony, Utwórz kolumnę dla tej właściwości w bibliotece stron. W kolumnie są przechowywane dane właściwości (nazywane również metadanymi) oraz, oprócz możliwości wyświetlania i zmieniania kolumny w bibliotece stron, właściwość ta jest następnie dostępna w okienku szczegółów strony dla każdej strony.

 1. Przejdź do biblioteki strony, klikając pozycję strony w lewym okienku nawigacji.

  Jeśli nie widzisz stron po lewej stronie, kliknij pozycję ustawienia Przycisk Ustawienia w kształcie koła zębatego po prawej stronie, a następnie zawartość witryny. Na stronie zawartość witryny kliknij pozycję strony witryny.

 2. Wybierz pozycję Dodaj kolumnę Ikona dodawania po prawej stronie nazwy ostatniej kolumny u góry listy lub biblioteki.

  Uwaga: Czy ekran SharePoint Online wygląda inaczej niż przykłady? Administrator może mieć ustawioną klasyczną jakość na liście lub w bibliotece dokumentów albo w starszej wersji programu SharePoint Server. Jeśli tak, kliknij kartę odpowiedniej wersji SharePoint Server 2016. Zobacz która wersja programu SharePoint jest używana?

 3. Z menu rozwijanego wybierz odpowiedni typ kolumny.

  Menu Dodaj kolumnę
 4. W oknie dialogowym Nowa kolumna wpisz tytuł lub nagłówek kolumny w polu Name ( Nazwa ).

  Okno dialogowe Nowa kolumna służąca do wprowadzania tytułu lub nagłówka
 5. Kliknij przycisk Utwórz.

Dodawanie większej liczby typów kolumn

 1. Przejdź do biblioteki strony, klikając pozycję strony w lewym okienku nawigacji.

  Jeśli nie widzisz stron po lewej stronie, kliknij pozycję ustawienia Przycisk Ustawienia w kształcie koła zębatego po prawej stronie, a następnie zawartość witryny. Na stronie zawartość witryny kliknij pozycję strony witryny.

 2. W widoku wszystkie elementy lub wszystkie dokumenty listy lub biblioteki, do której chcesz dodać kolumnę, wybierz pozycję Dodaj Ikona Dodaj kolumnę kolumny na końcu wiersza nagłówka, a następnie wybierz pozycję więcej...

 3. w sekcji Nazwa i typ w polu Nazwa kolumny wpisz nazwę, którą chcesz nadać kolumnie.

  Okno dialogowe Tworzenie kolumny

 4. W obszarze Typ informacji w tej kolumnie to wybierz typ informacji, które mają być wyświetlane w kolumnie. Aby uzyskać więcej informacji na temat typów kolumn, zobacz typy i opcje kolumn witryny.

 5. W sekcji Dodatkowe ustawienia kolumny wpisz opis w polu Opis, aby użytkownicy wiedzieli, do czego służy kolumna i jakie dane powinna zawierać. Opis jest opcjonalny.

  Zależnie od wybranego typu kolumny w sekcji Ustawienia dodatkowej kolumny może być dostępnych więcej opcji. Wybierz odpowiednie ustawienia dodatkowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień kolumny, zobacz typy i opcje kolumn witryny.

Aby uzyskać więcej informacji i dodatkowe sposoby dodawania kolumn do bibliotek i list, zobacz Tworzenie kolumny na liście lub w bibliotece programu SharePoint.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×