Wyświetlanie dokumentów pakietu Office na telefonie komórkowym

Funkcje Mobile Viewer dla pakietu Microsoft Office umożliwiają odczytywanie dokumentów programów Microsoft PowerPoint, Microsoft Word i Microsoft Excel za pomocą telefonów komórkowych z włączoną obsługą przeglądarki. Funkcje Mobile Viewer dla pakietu Office umożliwiają uzyskiwanie dostępu do dokumentów pakietu Office w przeglądarce na telefonie komórkowym. Można przejrzeć raport lub ważną prezentację w podróży, nawet jeśli na telefonie nie zainstalowano aplikacji pakietu Microsoft Office Mobile 2010.

Funkcje Mobile Viewer dla pakietu Office są obsługiwane przez następujące urządzenia i systemy operacyjne:

 • Windows Mobile

 • BlackBerry

 • iPhone, iPod Touch

 • Android

 • Nokia S60

 • Japońskie telefony wielofunkcyjne, w tym docomo, SoftBank i KDDI by au.

Co chcesz zrobić?

Uzyskiwanie dostępu do dokumentów w programie SharePoint

Wyświetlanie dokumentów programu Word

Wyświetlanie skoroszytów programu Excel

Wyświetlanie prezentacji programu PowerPoint

Uzyskiwanie dodatkowych informacji

Uzyskiwanie dostępu do dokumentów w programie SharePoint

Aby wyświetlić pliki programu Word, Excel lub PowerPoint, za pomocą przeglądarki na telefonie przejdź do biblioteki programu SharePoint. Internetowy adres URL tej strony w przeglądarce telefonu jest taki sam jak adres wyświetlany na pasku adresu w przeglądarce komputerowej.

Uwaga:  Adres URL może różnić się w zależności od konfiguracji i dostępności serwerów proxy w sieci Web. Na serwerze programu SharePoint z włączoną usługą SMTP można uzyskać adres URL z włączoną obsługą serwera proxy dla dokumentów, wykonując następujące czynności: W bibliotece zaznacz pole wyboru obok dokumentu, a następnie na karcie Dokumenty na wstążce w grupie Udostępnianie i śledzenie kliknij pozycję Wyślij łącze pocztą e-mail w celu odebrania wiadomości e-mail z adresem.

Porada:  Na komputerze można wyświetlić podgląd zawartości przeznaczonej dla telefonów komórkowych, dodając ciąg ?mobile=1 na końcu adresu URL biblioteki programu SharePoint.

Użytkownik administrujący instalacją programu SharePoint w organizacji powinien zapoznać się z tematem Wdrażanie aplikacji Office Web Apps w witrynie Microsoft TechNet w celu uzyskania informacji na temat instalowania i konfigurowania aplikacji Office Web Apps w programie SharePoint.

Początek strony

Wyświetlanie dokumentów programu Word

Załóżmy, że razem ze współpracownikiem musicie ukończyć raport przed wyjazdem. Otrzymujesz w pociągu wiadomość od współpracownika z informacją o ukończeniu raportu i z linkiem do dokumentu. Gdy klikasz link, dokument jest wyświetlany w przeglądarce telefonu za pomocą funkcji Mobile Viewer dla programu Microsoft Word.

Domyślnie w funkcji Mobile Viewer dla programu Word dokumenty są wyświetlane w widoku tekstu. Aby wyświetlić grafikę i obrazy, przełącz się do widoku obrazu:

Widok obrazu w funkcji Mobile Viewer dla programu Word

Aby przejrzeć kolejne strony dokumentu, użyj paska nawigacyjnego w górnej części ekranu:

Pasek nawigacyjny w funkcji Mobile Viewer dla programu Word

Kliknięcie przycisku pakietu Office powoduje otwarcie menu z poleceniami.

Za pomocą tego menu można używać poleceń Znajdź i Przejdź do strony, umożliwiających przechodzenie do odpowiedniej zawartości, lub polecenia Indeks miniatur, umożliwiającego graficzne poruszanie się po dokumencie.

Menu w funkcji Mobile Viewer dla programu Word

Początek strony

Wyświetlanie skoroszytów programu Excel

Załóżmy, że Twoja grupa planuje wydarzenie i śledzi dostępne miejsca spotkań w arkuszu kalkulacyjnym. Wracasz z urlopu, jesteś na lotnisku i chcesz sprawdzić oceny określonego miejsca. Masz zapisany adres internetowy arkusza kalkulacyjnego grupy, więc otwierasz ten arkusz w przeglądarce na telefonie. W funkcji Mobile Viewer dla programu Microsoft Excel jest wyświetlany niewielki zestaw wierszy i kolumn i można wyszukać potrzebne informacje.

Funkcja Mobile Viewer dla programu Excel

Aby znaleźć odpowiednie miejsce, należy kliknąć przycisk pakietu Office, a następnie kliknąć pozycję Znajdź.

Menu funkcji Mobile Viewer dla programu Excel

Należy wpisać część nazwy miejsca, a następnie kliknąć pozycję Znajdź.

Znajdowanie w funkcji Mobile Viewer dla programu Excel

W wynikach wyszukiwania zostanie wyświetlona komórka zawierająca nazwę szukanego miejsca razem z sąsiadującymi z nią komórkami:

Wyniki wyszukiwania w funkcji Mobile Viewer dla programu Excel

Kliknięcie linku do komórki spowoduje wyświetlenie odpowiedniej sekcji arkusza kalkulacyjnego w funkcji Mobile Viewer dla programu Excel:

Znaleziony wiersz w funkcji Mobile Viewer dla programu Excel

Aby przewinąć arkusz kalkulacyjny z zachowaniem nagłówków kolumn lub wierszy w widoku, można zablokować wiersz lub kolumnę. W tym celu należy zanotować numer kolumny lub wiersza, które mają zostać zablokowane. Następnie należy wykonać poniższe czynności:

 1. Kliknij przycisk pakietu Office.

 2. Kliknij pozycję Zablokuj wiersz lub kolumnę.

 3. Kliknij pozycję Zablokuj wiersz lub Zablokuj kolumnę.

 4. Wprowadź numer wiersza lub kolumny, które chcesz zablokować.

Jeśli wyświetlany skoroszyt zawiera wiele arkuszy, można przełączać się między arkuszami.

 1. Kliknij przycisk pakietu Office.

 2. Kliknij pozycję Przejdź do arkusza, a następnie kliknij nazwę arkusza, który chcesz wyświetlić.

Jeśli arkusz zawiera wykres, funkcja Mobile Viewer dla programu Excel udostępnia link umożliwiający wyświetlenie tego wykresu.

 1. Kliknij przycisk pakietu Office.

 2. Kliknij pozycję Wyświetl wykresy w bieżącym arkuszu.

Początek strony

Wyświetlanie prezentacji programu PowerPoint

Załóżmy, że autobus utknął w korku ulicznym, przez co spóźnisz się na spotkanie, które rozpocznie się za 5 minut. Otwierasz za pomocą telefonu komórkowego wiadomość e-mail otrzymaną od osoby prowadzącej spotkanie. Wiadomość zawiera link do prezentacji emitowanej za pośrednictwem funkcji emisji pokazu slajdów programu Microsoft PowerPoint 2010. Dzięki temu możesz uczestniczyć w spotkaniu i wyświetlać bieżące slajdy w czasie rzeczywistym w trakcie prezentacji.

Wyświetlanie emisji pokazu slajdów

Oprócz wyświetlania emisji prezentacji funkcja Mobile Viewer dla programu Microsoft PowerPoint umożliwia przeglądanie slajdów lub znajdowanie odpowiedniej zawartości w dogodnym dla użytkownika tempie.

Aby odczytać tekst, otwórz prezentację w widoku konspektu:

Widok konspektu w funkcji Mobile Viewer dla programu PowerPoint

Aby wyświetlić grafikę i układ, przełącz się do widoku slajdu:

Widok slajdu w funkcji Mobile Viewer dla programu PowerPoint

Klikając polecenia Następny slajd i Poprzedni slajd, można przeglądać kolejne slajdy. Polecenia Znajdź i Przejdź do slajdu umożliwiają przechodzenie do odpowiedniej zawartości, a polecenie Indeks miniatur umożliwia graficzne poruszanie się po prezentacji.

Indeks miniatur w funkcji Mobile Viewer dla programu PowerPoint

Początek strony

Uzyskiwanie dodatkowych informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do plików pakietu Office na urządzeniach przenośnych, zobacz wpis w blogu dotyczącym pakietu Microsoft Office 2010: Uzyskiwanie dostępu do dokumentów pakietu Office za pośrednictwem telefonu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×