Wyświetlanie danych użycia dla witryny programu SharePoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jako właściciel witryny SharePoint Online możesz wyświetlić informacje, które wskazują, jak użytkownicy są interakcja z witryny. Można na przykład Zobacz liczbę osób, które mają odwiedzonej witryny, ile razy osoby ostatnio witryny i listy plików, które zostały odebrane najbardziej widoków.

Aby wyświetlić danych dotyczących użycia dla witryny, kliknij pozycję koła zębatego ustawienia Ikona Ustawienia , a następnie kliknij użycia witryny. Można również kliknąć pozycję zawartość witryny w menu po lewej stronie, a następnie kliknij użycia witryny na górnym pasku nawigacyjnym.

Użycie witryny w usłudze SharePoint Online

Ważne: 

  • Niektóre funkcje są wprowadzane stopniowo w organizacjach, które korzystają z opcji udostępniania kierowanego w usłudze Office 365. Oznacza to, że ta funkcja może jeszcze nie być dostępna lub może ona różnić się wyglądem od tego, co opisano w artykułach Pomocy.

  • Czas użytkowania statystykę są wyświetlane dla witryn utworzonych po 2018 lutego. Statystyki witryn utworzonych przed tą datą zostaną wyświetlone z lutego 2018 do przodu.

  • W tej chwili widoki są liczone wewnętrznych, uwierzytelniony tylko dla użytkowników.

Co to jest na stronie użycie witryny

Osoby przeglądające unikatowe

Odwiedzający unikatową witryną programu SharePoint

Całkowita liczba unikatowych odbiorcom do witryny zawiera ostatnie 7 dni, ostatnich 30 dni i ostatnich 90 dni.

Wizyty

SharePoint Online witryny zastosowania - wizyty witryny

Pokazuje liczbę odwiedzania witryny w ciągu ostatnich 7 dni, ostatnich 30 dni i ostatnich 90 dni.

Większość przeglądający unikatowe

Większość przeglądający unikatowe

Przedstawiono najważniejsze 10 plików i stron za pomocą przeglądarki najbardziej unikatowe w ciągu ostatnich 2 tygodni.

Najczęściej wyświetlane

Najczęściej wyświetlane

Przedstawiono najważniejsze 10 plików i stron przy użyciu większości widoków w ciągu ostatnich 2 tygodni.

Udostępnione użytkownikom zewnętrznym

Zewnętrznie udostępnionych plików

Lista plików, których masz dostęp do udostępnione użytkownikom spoza organizacji za pomocą łącza udostępniania, która wymaga ich, aby się zalogować, aby móc wyświetlić plik. Pliki udostępnione użytkownikom anonimowym lub pliki dostępne dla użytkowników z uprawnieniami gościa nie są uwzględniane.

Uprawnienia

Aby edytować uprawnienia dla dowolnego elementu na tej liście, kliknij Więcej obok elementu, a następnie kliknij przycisk Edytuj uprawnienia. Aby uzyskać więcej informacji zobacz SharePoint udostępnianie plików lub folderów w usłudze Office 365.

Przechodzenie do szczegółów więcej

Pulpit nawigacyjny danych zastosowania umożliwia widoku na najwyższym poziomie użycia witryny. Aby wyświetlić szczegółowe informacje, takie jak wielokrotnie osobom dostęp do dokumentów, zobacz następujący temat. Musisz mieć uprawnienia administratora lub właściciela witryny usługi Office 365.

Monitorowanie aplikacji w środowisku usługi SharePoint Online opisano, jak monitorowanie aplikacji i dokumentów związanych z pulpitu nawigacyjnego administratora. Na stronie głównej usługi Office 365 kliknij pozycję Centrum administracyjne, a następnie kliknij zastosowania. Można eksplorować zastosowania wiadomości e-mail, plików, OneDrive i innych.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×