Wyświetlanie ścieżki krytycznej projektu

Wyświetlanie ścieżki krytycznej projektu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Każde zadanie jest ważne, ale tylko niektóre z nich są krytyczne. Ścieżka krytyczna jest łańcuchem połączonych zadań, które wywierają bezpośredni wpływ na datę zakończenia projektu. Jeśli którekolwiek z zadań ze ścieżki krytycznej jest opóźnione, opóźniony jest też cały projekt.

Wyświetlanie ścieżki krytycznej w widoku Wykres Gantta

Widok Wykres Gantta będzie prawdopodobnie używanych widoku do pokazywania ścieżki krytycznej.

 1. Kliknij pozycję Widok > Wykres Gantta.

 2. Kliknij pozycję Format, a następnie zaznacz pole wyboru Zadania krytyczne.

Critical Tasks check box on the ribbon and highlighted Gantt bars in Project 2013

Zadania na ścieżce krytycznej mają teraz czerwone paski wykresu Gantta.

Pokazywanie ścieżki krytycznej w innych widokach zadań

Ścieżkę krytyczną możesz zobaczyć w dowolnym widok zadania dzięki jej wyróżnieniu.

 1. Kliknij kartę Widok, a następnie wybierz widok z grupy Widoki zadań.

 2. Pozostając na karcie Widok, wybierz pozycję Krytyczne z listy Wyróżnij.
  Ścieżka krytyczna zostanie wyświetlona w kolorze żółtym.

 3. Aby zobaczyć tylko zadania na ścieżce krytycznej, kliknij strzałkę Filtr, a następnie wybierz pozycję Krytyczne.

Critical path highlight in Project 2013

Porada:  W widoku Diagram sieciowy zadania na ścieżce krytycznej są automatycznie wyświetlane na czerwono. Nie trzeba ich wyróżniać.

Wyświetlanie ścieżki krytycznej w projekcie głównym

Jeśli zarządzasz projekt główny całego podprojektów może być na ścieżce krytycznej. Można zobaczyć, czy jest to PRAWDA, informującego o projekcie traktowania podprojektów, takich jak są one zadań sumarycznych.

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

 2. Kliknij pozycję Harmonogram, a następnie przewiń w dół do obszaru Opcje obliczania dla tego projektu.

 3. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Wstawiane projekty są obliczane jak zadania sumaryczne.

Porada:  To ustawienie nie wpływa na inne projekty. Oznacza to, że obowiązuje ono tylko w stosunku do projektu głównego, nad którym pracujesz.

Zmienianie typów zadań wyświetlanych na ścieżce krytycznej

Zazwyczaj zadania krytyczne nie ma zapasu czasu. Jednak można wskazać projekt, aby uwzględnić zadań za pomocą jednego lub kilku dni zapasu czasu na ścieżce krytycznej, dzięki czemu można zobaczyć potencjalnych problemów pochodzące z nimi z dala od komputera.

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

 2. Kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie przewiń w dół do obszaru Opcje obliczania dla tego projektu.

 3. Dodaj liczbę w polu Zadania są krytyczne, gdy zapas czasu jest mniejszy lub równy.

Początek strony

Poniższe instrukcje dotyczą programu Microsoft Project 2007.

Dowiedz się więcej o ścieżce krytycznej

Ścieżka krytyczna jest serię zadań (lub czasem tylko jedno zadanie), która określa obliczeniowe rozpoczęcia lub zakończenia projektu. Po zakończeniu ostatniego zadania na ścieżce krytycznej projektu jest również ukończone.

Zadania, które składają się na ścieżce krytycznej są zwykle powiązane przez zależności między zadaniami. Istnieje może być wiele takich sieci zadań w całym programu project plan.

Gdy Wyświetlanie ścieżki krytycznej projektu, Project 2007 zawiera tylko jeden ogólnej krytyczne datę zakończenia ścieżki, która jest ścieżce krytycznej tylko, który steruje projektu.

Jednak możesz skonfigurować planu tak, aby można też wyświetlić dodatkowe ścieżki krytycznej każdej niezależnej sieci lub każdej serii zadań. Informacje mogą być przydatne to dla rejestrowanie informacji o poszczególnych podprojektów projekt główny lub poszczególnych faza lub punkt kontrolny projekt, który jest podzielony na wiele etapów.

Znając i śledząc ścieżkę krytyczną projektu, a także zasoby, które są przypisane do każdego zadanie krytyczne, można określić zadania, które mogą wpływać na datę zakończenia projektu, a więc odnajdowanie, czy projekt zakończy się zgodnie z harmonogramem.

Jeśli jest ważne, że zakończenia projektu zgodnie z harmonogramem, należy zwrócić szczególną uwagę na zadania na ścieżce krytycznej, a także do zasobów przydzielonych do tych zadań. Te elementy, które mają wpływ na to, czy projekt zostanie zakończony w terminie.

Należy pamiętać, że ścieżka krytyczna można zmienić przed serii zadań jest inna seria w czasie wykonywania projektu harmonogram. Ścieżka krytyczna może się zmienić podczas wykonywania zadań krytycznych, lub innej serii zadań są opóźnione. Ścieżkę krytyczną staje się natychmiast serii zadań, śledzące najbardziej zapewnienie Kończenie w odpowiedniej dniu lub wcześniej.

Wyświetlanie ścieżki krytycznej projektu

Aby sprawdzić, czy zmiany wprowadzone w planie projektu nie negatywnie wpłynąć na ścieżce krytycznej, możesz przejrzeć ścieżka krytyczna i zadania krytyczne na kilka sposobów.

Uwaga: Domyślnie Project 2007 nie są wyświetlane ścieżki krytycznej projektu.

Czynność

Oto odpowiednia procedura

Wyświetlanie ścieżki krytycznej w kontekście wszystkich zadań

W menu Widok kliknij polecenie Więcej widoków, kliknij przycisk Wykres Gantta — szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

Wyświetlanie jedynie zadań krytycznych

W menu Widok kliknij polecenie Wykres Gantta. Następnie kliknij krytyczne w Pole filtru listy filtru na pasku narzędzi.

Aby ponownie wyświetlić wszystkie zadania, kliknij pozycję Wszystkie zadania na liście filtrów na pasku narzędzi.

Można też pogrupować wszystkie zadania krytyczne. W menu Projekt wskaż polecenie Grupuj według, a następnie kliknij pozycję krytyczne.

Wyświetlanie ścieżki krytycznej przy użyciu Kreatora wykresu Gantta

W menu Widok kliknij przycisk Wykres Gantta, a następnie kliknij pozycję Kreator wykresu Gantta Obraz przycisku na pasku narzędzi Formatowanie. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora wykresu Gantta, aby sformatować ścieżki krytycznej.

Domyślnie pasków wykresu Gantta i łącza wierszy dla zadania krytyczne są wyświetlane w kolorze czerwonym. W tym formacie Zmienianie zastępuje wszelkie formatowanie bezpośrednie wcześniej zmian wprowadzonych style pasków lub poszczególne paski.

Zauważ, że to formatowanie zadań krytycznych dotyczy tylko bieżącego widoku Wykres Gantta w bieżącym pliku. Aby użyć tego samego formatowania w innym pliku, umożliwia Organizator (menuNarzędzia ) skopiuj sformatowany wykresów Gantta do innych plików.

Pokazywanie wielu ścieżek krytycznych w pojedynczym projekcie

W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, kliknij kartę Obliczanie, a następnie zaznacz pole wyboru Oblicz wiele ścieżek krytycznych.

Wyświetlanie ścieżki krytycznej ogólnej kilku projektów

Ważne: Ta procedura ma zastosowanie tylko w projekt skonsolidowany. Jeśli nie masz projekt skonsolidowany, musisz najpierw można utworzyć jedną.

W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, kliknij kartę Obliczanie, a następnie zaznacz pole wyboru wstawiane projekty są obliczane jak zadania sumaryczne.

To ustawienie poziomu projektu. Wszystkie projekty wstawione w tym projekcie będzie obliczane jak zadania sumaryczne.

Zmienianie zadania, które są definiowane jako krytyczne

W Project 2007zadanie krytyczne ma wartość 0 dni zapas czasu (przesunięcia). Można jednak zmienić wartość domyślną i definiowania zadania jako krytycznego, która ma, na przykład jeden lub dwa dni zapasu czasu.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę obliczeń.

 2. W polu zadania są krytyczne, gdy zapas czasu jest mniejszy lub równy wprowadź maksymalną liczbę zapas czasu, w dniach, które ma być używany do definiowania zadania krytyczne.

 3. Jeśli chcesz, aby ta wartość wartość domyślna dla wszystkich projektów, kliknij przycisk Ustaw jako domyślne.

Aby dowiedzieć się, jak znaleźć zapas czasu zadania, zobacz Znajdowanie zapasu czasu w harmonogramie.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące zmieniania zapas czasu zadania zobacz Ustawianie czasu wyprzedzenia lub zwłoki czasu między zadaniami.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×