Wyświetlanie ścieżki krytycznej projektu

Wyświetlanie ścieżki krytycznej projektu

Subskrypcja usługi Office 365, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Każde zadanie jest ważne, ale tylko niektóre z nich są krytyczne. Ścieżka krytyczna to łańcuch zadań połączonych, które bezpośrednio wpływają na datę zakończenia projektu. Jeśli jakieś zadanie na ścieżce krytycznej jest opóźnione, cały projekt jest opóźniony.

Ścieżka krytyczna to seria zadań (lub czasami tylko jedno zadanie) kontrolujących obliczoną datę rozpoczęcia lub zakończenia projektu. Zadania składające się na ścieżkę krytyczną zazwyczaj są powiązane z zależności między zadaniami. Istnieje prawdopodobieństwo, że w ciągu projektu plan się wiele takich sieci. Po zakończeniu ostatniego zadania w ścieżce krytycznej projekt jest również Dokończ.

Dowiedz się więcej na temat analizy ścieżki krytycznej.

Wyświetlanie ścieżki krytycznej w widoku Wykres Gantta

Widok Wykres Gantta prawdopodobnie będzie widokiem najczęściej wykorzystywanych funkcji w celu pokazania ścieżki krytycznej.

 1. Wybierz pozycję Wyświetl Wykres Gantta>.

 2. Wybierz pozycję Format, a następnie zaznacz pole wyboru zadania krytyczne .

Critical Tasks check box on the ribbon and highlighted Gantt bars in Project 2013

Zadania na ścieżce krytycznej mają teraz czerwone paski wykresu Gantta.

Wyświetlanie ścieżki krytycznej w innych widokach zadań

Ścieżkę krytyczną można wyświetlić w dowolnym widok zadania, wyróżniając ją.

 1. Na karcie Widok wybierz widok z grupy widoki zadań .

 2. PoZostawanie na karcie Widok wybierz pozycję krytyczne z listy wyróżnienie.
  Ścieżka krytyczna jest wyświetlana na żółto.

 3. Aby wyświetlić tylko zadania na ścieżce krytycznej, wybierz strzałkę filtru , a następnie wybierz pozycję krytyczne.

Critical path highlight in Project 2013

Porada: Na diagramie sieciowym zadania na ścieżce krytycznej są automatycznie wyświetlane w kolorze czerwonym. Wyróżnianie nie jest wymagane.

Klip wideo: wyświetlanie ścieżki krytycznej

W tym klipie wideo pokazano, jak wyświetlić ścieżkę krytyczną w projekcie, zarówno w widoku wykresu Gantta, jak i w innych widokach.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Wyświetlanie ścieżki krytycznej w projekcie głównym

Gdy zarządzasz projekt główny, wszystkie podprojekty mogą znajdować się na ścieżce krytycznej. Jeśli to prawda, można sprawdzić, czy program Project traktuje podprojekty, na przykład zadania sumaryczne.

 1. Wybierz pozycje Plik > Opcje.

 2. Wybierz pozycję harmonogram, a następnie przewiń w dół do obszaru Opcje obliczania dla tego projektu .

 3. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru wstawione projekty, takie jak zadania sumaryczne .

Porada: To ustawienie nie wpływa na inne projekty. Dotyczy to tylko projektu głównego, nad którym pracujesz.

Zmienianie zadań wyświetlanych na ścieżce krytycznej

Zazwyczaj zadania krytyczne nie mają zapasu czasu. Możesz jednak w programie Project uwzględnić zadania z jednym lub większą liczbą dni zapasu czasu na ścieżce krytycznej, aby można było zobaczyć potencjalne problemy z dala od komputera.

 1. Wybierz pozycje Plik > Opcje.

 2. Wybierz pozycję Zaawansowane, a następnie przewiń w dół do obszaru Opcje obliczania dla tego projektu .

 3. Dodaj numer zadania są krytyczne, jeśli zapas czasu jest mniejszy lub równy .

Początek strony

PoKazywanie wielu ścieżek krytycznych

Harmonogram projektu można skonfigurować tak, aby wyświetlał tyle ścieżek krytycznych, ile potrzeba do utrzymywania kart w projekcie.

 1. Wybierz pozycje Plik > Opcje.

 2. Wybierz pozycję Zaawansowane, przewiń w dół do dołu, a następnie wybierz pozycję Oblicz wiele ścieżek krytycznych.

 3. Wybierz pozycję Wyświetl Wykres Gantta>.

 4. Wybierz pozycję Format, a następnie wybierz pozycję zadania krytyczne.

Domyślnie w programie Project jest wyświetlana tylko jedna ścieżka krytyczna, która wpływa na datę zakończenia projektu. Jednak może być konieczne wyświetlenie więcej niż jednej z kilku przyczyn:

 • Aby upewnić się, że każdy podprojektprojekt główny jest w danym momencie.

 • Śledzenie postępu różnych faz lub punktów kontrolnych.

 • Aby zachować efekt na dowolnej serii zadań z dowolnego powodu.

Porada dotycząca zarządzania projektem: Podczas wyświetlania wiele ścieżek krytycznych nie zapomnij, że jest jeszcze tylko jedna główna ścieżka krytyczna. W przypadku przepadania w stosunku do harmonogramu cały projekt wykracza poza harmonogram. Wypróbuj poniższe porady, aby lepiej wykorzystywać wiele ścieżek krytycznych w projekcie po ich skonfigurowaniu.

Zadanie

Sposób wykonania

Praca z wieloma projektami w jednym harmonogramie

 1. Wybierz pozycje Plik > Opcje.

 2. Wybierz pozycję harmonogram, przewiń do dołu, a następnie wybierz pozycję wstawione projekty są obliczane jako zadania sumaryczne.

PoKazywanie tylko zadań krytycznych

Na wykresie Gantta wybierz pozycję WyświetlFiltr > > krytyczne.

Aby ponownie wyświetlić wszystkie zadania, wybierz pozycję Brak filtru na liście filtrów.

Grupowanie zadań krytycznych

Na wykresie Gantta wybierz pozycję Wyświetl _GT_ Group by > krytyczne.

Aby ponownie wyświetlić wszystkie zadania, wybierz pozycję Brak grupy na liście grup.

Więcej informacji na temat analizy ścieżki krytycznej

Po zapisaniu planu bazowego projektu ścieżka krytyczna może pokazać, czy projekt zakończy się na czas i gdzie znajdują się punkty ostrzegawcze. Aby maksymalnie wykorzystać krytyczną analizę ścieżki:

 • Regularne wyświetlanie ścieżki krytycznej. Należy pamiętać, że ścieżka krytyczna może być zmieniana z jednej serii zadań na inną w trakcie wykonywania harmonogramu. Ścieżka krytyczna może się zmieniać, ponieważ zadania krytyczne są wykonywane lub gdy inne serie zadań są opóźnione.

 • Ściśle monitorować zadania krytyczne. Wszystkie zadania na ścieżce krytycznej są zadaniem krytycznym. Regularnie Monitoruj te zadania, aby sprawdzić, czy którykolwiek z nich jest dokumentem. W przypadku krytycznych dowodów zadania jest to data zakończenia. Zapisz plan bazowy i użyj widoku Wykres Gantta — śledzenie, aby wyświetlić poślizgowe zadania.

 • Przejrzyj serię zadań, które mogą stać się ścieżką krytyczną. Jeśli zbyt mała liczba wymaganych dat dokumentu z niekrytyczną serią zadań, to seria zadań stanie się ścieżką krytyczną. Możesz wyświetlić inne potencjalnie ryzykowne zadania, wyświetlając wiele ścieżek krytycznych w projekcie.

 • Chroń się, wyświetlając zadania, które mogą nie wpływać na ścieżkę krytyczną. Domyślnie ścieżka krytyczna przedstawia zadania, które nie mogą zostać wyświetlone w ogóle lub Data projektu. Możesz chcieć wyświetlić zadania, które obecnie mogą pozostawać w danym dniu, bez wpływu na ścieżkę krytyczną, ponieważ w przypadku, gdy nie będą one miały więcej niż jeden dzień, staną się zadaniami krytycznymi. Wyświetlenie tych zadań za pomocą zapasu czasu ułatwia ostrzeganie użytkownika o zadaniach, które stają się krytyczne, gdy wciąż masz jakiś bufor.

Porada: Aby zmienić czułość zadań krytycznych, wybierz pozycję > Opcjeplików > Zaawansowane. W zadaniach są krytyczne, jeśli zapas czasu jest mniejszy lub równy liście, wprowadź liczbę dni, w których zadanie będzie uznawane za krytyczne.

Po wyświetleniu ścieżki krytycznej projektuw Project jest wyświetlana tylko jedna, ogólna ścieżka krytyczna, czyli jedyna ścieżka krytyczna sterująca datą zakończenia projektu. Możesz jednak skonfigurować plan, aby można było również zobaczyć dodatkową ścieżkę krytyczną dla każdej sieci niezależnej lub każdej serii zadań. Może się to okazać przydatne do śledzenia każdego z podprojektów w projekt główny lub każdego faza lub punkt kontrolny projektu, który jest podzielony na wiele faz.

Wiedząc i śledząc ścieżkę krytyczną projektu, a także zasoby przydzieleni do poszczególnych zadanie krytyczne, możesz identyfikować zadania wpływające na datę zakończenia projektu i tym samym stwierdzić, czy projekt zakończy się zgodnie z harmonogramem.

DoWiedz się więcej, odczytując ścieżkę krytyczną projektuw obszarze Zarządzanie.

Początek strony

Te instrukcje są specyficzne dla programu Project 2007.

Ścieżka krytyczna to seria zadań (lub czasami tylko jedno zadanie) kontrolujących obliczoną datę rozpoczęcia lub zakończenia projektu. Zadania składające się na ścieżkę krytyczną zazwyczaj są powiązane z zależności między zadaniami. Istnieje prawdopodobieństwo, że w ciągu projektu plan się wiele takich sieci. Po zakończeniu ostatniego zadania w ścieżce krytycznej projekt jest również Dokończ.

DoWiedz się więcej na temat analizy ścieżki krytycznej.

Wyświetlanie ścieżki krytycznej projektu

Aby sprawdzić, czy zmiany wprowadzone w planie projektu nie wpływają negatywnie na ścieżkę krytyczną, możesz przejrzeć krytyczne ścieżki i zadania krytyczne na kilka sposobów.

Uwaga: Domyślnie Project 2007 nie wyświetla ścieżki krytycznej projektu.

Czynność

Oto odpowiednia procedura

Wyświetlanie ścieżki krytycznej w kontekście wszystkich zadań

W menu Widok wybierz pozycję więcej widokówWykres Gantta — szczegóły_GT_, a następnie wybierz pozycję Zastosuj.

PoKazywanie tylko zadań krytycznych

W menu Widok wybierz pozycję Wykres Gantta, a następnie na pasku narzędzi wybierz pozycję krytyczne na Pole filtru listy filtrów .

Aby ponownie wyświetlić wszystkie zadania, zaznacz pozycję wszystkie zadania na liście Filtr na pasku narzędzi.

Możesz również grupować wszystkie krytyczne zadania. W menu projekt wskaż polecenie Grupuj według, a następnie wybierz pozycję krytyczne.

Wyświetlanie ścieżki krytycznej przy użyciu kreatora wykresu Gantta

W menu Widok wybierz pozycję Wykres Gantta, a następnie wybierz pozycję Kreator wykresu Gantta Obraz przycisku na pasku narzędzi Formatowanie . Aby sformatować ścieżkę krytyczną, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze wykresu Gantta.

Domyślnie paski wykresu Gantta i linie łączy dla zadań krytycznych są wyświetlane w kolorze czerwonym. Ta zmiana formatu zastępuje wszystkie zmiany formatowania bezpośredniego wprowadzone wcześniej w stylach pasków lub na poszczególnych paskach.

Należy pamiętać, że formatowanie zadań krytycznych dotyczy tylko bieżącego widoku wykresu Gantta w bieżącym pliku. Aby użyć tego samego formatowania w innym pliku, można skopiować sformatowane wykresy Gantta do innych plików za pomocą Organizatora (menuNarzędzia ).

PoKazywanie wielu ścieżek krytycznych w pojedynczym projekcie

W menu Narzędzia wybierz pozycję Opcje, wybierz kartę Obliczanie , a następnie zaznacz pole wyboru Oblicz wiele ścieżek krytycznych .

Wyświetlanie ogólnej ścieżki krytycznej w wielu projektach

Ważne: Ta procedura jest skuteczna tylko w projekcie skonsolidowanym. Jeśli nie masz projektu skonsolidowanego, musisz najpierw utworzyć taki projekt.

W menu Narzędzia wybierz pozycję Opcje, wybierz kartę Obliczanie , a następnie zaznacz pole wyboru wstawione projekty są obliczane jako zadania sumaryczne .

Jest to ustawienie na poziomie projektu. Wszystkie projekty wstawione do tego projektu zostaną obliczone jako zadania sumaryczne.

Zmienianie zadań definiowanych jako krytyczne

W programie Project 2007zadanie krytyczne ma zero dni zapas czasu (float). Możesz jednak zmienić tę wartość domyślną i zdefiniować zadanie jako krytyczne, na przykład jedno lub dwa dni zapasu czasu.

 1. W menu Narzędzia wybierz pozycję Opcje, a następnie wybierz kartę Obliczanie .

 2. W obszarze zadania są krytyczne, jeśli zapas czasu jest mniejszy lub równy , wprowadź maksymalną wartość zapasu czasu (w dniach), która ma być używana do definiowania zadań krytycznych.

 3. Jeśli chcesz, aby ta wartość była wartością domyślną dla wszystkich projektów, wybierz pozycję Ustaw jako domyślną.

Aby dowiedzieć się, jak znaleźć zapas czasu zadania, zobacz Wyświetlanie zapasu czasu w projekcie.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące zmieniania zapasu czasu zadania, zobacz Ustawianie czasu wyprzedzenia (zmiennoprzecinkowej) między zadaniami.

Początek strony

Więcej informacji na temat analizy ścieżki krytycznej

Po zapisaniu planu bazowego projektu ścieżka krytyczna może pokazać, czy projekt zakończy się na czas i gdzie znajdują się punkty ostrzegawcze. Aby maksymalnie wykorzystać krytyczną analizę ścieżki:

 • Regularne wyświetlanie ścieżki krytycznej. Należy pamiętać, że ścieżka krytyczna może być zmieniana z jednej serii zadań na inną w trakcie wykonywania harmonogramu. Ścieżka krytyczna może się zmieniać, ponieważ zadania krytyczne są wykonywane lub gdy inne serie zadań są opóźnione.

 • Ściśle monitorować zadania krytyczne. Wszystkie zadania na ścieżce krytycznej są zadaniem krytycznym. Regularnie Monitoruj te zadania, aby sprawdzić, czy którykolwiek z nich jest dokumentem. W przypadku krytycznych dowodów zadania jest to data zakończenia. Zapisz plan bazowy i użyj widoku Wykres Gantta — śledzenie, aby wyświetlić poślizgowe zadania.

 • Przejrzyj serię zadań, które mogą stać się ścieżką krytyczną. Jeśli zbyt mała liczba wymaganych dat dokumentu z niekrytyczną serią zadań, to seria zadań stanie się ścieżką krytyczną. Możesz wyświetlić inne potencjalnie ryzykowne zadania, wyświetlając wiele ścieżek krytycznych w projekcie.

 • Chroń się, wyświetlając zadania, które mogą nie wpływać na ścieżkę krytyczną. Domyślnie ścieżka krytyczna przedstawia zadania, które nie mogą zostać wyświetlone w ogóle lub Data projektu. Możesz chcieć wyświetlić zadania, które obecnie mogą pozostawać w danym dniu, bez wpływu na ścieżkę krytyczną, ponieważ w przypadku, gdy nie będą one miały więcej niż jeden dzień, staną się zadaniami krytycznymi. Wyświetlenie tych zadań za pomocą zapasu czasu ułatwia ostrzeganie użytkownika o zadaniach, które stają się krytyczne, gdy wciąż masz jakiś bufor.

Porada: Aby zmienić czułość zadań krytycznych, w menu Narzędzia wybierz polecenie Opcje. Na karcie Obliczanie w obszarze zadania są krytyczne, jeśli zapas czasu jest mniejszy lub równy, określ liczbę dni, w których zadanie będzie uznawane za krytyczne.

Po wyświetleniu ścieżki krytycznej projektuw Project 2007 jest wyświetlana tylko jedna, ogólna ścieżka krytyczna, czyli jedyna ścieżka krytyczna sterująca datą zakończenia projektu. Możesz jednak skonfigurować plan, aby można było również zobaczyć dodatkową ścieżkę krytyczną dla każdej sieci niezależnej lub każdej serii zadań. Może się to okazać przydatne do śledzenia każdego z podprojektów w projekt główny lub każdego faza lub punkt kontrolny projektu, który jest podzielony na wiele faz.

Wiedząc i śledząc ścieżkę krytyczną projektu, a także zasoby przydzieleni do poszczególnych zadanie krytyczne, możesz identyfikować zadania wpływające na datę zakończenia projektu i tym samym stwierdzić, czy projekt zakończy się zgodnie z harmonogramem.

DoWiedz się więcej, odczytując ścieżkę krytyczną projektuw obszarze Zarządzanie.

Początek strony

Więcej informacji

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×