Wyślij uśmiech zasady zachowania poufności informacji (Power Query)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Firma Microsoft pracujemy nad trwałym Aby chronić Twoją prywatność, podczas przedstawiania produktów, które można wyświetlić wydajności, power i wygody, które mają. Zasad zachowania poufności informacji objaśniono zbierania danych i wskazówki dotyczące użycia programu Microsoft Power Query opinii "Wyślij uśmiech". Nie ma zastosowania do innych witryn, produktów lub usług Microsoft online lub offline.

Inaczej opisanych w niniejszych zasadach, Wyślij uśmiech nie wysyłaj informacji osobistych do firmy Microsoft. Informacje, które są wysyłane do firmy Microsoft nie został udostępniony spoza firmy Microsoft i jej przedstawicielstwami i podmiotami stowarzyszonymi bez Twojej zgody. Wyślij uśmiech do dodatku Power Query umożliwia wysłanie adresu e-mail z swoją opinię. Ten adres e-mail jest używany się z Tobą skontaktować, jeśli firma Microsoft potrzebuje dalsze informacje lub wyjaśnienia na żądanie. Nie musisz zarejestrować swój adres e-mail w firmie Microsoft, aby użyć funkcji Wyślij uśmiech.

Wyślij uśmiech do dodatku Power Query umożliwia Wyślij opinię do firmy Microsoft i, należy uwzględnić zrzuty ekranu przedstawiające określonych dopełnienie lub masz dotyczą. Wyślij uśmiech nie celowo zbieranie informacji umożliwiających identyfikację, ale jest możliwe, że takie informacje mogą być przechwycone opinii lub zrzutów ekranu podane. Microsoft nie używa tych informacji do identyfikowania użytkowników.

Wyślij uśmiech automatycznie gromadzi niektóre informacje dotyczące konfiguracji systemu, standardowych informacji o komputerze i podstawowe informacje dotyczące sposobu używania produktów firmy Microsoft. Te informacje są wysyłane, gdy użytkownik chce wysłać opinię. Wyślij uśmiech ogólnie gromadzi informacje dotyczące:

 • Konfiguracji systemu, takich jak wersja systemu operacyjnego i architektury używanego (32-bitowa a 64-bitowa).

 • Standardowych aspektów systemu, takich jak dodatek Power Query pakietu Office, wersja programu Internet Explorer i wersja aparatu CLR, którego używasz.

 • Power użycie programu kwerendy, takie jak informacje o pakiet pliku (ustawień regionalnych dokumentu, stan szybkie łączenie włączone/wyłączone), bieżący zestaw roboczy i Szczytowa pamięć wirtualna używane w bieżącej sesji.

Uzyskane od Ciebie informacje osobiste są używane przez firmę Microsoft oraz jej przedstawicielstwa i podmioty stowarzyszone w celu dostarczania usług lub przeprowadzania żądanych bądź autoryzowanych przez Ciebie transakcji. Mogą być także używane w celu przesłania prośby dotyczącej następujących dodatkowych informacji:

 • Przesłana opinia na temat używanego produktu lub używanej usługi.

 • Dostarczenie krytycznych aktualizacji i powiadomień dotyczących oprogramowania.

 • Doskonalenie produktu lub usługi, na przykład za pomocą informacji z formularzy do zgłaszania usterek lub formularzy ankietowych.

Poza wyjątkami opisanymi w niniejszych zasadach żadne podane przez Ciebie informacje osobiste nie są przekazywane bez Twojej zgody innym firmom. Od czasu do czasu korzystamy z pośrednictwa innych firm, które w naszym imieniu świadczą określone usługi, takie jak:

 • Pakowanie, wysyłanie i dostarczanie zakupów oraz innych przesyłek.

 • Odpowiadanie na pytania klientów dotyczące produktów lub usług.

 • Przetwarzanie rejestracji wydarzeń.

 • Wykonywanie analiz statystycznych dotyczących naszych usług.

Firma Microsoft udostępnia takim firmom wyłącznie informacje osobiste, które są potrzebne do świadczenia określonych usług, a ich nie wolno używać tych danych do żadnych innych celów. Firma Microsoft może lub ujawnienia informacji na temat, łącznie z treścią przekazywanych, do:

 • przestrzegania przepisów prawa lub wypełnienia zobowiązań wynikających z tytułu żądań uprawnionych organów albo toczącego się postępowania prawnego;

 • ochrony praw lub własności firmy Microsoft bądź jej klientów, włącznie z egzekwowaniem umów oraz zasad regulujących sposób korzystania z usług;

 • działania w dobrej wierze w przypadku, gdy jest konieczne użycie lub ujawnienie informacji w obronie bezpieczeństwa osobistego pracowników firmy Microsoft, użytkowników albo innych osób.

Informacje zebrane przez firmę Microsoft lub wysłane do niej za pośrednictwem funkcji Wyślij uśmiech mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub dowolnych innych krajach, w których firma Microsoft bądź jej podmioty stowarzyszone, przedstawicielstwa lub usługodawcy mają swoje siedziby. Firma Microsoft przestrzega wytycznych „Safe Harbor Framework” amerykańskiego departamentu handlu dotyczących gromadzenia, używania i przechowywania danych pochodzących z krajów Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo Twoich informacji

Firma Microsoft dba o ochronę bezpieczeństwa Twoich informacji osobistych. Firma Microsoft używa rozmaitych technologii i procedur zabezpieczeń, aby chronić Twoje informacje osobiste przed nieupoważnionym dostępem, użyciem lub ujawnieniem.

Zmiany zasad zachowania poufności informacji

Firma Microsoft może sporadycznie aktualizować niniejsze zasady zachowania poufności informacji. W przypadku każdej zmiany data ostatniej aktualizacji jest podawana na początku tekstu zasad. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszych zasad zachowania poufności informacji w celu uzyskiwania bieżących informacji o tym, w jaki sposób firma Microsoft chroni Twoje dane.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×