Wyłączanie współużytkowania pamięci podręcznej danych między raportami tabeli przestawnej

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Domyślnie raportów tabel przestawnych, które są oparte na tym samym źródłem danych — zakres komórek w arkuszu lub połączenia danych — udostępnianie pamięci podręcznej danych, ale można wyłączyć pamięć podręczną danych za pomocą kilku metod.

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej o pamięci podręcznej danych tabeli przestawnej

Wyłączanie współużytkowania pamięci podręcznej danych między raportami tabeli przestawnej

Dowiedz się więcej o pamięci podręcznej danych tabeli przestawnej

Pamięć podręczna danych raportu w formie tabeli przestawnej jest obszarem pamięci wewnętrznego na komputerze jest używany przez program Microsoft Office Excel do przechowywania danych w raporcie. W celu zwiększenia wydajności i Zmniejsz rozmiar skoroszytu, program Excel automatycznie udostępnia pamięci podręcznej danych tabeli przestawnej między dwa lub więcej raportów tabel przestawnych, opartych na tym samym komórkę zakresu lub połączenie danych. Jeśli komórki zakresu lub połączenie danych dla dwóch lub więcej raportów tabeli przestawnej jest inny, pamięci podręcznej danych nie można udostępniać między tych raportów.

Jednak mogą wystąpić sytuacje, gdy nie chcesz udostępniać pamięci podręcznej danych między dwa lub więcej raportów tabel przestawnych, opartych na tym samym źródłem danych. Na przykład:

 • Nie należy pola obliczeniowe i elementy do wyświetlenia w raporcie tabeli przestawnej.

 • Nie należy pola, które mają być grupowane w taki sam sposób we wszystkich raportach w formie tabeli przestawnej.

 • Nie chcesz, aby wszystkie raporty tabel przestawnych, aby odświeżyć w tym samym czasie.

 • Chcesz korzystać z funkcji, która nie jest obsługiwana, gdy używasz udostępnionych danych pamięci podręcznej, na przykład pobierania danych w raporcie w formie dla zaznaczonego elementu lub elementów, po zastosowaniu filtru raportu.

Uwaga: Nie można udostępnić pamięci podręcznej danych dla raportu tabeli przestawnej, który jest połączony ze źródłem danych przetwarzania OLAP (Online Analytical), ponieważ są one używane w inny sposób niż źródeł danych innych niż OLAP.

Początek strony

Wyłączanie współużytkowania pamięci podręcznej danych między raportami tabeli przestawnej

Istnieje kilka sposobów wyłączanie współużytkowania pamięci podręcznej danych, łącznie z następujących czynności:

 • Tworzenie nowego raportu tabeli przestawnej opartej na ten sam zakres komórek, jako inny raport bez udostępniania pamięci podręcznej danych za pomocą Kreatora wykresów przestawnych i wykresów przestawnych.

 • Wyłączanie współużytkowania pamięci podręcznej danych między raportami tabeli przestawnej, które są oparte na zakres komórek przez tymczasowo zmiana definicji zakresu danych, aby wymusić wyłączanie współużytkowania pamięci podręcznej danych w programie Excel.

 • Wyłączanie współużytkowania pamięci podręcznej danych między dwa lub więcej raportów tabel przestawnych, opartych na tym samym połączenia danych, tworząc połączenie danych unikatowe dla kolejnych raportów w formie tabeli przestawnej w skoroszycie.

Porada

Aby sprawdzić, ile danych pamięci podręcznej istnieje w skoroszycie, Otwórz okna bezpośredniego Edytor Visual Basic, naciskając klawisze ALT + F11 i naciskając klawisze CTRL + G, a następnie wpisz następujące czynności:

?ActiveWorkbook.PivotCaches.Count

Tworzenie raportu tabeli przestawnej opartej na ten sam zakres komórek, jako inny raport bez udostępniania pamięci podręcznej danych

 1. Upewnij się, że jest istniejącego raportu tabeli przestawnej opartej na ten sam zakres, który ma być używany dla nowego raportu tabeli przestawnej.

 2. Kliknij dowolną pustą komórkę w arkuszu poza raportem w formie tabeli przestawnej.

 3. Aby uruchomić Kreatora wykresów przestawnych i wykresów przestawnych, naciśnij klawisze ALT + D + P.

  Porada

  Aby dodać Kreatora wykresów przestawnych i wykresów przestawnych do paska narzędzi Szybki dostęp, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij strzałkę obok paska narzędzi, a następnie kliknij polecenie Więcej poleceń.

  2. W obszarze Wybierz polecenia z wybierz pozycję Wszystkie polecenia.

  3. Wybierz z listy pozycję Kreator tabeli przestawnej i wykresu przestawnego, kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Na stronie kroku 1 kreatora kliknij przycisk Microsoft Office Excel listy lub bazy danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na stronie Krok 2 kreatora zaznacz zakres danych, na którym chcesz oprzeć nowy raport tabeli przestawnej, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Gdy Kreatora tabel przestawnych i zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy chcesz udostępnić pamięci podręcznej danych, kliknij przycisk nie.

 7. Na stronie Krok 3 kreatora wybierz lokalizację, w której nowy raport tabeli przestawnej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Wyłączanie współużytkowania pamięci podręcznej danych między raportami tabeli przestawnej, które są oparte na zakres komórek

 1. Upewnij się, że są co najmniej dwa raportów tabel przestawnych opartych na ten sam zakres komórek i że te raporty udostępnianie samej pamięci podręcznej danych.

 2. Kliknij komórkę w raporcie tabeli przestawnej, dla której ma zostać wyłączanie współużytkowania pamięci podręcznej danych.

 3. Aby uruchomić Kreatora wykresów przestawnych i wykresów przestawnych, naciśnij klawisze ALT + D + P.

  Porada

  Aby dodać Kreatora wykresów przestawnych i wykresów przestawnych do paska narzędzi Szybki dostęp, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij strzałkę obok paska narzędzi, a następnie kliknij polecenie Więcej poleceń.

  2. W obszarze Wybierz polecenia z wybierz pozycję Wszystkie polecenia.

  3. Wybierz z listy pozycję Kreator tabeli przestawnej i wykresu przestawnego, kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Na stronie Krok 3 kreatora kliknij przycisk Wstecz, aby powrócić do strony Krok 2.

 5. Na stronie Krok 2 kreatora upewnij się, że ten sam zakres danych, na którym chcesz utworzyć raport tabeli przestawnej jest zaznaczone, ale co najmniej jeden wiersz mniej dołączania do zaznaczenia.

  Na przykład, jeśli zakres jest $A$ 1: $E$ 286, zmienianie zakresu do $A$ 1: $E$ 285.

 6. Kliknij pozycję Dalej.

 7. Na stronie Krok 3 kreatora upewnij się, że jest zaznaczona opcja istniejący arkusz i lokalizacji jest taki sam, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Raport tabeli przestawnej teraz udostępnia pamięci podręcznej różnych danych, ale jest oparty na zakresie danych.

 8. Upewnij się, że jest zaznaczone komórki w raporcie tabeli przestawnej, dla której ma zostać wyłączanie współużytkowania pamięci podręcznej danych.

 9. Aby ponownie uruchomić Kreatora wykresów przestawnych i wykresów przestawnych, naciśnij klawisze ALT + D + P.

 10. Na stronie Krok 3 kreatora kliknij przycisk Wstecz, aby powrócić do strony Krok 2.

 11. Na stronie Krok 2 w Kreatorze Zmienianie zakresu danych powrót do oryginalnego zakresu.

  Na przykład, jeśli bieżącym zakresie jest $A$ 1: $E$ 285, zmień zakres z powrotem do $A$ 1: $E$ 286.

 12. Kliknij pozycję Dalej.

 13. Na stronie Krok 3 kreatora upewnij się, że jest zaznaczona opcja istniejący arkusz i lokalizacji jest taki sam, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Nowy raport tabeli przestawnej opiera się teraz na tego samego zakresu danych jako inny raport, ale nie inne dane pamięci podręcznej.

Wyłączanie współużytkowania pamięci podręcznej danych dwa lub więcej raportów tabel przestawnych, które są oparte na tym samym połączenia danych

 1. Upewnij się, że są co najmniej dwa przestawnych opartych na tym samym połączenia danych i że te raporty udostępnianie samej pamięci podręcznej danych.

  Upewnij się, że to samo połączenie danych jest używany między raportami tabeli przestawnej

  1. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij pozycję Połączenia.

  2. W oknie dialogowym Połączenia skoroszytu wybierz połączenie raportu tabeli przestawnej.

  3. W obszarze lokalizacji, w których są używane połączenia w tym skoroszycie kliknij łącze, które zawiera tekst, kliknij tutaj, aby zobaczyć, gdzie są używane wybranych połączeń.

   Raporty tabeli przestawnej, korzystające z tego połączenia danych są wyświetlane.

 2. Upewnij się, że jest plik połączenia dla połączenia danych na komputerze lub w sieci.

  Tworzenie pliku połączenia danych w skoroszycie

  1. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij pozycję Połączenia.

  2. W oknie dialogowym Połączenia skoroszytu wybierz połączenie raportu tabeli przestawnej.

  3. Kliknij pozycję Właściwości.

  4. W oknie dialogowym Właściwości połączenia kliknij kartę Definicja, a następnie kliknij polecenie Eksportuj plik połączenia.

  5. W oknie dialogowym Zapisz plik Zapisz informacje o połączeniu jako plik ODC.

  6. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

 3. Kliknij dowolną komórkę w raporcie tabeli przestawnej, dla której ma zostać wyłączanie współużytkowania pamięci podręcznej danych.

 4. Na karcie Opcje w grupie dane kliknij przycisk Zmień źródło danych, a następnie kliknij przycisk Zmień źródło danych.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe źródła danych tabeli przestawnej Zmień.

 5. Użyć połączenia danych, wybierz pozycję Użyj zewnętrznego źródła danych, a następnie kliknij pozycję Wybierz połączenie.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Istniejące połączenia.

 6. Wybierz połączenie danych z listy Wybierz połączeniepliki połączeń w sieci lub w kategorii pliki połączeń na tym komputerze, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Uwaga: Może być konieczne kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować plik połączenia.

 7. Kliknij przycisk OK.

Raport tabeli przestawnej zawiera teraz pamięci podręcznej różnych danych.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×