Wyłączanie lub odinstalowywanie usługi OneDrive

Wyłączanie lub odinstalowywanie usługi OneDrive

Jeśli nie chcesz korzystać z usługi OneDrive, najprostszym rozwiązaniem jest jej rozłączenie.

Jeśli chcesz zatrzymać synchronizację na pewien czas, możesz tymczasowo wstrzymać aplikację OneDrive, a następnie wznowić synchronizację później. Zobacz, jak wstrzymywać i wznawiać synchronizację w usłudze OneDrive.

Uwagi: 

 • Wyłączenie lub odinstalowanie aplikacji OneDrive na komputerze nie spowoduje utraty plików ani danych. Zawsze możesz uzyskać dostęp do swoich plików, logując się w witrynie OneDrive.com.

 • W systemie Windows 10 folder usługi OneDrive jest domyślną lokalizacją zapisywania plików i dokumentów. Oznacza to, że nowe dokumenty i pliki są automatycznie zapisywane w folderze OneDrive, chyba że wybierzesz opcję zapisania ich w innej lokalizacji na komputerze. Dowiedz się więcej na temat domyślnego zapisywania plików w usłudze OneDrive w systemie Windows 10.

Rozłącz usługę OneDrive.

 1. Wybierz niebieską lub białą ikonę chmury usługi OneDrive w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań.

  Klient synchronizacji OneDrive z ikonami niebieskiej i białej chmury

  Uwaga: W celu wyświetlenia ikony usługi OneDrive może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony Przycisk Pokaż ukryte ikony. obok obszaru powiadomień. Jeśli ikona nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, usługa OneDrive może nie być uruchomiona. Wybierz przycisk Start, wpisz nazwę OneDrive w polu wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję OneDrive w wynikach wyszukiwania.

 2. Wybierz pozycję Więcej > Ustawienia.

  Zrzut ekranu przedstawiający przechodzenie do ustawień usługi OneDrive

 3. Na karcie Konto kliknij pozycję Odłącz ten komputer PC, a następnie pozycję Odłącz konto.

Ukrywanie lub odinstalowywanie aplikacji OneDrive

W niektórych wersjach systemu Windows możesz też ukryć lub odinstalować aplikację OneDrive. Także na urządzeniach z systemem Android lub iOS możesz odinstalować aplikację mobilną OneDrive.

Aplikacja OneDrive jest wbudowana w niektórych wersjach systemu Windows i nie można jej odinstalować. Możesz jednak ukryć ją i zatrzymać proces synchronizacji, przez co pozostanie ukryta. W tym celu wyłącz wszystkie ustawienia aplikacji OneDrive i usuń folder aplikacji OneDrive z Eksploratora plików.

Windows 10

 1. Wybierz niebieską lub białą ikonę chmury usługi OneDrive w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań.

  Klient synchronizacji OneDrive z ikonami niebieskiej i białej chmury

  Uwaga: W celu wyświetlenia ikony usługi OneDrive może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony Przycisk Pokaż ukryte ikony. obok obszaru powiadomień. Jeśli ikona nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, usługa OneDrive może nie być uruchomiona. Wybierz przycisk Start, wpisz nazwę OneDrive w polu wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję OneDrive w wynikach wyszukiwania.

 2. Wybierz pozycję Więcej > Ustawienia.

  Zrzut ekranu przedstawiający przechodzenie do ustawień usługi OneDrive

 3. Na karcie Ustawienia wyczyść wszystkie pola w obszarze Ogólne.

 4. Na karcie Autozapis na listach Dokumenty i zdjęcia wybierz pozycję Tylko ten komputer i wyczyść pozostałe pola.

 5. Na karcie Konto kliknij pozycję Wybierz foldery.

 6. W oknie Synchronizuj swoje pliki z usługi OneDrive na tym komputerze zaznacz i wyczyść pole wyboru przy pozycji Synchronizuj wszystkie pliki i foldery w usłudze OneDrive. Za pierwszym razem wszystkie pola zostaną zaznaczone, natomiast po usunięciu zaznaczenia wszystkie pola zostaną wyczyszczone. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno i powrócić do ustawień.

  Po wykonaniu tego kroku wszystkie pliki z usługi OneDrive zostaną usunięte z komputera, ale pozostaną w witrynie OneDrive.com.

 7. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany wprowadzone w oknie Ustawienia.

 8. Otwórz ponownie okno Ustawienia. Na karcie Konta kliknij pozycję Rozłącz usługę OneDrive. Zamknij okno OneDrive — Zapraszamy!, które zostanie wyświetlone.

 9. Otwórz Eksploratora plików, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję OneDrive, a następnie kliknij pozycję Właściwości.

  Na karcie Ogólne obok pozycji Atrybuty zaznacz pole wyboru Ukryte. Spowoduje to ukrycie aplikacji OneDrive w Eksploratorze plików.

 10. Jeszcze raz wybierz pozycję Więcej i wybierz pozycję Zakończ działanie aplikacji OneDrive. Spowoduje to usunięcie ikony aplikacji OneDrive z obszaru powiadomień.

Windows 8.1

 1. W menu Start komputera naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy kafelek aplikacji OneDrive, a następnie wybierz pozycję Odepnij od ekranu startowego.

 2. Przejdź do obszaru Ustawienia komputera przy użyciu kafelka Ustawienia komputera w menu Start lub szybko przesuń palcem do środka od prawej krawędzi ekranu, wybierz pozycję Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Zmień ustawienia komputera.

 3. W obszarze Ustawienia komputera wybierz OneDrive.

 4. Na karcie Magazynowanie plików wyłącz przełącznik obok pozycji Domyślnie zapisuj dokumenty w usłudze OneDrive.

 5. Na karcie Z aparatu wybierz pozycję Nie przekazuj zdjęć i wyłącz przełącznik obok pozycji Automatycznie przekazuj wideo do usługi OneDrive.

 6. Na karcie Ustawienia synchronizacji w obszarze Synchronizuj ustawienia z usługą OneDrive wyłącz przełącznik obok pozycji Synchronizuj ustawienia na tym komputerze.

 7. Na karcie Połączenia taryfowe wyłącz wszystkie przełączniki.

 8. Aby ukryć aplikację OneDrive w Eksploratorze plików, otwórz Eksploratora plików i na liście folderów po lewej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję OneDrive, a następnie kliknij pozycję Właściwości.

  Na karcie Ogólne obok pozycji Atrybuty zaznacz pole wyboru Ukryte.

Aplikacja OneDrive jest domyślnie zainstalowana w systemach Windows 8.1 i Windows RT 8.1. Nie można jej w tych systemach odinstalować. Można jednak odinstalować aplikację OneDrive w systemach Windows 7, Windows Vista i niektórych wersjach systemu Windows 10. Na telefonach z systemem Windows 10 nie można odinstalować aplikacji OneDrive.

W przypadku jej odinstalowania synchronizowanie folderu usługi OneDrive zostanie zatrzymane, ale wszelkie pliki i dane przechowywane w usłudze OneDrive będą nadal dostępne po zalogowaniu się w witrynie OneDrive.com.

Windows 10

 1. Wybierz przycisk Start, wpisz w polu wyszukiwania „Programy”, a następnie wybierz pozycję Dodaj lub usuń programy na liście wyników.

 2. W obszarze Aplikacje i funkcje znajdź i zaznacz pozycję Microsoft OneDrive, a następnie wybierz polecenie Odinstaluj. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wprowadź hasło lub potwierdź.

Windows 7 lub Windows Vista

 1. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz Dodaj programy, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Programy i funkcje.

 2. Kliknij pozycję Microsoft OneDrive, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wprowadź hasło lub potwierdź.

Urządzenia z systemem Android

 1. Przejdź do obszaru Ustawienia i wybierz pozycję Pamięć.

 2. Wybierz pozycję OneDrive i naciśnij pozycję Odinstaluj.

Urządzenia z systemem iOS

 1. Przejdź na ekran główny, a następnie naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji OneDrive.

 2. Naciśnij znak X wyświetlony w lewym górnym rogu ikony aplikacji.

macOS

Wystarczy przeciągnąć aplikację OneDrive do Kosza.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Online

Uzyskaj pomoc online
Uzyskaj więcej informacji na stronach pomocy technicznej usługi OneDrive i OneDrive dla Firm.
Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji mobilnej OneDrive, zobacz Rozwiązywanie problemów z aplikacją mobilną OneDrive.

Ikona pomocy technicznej za pośrednictwem poczty e-mail

Pomoc techniczna e-mail
Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, przejdź do aplikacji OneDrive i potrząśnij urządzeniem przenośnym lub wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive. Aby skontaktować się z pomocą techniczną usługi OneDrive dla Firm z komputera PC lub Mac, wybierz ikonę usługi OneDrive w obszarze powiadomień lub na pasku menu, a następnie wybierz pozycję Więcej > Wyślij opinię > Coś mi się nie podoba.

OneDrive dla Firm Administratorzy mogą również przejrzeć Społeczność techniczną usługi OneDrive dla Firm, Pomoc dla administratorów usługi OneDrive dla Firm lub skontaktować się z pomocą techniczną usługi Office 365 dla firm.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Porady
Poinformowanie o swojej lokalizacji może ułatwić nam szybsze rozwiązanie problemu.

Wszystkie problemy zostały rozwiązane? Jeśli skontaktowano się z nami, a usługa OneDrive znowu zaczęła działać, poinformuj nas o tym, odpowiadając na wiadomość e-mail, którą wysłaliśmy do Ciebie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×