Wyłączanie śledzenia zmian

Usuwanie wszystkich prześledzonych zmian z dokumentu przebiega dwuetapowo: najpierw należy wyłączyć funkcję śledzenia zmian, a następnie zaakceptować lub odrzucić zmiany wprowadzone w dokumencie. Po wykonaniu tych czynności uzyskasz oczyszczony dokument, który możesz udostępnić innym osobom.

Wyłączanie śledzenia zmian

Przejdź do obszaru Recenzja , > śledzić zmiany.

Przycisk Śledź zmiany

Usuwanie prześledzonych zmian

Aby trwale usunąć adiustację, zaakceptuj lub Odrzuć zmiany i Usuń Komentarze.

Wybierz pozycję recenzja > Następna > Zaakceptuj lub Odrzuć.

Przycisk Zaakceptuj zmiany

Spowoduje to zachowanie lub usunięcie zmiany w programie Word i przejście do następnej zmiany.

Aby zaakceptować wszystkie zmiany jednocześnie, wybierz strzałkę pod przyciskiem Zaakceptuj , a następnie wybierz polecenie Zaakceptuj wszystkie zmiany.

Usuwanie komentarzy

Wybierz komentarz, a następnie wybierz pozycję recenzja > Usuń.

Przycisk Usuń komentarz

Aby usunąć wszystkie komentarze jednocześnie, zaznacz komentarz, a następnie przejdź do obszaru Recenzja , wybierz strzałkę pod przyciskiem Usuń i wybierz pozycję Usuń wszystkie komentarze w dokumencie.

Porada: Aby sprawdzić wersję ostateczną, uruchom Inspektora dokumentów. To narzędzie sprawdza prześledzone zmiany i komentarze, tekst ukryty, imiona i nazwiska we właściwościach oraz inne informacje. Aby uruchomić Inspektora dokumentów, wybierz pozycję > Informacje opliku > Sprawdź, czy nie występują problemy > Przeprowadź inspekcję dokumentu.

Wyłączanie śledzenia zmian

Przejdź do obszaru Recenzja , > śledzić zmiany.

Przycisk Śledź Changs

Usuwanie prześledzonych zmian

Aby trwale usunąć adiustację, zaakceptuj lub Odrzuć zmiany i Usuń Komentarze.

Wybierz pozycję recenzja > Następna > Zaakceptuj lub Odrzuć.

Przycisk Zaakceptuj zmianę

Spowoduje to zachowanie lub usunięcie zmiany w programie Word i przejście do następnej zmiany. Aby zaakceptować wszystkie zmiany jednocześnie, wybierz strzałkę według pozycji Zaakceptuj i wybierz polecenie Zaakceptuj wszystkie zmiany.

Zaakceptuj wszystkie zmiany

Usuwanie komentarzy

Aby dokument nie zawierał komentarzy, usuń je.

Zaznacz komentarz, a następnie przejdź do obszaru recenzja > Usuń.

Przycisk Usuń komentarz

Aby usunąć wszystkie komentarze jednocześnie, zaznacz komentarz, a następnie przejdź do pozycji Recenzja i wybierz strzałkę według pozycji Usuń, a następnie wybierz pozycję Usuń wszystkie komentarze w dokumencie.

Usuwanie wszystkich komentarzy

Zobacz też

Śledzenie zmian w programie Word

Akceptowanie lub odrzucanie prześledzonych zmian w programie Word

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×