Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą klawiatury i funkcji JAWS lub Narrator, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Windows, można wstawić obraz w programie Word 2016. Można również dodać tekst alternatywny, aby ułatwić dostęp do obrazu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, przejdź do tematu Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word w systemie Windows.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Wstawianie obrazu lub zdjęcia z komputera

 1. W dokumencie wybierz lokalizację, w której chcesz umieścić obraz.

 2. Otwórz okno dialogowe Wstawianie obrazu, naciskając klawisze Alt+N, P.

 3. Przejdź do lokalizacji obrazu na komputerze, wybierz obraz, a następnie naciśnij klawisz Enter. Oryginalny obraz zostanie osadzony w dokumencie.

  Ważne: Aby czytnik zawartości ekranu mógł poprawne odczytać obraz, musi on zostać umieszczony równo z tekstem.

 4. Domyślnie program Word 2016 wstawia obraz równo z tekstem. Jednak inne wersje, takie jak Word Mobile lub Word 2016 dla komputerów Mac, nie wstawiają domyślnie obrazu równo z tekstem.

  Aby upewnić się, że obraz jest wstawiony równo z tekstem dokumentu, zaznacz obraz, a następnie naciśnij klawisze Alt+JP w celu otwarcia wstążki Formatowanie obrazu.

 5. Naciśnij klawisze PO, a następnie naciśnij klawisz Enter. Spowoduje to otwarcie przycisku Położenie, a następnie wybranie pozycji Równo z tekstem.

  Porady: 

  • Jeśli obraz ma duży rozmiar pliku i sprawia, że dokument jest za duży, możesz zmniejszyć rozmiar dokumentu, wstawiając link do obrazu, zamiast go osadzać.

  • W oknie dialogowym Wstawianie obrazu przejdź klawiszem Tab do przycisku Wstaw, naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby uzyskać dostęp do menu rozwijanego, a następnie wybierz pozycję Połącz z plikiem.

Wstawianie obrazu ze źródła online

Obraz możesz też wstawić z lokalizacji internetowej.

 1. W dokumencie wybierz lokalizację, w której chcesz umieścić obraz.

 2. Aby otworzyć okno dialogowe Wstawianie obrazów i wyszukać obrazy w trybie online, naciśnij klawisze Alt+N, F w celu otwarcia okna Wyszukiwanie za pomocą usługi Bing — Obrazy.

 3. W oknie Wyszukiwanie za pomocą usługi Bing wpisz słowo lub frazę opisującą obraz, który chcesz wyszukać, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisze Alt+Strzałka w lewo lub Alt+Strzałka w prawo, aby poruszać się po wynikach wyszukiwania. (W Narratorze po prostu naciskaj klawisze strzałek). Program Word 2016 doda opis do każdego obrazu po jego zaznaczeniu.

 5. Aby wstawić zaznaczony obraz, naciśnij klawisze Alt + Enter. (Programu Narrator, po prostu naciśnij klawisz Enter.) Word 2016 pobiera i wstawia go do dokumentu.

  Porada: Możesz uzyskać dostęp do większej liczby źródeł obrazów w trybie online, logując się z poziomu okna dialogowego Wstawianie obrazów na swoje konta osobiste usług takich jak OneDrive, Facebook czy Flickr.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazu

Po wstawieniu obrazu w dokumencie możesz dodać tekst alternatywny, aby jak najbardziej ułatwić czytanie dokumentu.

 1. W dokumencie zaznacz obraz, do którego chcesz dodać tekst alternatywny.

 2. Aby otworzyć kartę Formatowanie w obszarze Narzędzia obrazów, naciśnij klawisze Alt+JP, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do przycisku Formatuj obiekt. Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okienko Formatowanie obrazu. Usłyszysz „Cień”, czyli pierwszą z opcji. Narrator nie przeczyta nazwy okienka.

  Uwaga: Jeśli nie usłyszysz „Cień”, być może nawigowanie za pomocą klawiatury spowodowało przeniesienie fokusu na inny obszar. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz „Cień”.

 3. W okienku Formatowanie obrazu (po usłyszeniu „Cień”) naciśnij klawisze Shift+Tab, aby przejść do menu opcji narzędzia. Usłyszysz nazwę jednej z tych opcji odczytaną na głos:

  • Efekty

  • Układ i właściwości

  • Obraz

  • Wypełnienie i linia

 4. Aby przejść do przycisku Układ i właściwości, naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwy przycisku. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do Pola tekstowego, pierwszą opcję w menu.

 5. Aby przejść do opcji Tekst alternatywny, ponownie naciśnij klawisz Tab, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w dół w celu przejścia do pola Tytuł.

 6. Wpisz tytuł tekstu alternatywnego dla obrazu. Tekst alternatywny powinien opisywać akcję lub przeznaczenie obrazu, nie jego wygląd.

 7. Ponownie naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przejść do pola Opis, a następnie wpisz opis.

 8. Po zakończeniu wpisywania tytułu i opisu naciśnij klawisz ESC, aby powrócić do treści dokumentu.

Zobacz też

Wstawianie hiperlinku w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Mac OS, można wstawić obraz w programie Word 2016 dla komputerów Mac. Możesz również dodać tekst alternatywny, aby ułatwić dostęp do obrazu.

Uwagi: 

W tym temacie

Wstawianie obrazu lub zdjęcia z komputera

 1. W programie Word 2016 dla komputerów Mac umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić obraz.

 2. Aby przejść do paska menu, naciśnij klawisze Control+Opcja+M. Usłyszysz komunikat „Pasek menu Apple”.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Wstaw”. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat: „Obrazy, podmenu”. Aby rozwinąć podmenu Obrazy, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat: „Obraz z pliku”. Aby wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

 5. Zostanie otwarte okno dialogowe obraz z pliku. Aby przejść do lokalizacji, w której zapisano plik, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Tabela pasek boczny."

  Uwaga: Aby otworzyć Pasek boczny, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Pokaż pasek boczny, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

  Fokus zostanie przeniesiony na listę ulubionych lokalizacji, takich jak Wszystkie moje pliki lub Dokumenty. Podczas nawigowania po lokalizacjach funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy.

 6. Gdy w odpowiedniej lokalizacji, naciśnij klawisz Tab. Następnie użyj w górę lub dół klawisze strzałek, aby przejść do podfolderu lub plik. Aby wprowadzić podfolder, naciśnij klawisz Strzałka w prawo.

 7. Po zaznaczeniu właściwego pliku naciśnij klawisz Enter lub klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wstawić obraz. Obraz zostanie wstawiony do dokumentu.

Wstawianie obrazu ze źródła online

Wyszukiwanie i wstawianie obiektu clipart lub obrazów z innych źródeł online bezpośrednio z Word 2016 dla komputerów Mac nie jest obecnie obsługiwane w Word 2016 dla komputerów Mac. Jednak nadal dodaniem online obraz do dokumentu, wyszukiwanie obrazów w trybie online, zapisywania kopii lokalnej, a następnie wstawiając kopii lokalnej w dokumencie.

 1. Za pomocą przeglądarki internetowej przejdź do witryny www.bing.com. Fokus zostanie przeniesiony do pola wyszukiwania usługi Bing.

 2. W polu Wyszukaj wprowadź słowo kluczowe dotyczące typu wyszukiwanego obrazu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby odfiltrować wyniki wyszukiwania i wyświetlić tylko obrazy, w wynikach wyszukiwania usługi Bing naciśnij klawisze Opcja+Tab, aby przejść do karty Obrazy. Aby wybrać, naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga: W filtrze Licencja możesz filtrować wyniki wyszukiwania, aby zawierały tylko licencje Wszystkie licencje Creative Commons (dowiedz się więcej tutaj), albo wyświetlić wszystkie obrazy. Jeśli wybierzesz pozycję Wszystkie, wyniki wyszukiwania zostaną rozwinięte w celu pokazania wszystkich obrazów z witryny Bing. Odpowiadasz za przestrzeganie praw własności innych osób, w tym praw autorskich. Aby dowiedzieć się więcej na temat opcji licencjonowania, zobacz Filtrowanie obrazów według typu licencji. Aby wybrać opcję licencji, użyj klawiszy strzałek w górę lub w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter w celu wybrania.

 4. Naciśnij klawisze Opcja+Tab, aby przejść do wyników w postaci obrazów. Usłyszysz komunikat: „Link, wyszukiwanie”.

 5. Aby otworzyć pełnowymiarowy obraz, naciśnij klawisz Enter.

 6. Aby pobrać obraz, naciskaj klawisze Opcja+Tab, aż usłyszysz komunikat „Link”, a po nim nazwę i rozszerzenie pliku. Aby wybrać, naciśnij klawisz Enter. Następnie naciśnij klawisze Command+S.

 7. Zostanie otwarte okno dialogowe Eksportowanie jako. Kursor zostanie umieszczony w polu Nazwa pliku. Aby wybrać Zapisz lokalizacji, naciskaj klawisz Tab, aby przejść do miejsce, w którym pojawiają się przycisk, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w klawiszy wybierz lokalizację. Aby zapisać, naciśnij polecenie + S.

  Porada: Zapisz obrazy w folderze Dokumenty, aby ułatwić ich wstawianie w dokumencie programu Word.

 8. W programie Word 2016 dla komputerów Mac umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić obraz. Następnie przy użyciu menu Wstaw na pasku menu wstaw właśnie zapisany obraz. Aby dowiedzieć się więcej na temat wstawiania obrazu zapisanego lokalnie, zapoznaj się z sekcją Wstawianie obrazu lub zdjęcia z komputera.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazu

Po wstawieniu obrazu w dokumencie możesz dodać tekst alternatywny, aby jak najbardziej ułatwić czytanie dokumentu.

 1. W dokumencie zaznacz obraz, do którego chcesz dodać tekst alternatywny. Aby zaznaczyć obraz w programie Word, umieść kursor przed obrazem, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i naciśnij klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz komunikat: „Obraz, element układu”.

 2. Aby otworzyć okienko Formatowanie obrazu, naciśnij klawisze Shift+Command+1. Usłyszysz komunikat: „Formatowanie obrazu, okienko zadań”.

 3. Aby otworzyć kartę Układ i właściwości, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie słyszysz nazwę karty i "Jest obecnie na karcie wewnątrz obszaru przewijania." Naciśnij klawisze Strzałka w lewo lub w prawo, aż usłyszysz: "Układ i właściwości, wybraną kartę." Aby zaznaczyć kartę, naciśnij klawisz SPACJA.

 4. Aby przejść do opcji Tekst alternatywny, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Tekst alternatywny, zwinięte." Aby rozwinąć opcję Tekst alternatywny, naciśnij klawisz SPACJA.

 5. Aby przejść do pola tytułu, naciskaj klawisz Tab. Słyszysz: "Tytuł". Wpisz tytuł tekst alternatywny dla obrazu. Tekst alternatywny powinien Opisz akcji lub przeznaczenie obrazu, a nie jego wygląd.

 6. Aby przejść do pola Opis, naciskaj klawisz Tab. Słyszysz: "Edytowanie tekstu". Następnie wpisz opis.

 7. Aby przenieść fokus z powrotem do obrazu w dokumencie po zakończeniu wpisywania tytułu i opisu, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz tytuł obrazu i komunikat „element układu”.

Zobacz też

Wstawianie hiperlinku w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Word dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą Word dla systemu iOS VoiceOver, iOS wbudowane czytniki ekranu, aby wstawić obraz lub obraz.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby uzyskać informacje na temat funkcji dotykowych w aplikacji Word dla systemu iOS, zobacz Przewodnik dotykowy programu Word dla telefonu iPhone.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Zalecamy czytanie i edytowanie dokumentów w widoku układu wydruku. W innych trybach widoku funkcja VoiceOver może działać nieprawidłowo.

W tym temacie

Wstawianie obrazu lub rysunku za pomocą telefonu

 1. Podczas edytowania dokumentu, przejdź do lokalizacji, w którym chcesz wstawić obraz.

 2. Jeśli to konieczne, aby zamknąć klawiaturę i przejdź do wstążki, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Pokaż Wstążkę, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona karta Narzędzia główne, a słyszysz: "Karta Narzędzia główne".

 3. Aby otworzyć kartę Wstawianie, naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Karta Wstawianie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Karta Wstawianie".

 4. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Przycisku Wstaw obrazy", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona aplikacja zdjęcia.

 5. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz lokalizację zawierającą obraz, który chcesz wstawić, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby zaznaczyć.

 6. Aby przeglądać obrazy w lokalizacji, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Podczas przenoszenia, funkcja VoiceOver informuje o obrazy. Funkcja voiceOver informuje o obrazów według typów obrazów, orientacji i daty.

 7. Chcąc na fotografii, naciśnij dwukrotnie ekran, aby wstawić obraz.

  Dodaje się obraz, który. zwraca fokusu w dokumencie zaznacz obraz, a zostanie wyświetlona karta obrazu.

Wstawianie zdjęcia z aparatu

Możesz wstawić obraz z kamery urządzenia.

 1. Podczas edytowania dokumentu, przejdź do lokalizacji, w którym chcesz wstawić obraz.

 2. Jeśli to konieczne, aby zamknąć klawiaturę i przejdź do wstążki, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Pokaż Wstążkę, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona karta Narzędzia główne, a słyszysz: "Karta Narzędzia główne".

 3. Aby otworzyć kartę Wstawianie, naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Karta Wstawianie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Karta Wstawianie".

 4. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Wstaw obraz z kamery, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno aparatu.

  Uwaga: Może zostać wyświetlony informacją o tym okno podręczne: "Czy chcesz dostępu do kamery Word". Jeśli zrobisz, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "OK, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Zrób zdjęcie, przycisk”, skieruj aparat w odpowiednim kierunku i naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuń w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "Użyj zdjęcia, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wstawić zdjęcia. Fokus zwraca w dokumencie, zaznacz obraz, a zostanie wyświetlona karta obrazu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazu

Po wstawieniu obrazu w dokumencie możesz dodać tekst alternatywny, aby jak najbardziej ułatwić czytanie dokumentu.

 1. Podczas edytowania dokumentu, aby wybrać obraz, przeciągnij palcem wokół obszaru pisania funkcja VoiceOver informuje o obraz, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz "Po zaznaczeniu obrazu," następuje Układ obrazu. Zostanie wyświetlona karta obrazu.

 2. Aby otworzyć menu Tekst alternatywny na karcie obraz, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz, "Tekst alternatywny przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby dodać tekst alternatywny, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Kafelków, pole tekstowe," dotknij ekranu i wpisz tytuł tekstu alternatywnego dla obrazu, za pomocą klawiatury ekranowej. Tekst alternatywny powinien Opisz akcji lub przeznaczenie obrazu, a nie jego wygląd.

  Uwaga: Aby przejść do klawiatury, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz element klawiatury. Klawiaturę możesz też znaleźć, eksplorując elementy na ekranie. Aby eksplorować, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim. Po przejściu do elementu funkcja VoiceOver odczytuje jego nazwę. Aby wybrać element, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby dodać opis do obrazu, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Opis, pole tekstowe," naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz opis, za pomocą klawiatury ekranowej.

 5. Po wpisywać tytuł i opis, szybko przesuń w lewo do momentu możesz usłyszeć "Przycisk Gotowe", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zamyka menu Tekst alternatywny i fokus jest przenoszony do dokumentu.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Ustawianie interlinii i wcięć w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą Word dla systemu Android TalkBack, czytnik ekranu Android wbudowanych, aby wstawić obraz lub obraz.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby uzyskać informacje na temat funkcji dotykowych w aplikacji Word dla systemu Android, zobacz Przewodnik dotykowy aplikacji Word dla systemu Android.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Wstawianie obrazu lub rysunku za pomocą telefonu

 1. Podczas edytowania dokumentu, przejdź do lokalizacji, w którym chcesz wstawić obraz.

 2. Jeśli to konieczne, aby zamknąć klawiaturę i przejdź do wstążki, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "nie jest zaznaczone, przełączanie więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona karta Narzędzia główne, a słyszysz: "Menu karty, dla użytkowników domowych zaznaczone."

 3. Aby otworzyć kartę Wstawianie, naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Karta Wstawianie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Menu obrazy", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu obrazów.

 5. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "zdjęć przycisku", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Otwórz z menu otwiera się po umieszczeniu fokusu na lokalizacji przechowywania aktualnie zaznaczonego obrazu.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przechodzić między obrazów w lokalizacji przechowywania aktualnie zaznaczonego obrazu, szybko przesuń w prawo dopiero po usłyszeć odpowiedni obraz. TalkBack odczytuje nazwę i datę każdego obrazu podczas przenoszenia.

  • Aby przejść do innej lokalizacji przechowywania, na przykład do pobrania lub obrazy, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz "Pokaż przycisk przekierowuje", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz lokalizację wybranym, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz obrazu ma.

  TalkBack informuje o obrazów przez ich nazwy plików, rozmiary i daty.

 7. Jeśli na fotografii chcesz, aby wstawić wybrany obraz, naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Word, obraz przetworzone."

 8. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zapisz obraz, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Dodaje się obraz, który. zwraca fokusu w dokumencie zaznacz obraz, a zostanie wyświetlona karta obrazu.

Wstawianie zdjęcia z aparatu

 1. Podczas edytowania dokumentu, przejdź do lokalizacji, w którym chcesz wstawić obraz.

 2. Jeśli to konieczne, aby zamknąć klawiaturę i przejdź do wstążki, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "nie jest zaznaczone, przełączanie więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona karta Narzędzia główne, a słyszysz: "Menu karty, dla użytkowników domowych zaznaczone."

 3. Aby otworzyć kartę Wstawianie, naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Karta Wstawianie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Menu obrazy", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu obrazów.

 5. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk aparatu fotograficznego", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona aplikacja kamery.

  Uwaga: Może zostać wyświetlony informacją o tym okno podręczne: "Zezwalaj wyraz, aby wykonać obrazów i rekord wideo". Jeśli zrobisz, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zezwalaj na przycisku", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aby zastosować obraz, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Migawki", wskaż aparatu fotograficznego w kierunku, w prawo, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Fokus jest przenoszony do przycisk Gotowe. Aby użyć obrazu w dokumencie, naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Word, obraz przetworzone."

 8. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zapisz obraz, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 9. Dodaje się obraz, który. zwraca fokusu w dokumencie zaznacz obraz, a zostanie wyświetlona karta obrazu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazu

Po wstawieniu obrazu w dokumencie możesz dodać tekst alternatywny, aby jak najbardziej ułatwić czytanie dokumentu.

 1. Po wstawieniu obrazu, aby otworzyć menu Tekst alternatywny na karcie obraz, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Tekst alternatywny menu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Edytowanie pole tytułu" i wpisz tytuł tekstu alternatywnego dla obrazu, za pomocą klawiatury ekranowej. Tekst alternatywny powinien Opisz akcji lub przeznaczenie obrazu, a nie jego wygląd.

  Uwaga: Klawiaturę możesz znaleźć, eksplorując elementy na ekranie. Aby eksplorować, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim. Po przejściu do elementu funkcja TalkBack odczytuje jego nazwę. Aby wybrać element, unieś palec po dotarciu do odpowiedniego elementu. W zależności od ustawień urządzenia wstawienie znaku może wymagać dwukrotnego naciśnięcia ekranu.

 3. Aby dodać opis do obrazu, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Opis, pole edycji" naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz opis, za pomocą klawiatury ekranowej.

 4. Po wpisaniu tytuł i opis, szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz "Przycisk Wstecz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zamyka menu Tekst alternatywny i fokus jest przenoszony do dokumentu.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Ustawianie interlinii i wcięć w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Wstawianie obrazu lub obrazu przy użyciu Word Mobile przez Narratora, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby uzyskać informacje na temat funkcji dotykowych w aplikacji Word Mobile, przejdź do tematu Polecenia klawiaturowe i gesty dotykowe Narratora.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Wstawianie obrazu lub rysunku za pomocą telefonu

 1. W dokumencie przejdź do lokalizacji, w którym chcesz wstawić obraz.

 2. Szybko przesuń w górę lub w dół z jednym palcem, aż usłyszysz: "Elementów".

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Więcej opcji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w lewo jednym palcem aż usłyszysz: "Selektor tabulatorów, przycisk Strona główna zwinięte." Naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Menu podręczne, strona główna, < liczba dostępnych kartach i miejsca bieżącej karty na liście menu >, zaznaczona." Menu główne teraz jest rozszerzony.

 5. W menu, dopóki nie usłyszysz szybko przesuń prawo jednym palcem: "Wstaw, < liczba dostępnych kartach > i miejsce bieżącej karty na liście menu". Naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Przycisku Wstaw zwinięte." Opcje na karcie Wstawianie są teraz dostępne.

 6. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "obrazy przycisk zwinięte,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Szybko przesuń w prawo lub lewo, aż usłyszysz "zdjęć przycisku", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno zdjęcia.

 8. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz nazwę pliku, który chcesz wstawić, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 9. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "Przycisk Pasek aplikacji Wstaw". Naciśnij dwukrotnie ekran, aby wstawić zdjęcie w dokumencie.

Uwaga: Aby odczytać poprawnie przez czytnik ekranu, obraz musi być równo z tekstem. Domyślnie program Word Mobile nie można wstawić obrazem wstawionym równo z tekstem. Aby upewnić się, że obraz jest równo z tekstem dokumentu, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Zawijania tekstu, zwinięte,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Teraz dostępnych opcji Zawijaj tekst. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Off, przycisk tekstu w tekście", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Wstawianie zdjęcia z aparatu

Możesz wstawić obraz z kamery urządzenia.

 1. W dokumencie przejdź do lokalizacji, w którym chcesz wstawić obraz.

 2. Szybko przesuń w górę lub w dół z jednym palcem, aż usłyszysz: "Elementów".

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Więcej opcji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz: "Selektor tabulatorów, przycisk Strona główna zwinięte." Naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Menu podręczne, strona główna, < liczba dostępnych kartach i miejsca bieżącej karty na liście menu >, zaznaczona." Menu główne teraz jest rozszerzony.

 5. W menu, dopóki nie usłyszysz szybko przesuń prawo jednym palcem: "Wstaw, < liczba dostępnych kartach > i miejsce bieżącej karty na liście menu". Naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Przycisku Wstaw zwinięte." Opcje na karcie Wstawianie są teraz dostępne.

 6. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "obrazy przycisk zwinięte,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk aparatu fotograficznego", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno aparatu.

 8. Szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Sporządzanie przycisk zdjęcie", wskaż aparatu fotograficznego w kierunku, w którym ma być, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby zrobić zdjęcie.

 9. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Zaakceptuj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wstawić przechwycony obraz do dokumentu.

Uwaga: Aby odczytać poprawnie przez czytnik ekranu, obraz musi być równo z tekstem. Domyślnie Word Mobile nie można wstawić obrazem wstawionym równo z tekstem. Aby upewnić się, że obraz jest równo z tekstem dokumentu, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Zawijania tekstu, zwinięte,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Teraz dostępnych opcji Zawijaj tekst. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Off, przycisk tekstu w tekście", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Wstawianie hiperlinku w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Aby dodać obrazy, grafiki i zdjęć w dokumencie za pomocą Word Online przy użyciu klawiatury i programu Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows. Można dodawać obrazy na komputerze lub urządzeniu lub ze źródła online, takich jak witryna Bing.com.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Word Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • Podczas korzystania z aplikacji Word Online zalecamy używanie przeglądarki internetowej Internet Explorer. Ze względu na to, że aplikacja Word Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Word Online.

W tym temacie

Wstawianie obrazu z komputera

Aby wstawić do dokumentu obraz, który znajduje się na komputerze, wykonaj następujące czynności.

 1. Umieść punkt wstawiania w miejscu dokumentu, w którym chcesz umieścić obraz.

 2. Aby przenieść fokus na wstążkę, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz nazwę karty.

 3. Aby przejść do karty Wstawianie, naciśnij klawisz Tab, a następnie klawisz Enter.

 4. Aby przejść do przycisku Obraz, naciśnij klawisz Tab, a następnie klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Wybieranie pliku do przekazania, a fokus będzie umieszczony na polu Nazwa pliku.

  Uwaga: Zazwyczaj podczas wstawiania obrazu aplikacja Word Online wyszukuje na komputerze typowe formaty obrazów (bmp, gif, jpg, svg, tiff, dds, wdp, emf, ico, png i wmf). Możesz jednak przeszukiwać wszystkie formaty plików. W tym celu w oknie dialogowym Wybieranie pliku do przekazania naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pola Pliki obrazów, a następnie wybierz pozycję Wszystkie pliki (*.*).

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wpisz nazwę obrazu, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby wyszukać obraz w innym folderze, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz nazwę folderu, a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby przeglądać foldery, użyj klawisza Tab i klawiszy strzałek. Aby przejść o poziom wyżej, naciśnij klawisze Ctrl+Backspace. Aby przejść do pierwszego obrazu w folderze, naciśnij klawisz Tab. Po usłyszeniu nazwy odpowiedniego obrazu naciśnij klawisz Enter.

Wstawianie obrazu z sieci Web

Jeśli nie masz na komputerze idealnego obrazu, możesz wyszukać go w sieci Web.

Uwaga: Gdy używasz zdjęć, obrazów lub obiektów clipart, odpowiadasz za przestrzeganie praw autorskich. W przypadku obrazów ułatwi Ci to filtr licencji w usłudze Bing.

 1. Umieść punkt wstawiania w miejscu dokumentu, w którym chcesz umieścić obraz.

 2. Aby przenieść fokus na wstążkę, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz nazwę karty.

 3. Aby przejść do karty Wstawianie, naciśnij klawisz Tab, a następnie klawisz Enter.

 4. Aby przejść do przycisku Obrazy w trybie online, naciśnij klawisz Tab, a następnie klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie obrazów. Usłyszysz komunikat „Wyszukaj za pomocą usługi Bing”, a fokus zostanie umieszczony na polu Wyszukiwanie za pomocą usługi Bing — Obrazy.

 5. Wpisz słowo lub frazę opisujące szukany typ obrazu, a następnie naciśnij klawisz Enter. Wyniki wyszukiwania są opisane.

 6. Aby wstawić odpowiedni obraz, naciśnij klawisz Enter (ewentualnie, aby wybrać obraz, naciśnij klawisz Spacja, a następnie naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisku Wstaw i naciśnij klawisz Enter).

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazu

 1. Wybierz obraz, do którego chcesz dodać tekst alternatywny.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl + F6 do momentu usłyszeć nazwę karty wstążki, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie zostanie osiągnięcia kartę Format, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby przejść do przycisku Tekst alternatywny, naciśnij klawisz Tab, a następnie klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Tekst alternatywny, a fokus zostanie umieszczony na polu Tytuł (w programie Narrator usłyszysz komunikat „Wybrano obraz”).

 4. Za pomocą klawisza Tab przejdź do pola Opis i wpisz odpowiedni tekst.

 5. Za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku OK, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Word Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×