Wstawianie wykresu z arkusza kalkulacyjnego programu Excel do programu Word

Wstawianie wykresu Excel w Word dokumencie

Najprostszym sposobem wstawienia wykresu z arkusza kalkulacyjnego programu Excel do dokumentu Word jest użycie poleceń Kopiuj i wklej.

Wstawianie wykresu do programu Word documement za pomocą kopiowania i wklejania

Możesz zmienić wykres, zaktualizować go i zaprojektować go bez opuszczania Word. Jeśli zmienisz dane w Excel, możesz automatycznie odświeżyć wykres w Word.

 1. W Excel zaznacz wykres, a następnie naciśnij klawisze CTRL + C lub przejdź do strony głównej > Kopiuj.

 2. W dokumencie programu Word kliknij lub naciśnij miejsce, w którym chcesz umieścić wykres, a następnie naciśnij klawisze CTRL + V lub przejdź do strony głównej > Wklej.

  Uwaga: Wykres jest połączony z oryginalnym arkuszem kalkulacyjnym Excel. Jeśli dane w arkuszu kalkulacyjnym zmieniają się, wykres zostanie automatycznie zaktualizowany.

Aktualizowanie wykresu

 1. W programie Word zaznacz wykres.

 2. Przejdź do narzędzia Projektowanie wykresu lub narzędzia wykresów, projektowanie > danych > odświeżania danych.

Możesz zmienić projekt lub dane wykresu w Word.

Uwaga: Nie można edytować wykresu wstawionego jako obraz, ale można go zmienić. Zaznacz wykres, a następnie w obszarze Formatowanie obrazu lub Narzędzia obrazówwybierz odpowiednią opcję.

Edytowanie wykresu w Word

 1. Zaznacz wykres.

 2. Przejdź do strony Projektowanie wykresu lub narzędzia wykresów > dane > edytować dane , a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wybierz pozycję Edytuj dane , aby edytować wykres w Word.

  • Wybierz pozycję Edytuj dane w programie Excel.

Uwaga: W przypadku programu Word 2010 wykres zostanie otwarty w Excel do edycji.

Można też zmodyfikować wykres w Word, używając dowolnego z czterech przycisków, które są wyświetlane po zaznaczeniu wykresu.

Obraz wykresu programu Excel wklejonego do dokumentu programu Word wraz z czterema przyciskami układu

Przyciski są następujące:

 • Opcje układu
  Wybierz sposób interakcji obiektu z otaczającym go tekstem.

 • Elementy wykresu
  Dodaj, Usuń lub Zmień elementy wykresu, takie jak tytuł, legenda, linie siatki i etykiety danych.

 • Style wykresu
  Ustaw styl i schemat kolorów wykresu.

 • Filtry wykresu
  Edytowanie, które punkty danych i nazwy są widoczne na wykresie.

  Wybierz dowolny przycisk, aby wyświetlić dostępne opcje.

Istnieje pięć opcji wklejenia wykresu Excel w Word. Dwie opcje umożliwiają osadzenie kopii całego skoroszytu, a kolejne dwa te wykresy, które są połączone z oryginalnym skoroszytem, a nie osadzaj, a jeden konwertuje wykres na obraz. Jeśli żadna z tych opcji nie będzie dokładnie odpowiadać, możesz również wybrać pozycję Wklej specjalnie.

Od Excel

 • W Excel zaznacz wykres, który chcesz wkleić Word, a następnie naciśnij klawisze CTRL + C lub przejdź do strony głównej > kopia.

W Word

 • W Word wybierz pozycję Narzędzia główne, a następnie z listy Wklej wybierz jedną z pięciu opcji wklejania.

  Grupa pięciu przycisków służących do wklejania wykresów programu Excel do programu Word

Uwaga: Umieść wskaźnik myszy na przycisku, aby przeczytać opis opcji.

Opcja wklejania

Motyw kolorów

Odświeżanie danych

Używanie motywu docelowego & osadzanie skoroszytu

Pasuje do motywu programu Word

Umożliwia osadzenie kopii Excel skoroszytu z wykresem. Wykres nie pozostaje połączony z oryginalnym skoroszytem. Aby automatycznie aktualizować wykres, Zmień dane w osadzonym skoroszycie.

Zachowaj formatowanie źródłowe & Osadź skoroszyt

Zachowanie motywu programu Excel

Umożliwia osadzenie kopii skoroszytu programu Excel z wykresem. Wykres nie pozostaje połączony z oryginalnym skoroszytem. Aby automatycznie aktualizować wykres, Zmień dane w osadzonym skoroszycie.

Używanie & motywu docelowego danych linku

Jest to domyślna opcja Wklej (Ctrl + V).

Pasuje do motywu programu Word

Umożliwia zachowanie wykresu połączonego z oryginalnym skoroszytem. Aby automatycznie aktualizować wykres, Zmień dane w oryginalnym skoroszycie. Możesz również wybrać pozycję narzędzia wykresów > projekt > Odśwież dane.

Zachowaj formatowanie źródłowe & dane linku

Zachowanie motywu programu Excel

Umożliwia zachowanie wykresu połączonego z oryginalnym skoroszytem. Aby automatycznie aktualizować wykres, Zmień dane w oryginalnym skoroszycie. Możesz również wybrać pozycję narzędzia wykresów> projekt > Odśwież dane.

Obraz

Staje się obrazem

Nie można zaktualizować danych ani edytować wykresu, ale można dostosować wygląd wykresu. W obszarze Narzędzia obrazówwybierz pozycję Format.

Główne różnice między obiektami połączonymi a obiektami osadzonymi to miejsce przechowywania danych i sposób aktualizacji danych po ich wstawieniu do dokumentu programu Word.

 • Obiekt połączony
  Informacje z obiektu połączonego w Word są przechowywane w pliku źródłowym i można je aktualizować, jeśli plik źródłowy został zmodyfikowany. Jeśli rozmiar plików jest istotny, należy używać obiektów połączonych.

 • Obiekt osadzony
  Informacje z obiektu Excel osadzonego w Word nie zmieniają się po zmodyfikowaniu źródłowego pliku Excel. Po osadzeniu obiekt nie będzie już częścią pliku źródłowego i nie będzie odzwierciedlał żadnych wprowadzonych zmian.

 1. Przejdź do obszaru wstawianie > tekstu > obiektu.

 2. Przejdź do obszaru Utwórz z pliku > Przeglądaji Znajdź plik, który chcesz wstawić do dokumentu Word.

 3. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Aby dodać plik jako obiekt połączony, wybierz pozycję Połącz z plikiem, a następnie wybierz przycisk OK.

  • Aby dodać plik jako obiekt osadzony, wybierz pozycję Wyświetl jako ikonę, a następnie wybierz przycisk OK.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×