Wstawianie tabeli w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie tabeli w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W programie Word 2016 można przy użyciu klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, dodać tabelę do dokumentu, określając jej wymiary lub wybierając spośród kilku wstępnie zaprojektowanych formatów tabel.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word 2016 dla systemu Windows.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Wstawianie tabeli przez określenie wymiarów

Możesz określić wymiary tabeli, na przykład liczbę kolumn i wierszy, wysokość i szerokość. Word wstawi tabeli podstawowej typu przeznaczony do użytku.

Uwaga: Aby udostępnić tabeli i umożliwić czytników ekranu poprawnie zidentyfikować kolumny tabeli, nadaj tabeli Wiersz nagłówka.

 1. Wybierz lokalizację w dokumencie, w której chcesz wstawić nową tabelę.

 2. Aby otworzyć okno dialogowe Wstaw tabelę, naciśnij klawisze Alt + N, T, a następnie można.

 3. Aby określić liczbę kolumn w tabeli, naciśnij klawisze Alt+C, a następnie wpisz liczbę kolumn.

 4. Aby określić liczbę wierszy, naciśnij klawisze Alt+R, a następnie wpisz odpowiednią liczbę wierszy.

 5. Jeśli chcesz użyć tych wymiarów w przyszłości, naciśnij klawisze Alt+S, aby wybrać opcję Zapamiętaj rozmiary nowych tabel.

 6. Aby zamknąć okno dialogowe Wstaw tabelę, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Przycisku OK", a następnie naciśnij klawisz Enter. Word dodaje tę tabelę do dokumentu.

 7. Aby skonfigurować wiersz nagłówka, przejdź do tabeli w dokumencie i przejście do dowolnej komórki. Naciśnij klawisze Alt + J, T, aby otworzyć kartę Projektowanie w obszarze Narzędzia tabel. Usłyszysz nazwę karty.

 8. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Niezaznaczone, wiersz nagłówka, pole wyboru" i naciśnij klawisz SPACJA, aby go zaznaczyć.

 9. Naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do treści dokumentu.

 10. Przejście do tabeli, a następnie wpisz swoje dane w komórkach. Słyszysz kolumny pozwalającej zaznaczonego wiersza i komórek, które są komórkami nagłówka. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aby przenieść w tabeli.

Wstawianie tabeli przez wybór spośród wbudowanych formatów

Jeśli chcesz umożliwić Word formatowanie dla Ciebie, wybierz jeden z jego dziewięciu wbudowanych formatów dla tabel.

 1. Wybierz lokalizację w dokumencie, w której chcesz wstawić nową tabelę.

 2. Aby wybrać z wbudowanych formatów tabeli, naciśnij klawisze Alt + N, T, a następnie T umożliwiający otwieranie menu Szybkie tabele.

 3. Użyj lub klawisz strzałki w celu poruszania się na liście formatów tabeli w górę.

 4. Aby zaznaczyć odpowiedni format tabeli, naciśnij klawisz Enter. Word wstawia zaznaczonej tabeli do dokumentu i przenosi fokus w górnej części tabeli wstawiony.

 5. Naciśnij klawisz Tab, aby przechodzić między pozycjami komórki i wpisz informacje.

Usuwanie tabeli

Jeśli tabela nie jest już potrzebna, usuń ją z dokumentu.

 1. Otwórz dokument, a następnie przejdź do tabeli, którą chcesz usunąć. Gdy fokus znajdzie się w tabeli, usłyszysz potwierdzenie, takie jak „W tabeli 1”. Gdy fokus przejdzie poza tabelę, usłyszysz informację o opuszczeniu tabeli.

 2. Aby przejść do karty Narzędzia tabeli — układ, naciśnij klawisze Alt + J, L.

 3. Aby usunąć całą tabelę, naciśnij klawisze D, T. Tabela zostanie usunięta, a fokus powróci na dokument.

Zobacz też

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie wykresów w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W programie Word dla komputerów Mac można przy użyciu klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Mac OS, dodać tabelę do dokumentu, określając jej wymiary lub wybierając spośród kilku wstępnie zaprojektowanych formatów tabel. Można też przekonwertować istniejący tekst na tabelę.

Uwagi: 

W tym temacie

Wstawianie tabeli

Możesz określić wymiary tabeli, na przykład liczbę kolumn i wierszy. Program Word 2016 dla komputerów Mac wstawi podstawową tabelę opartą na siatce. Jeśli chcesz, aby program Word 2016 dla komputerów Mac wykonał formatowanie, wybierz jeden z wbudowanych formatów dla tabel.

Uwaga: Aby udostępnić tabeli i umożliwić czytników ekranu poprawnie zidentyfikować kolumny tabeli, skonfiguruj wiersz nagłówka.

Określanie wymiarów tabeli

 1. Umieść kursor w dokumencie w lokalizacji, w której chcesz wstawić nową tabelę.

 2. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz: „Narzędzia główne, wybrano, karta”.

 3. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo jeden raz, aby przejść do karty Wstawianie, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 4. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Tabeli, przycisk menu", a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja.

 5. Aby określić liczbę kolumn w tabeli, naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Shift + Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w prawo, aż usłyszysz liczba ma.

 6. Aby określić liczbę wierszy, naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w dół, aż usłyszysz liczba ma.

 7. Aby wstawić tabelę w obecnie wybranym rozmiarze, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

  Program Word 2016 dla komputerów Mac doda tabelę do dokumentu i przeniesie fokus do jej lewej górnej komórki. Ponadto program Word wybierze automatycznie kartę Projekt tabeli na pasku narzędzi.

 8. Aby sprawdzić, czy jest skonfigurowany wiersz nagłówka, aż usłyszysz naciśnij klawisz F6: "Projektu zaznaczone tabeli, tab". Naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz: "wiersz nagłówka, zaznaczone pole wyboru, pole wyboru". Jeśli nie została zaznaczona opcja Wiersz nagłówka, naciśnij klawisz Control + opcja + spacja.

 9. Naciśnij klawisz F6, aby wrócić do dokumentu. W razie potrzeby górę lub w dół klawisz strzałki, aby przejść do tabeli.

 10. Przejdź do komórki, które mają, naciskając klawisze Control + opcja + klawisz strzałki w kierunku, który chcesz przenieść. Wpisz dane w komórkach. Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do następnej komórki lub Shift + Tab, aby przejść do poprzedniej komórki. Po naciśnięciu klawisza Tab w ostatniej komórce jest tworzony nowy wiersz tabeli.

Formatowanie tabeli za pomocą formatu wbudowanego

 1. Utwórz tabelę zgodnie z opisem w sekcji Określanie wymiarów tabeli i upewnij się, że fokus znajduje się gdzieś wewnątrz tabeli.

 2. Po wstawieniu tabeli, naciśnij klawisz F6, aż usłyszysz "Projekt tabeli, zaznaczona, karta,", a następnie naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Tabeli siatki, zaznaczona, przycisk".

 3. Aby wybrać jeden z wbudowanych formatów tabeli, naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż zostanie odczytany odpowiedni format, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja w celu zastosowania go.

 4. Aby wrócić do dokumentu, naciśnij klawisz F6.

Dodawanie kolumn lub wierszy tabeli

Tabelę można szybko rozszerzyć, dodając więcej wierszy lub kolumn.

 1. Upewnij się, że fokus znajduje się wewnątrz tabeli, a następnie za pomocą klawiszy Control+Opcja+klawisz strzałki przejdź do miejsca, w których chcesz dodać nowy wiersz lub kolumnę.

 2. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz „Projekt tabeli, wybrano, karta”, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Układ, karta”.

 3. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby otworzyć kartę Układ.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz jeden z następujących komunikatów:

  • „Wstaw powyżej, przycisk” — pozwala dodać wiersz powyżej bieżącego.

  • „Wstaw poniżej, przycisk” — pozwala dodać wiersz poniżej bieżącego.

  • „Wstaw z lewej, przycisk” — pozwala dodać kolumnę z lewej strony bieżącej kolumny.

  • „Wstaw z prawej, przycisk” — pozwala dodać kolumnę z prawej strony bieżącej kolumny.

 5. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wstawić wybrany element w tabeli.

Usuwanie tabeli

Jeśli tabela nie jest już potrzebna, usuń ją z dokumentu.

 1. Upewnij się, że fokus znajduje się wewnątrz tabeli, którą chcesz usunąć.

 2. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz „Projekt tabeli, wybrano, karta” lub „Układ, wybrano, karta”.

  Word zapamiętuje karty ostatnio używane podczas pracy z tabelami. Jeśli widok jest otwierany na karcie Projekt tabeli, naciśnij klawisz strzałki w prawo w jeden raz, a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby otworzyć kartę Układ.

 3. Na karcie Układ naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk menu Usuń", a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Usuń tabelę”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

Edytowanie właściwości tabeli

Oprócz korzystania z formatów wbudowanych można zmieniać poszczególne właściwości tabeli. Na przykład można zdefiniować wyrównanie tekstu, wysokość wiersza lub szerokość kolumny albo napisać tekst alternatywny, aby ułatwić dostęp do tabeli za pomocą czytnika zawartości ekranu.

 1. Upewnij się, że fokus znajduje się wewnątrz tabeli, którą chcesz edytować.

 2. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz „Projekt tabeli, wybrano, karta” lub „Układ, wybrano, karta”.

  Word zapamiętuje karty ostatnio używane podczas pracy z tabelami. Jeśli widok jest otwierany na karcie Projekt tabeli, naciśnij klawisz strzałki w prawo w jeden raz, a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby otworzyć kartę Układ.

 3. Na karcie Układ, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Właściwości, przycisk", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

 4. Menu Właściwości tabeli zawiera pięć kart:

  • Tabela

  • Wiersz

  • Kolumna

  • Komórka

  • Tekst alternatywny

  Za pomocą klawiszy Strzałka w prawo i Strzałka w lewo znajdź odpowiednią kartę, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby ją otworzyć.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aby przeglądać opcje na karcie zaznaczonego VoiceOver informuje, jak uzyskać dostęp do poszczególnych opcji. Na przykład na karcie Tabela można zdefiniować wyrównanie tekstu do całej tabeli.

 6. Aby przełączyć się do innej karty, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie zostanie ponownie usłyszeć nazwy bieżącej karty, a następnie za pomocą klawiszy Strzałka w prawo i w lewo Aby znaleźć kartę i naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

 7. Aby zamknąć menu Właściwości tabeli, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie słyszą "OK, domyślny, przycisk", a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja. Jeśli nie nie zmienić żadnych ustawień lub jeśli nie chcesz, aby zapisać zmiany, naciśnij klawisz Esc, aby wyjść z menu.

  Fokus wróci do przycisku Właściwości.

 8. Aby wrócić do dokumentu, naciśnij klawisz F6.

Konwertowanie tekstu na tabelę

Tabelę można utworzyć, konwertując zwykły tekst na tabelę. Na przykład być może masz tekst, który był tabelą w innym programie, ale utracił formatowanie po skopiowaniu do programu Word 2016 dla komputerów Mac.

 1. Zaznacz tekst, który chcesz przekonwertować.

  Uwaga: Aby można było uzyskać najlepsze wyniki, kolumny tekstu powinny być oddzielone naciśnięciami klawisza Tab, a wiersze — naciśnięciami klawisza Enter.

 2. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz: „Narzędzia główne, wybrano, karta”.

 3. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo jeden raz, aby przejść do karty Wstawianie, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 4. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Tabeli, przycisk menu", a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja.

 5. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Konwertuj tekst na tabelę”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

  Zostanie otwarte menu Konwertuj tekst na tabelę.

 6. Za pomocą klawiszy Strzałka w prawo i Strzałka w lewo przeglądaj opcje w menu. Program Word zasugeruje liczby kolumn i wierszy, które najlepiej odpowiadają zaznaczonemu tekstowi, ale można zmienić te poszczególne wartości. Funkcja VoiceOver poinformuje, jak uzyskać dostęp do poszczególnych opcji.

 7. Aby zamknąć menu Konwertowanie tekstu na tabelę, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "OK, domyślny, przycisk", a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja. Jeśli nie nie zmienić żadnych ustawień lub jeśli nie chcesz, aby zapisać zmiany, naciśnij klawisz Esc, aby wyjść z menu.

  Fokus wróci na pasek narzędzi.

 8. Aby wrócić do dokumentu, naciśnij klawisz F6.

Zobacz też

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie wykresów w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Word dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą Word dla systemu iOS VoiceOver, iOS wbudowane czytniki ekranu, aby dodać tabelę do dokumentu. Możesz także rozwijanie tabeli przez dodanie nowych wierszy lub kolumn i formatowanie tabeli przy użyciu wbudowanych stylów.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby uzyskać informacje na temat funkcji dotykowych w aplikacji Word dla systemu iOS, zobacz Przewodnik dotykowy programu Word dla telefonu iPhone.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Zalecamy czytanie i edytowanie dokumentów w widoku układu wydruku. W innych trybach widoku funkcja VoiceOver może działać nieprawidłowo.

W tym temacie

Wstawianie tabeli

Uwaga: Aby udostępnić tabeli i umożliwić czytników ekranu poprawnie zidentyfikować kolumny tabeli, skonfiguruj wiersz nagłówka.

 1. Przechodzenie do lokalizacji w dokumencie miejsce, w którym chcesz wstawić nową tabelę, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Slajd jednym palcem w górnej części ekranu, dopóki nie usłyszysz "Pokaż Wstążkę, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz zaznaczona karta, na przykład "karta Narzędzia główne".

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu karty.

 4. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Karta Wstawianie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Tabela”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Domyślną tabelę z 3 kolumnach i 3 wierszach zostanie wstawiony w dokumencie. Fokus znajduje się w nowej tabeli.

 6. Aby skonfigurować wiersz nagłówka, przesuwając jednym palcem u dołu połowie ekranu do momentu usłyszeć "Przycisk Opcje stylu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Przesuwając jednym palcem wzdłuż dolnej połowie ekranu do momentu możesz usłyszeć "Niezaznaczone, wiersz nagłówka, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby zaznaczyć.

  Jeśli funkcja VoiceOver informuje o, że już zaznaczona jest opcja Wiersz nagłówka, można przystąpić do edycji w tabeli.

 7. Aby zamknąć menu karty, przesuwając jednym palcem wzdłuż prawej krawędzi ekranu aż usłyszysz "Ukryj przycisk na wstążce", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Klawiatura ekranowa zostanie otwarty.

 8. Aby przenieść fokus wewnątrz nowej tabeli, przesuwając jednym palcem po ekranie aż funkcja VoiceOver informuje o komórkę w tabeli.

 9. Gdy fokus znajduje się w tabeli, szybko przesuń w lewo lub prawo, aby przejść wewnątrz tabeli. Aby dodać tekst lub liczby w komórce, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie użyj klawiatury ekranowej wpisz zawartości.

Dodawanie kolumn lub wierszy tabeli

Tabelę można szybko rozszerzyć, dodając więcej wierszy lub kolumn.

 1. W dokumencie, przesuwając jednym palcem po ekranie aż usłyszysz "Wprowadzone do tabeli," następuje dane tabeli i komórki.

 2. Aby przejść do trybu edycji, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, na przykład „Wstaw z prawej, przycisk” lub „Wstaw poniżej, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Usuwanie tabeli

Jeśli tabela nie jest już potrzebna, usuń ją z dokumentu.

 1. W dokumencie, przesuwając jednym palcem po ekranie aż usłyszysz "Wprowadzone do tabeli," następuje dane tabeli i komórki.

 2. Aby przejść do trybu edycji, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Usuń", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby usunąć całą tabelę, slajd jedną palcem wzdłuż dolnej połowie ekranu aż usłyszysz "Usuń tabelę, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą Word dla systemu Android TalkBack, czytnik ekranu Android wbudowanych, aby dodać tabelę do dokumentu. Możesz także rozwijanie tabeli przez dodanie nowych wierszy lub kolumn i formatowanie tabeli przy użyciu wbudowanych stylów. Dodanie tekstu alternatywnego do tabel, można udostępnić zawartość dla szerszej odbiorców.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby uzyskać informacje na temat funkcji dotykowych w aplikacji Word dla systemu Android, zobacz Przewodnik dotykowy aplikacji Word dla systemu Android.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Wstawianie tabeli

Uwaga: Aby udostępnić tabeli i umożliwić czytników ekranu poprawnie zidentyfikować kolumny tabeli, skonfiguruj wiersz nagłówka.

 1. Przechodzenie do lokalizacji w dokumencie miejsce, w którym chcesz wstawić nową tabelę.

 2. Slajd jednym palcem w prawym dolnym rogu ekranu, dopóki nie usłyszysz "nie jest zaznaczone, przełączanie więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Karta menu", a po nim wybrana karta.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu karty.

 4. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Karta Wstawianie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Tabela”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Domyślną tabelę z 3 kolumnach i 3 wierszach zostanie wstawiony w dokumencie. Fokus znajduje się na karcie Tabela.

 6. Aby skonfigurować wiersz nagłówka, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Menu opcji stylu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Nagłówek wiersza, nie jest zaznaczona, przełącznik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby zaznaczyć.

  Jeśli TalkBack informuje, że już jest zaznaczona opcja Wiersz nagłówka, można przystąpić do edycji w tabeli.

 7. Aby przenieść fokus wewnątrz nowej tabeli, przesuwając jednym palcem po ekranie do momentu TalkBack informuje o komórkę w tabeli.

 8. Gdy fokus znajduje się w tabeli, szybko przesuń w lewo lub prawo, aby przejść wewnątrz tabeli. Aby dodać tekst lub liczby w komórce, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie użyj klawiatury ekranowej wpisz zawartości.

Dodawanie kolumn lub wierszy tabeli

Tabelę można szybko rozszerzyć, dodając więcej wierszy lub kolumn.

 1. W dokumencie jednym palcem slajdów na ekranie, dopóki nie usłyszysz "Wprowadzanie tabeli" następuje dane tabeli i komórki.

 2. Slajd z jednym palcem u dołu ekranu, dopóki nie usłyszysz żądaną opcję, na przykład, "Prawy przycisk Wstaw" lub "Wstawianie pod przyciskiem", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabeli

Aby udostępnić tabeli dla większej liczby osób, dodawanie tekstu alternatywnego do niego.

 1. Przejście do tabeli, do której chcesz dodać tekst alternatywny.

 2. Slajd jednym palcem w prawym dolnym rogu ekranu, dopóki nie usłyszysz "nie jest zaznaczone, przełączanie więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "zaznaczone w menu karty, tabeli,".

 3. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "tekst alternatywny menu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Edytowanie pole tytułu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Na ekranie klawiatury zostanie otwarty u dołu ekranu.

 5. Wpisz tekst opisowy tytuł.

 6. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Edytowanie pole opisu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Na ekranie klawiatury zostanie otwarty u dołu ekranu.

 7. Wpisz opis tabeli.

 8. Po wykonaniu, szybko przesuń w dół następnie lewej aby zamknąć klawiaturę ekranową.

 9. Aby powrócić do menu kartę Tabela, szybko przesuń w dół to left.

Usuwanie tabeli

Jeśli tabela nie jest już potrzebna, usuń ją z dokumentu.

 1. W dokumencie jednym palcem slajdów na ekranie, dopóki nie usłyszysz "Wprowadzanie tabeli" następuje dane tabeli i komórki.

 2. Aby usunąć całą tabelę, przesuwając jednym palcem u dołu ekranu, aż usłyszysz "Usunąć menu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Usuń tabelę, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą Word Mobile Narrator, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, aby dodać tabelę do dokumentu. Możesz także rozwijanie tabeli przez dodanie nowych wierszy lub kolumn i formatowanie tabeli przy użyciu wbudowanych stylów. Dodanie tekstu alternatywnego do tabel, można udostępnić zawartość dla szerszej odbiorców.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby uzyskać informacje na temat funkcji dotykowych w aplikacji Word dla systemu Windows Phone 10, zobacz Przewodnik dotykowy aplikacji Word Mobile dla systemu Windows 10.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Dodawanie tabeli

Uwaga: Aby udostępnić tabeli i umożliwić czytników ekranu poprawnie zidentyfikować kolumny tabeli, skonfiguruj wiersz nagłówka.

 1. Przechodzenie do lokalizacji, w którym chcesz wstawić tabelę, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Tabela, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Utworzono domyślną tabelę z 3 kolumnach i 3 wierszach. Fokus znajduje się w nowej tabeli.

 3. Aby skonfigurować wiersz nagłówka, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Przycisk Więcej opcji, zwinięte,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Powiedz mi przycisku." Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Styl przycisku Opcje zwinięte,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Off, przycisk Wiersz nagłówka." Naciśnij dwukrotnie ekran, aby dodać wiersz nagłówka.

  Jeśli program Narrator informuje, że opcja Wiersz nagłówka znajduje się już na, można przystąpić do edycji.

 4. Aby zamknąć wstążkę, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz "Przycisk Więcej opcji, rozwinięta,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz nazwę dokumentu, a następnie "Edytowanie". Wyświetleniu klawiatury ekranowej w dolnej części ekranu. Fokus znajduje się wewnątrz tabeli.

 5. Używanie klawiatury ekranowej wpisz zawartość w tabeli.

Dodawanie kolumn lub wierszy tabeli

 1. W dokumencie, szybko przesuń w prawo lub lewo aż usłyszysz tabeli chcesz dodać kolumny lub wiersze, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Przesuwaj jednym palcem po dolnej krawędzi ekranu, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, na przykład „Wstaw z prawej, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabeli

Aby udostępnić tabeli dla większej liczby osób, dodawanie tekstu alternatywnego do niego.

 1. W dokumencie, szybko przesuń w prawo lub lewo aż usłyszysz tabeli chcesz dodać tekst alternatywny do, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Przycisk Więcej opcji, zwinięte,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Powiedz mi przycisku." Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "przycisk tekst alternatywny zwinięte,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Tytuł, edytowania." Wyświetleniu klawiatury ekranowej w dolnej części ekranu.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz tytuł opisowy tekst alternatywny.

 4. Szybko przesuń w prawo. Słyszysz: "Opis, można edytować tekst".

 5. Naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz opis tekst alternatywny.

 6. Po zakończeniu slajdów jednym palcem w prawym górnym rogu ekranu, dopóki nie usłyszysz "Gotowe, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Usuwanie tabeli

 1. W palca jeden dokument slajdów na ekranie aż usłyszysz tabeli chcesz usunąć, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Usuń, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Usuń tabelę", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Sprawdzanie pisowni w dokumencie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Dodawanie tabeli do dokumentu za pomocą Word Online przy użyciu klawiatury i programu Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows. Możesz także rozwijanie tabeli przez dodanie nowych wierszy lub kolumn i formatowanie tabeli przy użyciu wbudowanych stylów. Dodanie tekstu alternatywnego do tabel, można udostępnić zawartość dla szerszej odbiorców.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Word Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z aplikacji Word Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Word Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Word Online.

W tym temacie

Wstawianie tabeli

Uwaga: Aby udostępnić tabeli i umożliwić czytników ekranu poprawnie zidentyfikować kolumny tabeli, skonfiguruj wiersz nagłówka.

 1. Przechodzenie do lokalizacji w dokumencie miejsce, w którym chcesz wstawić nową tabelę.

 2. Aby otworzyć menu tabeli, naciśnij klawisze logo Alt + Windows + klawisz N, T.

 3. Aby określić i wybierz liczbę kolumn i wierszy w tabeli, naciśnij klawisze Shift + Strzałka klawiszy. Słyszysz liczba zaznaczonych wierszy i kolumn.

 4. Aby wstawić tabelę z wybranych wymiarów, naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby skonfigurować wiersz nagłówka, przejdź do dowolnej komórki w tabeli. Naciśnij klawisze logo Alt + Windows + klawisz J, T. Zostanie wyświetlona karta Projektowanie w obszarze Narzędzia tabel. Słyszysz nazwę karcie, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Opcje stylu poza wiersz nagłówka tabeli przycisku", a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby go zaznaczyć.

  Jeśli program Narrator informuje, że opcja Wiersz nagłówka znajduje się już na, można przystąpić do edycji tabeli.

 6. Fokus jest przenoszony do nowej tabeli. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aby przenieść w treści tabeli.

 7. Wpisz dane w komórkach. Słyszysz kolumny pozwalającej zaznaczonego wiersza i komórek, które są komórkami nagłówka.

Dodawanie kolumn lub wierszy tabeli

Tabelę można szybko rozszerzyć, dodając więcej wierszy lub kolumn.

 1. Przenieś wewnątrz tabeli, a następnie użyj klawiszy strzałek, aby przejść wewnątrz tabeli, aby znaleźć miejsce, w którym chcesz dodać nowy wiersz lub kolumnę.

 2. Naciśnij klawisze logo Alt + Windows + klawisz J, L. Zostanie wyświetlona karta Układ na karcie Narzędzia tabel.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wiersz powyżej bieżącego wiersza, naciśnij klawisz A.

  • Aby dodać wiersz poniżej bieżącego wiersza, naciśnij klawisz B, E.

  • Aby dodać kolumnę z lewej strony bieżącej kolumny, naciśnij klawisz b.

  • Aby dodać kolumnę z prawej strony bieżącej kolumny, naciśnij klawisz R.

  Fokus jest przenoszony do treści dokumentu, wewnątrz tabeli.

Formatowanie tabeli za pomocą stylu tabeli wbudowane

Jeśli chcesz umożliwić Word Online wykonaj formatowania dla Ciebie tabeli, wybierz jeden z jego wbudowanych stylów tabel.

 1. Przechodzenie do dowolnej komórki wewnątrz tabeli, którą chcesz sformatować.

 2. Naciśnij klawisze Alt + logo Windows karcie klawisz J, T w celu otwarcia projektu na karcie Narzędzia tabel. Słyszysz nazwę karty.

 3. Aby przejść do i rozwinąć menu Style tabeli, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Więcej stylów, przycisk zwinięte,", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aby przejrzeć style. Program Narrator informuje o szczegółowe informacje o każdym stylu.

 5. Aby wybrać i zastosować styl wbudowany tabeli, naciśnij klawisz Enter. Fokus jest przenoszony do treści dokumentu, wewnątrz tabeli.

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabeli

Aby udostępnić tabeli dla większej liczby osób, dodawanie tekstu alternatywnego do niego.

 1. Przechodzenie do dowolnej komórki wewnątrz tabeli, do której chcesz dodać tekst alternatywny.

 2. Naciśnij klawisze logo Alt + Windows klawisz J, L i E. Zostanie otwarte okno dialogowe Tekst alternatywny. Fokus znajduje się w polu tekstowym Tytuł.

 3. Wpisz opisowy tytuł dla tabeli.

 4. Naciskaj klawisz Tab. Fokus jest przenoszony do pola tekstowego Opis.

 5. Wpisz opis tabeli.

 6. Po zakończeniu naciśnij klawisz Tab do momentu usłyszeć "Przycisku OK", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Usuwanie tabeli

Jeśli tabela nie jest już potrzebna, usuń ją z dokumentu.

 1. Przechodzenie do dowolnej komórki wewnątrz tabeli, którą chcesz usunąć.

 2. Aby usunąć całą tabelę, naciśnij klawisze Alt + logo Windows klawisz J, L i D, T. Tabela zostanie usunięta, i zwraca fokusu do treści dokumentu.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Word Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×