Wstawianie sum częściowych na liście danych w arkuszu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Sumy częściowe i końcowe można automatycznie obliczać na liście dla kolumny za pomocą polecenia Suma częściowa.

Ważne: Sumy częściowe nie są obsługiwane w tabelach programu Excel. Polecenia Suma częściowa będą wyszarzone Jeśli pracujesz z tabeli programu Excel. Aby dodać sumy częściowe w tabeli, należy najpierw przekonwertować tabelę na normalny zakres danych, a następnie dodaj sumy częściowej. Należy zauważyć, że spowoduje to usunięcie wszystkich funkcji tabeli danych z wyjątkiem formatowania tabeli. Lub możesz utworzyć tabeli przestawnej.

Podczas wstawiania sum częściowych zachodzą następujące zależności:

 • Sumy częściowe     są obliczane za pomocą funkcja podsumowująca, takiej jak Suma czy Średnia, przy użyciu funkcji SUMY.CZĘŚCIOWE. Dla każdej kolumny można wyświetlić więcej niż jeden typ funkcji podsumowania.

 • Sumy końcowe     są obliczane na podstawie dane szczegółowe, a nie wartości w sumach częściowych. Jeśli na przykład zostanie użyta funkcja podsumowania Średnia, w wierszu sumy końcowej zostanie wyświetlona średnia ze wszystkich wartości w wierszach szczegółów, a nie wartości w wierszach sum częściowych.

Przykład automatycznych sum częściowych

Jeśli w skoroszycie ustawiono automatyczne obliczanie formuł, polecenie Suma częściowa powoduje automatyczne przeliczanie wartości sum częściowych i końcowych w miarę edytowania danych szczegółowych. Polecenie Suma częściowa powoduje także utworzenie konspektu listy, umożliwiając wyświetlanie i ukrywanie wierszy szczegółów dla każdej sumy częściowej.

Uwaga:  W przypadku filtrowania danych zawierających sumy częściowe sumy częściowe mogą być ukryte. Aby wyświetlić je ponownie, należy wyczyścić wszystkie filtry. Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania filtrów, zobacz Szybki start: filtrowanie danych za pomocą Autofiltru.

 1. Upewnij się, że każda kolumna w zakres danych, w którym chcesz obliczyć sumy częściowe, ma etykietę w pierwszym wierszu i zawiera podobne fakty, a zakres nie zawiera pustych wierszy ani kolumn.

 2. Zaznacz komórkę w zakresie.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Wstawianie jednego poziomu sum częściowych

  Dla grupy danych można wstawić jeden poziom sum częściowych, jak pokazano w poniższym przykładzie.

  Przykład automatycznych sum częściowych

  1. Dla każdej zmiany w kolumnie Sport…

  2. …suma częściowa w kolumnie Sprzedaż.

  1. W celu posortowania kolumny zawierającej dane, według których chcesz przeprowadzić grupowanie, zaznacz tę kolumnę, a następnie na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij polecenie Sortuj od A do Z lub Sortuj od Z do A.

  2. Na karcie Dane w grupie Konspekt kliknij przycisk Suma częściowa.

   Wstążka programu Outlook

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Suma częściowa.

  3. W polu Dla każdej zmiany w kliknij kolumnę, dla której ma zostać obliczona suma częściowa. W powyższym przykładzie należałoby na przykład kliknąć kolumnę Sport.

  4. W polu Użyj funkcji kliknij funkcję podsumowania, która ma zostać użyta do obliczenia sum częściowych. W powyższym przykładzie należałoby na przykład kliknąć funkcję Suma.

  5. W polu Dodaj sumę częściową do zaznacz pole wyboru dla każdej kolumny zawierającej wartości, które mają zostać wejść w skład sumy częściowej. W powyższym przykładzie należałoby na przykład zaznaczyć kolumnę Sprzedaż.

  6. Jeśli po każdej sumie częściowej ma być wstawiany automatyczny podział strony, zaznacz pole wyboru Podział strony między grupami.

  7. Jeśli wiersz podsumowania znajduje się powyżej wiersza szczegółów, wyczyść pole wyboru Podsumowanie poniżej danych. Jeśli wiersz podsumowania znajduje się poniżej wiersza szczegółów, zaznacz pole wyboru Podsumowanie poniżej danych. W powyższym przykładzie należałoby wyczyścić to pole wyboru.

  8. Opcjonalnie możesz ponownie użyć polecenia Sumy częściowe, powtarzając kroki od 1 do 7 w celu dodania kolejnych sum częściowych o różnych funkcjach podsumowania. Aby uniknąć zastąpienia istniejących sum częściowych, wyczyść pole wyboru Zamień bieżące sumy częściowe.

  Wstawianie zagnieżdżonych poziomów sum częściowych

  Sumy częściowe można wstawiać dla wewnętrznych, zagnieżdżonych grup należących do odpowiednich grup zewnętrznych, jak pokazano w poniższym przykładzie.

  Przykład zewnętrznych i zagnieżdżonych sum częściowych

  1. Dla każdej zmiany w grupie zewnętrznej, kolumna Region…

  2. …oblicz sumę częściową kolumny Sprzedaż dla tego regionu i dla każdej zmiany w grupie wewnętrznej, kolumna Sport.

  1. W celu posortowania kolumny zawierającej dane, według których chcesz przeprowadzić grupowanie, zaznacz tę kolumnę, a następnie na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij polecenie Sortuj od A do Z lub Sortuj od Z do A.

  2. Wstaw zewnętrzne sumy częściowe.

   Jak wstawić zewnętrzne sumy częściowe

   1. Na karcie Dane w grupie Konspekt kliknij przycisk Suma częściowa.

    Wstążka programu Outlook

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Suma częściowa.

   2. W polu Dla każdej zmiany w kliknij kolumnę, dla której mają zostać obliczone zewnętrzne sumy częściowe. W powyższym przykładzie należałoby na przykład kliknąć kolumnę Region.

   3. W polu Użyj funkcji kliknij funkcję podsumowania, która ma zostać użyta do obliczenia sum częściowych. W powyższym przykładzie należałoby na przykład kliknąć funkcję Suma.

   4. W polu Dodaj sumę częściową do zaznacz pole wyboru dla każdej kolumny zawierającej wartości, które mają zostać objęte sumą częściową. W przypadku powyższego przykładu należałoby zaznaczyć kolumnę Sprzedaż.

   5. Jeśli po każdej sumie częściowej ma być wstawiany automatyczny podział strony, zaznacz pole wyboru Podział strony między grupami.

   6. Jeśli wiersz podsumowania znajduje się powyżej wiersza szczegółów, wyczyść pole wyboru Podsumowanie poniżej danych. Jeśli wiersz podsumowania znajduje się poniżej wiersza szczegółów, zaznacz pole wyboru Podsumowanie poniżej danych. W powyższym przykładzie należałoby wyczyścić to pole wyboru.

   7. Opcjonalnie możesz ponownie użyć polecenia Sumy częściowe, powtarzając kroki od 1 do 6 w celu dodania kolejnych sum częściowych o różnych funkcjach podsumowania. Aby uniknąć zastąpienia istniejących sum częściowych, wyczyść pole wyboru Zamień bieżące sumy częściowe.

  3. Wstaw zagnieżdżone sumy częściowe.

   Jak wstawić zagnieżdżone sumy częściowe

   1. Na karcie Dane w grupie Konspekt kliknij przycisk Suma częściowa.

    Wstążka programu Outlook

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Suma częściowa.

   2. W polu Dla każdej zmiany w kliknij kolumnę zagnieżdżonej sumy częściowej. W powyższym przykładzie należałoby na przykład zaznaczyć kolumnę Sport.

   3. W polu Użyj funkcji kliknij funkcję podsumowania, która ma zostać użyta do obliczenia sum częściowych. W powyższym przykładzie należałoby na przykład kliknąć funkcję Suma.

    Zaznacz wszelkie inne żądane opcje.

   4. Wyczyść pole wyboru Zamień bieżące sumy częściowe.

  4. Powtórz poprzedni krok dla dodatkowych zagnieżdżonych sum częściowych, rozpoczynając od najbardziej zewnętrznych.

Porada: Aby wyświetlić podsumowanie jedynie sum częściowych i sum końcowych, kliknij symbole konspektu Jeden Dwa Trzy obok numery wierszy. Symbole plus i minus umożliwia wyświetlanie lub ukrywanie wierszy szczegółów dla poszczególnych sum częściowych.

 1. Zaznacz komórkę w zakresie zawierającym sumy częściowe.

 2. Na karcie Dane w grupie Konspekt kliknij przycisk Suma częściowa.

  Wstążka programu Outlook

 3. W oknie dialogowym Sumy częściowe kliknij przycisk Usuń wszystko.

Początek strony

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×