Przejdź do głównej zawartości

Wstawianie sum częściowych na liście danych w arkuszu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przy użyciu polecenia Suma częściowa można automatycznie obliczać sumy częściowe i sumy końcowe na liście dla kolumny.

Ważne: Sumy częściowe nie są obsługiwane w tabelach programu Excel. Polecenie Suma częściowa jest wyszarzone, jeśli pracujesz z tabelą programu Excel. Aby dodać sumy częściowe w tabeli, należy najpierw przekonwertować tabelę na normalny zakres danych, a następnie dodać sumę częściową. Zauważ, że spowoduje to usunięcie wszystkich funkcji tabeli z danych z wyjątkiem formatowania tabeli. Możesz też utworzyć tabelęprzestawną.

Podczas wstawiania sum częściowych:

 • Sumy częściowe     są obliczane przy użyciu funkcja podsumowująca, takiego jak Suma lub średnia, za pomocą funkcji sumy. częściowe. W każdej kolumnie można wyświetlić więcej niż jeden typ funkcji podsumowującej.

 • Sumy końcowe     pochodzą z dane szczegółowe, a nie z wartości w sumach częściowych. Jeśli na przykład użyto funkcji podsumowującej średnia , w wierszu sumy końcowej zostanie wyświetlona średnia z wszystkich wierszy szczegółów, a nie wartość średnia w wierszach sumy częściowej.

Example of automatic subtotals

Jeśli w skoroszycie ustawiono Automatyczne obliczanie formuł, polecenie Suma częściowa ponownie oblicza wartość sumy częściowej i sumy końcowej podczas edytowania danych szczegółowych. Polecenie Suma częściowa określa też konspekt listy, co umożliwia wyświetlanie i ukrywanie wierszy szczegółów dla poszczególnych sum częściowych.

Uwaga: Jeśli filtrowane są dane zawierające sumy częściowe, to sumy częściowe mogą być ukryte. Aby wyświetlić je ponownie, wyczyść wszystkie filtry Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania filtrów, zobacz Szybki Start: filtrowanie danych za pomocąAutofiltru.

 1. Upewnij się, że każda kolumna w zakres danych, dla której chcesz obliczyć sumy częściowe, ma etykietę w pierwszym wierszu, zawiera podobne fakty w każdej kolumnie, a zakres nie zawiera pustych wierszy ani kolumn.

 2. Zaznacz komórkę w zakresie.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Wstawianie jednego poziomu sum częściowych

  Możesz wstawić pojedynczy poziom sum częściowych dla grupy danych, jak pokazano w poniższym przykładzie.

  Example of automatic subtotals

  1. dla każdej zmiany w kolumnie Sport...

  2.... Suma częściowa kolumny sprzedaż.

  1. Aby posortować kolumnę zawierającą dane, według których chcesz pogrupować, zaznacz tę kolumnę, a następnie na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij pozycję Sortuj od A do Z lub Sortuj od Z do A.

  2. Na karcie dane w grupie Konspekt kliknij przycisk sumy częściowe.

   Wstążka programu Outlook

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe sumy .

  3. W polu obok każdej zmiany w kliknij kolumnę, do której ma zostać obliczona suma częściowa. Na przykład przy użyciu powyższego przykładu wybierz pozycję Sport.

  4. W polu Użyj funkcji kliknij pozycję podsumowującą, której chcesz użyć do obliczenia sum częściowych. Na przykład przy użyciu powyższego przykładu wybierz pozycję Suma.

  5. W polu Dodaj sumę częściową do zaznacz pole wyboru obok każdej kolumny zawierającej wartości, które chcesz zsumować. Na przykład przy użyciu powyższego przykładu wybierz pozycję sprzedaż.

  6. Jeśli chcesz, aby automatycznie podział strony po każdej sumie częściowej, zaznacz pole wyboru podział strony między grupami .

  7. Aby określić wiersz podsumowania powyżej wiersza szczegółów, wyczyść pole wyboru Podsumowanie poniżej danych . Aby określić wiersz podsumowania poniżej wiersza szczegółów, zaznacz pole wyboru Podsumowanie poniżej danych . Na przykład przy użyciu powyższego przykładu należy wyczyścić to pole wyboru.

  8. Opcjonalnie możesz ponownie użyć polecenia sumy częściowe , powtarzając kroki od 1 do 7, aby dodać więcej sum częściowych przy użyciu różnych funkcji podsumowujących. Aby uniknąć zastąpienia istniejących sum częściowych, wyczyść pole wyboru Zamień bieżące sumy częściowe .

  Wstawianie zagnieżdżonych poziomów sum częściowych

  Sumy częściowe można wstawiać dla wewnętrznych, zagnieżdżonych grup w odpowiednich grupach zewnętrznych, jak pokazano w poniższym przykładzie.

  Example of outer and nested subtotals

  1. dla każdej zmiany w kolumnie zewnętrzny, region...

  2.... Suma częściowa sprzedaży dla tego regionu i każdej zmiany w wewnętrznej kolumnie Sport.

  1. Aby posortować kolumnę zawierającą dane, według których chcesz pogrupować, zaznacz tę kolumnę, a następnie na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij pozycję Sortuj od A do Z lub Sortuj od Z do A.

  2. Wstawianie zewnętrznych sum częściowych.

   Wstawianie zewnętrznych sum częściowych

   1. Na karcie dane w grupie Konspekt kliknij przycisk sumy częściowe.

    Wstążka programu Outlook

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe sumy .

   2. W polu obok każdej zmiany w kliknij kolumnę dla zewnętrznych sum częściowych. Na przykład przy użyciu powyższego przykładu należy kliknąć pozycję region.

   3. W polu Użyj funkcji kliknij pozycję podsumowującą, której chcesz użyć do obliczenia sum częściowych. Na przykład przy użyciu powyższego przykładu wybierz pozycję Suma.

   4. W polu Dodaj sumę częściową do zaznacz pole wyboru obok każdej kolumny zawierającej wartości, które chcesz zsumować. W powyższym przykładzie wybrano pozycję sprzedaż.

   5. Jeśli chcesz, aby automatycznie podział strony po każdej sumie częściowej, zaznacz pole wyboru podział strony między grupami .

   6. Aby określić wiersz podsumowania powyżej wiersza szczegółów, wyczyść pole wyboru Podsumowanie poniżej danych . Aby określić wiersz podsumowania poniżej wiersza szczegółów, zaznacz pole wyboru Podsumowanie poniżej danych . Na przykład przy użyciu powyższego przykładu należy wyczyścić to pole wyboru.

   7. Opcjonalnie możesz ponownie użyć polecenia sumy częściowe , powtarzając kroki od 1 do 6, aby dodać więcej sum częściowych przy użyciu różnych funkcji podsumowujących. Aby uniknąć zastąpienia istniejących sum częściowych, wyczyść pole wyboru Zamień bieżące sumy częściowe .

  3. Wstawianie zagnieżdżonych sum częściowych.

   Wstawianie zagnieżdżonych sum częściowych

   1. Na karcie dane w grupie Konspekt kliknij przycisk sumy częściowe.

    Wstążka programu Outlook

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe sumy .

   2. W polu obok każdej zmiany w kliknij kolumnę zagnieżdżoną sumę częściową. Na przykład przy użyciu powyższego przykładu wybierz pozycję Sport.

   3. W polu Użyj funkcji kliknij pozycję podsumowującą, której chcesz użyć do obliczenia sum częściowych. Na przykład przy użyciu powyższego przykładu wybierz pozycję Suma.

    Wybierz dowolne inne opcje.

   4. Wyczyść pole wyboru Zamień bieżące sumy częściowe .

  4. Powtórz poprzedni krok, aby uzyskać więcej zagnieżdżonych sum częściowych, które działają z najbardziej zewnętrznych sum częściowych.

Porada: Aby wyświetlić podsumowanie tylko sum częściowych i sum końcowych, kliknij pozycję symbole konspektu Jeden Dwa Trzy obok numerów wierszy. Symbole Plus i Minus umożliwiają wyświetlanie lub ukrywanie wierszy szczegółów poszczególnych sum częściowych.

 1. Zaznacz komórkę w zakresie, który zawiera sumy częściowe.

 2. Na karcie dane w grupie Konspekt kliknij przycisk sumy częściowe.

  Wstążka programu Outlook

 3. W oknie dialogowym sumy częściowe kliknij pozycję Usuń wszystko.

Początek strony

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×