Wstawianie przycisku akcji w celu zmieniania slajdów

PowerPoint dla Office 365 dla komputerów Mac, PowerPoint 2019 dla komputerów Mac, PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Akcja przyciski pozwalają w łatwy sposób poruszania się prezentacji PowerPoint prostsze. Możesz kliknąć przycisk lub umieść wskaźnik myszy na przycisku, aby zmienić slajdy.

Wstawianie przycisku akcji na każdym slajdzie

 1. W menu Widok wskaż polecenie Wzorzec widoki, a następnie kliknij Wzorzec slajdów.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Wstawianie kliknij przycisk Kształty, wskaż Przycisków akcji, a następnie kliknij odpowiedni przycisk akcji.

  Zrzut ekranu przedstawiono opcje dostępne w menu kształtów, łącznie z przyciskami akcji.
 3. Przeciągnij przez na slajdzie w miejscu, w którym chcesz na wyświetlanie przycisku.

  Porada: Aby zmienić rozmiar przycisku akcji, przeciągnij róg, aż przycisk osiągnie odpowiedni rozmiar. Aby zachować proporcje wysokości i szerokości przycisku tak samo, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT podczas przeciągania.

 4. W oknie dialogowym Ustawienia akcji wybierz sposób inicjowania akcji, wykonując jedną z następujących czynności:

  Zrzut ekranu przedstawia okno dialogowe Ustawienia akcji z kartami kliknięcie myszą i myszą, które mają opcji Brak hiperłącza do Uruchom program, uruchom makro, Akcja obiektu, Odtwórz dźwięk, a następnie kliknij przycisk wyróżnienia.

  Czynność inicjująca akcję

  Pozycja do kliknięcia

  Kliknięcie przycisku akcji

  Karta Kliknięcie myszą

  Umieszczenie wskaźnika myszy na przycisku akcji

  Karta Wskazanie myszą

 5. Kliknij menu Akcje, które mają, a następnie kliknij przycisk OK.

  Akcja

  Opis

  Brak

  Anuluje poprzedniego ustawienia akcji

  Hiperłącze do

  Przechodzi do innego slajdu, prezentacji, adresu URL, pliku lub końce prezentacji

  Uruchom program

  Uruchamia program zaznaczone z menu aplikacji lub adresu URL

  Uruchamianie makra

  Uruchamia makro wcześniej utworzony lub załadowany

  Akcja obiektu

  Łączy obiekt, taki jak dokument lub arkusz kalkulacyjny w prezentacji

  Odtwarzanie dźwięku

  Wybrany dźwięk jest odtwarzany

  Kliknij pozycję wyróżnienia

  Dodaje wizualnego wyróżnienia do obiektu połączonego w prezentacji

 6. Po zakończeniu wprowadzania zmian w widoku wzorca slajdów kliknij przycisk Zamknij wzorzec na pasku komunikatów, aby wrócić do widoku normalnego.

Porada: Dowolny obiekt, takich jak tekst lub obiekt clipart można przycisku akcji. Aby utworzyć przycisku akcji, zaznacz obiekt. Na karcie Narzędzia główne w grupie Wstawianie kliknij przycisk Kształty, wskaż polecenie Ustawienia akcji, a następnie wybierz pozycję niestandardowe. W oknie dialogowym Ustawienia akcji wybierz odpowiednie ustawienia dla przycisku akcji.

Wstawianie przycisku akcji na jednym slajdzie

 1. Zaznacz slajd, do którego chcesz dodać przycisk akcji.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Wstawianie kliknij przycisk Kształty, wskaż Przycisków akcji, a następnie kliknij odpowiedni przycisk akcji.

 3. Przeciągnij przez na slajdzie w miejscu, w którym chcesz na wyświetlanie przycisku.

  Porada: Aby zmienić rozmiar przycisku akcji, przeciągnij róg, aż przycisk osiągnie odpowiedni rozmiar. Aby zachować proporcje wysokości i szerokości przycisku tak samo, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT podczas przeciągania.

 4. W oknie dialogowym Ustawienia akcji wybierz sposób inicjowania akcji, wykonując jedną z następujących czynności:

  Czynność inicjująca akcję

  Pozycja do kliknięcia

  Kliknięcie przycisku akcji

  Karta Kliknięcie myszą

  Umieszczenie wskaźnika myszy na przycisku akcji

  Karta Wskazanie myszą

 5. Kliknij menu Akcje, które mają, a następnie kliknij przycisk OK.

  Akcja

  Opis

  Brak

  Anuluje poprzedniego ustawienia akcji

  Hiperłącze do

  Przechodzi do innego slajdu, prezentacji, adresu URL, pliku lub końce prezentacji

  Uruchom program

  Uruchamia program zaznaczone z menu aplikacji lub adresu URL

  Uruchamianie makra

  Uruchamia makro wcześniej utworzony lub załadowany

  Akcja obiektu

  Łączy obiekt, taki jak dokument lub arkusz kalkulacyjny w prezentacji

  Odtwarzanie dźwięku

  Wybrany dźwięk jest odtwarzany

  Kliknij pozycję wyróżnienia

  Dodaje wizualnego wyróżnienia do obiektu połączonego w prezentacji

Dodawanie dźwięku do przycisku akcji

 1. Na slajdzie zaznacz przycisk akcji, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję Ustawienia akcji.

  Uwaga: Jeśli przycisk akcji znajduje się na wszystkich slajdach, kliknij przycisk akcji na wzorcu slajdów.

 2. W oknie dialogowym Ustawienia akcji wybierz sposób inicjowania akcji, wykonując jedną z następujących czynności:

  Czynność inicjująca akcję

  Pozycja do kliknięcia

  Kliknięcie przycisku akcji

  Karta Kliknięcie myszą

  Umieszczenie wskaźnika myszy na przycisku akcji

  Karta Wskazanie myszą

 3. Zaznacz pole wyboru Odtwórz dźwięk, a następnie wybierz odpowiedni dźwięk.

Zobacz też

Przeprowadzanie próby i ustawianie chronometrażu slajdów

Wstawianie przycisku akcji na każdym slajdzie

 1. W menu Widok wskaż polecenie Wzorzec, a następnie kliknij pozycję Wzorzec slajdów.

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Wstawianie kliknij kształt, wskaż Przycisków akcji, a następnie kliknij odpowiedni przycisk akcji.

  Karta Narzędzia główne, grupa Wstawianie

 3. Przeciągnij przez na slajdzie w miejscu, w którym chcesz na wyświetlanie przycisku.

  Porada: Aby zmienić rozmiar przycisku akcji, przeciągnij róg, aż przycisk osiągnie odpowiedni rozmiar. Aby zachować proporcje wysokości i szerokości przycisku tak samo, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT podczas przeciągania.

 4. W oknie dialogowym Ustawienia akcji wybierz sposób inicjowania akcji, wykonując jedną z następujących czynności:

  Czynność inicjująca akcję

  Pozycja do kliknięcia

  Kliknięcie przycisku akcji

  Karta Kliknięcie myszą

  Umieszczenie wskaźnika myszy na przycisku akcji

  Karta Wskazanie myszą

 5. Kliknij menu Akcje, które mają, a następnie kliknij przycisk OK.

  Akcja

  Opis

  Brak

  Anuluje poprzedniego ustawienia akcji

  Hiperłącze do

  Przechodzi do innego slajdu, prezentacji, adresu URL, pliku lub końce prezentacji

  Uruchom program

  Uruchamia program zaznaczone z menu aplikacji lub adresu URL

  Uruchamianie makra

  Uruchamia makro wcześniej utworzony lub załadowany

  Akcja obiektu

  Łączy obiekt, taki jak dokument lub arkusz kalkulacyjny w prezentacji

  Odtwarzanie dźwięku

  Wybrany dźwięk jest odtwarzany

  Kliknij pozycję wyróżnienia

  Dodaje wizualnego wyróżnienia do obiektu połączonego w prezentacji

 6. Po zakończeniu wprowadzania zmian w widoku wzorca slajdów kliknij przycisk Zamknij wzorzec na pasku komunikatów, aby wrócić do widoku normalnego.

Porada: Dowolny obiekt, takich jak tekst lub obiekt clipart można przycisku akcji. Aby utworzyć przycisku akcji, zaznacz obiekt. Na karcie Pokaz slajdów w obszarze Przygotowywanie, kliknij polecenie Ustawienia akcji.

Wstawianie przycisku akcji na jednym slajdzie

 1. Zaznacz slajd, do którego chcesz dodać przycisk akcji.

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Wstawianie kliknij kształt, wskaż Przycisków akcji, a następnie kliknij odpowiedni przycisk akcji.

  Karta Narzędzia główne, grupa Wstawianie

 3. Przeciągnij przez na slajdzie w miejscu, w którym chcesz na wyświetlanie przycisku.

  Porada: Aby zmienić rozmiar przycisku akcji, przeciągnij róg, aż przycisk osiągnie odpowiedni rozmiar. Aby zachować proporcje wysokości i szerokości przycisku tak samo, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT podczas przeciągania.

 4. W oknie dialogowym Ustawienia akcji wybierz sposób inicjowania akcji, wykonując jedną z następujących czynności:

  Czynność inicjująca akcję

  Pozycja do kliknięcia

  Kliknięcie przycisku akcji

  Karta Kliknięcie myszą

  Umieszczenie wskaźnika myszy na przycisku akcji

  Karta Wskazanie myszą

 5. Kliknij menu Akcje, które mają, a następnie kliknij przycisk OK.

  Akcja

  Opis

  Brak

  Anuluje poprzedniego ustawienia akcji

  Hiperłącze do

  Przechodzi do innego slajdu, prezentacji, adresu URL, pliku lub końce prezentacji

  Uruchom program

  Uruchamia program zaznaczone z menu aplikacji lub adresu URL

  Uruchamianie makra

  Uruchamia makro wcześniej utworzony lub załadowany

  Akcja obiektu

  Łączy obiekt, taki jak dokument lub arkusz kalkulacyjny w prezentacji

  Odtwarzanie dźwięku

  Wybrany dźwięk jest odtwarzany

  Kliknij pozycję wyróżnienia

  Dodaje wizualnego wyróżnienia do obiektu połączonego w prezentacji

Dodawanie dźwięku do przycisku akcji

 1. Na slajdzie zaznacz przycisk akcji.

  Uwaga: Jeśli przycisk akcji znajduje się na wszystkich slajdach, kliknij przycisk akcji na wzorcu slajdów.

 2. Na karcie Pokaz slajdów w obszarze Przygotowywanie kliknij pozycję Ustawienia akcji.

  Karta Pokaz slajdów, grupa Przygotowywanie

 3. W oknie dialogowym Ustawienia akcji wybierz sposób inicjowania akcji, wykonując jedną z następujących czynności:

  Czynność inicjująca akcję

  Pozycja do kliknięcia

  Kliknięcie przycisku akcji

  Karta Kliknięcie myszą

  Umieszczenie wskaźnika myszy na przycisku akcji

  Karta Wskazanie myszą

 4. Zaznacz pole wyboru Odtwórz dźwięk, a następnie wybierz odpowiedni dźwięk.

Zobacz też

Otwieranie aplikacji z poziomu prezentacji

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×