Wstawianie, przenoszenie i usuwanie podziałów stron w arkuszu 

Wstawianie, przenoszenie i usuwanie podziałów stron w arkuszu 

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podziały stron dzielą arkusz na osobne strony widoczne na wydruku. Program Microsoft Excel wstawia automatyczne podziały stron na podstawie rozmiaru papieru, ustawień marginesów, opcji skalowania oraz położenia wstawionych ręcznych podziałów stron. Aby wydrukować arkusz z ustaloną liczbą stron, można dopasować podziały stron w arkuszu przed rozpoczęciem drukowania.

Porady: 

 • Z podziałami stron można pracować w widoku Normalny, jednak dostosowywanie podziałów stron jest zalecane w widoku Podgląd podziału stron, w którym widać, jak inne zmiany (takie jak zmiany orientacji strony i zmiany formatowania) wpływają na automatyczne podziały stron. Można na przykład zobaczyć, jak zmiany w wysokości wiersza lub szerokości kolumny wpływają na położenie automatycznych podziałów stron.

 • Aby zastąpić automatyczne podziały stron wstawiane przez program Excel, można wstawić własne ręczne podziały stron, przenieść istniejące ręczne podziały stron lub usunąć dowolne wstawione ręcznie podziały stron. Można także szybko usunąć wszystkie wstawione ręcznie podziały stron. Po zakończeniu pracy z podziałami stron można powrócić do widoku Normalny.

W widoku Podglądu podziału stron linie kreskowane to linie podziału strony automatycznie dodane przez program Excel. Linie ciągłe to podziały stron dodane ręcznie.

Ręczne i automatyczne podziały stron

Wstawianie podziału strony

 1. Kliknij arkusz, który chcesz wydrukować.

 2. Na karcie Widok w grupie Widoki skoroszytu kliknij przycisk Podgląd podziału stron.

  Kliknij pozycję Podgląd podziału stron na karcie Widok

  Możesz także kliknąć przycisk Podgląd podziału stron Obraz przycisku na pasku stanu.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wstawić pionowy podział strony, zaznacz wiersz poniżej miejsca, w którym chcesz wstawić podział strony.

  • Aby wstawić poziomy podział strony, zaznacz kolumnę po prawej stronie miejsca, w którym chcesz wstawić podział strony.

 4. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Znaki podziału.

  Kliknij pozycję Znaki podziału na karcie Układ strony
 5. Kliknij polecenie Wstaw podział strony.

Innym sposobem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy wiersza poniżej miejsca, w którym chcesz wstawić podział strony, lub kolumny po prawej stronie tego miejsca, a następnie kliknięcie polecenia Wstaw podział strony.

Jeśli ręczne podziały stron nie są stosowane, możliwe, że opcja skalowania Wpasuj w strony została zaznaczona na karcie Strona w oknie dialogowym Ustawienia strony (karta Układ strony, grupa Ustawienia strony, przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz przycisku ). W celu używania ręcznych podziałów stron należy zmienić skalowanie na Dopasuj do.

Przenoszenie podziału strony

Ważne: Aby umożliwić przeciąganie podziałów stron do innych lokalizacji w arkuszu, należy upewnić się, że funkcja przeciągania i upuszczania komórek jest włączona. Jeśli ta funkcja nie jest włączona, przenoszenie podziałów stron może nie być możliwe.

 1. Aby sprawdzić, czy funkcja przeciągania i upuszczania jest włączona, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij kartę plik > Opcje. W programie Excel 2007 kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

  2. W kategorii Zaawansowane, w obszarze Opcje edycji zaznacz pole wyboru Włącz uchwyt wypełniania oraz przeciąganie i upuszczanie komórek, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Kliknij arkusz, który chcesz zmodyfikować.

 3. Na karcie Widok w grupie Widoki skoroszytu kliknij przycisk Podgląd podziału stron.

  Kliknij pozycję Podgląd podziału stron na karcie Widok

  Możesz także kliknąć przycisk Podgląd podziału stron Obraz przycisku na pasku stanu.

 4. Aby przenieść podział strony, przeciągnij go w nowe miejsce.

  Uwaga: Przenoszenie automatycznego podziału strony powoduje jego zamianę na ręczny podział strony.

Usuwanie podziału strony

 1. Zaznacz arkusz, który chcesz zmodyfikować.

 2. Na karcie Widok w grupie Widoki skoroszytu kliknij przycisk Podgląd podziału stron.

  Kliknij pozycję Podgląd podziału stron na karcie Widok

  Możesz także kliknąć przycisk Podgląd podziału stron Obraz przycisku na pasku stanu.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć pionowy podział strony, zaznacz kolumnę z prawej strony podziału strony, który chcesz usunąć.

  • Aby usunąć poziomy podział strony, zaznacz wiersz pod podziałem strony, który chcesz usunąć.

   Uwaga: Nie można usuwać automatycznych podziałów stron.

 4. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Znaki podziału.

  Kliknij pozycję Znaki podziału na karcie Układ strony
 5. Kliknij polecenie Usuń podział strony.

  Komórka poniżej lub po prawej stronie ręcznego podziału strony

Innym sposobem na usunięcie podziału strony jest przeciągnięcie go poza obszar podglądu podziału stron (na lewo poza nagłówki wierszy lub w górę poza nagłówki kolumn). Jeśli przeciągnięcie podziałów stron nie jest możliwe, należy się upewnić, że funkcja przeciągania i upuszczania została włączona. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przenoszenie istniejącego podziału strony.

Usuwanie wszystkich wstawionych ręcznie podziałów stron

Uwaga: Wykonanie tej procedury spowoduje zresetowanie arkusza, tak aby były w nim wyświetlane tylko automatyczne podziały stron.

 1. Kliknij arkusz, który chcesz zmodyfikować.

 2. Na karcie Widok w grupie Widoki skoroszytu kliknij przycisk Podgląd podziału stron.

  Kliknij pozycję Podgląd podziału stron na karcie Widok

  Możesz także kliknąć przycisk Podgląd podziału stron Obraz przycisku na pasku stanu.

 3. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Znaki podziału.

  Kliknij pozycję Znaki podziału na karcie Układ strony
 4. Kliknij polecenie Resetuj wszystkie podziały stron.

Porada: Innym sposobem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy dowolnej komórki w arkuszu, a następnie kliknięcie polecenia Resetuj wszystkie podziały stron.

Powrót do widoku normalnego

 • Aby powrócić do widoku normalnego po zakończeniu pracy z podziałami stron, na karcie Widok w grupie Widoki skoroszytu kliknij przycisk Normalny.

  Można także kliknąć przycisk Normalny Obraz przycisku na pasku stanu.

  • Po pracy z podziałami stron w widoku Podgląd podziału stron podziały stron mogą być wciąż widoczne w widoku Normalny dlatego, że zostały włączone automatycznie. Aby ukryć podziały stron, zamknij i ponownie otwórz skoroszyt bez zapisywania go.

  • Podziały stron są widoczne po zamknięciu i ponownym otwarciu skoroszytu po jego zapisaniu. W celu ich wyłączenia kliknij kartę Plik, pozycję Opcje, kategorię Zaawansowane, przewiń do sekcji Opcje wyświetlania dla tego arkusza i wyczyść pole wyboru Pokaż podziały stron. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie i ukrywanie podziałów stron w widoku normalnym.

Wyświetlanie i ukrywanie podziałów stron w widoku normalnym

 1. Kliknij kartę Plik > Opcje. W programie Excel 2007 kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office i kliknij przycisk Opcje programu Excel.

 2. W kategorii Zaawansowane, w obszarze Opcje wyświetlania dla tego arkusza zaznacz lub wyczyść pole wyboru Pokaż podziały stron w celu włączenia lub wyłączenia podziałów stron w widoku normalnym.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×