Wstawianie pola wyboru

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Tak, aby użytkownicy mogli szybko wprowadzać wartości PRAWDA lub FAŁSZ, możesz wstawić pole wyboru w szablonie formularza programu Microsoft Office InfoPath.

W tym artykule

Kiedy używać pola wyboru

Wstawianie pola wyboru

Porady dotyczące układu

Kiedy używać pola wyboru

Użyj jedno lub więcej pól wyboru, jeśli chcesz:

 • Umożliwianie użytkownikom nawiązywanie PRAWDA i FAŁSZ lub wybór tak/nie.

 • Służy do wyświetlania informacji pochodzącej z bazy danych, usługi sieci Web lub innego źródła danych PRAWDA i FAŁSZ lub tak/nie.

Na poniższej ilustracji użytkownicy zaznacz pola wyboru, aby wskazać, czy mają być rezerwowanie samochodu hotel lub dzierżawy wraz z ich rezerwacji linii lotniczych.

Check boxes on form

Porada: Domyślnie nie jest zaznaczone pole wyboru. Jeśli chcesz, aby domyślnie jest zaznaczone pole wyboru, można kliknąć go dwukrotnie i zmienić stanu domyślnego.

Kontrolki pokrewne

Program InfoPath udostępnia innych kontrolek, które są podobne do pola wyboru, ale obsługujących różnych celów. Określanie, które formanty sprawdza się najlepiej w szablonie formularza, można znaleźć poniżej:

Przycisk opcji    Przykład pola wyboru w grupę przycisków opcji umożliwia użytkownikom podjęcie decyzji. Przy użyciu przycisków opcji użytkowników wybierz pozycję z zestawu małe kółka zamiast z zestawu kwadratowych pól wyboru. Ponadto pola wyboru stanowi zwykle wyłącznego opcji, należy przycisków opcji są używane do przedstawiania jednej opcji ograniczony zestaw wzajemnie wykluczających się opcji.

Pole listy wielokrotnego wyboru    Pole listy wielokrotnego wyboru składa się z liczby pól wyboru wewnątrz listę. Użytkowników można zaznaczyć więcej niż jedno pole wyboru na liście lub dodać własne pozycje do listy, w zależności od sposobu projektowania szablonu formularza.

Początek strony

Wstawianie pola wyboru

Procedura dotycząca Wstawianie pola wyboru różni się w zależności od tego, czy są trybu projektowania szablonu formularza nowego, pustego lub utworzenie projektowanie szablonu formularza w bazie danych lub innego źródła danych zewnętrznych.

Na poniższej ilustracji przedstawiono wygląd pola wyboru po jego zaznaczeniu w tryb projektowania.

Check box selected in design mode

Kontrolki mogą być powiązane lub niepowiązane. Kontrolka powiązana jest połączona z polem lub grupą w źródle danych, dzięki czemu dane wprowadzane w kontrolce są zapisywane w pliku źródłowym formularza (XML). Kontrolka niepowiązana nie jest połączona z polem ani grupą, a dane wprowadzane w kontrolce nie są zapisywane. Gdy zaznaczysz kontrolkę lub umieścisz na niej wskaźnik myszy, w prawym górnym rogu kontrolki zostanie wyświetlony tekst oraz ikona powiązania. Tekst wskazuje, z którym polem lub którą grupą w źródle danych jest powiązana kontrolka. Ikona wskazuje, czy kontrolka jest poprawnie powiązana z polem lub grupą. Zielona ikona oznacza, że powiązanie jest poprawne. Jeśli występuje problem z powiązaniem, pojawi się niebieska lub czerwona ikona.

Źródło danych dla szablonu formularza składa się z pól i grup, które są wyświetlane w widoku hierarchicznym w okienku zadań Źródło danych.

Pola wyboru zawsze są powiązane z polami. W poniższym przykładzie pole wyboru Uwzględnij hotel w szablonie formularza powiązane z polem includeHotel w okienku zadań Źródło danych.

Relationship between check box on form template and corresponding field in data source

Pole wyboru są wiążące powtarzającym się polem, musi znajdować się w formantu powtarzanego, takich jak tabela powtarzająca się lub sekcja powtarzająca się.

Wstawianie pola wyboru w szablonie nowego, pustego formularza

Podczas tworzenia nowego, pustego szablonu formularza pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych w okienku zadań Kontrolki jest domyślnie zaznaczone. Dzięki temu podczas dodawania kontrolek do szablonu formularza program InfoPath automatycznie tworzy pola i grupy w źródle danych. Te pola i grupy są wyświetlane w okienku zadań Źródło danych w formie ikon plików i folderów.

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 3. W obszarze Wstaw kontrolki kliknij pole wyboru.

 4. Aby zamienić etykiety domyślnej formantu, zaznacz tekst, obok pola wyboru wstawione w szablonie formularza, a następnie wprowadź własną etykietę.

 5. Aby zmienić wartość, która znajduje się w źródle danych, gdy użytkownicy wyczyść lub zaznacz pole wyboru w formularzu, kliknij dwukrotnie pole wyboru, kliknij kartę dane, a następnie kliknij żądane na liście wartości po wyczyszczeniu i wartość wartości po zaznaczone pole wyboru listy.

  Uwaga: Dla pola wyboru domyślnie ma wartość PRAWDA oznacza "zaznaczony" lub "zaznaczone" wartość FAŁSZ oznacza "wyczyszczone" lub "zaznaczone".

Wstawianie pola wyboru w szablonie formularza, który jest oparty na istniejącym źródle danych

Jeśli projektowanie szablonu formularza na istniejący plik języka XML (Extensible Markup), bazy danych lub usługi sieci Web, program InfoPath uzyskuje pól i grup w okienku zadań Źródło danych z tego istniejącego źródła danych. W tym scenariuszu można wstawić pole wyboru, przeciągając pola wyboru z okienka zadań Źródło danych do szablonu formularza lub wstawianie pola wyboru przy użyciu okienka zadań formanty zamiast zgodnie z opisem w poniższej procedurze:

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 3. W obszarze Wstaw kontrolki kliknij pole wyboru.

 4. W oknie dialogowym Pole wyboru powiązanie wybierz pole, w którym chcesz przechowywać wartości tego pola wyboru, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Program InfoPath używa nazwy pola lub grupy jako etykieta formantu. W razie potrzeby zmień tekst etykiety.

 6. To change the value that is stored in the data source when the check box is cleared or selected, double-click the check box that was inserted on the form template, click the Data tab, and then enter the values that you want in the Value when cleared and Value when checked boxes.

  Uwaga: Dla pola wyboru domyślnie ma wartość PRAWDA oznacza "zaznaczony" lub "zaznaczone" wartość FAŁSZ oznacza "wyczyszczone" lub "zaznaczone".

  Porada: Za pomocą okienka zadań Źródło danych do wstawiania formantów. W okienku zadań Źródło danych kliknij prawym przyciskiem myszy pole, które chcesz powiązać pole wyboru, a następnie kliknij pole wyboru w menu skrótów. Aby móc wyświetlić to polecenie pole należy użyć odpowiedni typ danych, takie jak PRAWDA i FAŁSZ typu danych (logicznych).

Początek strony

Porady dotyczące układu

Skorzystaj z poniższych porad, aby dostosować wygląd, rozmiar i inne aspekty formant pola wyboru:

 • Aby zmienić rozmiar kilka pól wyboru jednocześnie, zaznacz pola wyboru, którego rozmiar chcesz zmienić. Naciśnij klawisze ALT + ENTER, a następnie wprowadź niezbędne zmiany na karcie rozmiar.

 • Jeśli pole wyboru jest za duży, może być wyświetlany zniekształcony znacznik wyboru w polu wyboru.

 • Aby zmienić obramowanie lub kolor pola wyboru, zaznacz pole wyboru, które chcesz zmienić. W Format menu kliknij pozycję Obramowanie i cieniowanie, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

 • formatowanie warunkowe służy do wyświetlania elementów na szablon formularza, gdy użytkownicy zaznacz pole wyboru. Na przykład w formularzu raportu wydatków umożliwia formatowanie warunkowe Pokaż menedżerem sekcji zatwierdzanie do osób podczas wybierania pola wyboru wymagane zatwierdzenie przez Menedżera. Jeśli zatwierdzanie Menedżera nie jest konieczne, użytkownicy nie zaznaczaj pola wyboru i sekcji pozostanie ukryta w formularzu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×