Wstawianie podziału sekcji

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podziały sekcji służą do dzielenia i formatowania dowolnej wielkości dokumentów. Sekcje można podzielić na przykład na części lub rozdziały i dodać do nich formatowanie, na przykład kolumny, nagłówki i stopki oraz obramowania stron.

Możesz również usunąć podział sekcji , który został dodany.

Co chcesz zrobić?

Po pierwsze, możesz sterować wyglądem swojego dokumentu. Na jednej stronie może istnieć kilka różnych sekcji, a każda sekcja może na przykład mieć własny nagłówek i stopkę, orientację, formatowanie i odstępy.

Za pomocą sekcji można wprowadzać (lub odgraniczać) inne zmiany formatowania na takich samych lub różnych stronach w dokumencie, w tym:

Aby dowiedzieć się więcej na temat podziałów sekcji, przejdź do tematu Gdzie w dokumencie znajdują się podziały sekcji?

 • Na karcie Układ w grupie Ustawienia strony wybierz pozycję Podziały, a następnie wybierz odpowiedni typ podziału sekcji.

  Wyróżnione typy podziałów sekcji na karcie Układ.

Uwaga: Jeśli chcesz dodać nową stronę do dokumentu, zobacz Wstawianie podziału strony.

Jeśli zdecydujesz się użyć sekcji, możliwości wyboru wyglądu dokumentu staną się praktycznie nieograniczone. Najlepszym i najłatwiejszym sposobem znalezienia odpowiedniego wyglądu dokumentu jest eksperymentowanie z podziałami sekcji.

 • Podział sekcji Następna strona powoduje rozpoczęcie nowej sekcji na kolejnej stronie.

  Wybierz pozycję Układ strony > Znaki podziału > Następna strona.

  Polecenie podziału sekcji Następna strona powodujące rozpoczęcie nowej sekcji na następnej stronie w dokumencie programu Word

 • Podział sekcji Ciągły powoduje rozpoczęcie nowej sekcji na tej samej stronie. Ten typ podziału sekcji jest najczęściej używany w przypadku stosowania kolumn — umożliwia on zmianę liczby kolumn bez konieczności rozpoczynania nowej strony.

  Wybierz pozycję Układ strony > Znaki podziału > Ciągły.

  Polecenie podziału sekcji Ciągły powodujące rozpoczęcie nowej sekcji na tej samej stronie w dokumencie programu Word

 • Podział sekcji Strona parzysta umożliwia rozpoczęcie nowej sekcji na następnej stronie parzystej.

  Wybierz pozycję Układ strony > Znaki podziału > Strona parzysta.

  Polecenie podziału sekcji Strona parzysta powodujące rozpoczęcie nowej sekcji na następnej stronie parzystej w dokumencie programu Word

 • Podział sekcji Strona nieparzysta umożliwia rozpoczęcie nowej sekcji na następnej stronie nieparzystej.

  Wybierz pozycję Układ strony > Znaki podziału > Strona nieparzysta.

  Polecenie podziału sekcji Strona nieparzysta powodujące rozpoczęcie nowej sekcji na następnej stronie nieparzystej w dokumencie programu Word

Co chcesz zrobić?

 • Kliknij pozycję Układ strony > Znaki podziału, a następnie kliknij podział sekcji, który chcesz dodać.

  Grupa Ustawienia strony

Uwaga:  Aby usunąć podział sekcji, zobacz Usuwanie podziału sekcji.

Typy podziałów sekcji

 • Podział sekcji Następna strona powoduje rozpoczęcie nowej sekcji na następnej stronie.

  Podział sekcji na następnej stronie

 • Podział sekcji Ciągły powoduje rozpoczęcie nowej sekcji na tej samej stronie.

  Ciągły podział sekcji

  Ciągły podział sekcji jest przydatny, gdy trzeba zmienić formatowanie, na przykład liczbę kolumn tekstu, bez rozpoczynania nowej strony.

 • Podział sekcji Strona parzysta lub Strona nieparzysta powoduje rozpoczęcie nowej sekcji na następnej stronie o odpowiedniej numeracji: parzystej lub nieparzystej.

  Podział sekcji na stronie nieparzystej

  Aby rozdziały dokumentu rozpoczynały się na stronie nieparzystej, użyj podziału sekcji Strona nieparzysta.

Istnieje możliwość zmiany układu sekcji na układ z kolumnami. Na przykład można dodać ciągły podział sekcji i wydzielić na stronie jednokolumnowej obszar, w którym tekst będzie złożony w dwóch kolumnach.

Przykład dokumentu z podziałami sekcji

1. Sekcja sformatowana jako jedna kolumna

2. Sekcja sformatowana jako dwie kolumny

 • Kliknij pozycję Układ strony > kolumny, a następnie wybierz liczbę kolumn, które mają.

Porady dotyczące używania kolumn w podziale sekcji

Podział sekcji jest jak granica obejmująca formatowanie kolumny. Usunięcie podziału sekcji powoduje jednak, że tekst powyżej niego staje się częścią sekcji, która znajdowała się pod podziałem, i jest tak samo formatowany.

Przyjrzyjmy się przykładowi na powyższym obrazie. Usunięcie podziału sekcji między pierwszą a drugą sekcją spowoduje, że cały dokument będzie sformatowany w dwóch kolumnach, ponieważ takie formatowanie zastosowano poniżej podziału sekcji.

Za pomocą sekcji można wprowadzać (lub odgraniczać) inne zmiany formatowania na różnych stronach w dokumencie, w tym:

Co chcesz zrobić?

Za pomocą podziałów sekcji można zmienić układ lub formatowanie strony bądź stron dokumentu. Na przykład można wydzielić na stronie jednokolumnowej obszar, w którym tekst będzie złożony w dwóch kolumnach. W dokumencie można wydzielić rozdziały tak, aby numeracja stron w każdym rozdziale rozpoczynała się od 1. Można również utworzyć inny nagłówek lub inną stopkę dla sekcji dokumentu.

Przykład dokumentu z podziałami sekcji

1. Sekcja sformatowana jako jedna kolumna

2. Sekcja sformatowana jako dwie kolumny

Uwaga: W galerii nowych projektów stron w programie Microsoft Office Word 2007 znajduje się wiele układów stron do wyboru. Na przykład klikając odpowiednią opcję układu strony w galerii projektów Nowa strona, można dodać stronę w układzie jednokolumnowym zawierającą sekcję w układzie dwukolumnowym.

 1. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij pozycję Znaki podziału.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Kliknij typ podziału sekcji, którego chcesz użyć.

Podziały sekcji służą do tworzenia układu lub zmieniania formatowania w części dokumentu. W poszczególnych sekcjach można zmienić następujące formaty:

 • Marginesy

 • Orientacja lub rozmiar papieru

 • Źródło papieru dla drukarki

 • Obramowania stron

 • Wyrównanie w pionie tekstu na stronie

 • Nagłówki i stopki

 • Kolumny

 • Numeracja stron

 • Numeracja wierszy

 • Przypisy dolne i końcowe

  Uwagi: 

  • Podział sekcji określa formatowanie sekcji poprzedzającego go tekstu. Usunięcie podziału sekcji powoduje również usunięcie formatowania tekstu znajdującego się przed podziałem. Taki tekst staje się częścią następnej sekcji i przyjmuje formatowanie tej sekcji. Na przykład jeśli wydzielisz rozdziały dokumentu za pomocą podziałów sekcji, a następnie usuniesz podział sekcji na początku rozdziału 2, rozdział 1 i rozdział 2 znajdą się w tej samej sekcji i przyjmą formatowanie używane wcześniej tylko w rozdziale 2.

  • Podział sekcji określający formatowanie ostatniej części dokumentu nie jest widoczny jako część dokumentu. Aby zmienić formatowanie dokumentu, kliknij ostatni akapit dokumentu.

Przykładowe podziały sekcji

Poniżej pokazano przykładowe typy podziałów sekcji, które można wstawić. (Na każdej ilustracji podwójna linia kropkowana oznacza podział sekcji).

Polecenie Następna strona powoduje wstawienie podziału sekcji i rozpoczęcie nowej sekcji na następnej stronie. Ten typ podziału sekcji jest szczególnie przydatny w przypadku rozpoczynania nowych rozdziałów w dokumencie.

Podział sekcji na następnej stronie

Polecenie Ciągły powoduje wstawienie podziału sekcji i rozpoczęcie nowej sekcji na tej samej stronie. Ciągły podział sekcji jest przydatny w przypadku tworzenia zmiany formatowania, na przykład innej liczby kolumn, na stronie.

Ciągły podział sekcji

Polecenie Strona parzysta lub Strona nieparzysta powoduje wstawienie podziału sekcji i rozpoczęcie nowej sekcji na następnej stronie o odpowiedniej numeracji: parzystej lub nieparzystej. Jeśli chcesz, aby rozdziały dokumentu zawsze zaczynały się na stronie nieparzystej lub parzystej, użyj opcji podziału sekcji Strona nieparzysta lub Strona parzysta.

Podział sekcji na stronie nieparzystej

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wprowadzić zmianę formatowania.

  Możesz zaznaczyć fragment dokumentu, wokół którego wstawisz parę podziałów sekcji.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij pozycję Znaki podziału.

  Obraz Wstążki programu Word

 3. W grupie Podziały sekcji kliknij typ podziału sekcji odpowiadający typowi zmiany formatowania, którą chcesz wprowadzić.

  Na przykład jeśli dzielisz dokument na rozdziały, możesz chcieć, aby każdy rozdział zaczynał się na stronie nieparzystej. Kliknij pozycję Strona nieparzysta w grupie Podziały sekcji.

Podział sekcji określa miejsce, w którym następuje zmiana formatowania w dokumencie. Usunięcie podziału sekcji powoduje również usunięcie formatowania tekstu znajdującego się przed podziałem. Taki tekst staje się częścią następnej sekcji i przyjmuje formatowanie tej sekcji.

Upewnij się, że jesteś w widoku roboczym, aby widzieć podział sekcji w postaci podwójnej linii kropkowanej.

 1. Zaznacz podział sekcji, który chcesz usunąć.

 2. Naciśnij klawisz Delete.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×