Wstawianie pliku audio lub wideo w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie pliku audio lub wideo w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Użyj PowerPoint z klawiatury i czytnika ekranu, aby dodać pliki audio i wideo w celu wzbogacenia prezentacji. Można nawet rejestrować pliku dźwiękowego bezpośrednio z PowerPoint. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie klipu wideo z sieci

Możesz dodać klipu wideo z wideo udostępniania społeczności, takich jak YouTube lub kod osadzania klipu wideo.

Dodawanie klipu wideo

 1. W obszarze zawartości slajdów miejsce, w którym chcesz wstawić plik wideo naciśnij klawisze Alt + N, a następnie Z, M i V. Słyszysz: "Wideo Online".

 2. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie wideo.

 3. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Wyszukaj" następuje nazwa społeczności lub usługi.

 4. Wpisz słowa wyszukiwania i naciśnij klawisz Enter. Selektor wideo zostanie otwarty z fokusem na pierwszym klipie wideo.

 5. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz klip wideo, który chcesz dodać, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie klipu wideo za pomocą kodu osadzania

 1. W obszarze zawartości slajdów miejsce, w którym chcesz wstawić plik wideo naciśnij klawisze Alt + N, a następnie Z, M i V. Słyszysz: "Wideo Online".

 2. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie wideo.

 3. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Wklejanie kodu osadzania tutaj."

 4. Wklej kod osadzania, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie klipu wideo z urządzenia

Do prezentacji można dodać klip wideo z komputera.

 1. W prezentacji przejdź do obszaru zawartości slajdu, w którym chcesz wstawić klip wideo.

 2. Naciśnij klawisze Alt + N, a następnie Z, M i V. Słyszysz: "Wideo Online".

 3. Naciśnij klawisz P. Słyszysz: "Wideo na moim komputerze."

 4. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie wideo dla systemu Windows z fokusem w folderze dokumenty. Słyszysz: "Pliku nazwa, można ją edytować, Edytuj".

 5. Przejdź do pliku wideo, który chcesz dodać, lub wpisz ścieżkę do pliku, a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby wybrać plik.

 6. Aby wstawić klip wideo, naciśnij klawisze Alt + S.

 7. Jeśli to konieczne, aby zmienić opcje formatu wideo, zaznacz klip wideo i naciśnij klawisze Alt + J, P. Słyszysz: "Formatowanie". Aby poruszać się między opcjami podmenu, naciśnij klawisz Tab.

 8. Jeśli to konieczne, aby zmienić opcje odtwarzania wideo, zaznacz klip wideo i naciśnij klawisze Alt + J, N. Słyszysz: "Karta Odtwarzanie".

Dodawanie pliku dźwiękowego z urządzenia

Możesz dodać pliki audio z urządzenia do prezentacji.

 1. W prezentacji przejdź do obszaru zawartości slajdów, miejsce, w którym chcesz wstawić plik dźwiękowy.

 2. Aby otworzyć okno dialogowe Wstawianie dźwięku, naciśnij klawisze Alt + N, a następnie Z, M i O. Słyszysz: "Pliku nazwa, można ją edytować, Edytuj".

 3. Przejdź do pliku dźwiękowego, który chcesz dodać, lub wpisz ścieżkę do pliku. Aby wybrać plik, naciśnij klawisz Spacja.

 4. Aby wstawić plik, naciśnij klawisz Enter.

 5. Jeśli to konieczne, aby zmienić opcje formatu pliku audio, wybierz plik i naciśnij klawisze Alt + J, P. Słyszysz "Karta Formatowanie." Aby poruszać się między opcjami podmenu, naciśnij klawisz Tab.

 6. W razie potrzeby przejdź do opcji odtwarzania dźwięku, zaznacz go i naciśnij klawisze Alt + J, N. Słyszysz "Karta Odtwarzanie".

Nagrywanie pliku dźwiękowego w programie PowerPoint

W programie PowerPoint możesz szybko nagrać plik dźwiękowy.

 1. W prezentacji przejdź do slajdu, w którym chcesz wstawić plik dźwiękowy.

 2. Naciśnij klawisze Alt + N, Z M, a następnie O i R. Słyszysz: "okno dźwięku rekordu, nazwa, edytowania."

 3. Wpisz nazwę nagrania dźwiękowego.

 4. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Rejestracja", a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Przycisku OK". Nagrywanie rozpoczyna się.

 5. Nagrywanie dźwięku, a po zakończeniu naciśnij klawisz Enter. Stopnie nagrywania i w pliku audio zostanie wstawiony na slajdzie.

Zobacz też

Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Zapisywanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Użyj PowerPoint_1stNoVer przy użyciu klawiatury i VoiceOver, macOS wbudowane czytniki ekranu, aby wstawić audio i wideo w prezentacji.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie klipu wideo z urządzenia lub sieci

Prezentację można wzbogacić, dodając do niej plik wideo.

 1. W widoku Normalny na slajdzie, na którym chcesz dodać plik wideo, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę obecnie wybranej karty na wstążce.

 2. Na wstążce naciskaj klawisze Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Karta Wstawianie”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz komunikat: „Wstawianie, wybrane”.

 3. Na karcie Wstawianie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk menu Wideo”. Następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 4. W menu Wideo naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz „Wideo z pliku”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz nazwę aktualnie wybranego pliku.

 5. Aby przeglądać w poszukiwaniu pliku wideo, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę pliku wideo, który chcesz wstawić na slajdzie.

 6. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Wstaw”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

Dodawanie pliku audio

Dodawanie pliku audio z lokalizacji pliku lub szybko zapisać bezpośrednio w PowerPoint_1stNoVer.

 1. W widoku Normalny na slajdzie, na którym chcesz dodać plik wideo, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę obecnie wybranej karty na wstążce.

 2. Na wstążce naciskaj klawisze Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Karta Wstawianie”.

 3. Na karcie Wstawianie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk menu Dźwięk”. Następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 4. W menu Dźwięk naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przeglądać w poszukiwaniu pliku audio w folderze, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Dźwięk z pliku”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz nazwę aktualnie wybranego pliku.

   Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę pliku audio, który chcesz wstawić na slajdzie. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Wstaw”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

  • Aby błyskawicznie zarejestrować plik audio, w menu Dźwięk naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Nagraj dźwięk”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz: „<Domyślna nazwa nagrania>”, nazwa.

   Wpisz nazwę nagrania. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Rejestruj”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz komunikat: „Naciśnij przycisk Rejestruj”. Rozpocznie się rejestrowanie.

   Zarejestruj plik audio. Gdy będzie gotowy, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Zatrzymaj”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz komunikat: „Naciśnij przycisk Zatrzymaj”. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Wstaw”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie PowerPoint dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą PowerPoint_1stNoVer VoiceOver, iOS wbudowane czytniki ekranu, aby dodać pliki wideo w celu wzbogacenia prezentacji.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie klipu wideo z urządzenia

Dodawanie pliku wideo w prezentacji w celu wzbogacenia go. Klip wideo, które zostały zarejestrowane za pomocą aparatu na urządzeniu lub pobieranie klipu wideo z sieci web. Domyślnie klipy wideo są zapisywane zdjęć.

Gdy używasz klipów wideo, obrazów, obiektów clipart lub innych plików z Internetu, ważne jest przestrzeganie praw autorskich. Filtrowanie obrazów według typu licencji w usłudze Bing może ułatwić wybiera pliki, których korzystać.

 1. Przejdź do obszaru zawartości slajdów, miejsce, w którym chcesz wstawić plik wideo.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Pokaż Wstążkę, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz nazwę zaznaczonej karty.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Karta Wstawianie”, a następnie ponownie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Wstawianie wideo i przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona wideo repozytorium w urządzeniu.

  Jeśli słychać "PowerPoint chce uzyskać dostęp do swoich klipów wideo", szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "OK, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Wideo", wraz z numerem klipów wideo w tym folderze. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć folder.

 6. Szybko przesuń w prawo, aż Znajdź odpowiedni plik wideo, który ma. Funkcja voiceOver odczytuje czas trwania i daty każdy plik wideo.

 7. Aby wybrać plik wideo, naciśnij dwukrotnie ekran. Następnie szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "Wybierz, przycisk".

 8. Aby wstawić klip wideo, naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus zwraca do prezentacji z wybranym przyciskiem wideo.

Dodawanie klipu wideo z kamery

 1. Przejdź do obszaru zawartości slajdów, miejsce, w którym chcesz wstawić plik wideo.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Pokaż Wstążkę, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz nazwę zaznaczonej karty.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Karta Wstawianie”, a następnie ponownie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Wstaw obraz z kamery, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno aparatu.

  Jeśli słychać "PowerPoint potem dostępu do kamery", szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "OK, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "Tryb kamery, zdjęcia." Aby zmienić tryb wideo, szybko przesuń w dół jednym palcem. Słyszysz: "Video".

  Jeśli słychać "PowerPoint czy przykład do programu Access mikrofon," szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Przycisku OK", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aby rozpocząć nagrywanie klipu wideo, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "Przycisk wideo i Rejestruj." Wskaż aparatu fotograficznego w kierunku, w prawo, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Aby zatrzymać rejestrowanie, naciśnij dwukrotnie ekran. Jeśli zostały przeniesione fokusu poza rekord przycisk wideo, szybko przesuń w prawo do momentu usłyszeć "Przycisku wideo, Zatrzymaj nagrywanie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 8. Aby wstawić wideo, szybko przesuń w prawo lub w lewo, aż usłyszeć "Przycisk wideo, użyj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus zwraca do prezentacji z wybranym przyciskiem wideo.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Użyj PowerPoint Online z klawiatury i czytnika ekranu, aby dodać pliki wideo w celu wzbogacenia prezentacji. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Uwagi: 

Dodawanie klipu wideo z Internetu

 1. W przeglądarce przejdź do pliku wideo, który chcesz dodać, a następnie skopiuj adres URL klipu wideo z paska adresu.

 2. W prezentacji przejdź do obszaru zawartości slajdów, miejsce, w którym chcesz dodać klip wideo online.

 3. Naciśnij klawisze logo Alt + Windows, N, V, p. Słyszysz: "Wideo Online". Fokus jest przenoszony do pola tekstowego wideo zamiast adresu URL.

 4. W polu tekstowym Wklej adres URL wideo, a następnie naciśnij klawisz Enter. Klip wideo zostanie wstawiona do prezentacji.

 5. Aby odtworzyć klip wideo w prezentacji, naciśnij klawisze logo Alt + Windows, W, C. Pokaz slajdów zaczyna się od bieżącego slajdu z obrazem. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Odtwórz", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji PowerPoint Online

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×