Wstawianie obrazu lub obrazu w wiadomości e-mail w programie Outlook przy użyciu czytnika ekranu

Wstawianie obrazu lub obrazu w wiadomości e-mail w programie Outlook przy użyciu czytnika ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Dla osób, które nie są za pomocą czytnika ekranu zobacz Dołączanie plików lub wstawianie obrazów w programie Outlook wiadomości e-mail (Windows) lub Wstawianie obrazów w pakiecie Office dla komputerów Macintosh.

W programie Outlook 2016 możesz dodawać obrazy do wiadomości e-mail za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows. Na przykład możesz wstawiać obrazy ze swojego komputera lub urządzenia albo ze źródła online w Internecie, takiego jak witryna Bing.com.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Outlook.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Wstawianie obrazu z komputera

T o wstawienie obrazów, wiadomość musi być sformatowany przy użyciu HTML lub tekstu sformatowanego formatów.

 1. W wiadomości e-mail umieść fokus w punkcie wstawiania, w którym chcesz wstawić obraz.

 2. Aby przenieść na karcie Wstawianie na Wstążce i otwieranie okna dialogowego Wstawianie obrazu, naciśnij klawisze Alt + N, a następnie P. Jak fokus jest przenoszony do pola Nazwa pliku w oknie dialogowym Wstawianie obrazu, możesz usłyszeć "Okno dialogowe Wstawianie obrazu." Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wstawianie obrazu domyślnego folderu Obrazy na komputerze lub urządzeniu (zazwyczaj w folderze obrazy ).

 3. Aby przechodzić między folderami, a następnie wybrać jeden z nich w oknie dialogowym Wstawianie obrazu:

  • Naciskaj klawisz Tab, aż fokus znajdzie się na folderach i plikach w oknie dialogowym Wstawianie obrazu. Usłyszysz nazwę jednego z folderów lub plików.

  • Za pomocą klawiszy strzałek możesz przechodzić między folderami oraz plikami i wybierać je. Podczas zaznaczania kolejnych plików lub folderów będziesz słyszeć ich nazwy.

  • Gdy usłyszysz nazwę folderu, który chcesz otworzyć, naciśnij klawisz Enter.

   Porada: Po naciśnięciu klawisza Enter fokus może zostać przeniesiony z folderu na element w okienku po lewej stronie. Aby ponownie przenieść fokus na foldery, naciśnij klawisz Strzałka w prawo.

  • Powtarzaj tę procedurę, aż znajdziesz folder zawierający odpowiedni obraz.

 4. Aby wstawić obraz z aktualnie zaznaczonego folderu, wybierz odpowiedni plik i naciśnij klawisz Enter.

  Ewentualnie naciśnij klawisz F6, aby przenieść fokus na pole Nazwa pliku (usłyszysz „nazwa pliku”), a następnie wpisz nazwę pliku obrazu i naciśnij klawisz Enter.

Wstawianie obrazu ze źródła online

Uwaga: Filtry w wyszukiwarce obrazów Bing są oparte na bardzo cenionym systemie licencji Creative Commons. Aby dowiedzieć się więcej na temat opcji licencjonowania, zobacz Filtrowanie obrazów według typu licencji. Pamiętaj, że odpowiadasz za przestrzeganie praw własności innych osób, w tym praw autorskich.

 1. W wiadomości e-mail umieść punkt wstawiania w miejscu, w którym chcesz wstawić obraz.

 2. Aby przenieść na karcie Wstawianie na Wstążce i Otwórz okno dialogowe Wstawianie obrazów, naciśnij klawisze Alt + N, następnie F. Jak fokus jest przenoszony do pole Wyszukiwarki obrazów Bing, w oknie dialogowym Wstawianie obrazów, możesz usłyszeć "Wstaw obraz".

 3. Wpisz słowo lub frazę opisującą szukany typ obrazu, a następnie naciśnij klawisz Enter dwa razy.

 4. Aby poruszać się po wynikach wyszukiwania obrazu i zaznaczać obrazy, użyj klawiszy strzałek. Usłyszysz opis każdego zaznaczonego obrazu.

  Porada: Aby wpisać inny wyraz lub inną frazę, przejdź klawiszem Tab do pola Wyszukiwanie obrazów w usłudze Bing. Usłyszysz „Wyszukaj za pomocą usługi Bing. Wprowadź wyszukiwany termin”. (Ta opcja nie jest dostępna w przypadku korzystania z programu JAWS).

 5. Aby pobrać i wstawić obraz z wyników wyszukiwania, najpierw zaznacz obraz, naciskając klawisz Spacja, a następnie przejdź klawiszem Tab do przycisku Wstaw. Usłyszysz „Przycisk Wstaw”. Następnie naciśnij klawisz Spacja. Fokus powróci do wiadomości i usłyszysz „Edytowanie wiadomości”.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazu

 1. W wiadomości e-mail programu Outlook zaznacz obraz, do którego chcesz dodać tekst alternatywny.

 2. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift+F10.

 3. Naciskaj wielokrotnie klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz: „Formatowanie obrazu”. Naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz: „Efekty, 2 z 4, wybrane”. W programie JAWS usłyszysz: „Siatka efektów, 2 z 4”.

 5. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz: „Układ i właściwości, 3 z 4, wybrane”. W programie JAWS usłyszysz: „Siatka Układ i właściwości, 3 z 4”.

 6. Naciskaj wielokrotnie klawisz Tab, aż usłyszysz: „Wyłączone, tekst alternatywny, przycisk”. W programie JAWS usłyszysz: „Przycisk Tekst alternatywny”. Naciśnij klawisz Enter.

 7. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przejść do pola Tytuł, a następnie wpisz tytuł tekstu alternatywnego obrazu.

 8. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pola Opis, a następnie wpisz opis tekstu alternatywnego. Gdy skończysz, naciśnij klawisz Esc, aby wrócić do wiadomości.

Zobacz też

Zapisywanie obrazu lub załącznika z wiadomości e-mail w programie Outlook

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie podpisu w programie Outlook za pomocą czytnika ekranu

Zmienianie zdjęcia do profilu

Zmniejszanie rozmiaru obrazów i załączników w wiadomościach e-mail programu Outlook

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Skróty klawiaturowe ułatwiające nawigowanie w widoku Poczta w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

W programie Outlook dla komputerów Mac można wstawiać zdjęcia i obrazy w wiadomości e-mail za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Mac OS. Do wiadomości e-mail można dodawać obrazy z komputera lub zdjęcia pobrane z Internetu.

Uwagi: 

W tym temacie

Wstawianie obrazu z komputera

Przy użyciu klawiatury i funkcji VoiceOver można łatwo dodać obraz w wiadomości e-mail. Aby można było wstawić obrazy, wiadomość musi zostać sformatowana przy użyciu kodu HTML.

 1. W wiadomości e-mail umieść fokus w miejscu, w którym chcesz wstawić obraz.

 2. Aby przejść do paska menu, naciśnij klawisze Control+Opcja+M. Usłyszysz „Pasek menu Apple”.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Formatuj”, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz: „Wstaw obraz wielokropek”.

 4. Naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie pliku.

 5. Aby przejść do lokalizacji, w której zapisano obraz, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Tabela Pasek boczny”.

  Porada: Aby otworzyć Pasek boczny, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Pokaż pasek boczny, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

  Fokus zostanie przeniesiony na listę ulubionych lokalizacji, takich jak Wszystkie moje pliki lub Dokumenty. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej lokalizacji.

 6. Gdy będziesz w odpowiedniej lokalizacji, naciśnij klawisz Tab. Następnie za pomocą klawisza Strzałka w górę lub Strzałka w dół przejdź do odpowiedniego podfolderu lub pliku. Aby otworzyć podfolder, naciśnij klawisz Strzałka w prawo.

 7. Po zaznaczeniu właściwego pliku naciśnij klawisz Enter lub klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wstawić obraz. Obraz zostanie wstawiony do wiadomości e-mail.

Wstawianie obrazu ze źródła online

Wyszukiwanie i wstawianie obrazów ze źródeł online bezpośrednio w programie Outlook nie jest obecnie obsługiwane. Jednak nadal możesz dodawać obrazy w trybie online do wiadomości e-mail przez wyszukanie zdjęcia w trybie online, zapisanie jego kopii lokalnej, a następnie wstawienie tej kopii do wiadomości e-mail.

 1. Za pomocą przeglądarki internetowej przejdź do witryny www.bing.com. Fokus zostanie przeniesiony do pola wyszukiwania usługi Bing.

 2. W polu Wyszukaj wprowadź słowo kluczowe dotyczące typu wyszukiwanego obrazu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga: Filtry w wyszukiwarce obrazów Bing są oparte na bardzo cenionym systemie licencji Creative Commons. Aby dowiedzieć się więcej na temat opcji licencjonowania, zobacz Filtrowanie obrazów według typu licencji. Pamiętaj, że odpowiadasz za przestrzeganie praw własności innych osób, w tym praw autorskich. W filtrze Licencja możesz filtrować wyniki wyszukiwania, aby zawierały tylko licencje Wszystkie licencje Creative Commons, albo wyświetlić wszystkie obrazy. Jeśli wybierzesz pozycję Wszystkie, wyniki wyszukiwania zostaną rozwinięte w celu pokazania wszystkich obrazów z witryny Bing. Aby wybrać opcję licencji, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 3. Aby odfiltrować wyniki wyszukiwania i wyświetlić tylko obrazy, w wynikach wyszukiwania usługi Bing naciskaj klawisze Opcja+Tab, aż usłyszysz „Link, obrazy”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby przejść do wyników w postaci obrazów, naciśnij klawisze Opcja+Tab lub Opcja+Shift+Tab. Usłyszysz: „Link, obraz, wyniki dotyczące obrazów dla <słowa kluczowe wyszukiwania>”.

 5. Aby otworzyć pełnowymiarowy obraz, naciśnij klawisz Enter.

 6. Aby pobrać obraz, naciskaj klawisze Opcja+Tab, aż usłyszysz komunikat „Wynik dotyczący obrazów dla <słowa kluczowe wyszukiwania>”, a po nim nazwę i rozszerzenie pliku. Naciśnij klawisze Command+S.

 7. Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisywanie jako. Fokus znajdzie się w polu Nazwa pliku. Aby wybrać lokalizację zapisywania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „<Bieżąca lokalizacja zapisywania>, gdzie, kolumna, przycisk podręczny”, a następnie wybierz lokalizację za pomocą klawisza Tab i klawiszy strzałek. Aby zapisać obraz, naciśnij klawisze Command+S.

  Porada: Obrazy warto zapisywać w folderze Dokumenty, aby ułatwić ich wstawianie w dokumencie programu Outlook.

 8. W programie Outlook umieść fokus w miejscu, w którym chcesz wstawić obraz. Wstaw właśnie zapisany obraz, korzystając z instrukcji zawartych w sekcji Wstawianie obrazu z komputera.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazu

Dodając tekst alternatywny do obrazów w wiadomości e-mail, można zwiększyć jej dostępność.

 1. Przejdź do obrazu w wiadomości e-mail, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby go wybrać.

 2. Gdy fokus znajdzie się na obrazie, naciśnij klawisze Shift+Command+2. Usłyszysz: „Dodawanie tekstu alternatywnego”. Zostanie otwarte okienko zadań Formatowanie obrazu.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Edytowanie tekstu, pusty, tytuł”, a następnie wpisz opisowy tytuł obrazu.

 4. Naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz: „Edytowanie tekstu”. Wpisz opis obrazu.

 5. Aby zamknąć okienko zadań Formatowanie obrazu, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Przycisk Zamknij formatowanie obrazu”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

Zobacz też

Zapisywanie obrazu lub załącznika z wiadomości e-mail w programie Outlook

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie podpisu w programie Outlook za pomocą czytnika ekranu

Skróty klawiaturowe dla programu Outlook dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

W programie Outlook dla systemu iOS można wstawiać zdjęcia i obrazy w wiadomości e-mail za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie iOS. Do wiadomości e-mail można dodawać obrazy z telefonu iPhone lub zdjęcia pobrane z Internetu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Wstawianie obrazu z telefonu iPhone

Uwaga: W ustawieniach telefonu iPhone sprawdź, czy program Outlook dla systemu iOS ma dostęp do folderu Zdjęcia.

 1. W treści nowej wiadomości e-mail umieść fokus w miejscu, w którym chcesz wstawić obraz.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Dołącz plik lub zdjęcie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby wstawić obraz z telefonu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Wybierz zdjęcie z biblioteki”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty folder Zdjęcia, w którym możesz wybrać obraz do wstawienia.

 4. Możesz przeglądać foldery zdjęć, szybko przesuwając w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego folderu. Aby otworzyć wybrany folder, naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Po otwarciu folderu możesz przejść do odpowiedniego pliku, szybko przesuwając w prawo lub w lewo. Gdy znajdziesz plik, naciśnij dwukrotnie ekran, aby wstawić obraz.

 6. Obraz zostanie wstawiony, a fokus przejdzie do treści nowej wiadomości e-mail.

Wstawianie obrazu ze źródła online

Wyszukiwanie i wstawianie obrazów ze źródeł online bezpośrednio w programie Outlook dla systemu iOS nie jest obecnie obsługiwane. Jednak nadal możesz dodawać obrazy w trybie online do wiadomości e-mail przez wyszukanie zdjęcia w trybie online, zapisanie jego kopii lokalnej, a następnie wstawienie tej kopii do wiadomości e-mail.

 1. Za pomocą aplikacji przeglądarki internetowej przejdź do witryny www.bing.com. Fokus zostanie przeniesiony do pola wyszukiwania usługi Bing.

 2. W polu wyszukiwania naciśnij dwukrotnie ekran i wpisz słowo kluczowe wyszukiwania dla szukanego typu obrazu za pomocą klawiatury ekranowej. Gdy skończysz pisać, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Gotowe, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Wyszukaj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta strona wyników wyszukiwania usługi Bing.

  Porada: Klawiaturę możesz znaleźć, eksplorując elementy na ekranie. Aby eksplorować, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim. Po przejściu do elementu funkcja VoiceOver odczytuje jego nazwę. Aby wybrać element, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: Filtry w wyszukiwarce obrazów Bing są oparte na bardzo cenionym systemie licencji Creative Commons. Aby dowiedzieć się więcej na temat opcji licencjonowania, zobacz Filtrowanie obrazów według typu licencji. Pamiętaj, że odpowiadasz za przestrzeganie praw własności innych osób, w tym praw autorskich.

 3. Aby odfiltrować wyniki wyszukiwania i wyświetlić tylko obrazy, w wynikach wyszukiwania usługi Bing przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Link Obrazy”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby przejść do wyników w postaci obrazów, przesuń w prawo. Funkcja VoiceOver poinformuje o obrazach następującym komunikatem „Wyniki dotyczące obrazów dla <słowa kluczowe wyszukiwania>, link, obraz”.

 5. Aby otworzyć pełnowymiarowy obraz, po przejściu do niego naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aby następnie pobrać obraz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wyniki dotyczące obrazów dla <słowa kluczowe wyszukiwania>, obraz”, a następnie naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj naciśnięty ekran, aż usłyszysz „Alert, przycisk Zapisz obraz”. Aby zapisać obraz, naciśnij dwukrotnie ekran. Obraz zostanie zapisany w lokalizacji Zdjęcia w folderze Wszystkie zdjęcia.

 7. W programie Outlook umieść fokus w miejscu, w którym chcesz wstawić obraz. Następnie wstaw właśnie zapisany obraz, korzystając z instrukcji zawartych w sekcji Wstawianie obrazu z telefonu iPhone.

Zobacz też

Zapisywanie obrazu lub załącznika z wiadomości e-mail w programie Outlook

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie podpisu w programie Outlook za pomocą czytnika ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

W programie Outlook dla systemu Android można wstawiać zdjęcia i obrazy w wiadomości e-mail za pomocą funkcji TalkBack, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Android. Do wiadomości e-mail można dodawać obrazy z telefonu lub zdjęcia pobrane z Internetu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Wstawianie obrazu z telefonu

Uwaga: W obszarze Uprawnienia aplikacji w ustawieniach sprawdź, czy program Outlook dla systemu Android ma dostęp do zdjęć, multimediów i plików.

 1. W nowej wiadomości e-mail szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dołącz pliki”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby wstawić obraz z telefonu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wybierz ze zdjęć”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Otwórz z.

 3. Aby przejść do folderu Zdjęcia, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zdjęcia”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Wybierz zdjęcie, w którym możesz wybrać obraz do wstawienia.

 4. Możesz przeglądać foldery, szybko przesuwając w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego folderu. Aby otworzyć wybrany folder, naciśnij dwukrotnie ekran. Po otwarciu folderu możesz przejść do odpowiedniego pliku, szybko przesuwając w prawo lub w lewo. Gdy znajdziesz plik, naciśnij dwukrotnie ekran, aby wstawić obraz.

 5. Obraz zostanie wstawiony, a fokus przejdzie do wiadomości e-mail.

Wstawianie obrazu ze źródła online

Wyszukiwanie i wstawianie obrazów ze źródeł online bezpośrednio w programie Outlook dla systemu Android nie jest obecnie obsługiwane. Jednak nadal możesz dodawać obrazy w trybie online do wiadomości e-mail przez wyszukanie zdjęcia w trybie online, zapisanie jego kopii lokalnej, a następnie wstawienie tej kopii do wiadomości e-mail.

Uwaga: W obszarze Uprawnienia aplikacji w ustawieniach sprawdź, czy aplikacja przeglądarki internetowej ma dostęp do zdjęć, multimediów i plików.

 1. Za pomocą aplikacji przeglądarki internetowej przejdź do witryny www.bing.com. Aby następnie przejść do pola wyszukiwania usługi Bing, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Zwinięte. „Pole kombi Wprowadź wyszukiwany termin”.

 2. W polu wyszukiwania naciśnij dwukrotnie ekran i wpisz słowo kluczowe wyszukiwania dla szukanego typu obrazu za pomocą klawiatury ekranowej. Gdy skończysz pisać, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Wyszukaj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta strona wyników wyszukiwania usługi Bing.

  Porada: Klawiaturę możesz znaleźć, eksplorując elementy na ekranie. Aby eksplorować, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim. Po przejściu do elementu funkcja TalkBack odczytuje jego nazwę. Aby wybrać element, unieś palec po dotarciu do odpowiedniego elementu. W zależności od ustawień urządzenia wstawienie znaku może wymagać dwukrotnego naciśnięcia ekranu.

  Uwaga: Filtry w wyszukiwarce obrazów Bing są oparte na bardzo cenionym systemie licencji Creative Commons. Aby dowiedzieć się więcej na temat opcji licencjonowania, zobacz Filtrowanie obrazów według typu licencji. Pamiętaj, że odpowiadasz za przestrzeganie praw własności innych osób, w tym praw autorskich.

 3. Aby odfiltrować wyniki wyszukiwania i wyświetlić tylko obrazy, w wynikach wyszukiwania usługi Bing przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Link Obrazy”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby przejść do wyników w postaci obrazów, przesuń w prawo. Funkcja TalkBack poinformuje o obrazach następującym komunikatem „Wynik dotyczący obrazów dla <słowa kluczowe wyszukiwania>, link”.

 5. Aby otworzyć pełnowymiarowy obraz, po przejściu do niego naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aby następnie pobrać obraz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wynik dotyczący obrazów dla <słowa kluczowe wyszukiwania>, grafika”, a następnie naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj naciśnięty ekran, aż usłyszysz „Wynik dotyczący obrazów dla <słowa kluczowe wyszukiwania>, wyświetlam elementy”. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Pobierz obraz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby zapisać obraz. Obraz zostanie zapisany w lokalizacji Zdjęcia w folderze Pobrane.

 7. W programie Outlook wstaw właśnie zapisany obraz w nowej wiadomości e-mail, korzystając z instrukcji zawartych w sekcji Wstawianie obrazu z telefonu.

Zobacz też

Zapisywanie obrazu lub załącznika z wiadomości e-mail w programie Outlook

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie podpisu w programie Outlook za pomocą czytnika ekranu

Konfigurowanie konta e-mail w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

W programie Poczta programu Outlook można wstawiać zdjęcia i obrazy w wiadomości e-mail za pomocą Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Wstawianie obrazu z urządzenia

Możesz uatrakcyjnić wiadomości e-mail, dodając obraz z magazynu lokalnego urządzenia.

 1. W wiadomości e-mail umieść fokus w miejscu, w którym chcesz wstawić obraz.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Więcej opcji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wstaw, przycisk zwinięty”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz „Przycisk Pliki”.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Obrazy”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta aplikacja Zdjęcia.

 5. Szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego obrazu, a następnie wybierz go, naciskając dwukrotnie ekran.

 6. Aby wstawić obraz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wstaw, przycisk paska aplikacji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazu

Dodając tekst alternatywny do obrazów w wiadomości e-mail, można zwiększyć jej dostępność.

 1. Aby wybrać obraz, do którego chcesz dodać tekst alternatywny, w wiadomości e-mail szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Wybrane, obraz”.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Więcej opcji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Obraz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Obraz.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Tekst alternatywny”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Tytuł, edytowanie”. Zostanie otwarte okno dialogowe Tekst alternatywny, fokus znajdzie się na polu tekstowym Tytuł i pojawi się klawiatura ekranowa.

 5. Wpisz tytuł tekstu alternatywnego.

 6. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Opis, tekst do edycji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Wpisz opis tekstu alternatywnego.

 8. Aby zamknąć okno dialogowe, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Gotowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Zapisywanie obrazu lub załącznika z wiadomości e-mail w programie Outlook

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie podpisu w programie Outlook za pomocą czytnika ekranu

Wstawianie hiperlinku w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

W aplikacji Outlook Web App można wstawiać zdjęcia i obrazy w wiadomości e-mail za pomocą klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows. Można dodawać obrazy z komputera lub lokalizacji online.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Zalecamy, by podczas korzystania z aplikacji Outlook Web App używać przeglądarki internetowej Microsoft Edge. Ponieważ aplikacja Outlook Web App działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie na komputer. Aby na przykład wejść do poleceń lub wyjść z nich, należy nacisnąć klawisze Ctrl+F6 zamiast klawisza F6. Popularne skróty klawiaturowe, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), są już używane do obsługi przeglądarki internetowej, więc nie działają w odniesieniu do aplikacji Outlook Web App.

W tym temacie

Wstawianie obrazu z urządzenia

Możesz uatrakcyjnić wiadomości e-mail, dodając obraz z magazynu lokalnego urządzenia.

 1. W wiadomości e-mail umieść fokus w miejscu, w którym chcesz wstawić obraz.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wstaw obrazy w tekście, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte okno dialogowe Otwieranie.

 3. Przejdź do odpowiedniego obrazu, a następnie naciśnij klawisze Alt+O. Obraz zostanie wstawiony do wiadomości e-mail.

Wstawianie obrazu ze źródła online

Wyszukiwanie i wstawianie obrazów ze źródeł online bezpośrednio w aplikacji Outlook Web App nie jest obecnie obsługiwane. Jednak nadal możesz dodawać obrazy w trybie online do wiadomości e-mail przez wyszukanie zdjęcia w trybie online, zapisanie jego kopii lokalnej, a następnie wstawienie tej kopii do wiadomości e-mail.

 1. Za pomocą przeglądarki internetowej przejdź do witryny www.bing.com. Fokus zostanie przeniesiony do pola wyszukiwania usługi Bing.

 2. W polu Wyszukaj wprowadź słowo kluczowe dotyczące typu wyszukiwanego obrazu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga: Filtry w wyszukiwarce obrazów Bing są oparte na bardzo cenionym systemie licencji Creative Commons. Aby dowiedzieć się więcej na temat opcji licencjonowania, zobacz Filtrowanie obrazów według typu licencji. Pamiętaj, że odpowiadasz za przestrzeganie praw własności innych osób, w tym praw autorskich. W filtrze Licencja możesz filtrować wyniki wyszukiwania, aby zawierały tylko licencje Wszystkie licencje Creative Commons, albo wyświetlić wszystkie obrazy. Jeśli wybierzesz pozycję Wszystkie, wyniki wyszukiwania zostaną rozwinięte w celu pokazania wszystkich obrazów z witryny Bing. Aby wybrać opcję licencji, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby odfiltrować wyniki wyszukiwania i wyświetlić tylko obrazy, w wynikach wyszukiwania usługi Bing naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Obrazy, link”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby przejść do wyników w postaci obrazów, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz: „Wyniki dotyczące obrazów dla <słowa kluczowe wyszukiwania>”.

 5. Aby otworzyć pełnowymiarowy obraz, naciśnij klawisz Enter.

 6. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Wynik dotyczący obrazów dla <słowa kluczowe wyszukiwania>”. Fokus zostanie przeniesiony na obraz.

 7. Naciśnij klawisze Shift+F10. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 8. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Zapisz obraz jako”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 9. Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisywanie jako. Fokus znajdzie się w polu Nazwa pliku. Aby wybrać lokalizację zapisywania, naciśnij klawisz Tab, a następnie naciskaj klawisze strzałek, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej lokalizacji. Aby ją wybrać, naciśnij klawisz Enter. Aby zapisać obraz, naciśnij klawisze Alt+S.

 10. W programie Outlook umieść fokus w miejscu, w którym chcesz wstawić obraz. Wstaw właśnie zapisany obraz, korzystając z instrukcji zawartych w sekcji Wstawianie obrazu z urządzenia.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazu

Dodając tekst alternatywny do obrazów w wiadomości e-mail, można zwiększyć jej dostępność.

 1. Aby umieścić fokus na obrazie w wiadomości e-mail, do którego chcesz dodać tekst alternatywny, naciskaj klawisze Shift+Strzałka w dół lub Strzałka w górę, aż usłyszysz: „Koniec wiersza, zaznaczone”.

 2. Naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz: „Niezaznaczone pole wyboru Czcionka”.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Dodaj tekst alternatywny do obrazu, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Usłyszysz: „Fokus okna dialogowego na edytowaniu”.

 4. Wpisz tekst i naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk OK”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

Zobacz też

Zapisywanie obrazu lub załącznika z wiadomości e-mail w programie Outlook

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie podpisu w programie Outlook za pomocą czytnika ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×