Wiersze i kolumny

Wstawianie lub usuwanie komórek, wierszy i kolumn

Wstawianie lub usuwanie komórek, wierszy i kolumn

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wstawiając i usuwając wiersze, kolumny i komórki, można lepiej uporządkować arkusz.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Uwaga: W programie Microsoft Excel istnieje następujące ograniczenie liczby kolumn (szerokość arkusza) i wierszy (wysokość arkusza): 16 384 kolumn na 1 048 576 wierszy.

Wstawianie lub usuwanie kolumny

 1. Aby wstawić kolumnę, zaznacz kolumnę, wybierz pozycję Narzędzia główne > Wstawianie > Wstaw kolumny arkusza.

 2. Aby usunąć kolumnę, zaznacz kolumnę, wybierz pozycję Narzędzia główne > Wstawianie > Usuń kolumny arkusza.

  Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy górną część kolumny, a następnie wybrać polecenie Wstaw lub Usuń.

Wstawianie lub usuwanie wiersza

 1. Aby wstawić wiersz, zaznacz wiersz, wybierz pozycję Narzędzia główne > Wstawianie > Wstaw wiersze arkusza.

 2. Aby usunąć wiersz, zaznacz wiersz, wybierz pozycję Narzędzia główne > Wstawianie > Usuń wiersze arkusza.

  Lub kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony wiersz, a następnie wybierz polecenie Wstaw lub Usuń.

Wstawianie komórki

 1. Zaznacz jedną lub więcej komórek. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wstaw.

 2. W polu Wstawianie wybierz wiersz, kolumnę lub komórkę do wstawienia.

Na przykład, aby wstawić komórkę między "lato" a "Winter":

 1. Kliknij komórkę "Winter".

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę poniżej przycisku Wstaw, a następnie kliknij polecenie Wstaw komórki & przesuń w dół.

dodawanie komórki w arkuszu kalkulacyjnym

Nowa komórka jest dodawana powyżej komórki "Winter" i wygląda następująco:

Dodanie nowej komórki

Wstawianie wierszy

Aby wstawić pojedynczy wiersz   : kliknij prawym przyciskiem myszy cały wiersz, powyżej którego chcesz wstawić nowy wiersz, a następnie kliknij polecenie Wstaw wiersze.

Dodawanie nowych wierszy

Aby wstawić wiele wierszy:    Zaznacz taką samą liczbę wierszy, nad którą chcesz dodać nowe. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie i kliknij pozycję Wstaw wiersze.

Wstawianie kolumn

Aby wstawić jedną nową kolumnę:    Kliknij prawym przyciskiem myszy całą kolumnę znajdującą się po prawej stronie miejsca, w którym chcesz dodać nową kolumnę. Aby na przykład wstawić kolumnę między kolumnami B i C, kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę C, a następnie kliknij polecenie Wstaw kolumny.

Dodawanie nowej kolumny

Aby wstawić wiele kolumn:    Zaznacz tę samą liczbę kolumn po prawej stronie, do której chcesz dodać nowe. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie i kliknij pozycję Wstaw kolumny.

Usuwanie komórek, wierszy lub kolumn

Jeśli nie potrzebujesz żadnych istniejących komórek, wierszy lub kolumn, wykonaj następujące czynności, aby je usunąć:

 1. Zaznacz komórki, wiersze lub kolumny, które chcesz usunąć.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę poniżej przycisku Usuń, a następnie kliknij odpowiednią opcję usuwania.

Opcje na wstążce na potrzeby usuwania komórek, wierszy i kolumn

Po usunięciu wierszy lub kolumn pozostałe wiersze lub kolumny są automatycznie przesuwane w górę lub w lewo.

Porada:  Jeśli zmienisz zdanie bezpośrednio po usunięciu komórki, wiersza lub kolumny, nie ma problemu, po prostu naciśnij klawisze Ctrl + Z, aby go przywrócić.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Podstawowe zadania w programie Excel

Omówienie formuł w programie Excel

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×