Wiersze i kolumny

Wstawianie lub usuwanie komórek, wierszy i kolumn

Wstawianie lub usuwanie komórek, wierszy i kolumn

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można wstawić puste komórki powyżej lub po lewej stronie komórka aktywna w arkusz. Spowoduje to przesunięcie pozostałych komórek w tej samej kolumnie w dół lub w tym samym wierszu w prawo. W podobny sposób można wstawiać wiersze powyżej istniejącego wiersza i kolumny po lewej stronie istniejącej kolumny. Można również usuwać komórki, wiersze i kolumny

W programie Microsoft Excel istnieje następujące ograniczenie liczby kolumn (szerokość arkusza) i wierszy (wysokość arkusza): 16 384 (od A do XFD) kolumn na 1 048 576 wierszy.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące całych arkuszy, zobacz Wstawianie lub usuwanie arkusza.

Co chcesz zrobić?

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek w miejscu, gdzie chcesz wstawić nowe puste komórki. Zaznacz tyle komórek, ile chcesz wstawić.

  Aby anulować zaznaczenie komórek, kliknij dowolną komórkę arkusza.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat zaznaczeń zobacz Zaznaczanie komórek, zakresów, wierszy lub kolumn w dalszej części tego tematu.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone komórki, a następnie kliknij polecenie Wstaw.

  • Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij strzałkę poniżej przycisku Wstaw, a następnie kliknij polecenie Wstaw komórki.

   Wstawianie nowych komórek na karcie Narzędzia główne

 3. W oknie dialogowym Wstawianie kliknij kierunek, w którym mają zostać przesunięte otaczające komórki.

Wstawienie komórek do arkusza spowoduje odpowiednie dopasowanie odwołań. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy są to odwołania względne, czy bezwzględne. Podobne dopasowanie następuje w przypadku usuwania komórek, oprócz sytuacji, w których istnieje formuła odwołująca się bezpośrednio do usuwanej komórki. Jeśli odwołania powinny być dopasowywane automatycznie, zalecane jest (o ile to możliwe) używanie odwołań do zakresów, a nie poszczególnych komórek.

 • Aby wstawić komórki zawierające dane i formuły, należy je skopiować lub wyciąć, kliknąć prawym przyciskiem lokalizację, w której mają zostać wklejone, a następnie w menu skrótów kliknąć polecenie Wstaw skopiowane komórki lub Wstaw wycięte komórki.

Porady    

 • Aby powtórzyć czynność wstawiania komórki, kliknij lokalizację, w której chcesz wstawić komórkę, a następnie naciśnij klawisze CTRL+Y.

 • W celu ustawienia formatowania wstawianych komórek można użyć przycisku Szybka analiza.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wstawić pojedynczy wiersz, zaznacz wiersz lub komórkę wiersza, powyżej którego chcesz wstawić nowy wiersz. Aby na przykład wstawić nowy wiersz powyżej wiersza 5, kliknij komórkę w wierszu 5.

  • Aby wstawić wiele wierszy, zaznacz wiersze bezpośrednio pod wierszem, pod którym chcesz wstawić nowe wiersze. Zaznacz tyle wierszy, ile chcesz wstawić. Aby na przykład wstawić trzy wiersze, zaznacz trzy wiersze.

  • Aby zaznaczyć nieprzylegające wiersze, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL podczas zaznaczania wierszy.

  Aby anulować zaznaczenie komórek, kliknij dowolną komórkę arkusza.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat zaznaczeń zobacz Zaznaczanie komórek, zakresów, wierszy lub kolumn w dalszej części tego tematu.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone komórki, a następnie kliknij polecenie Wstaw.

  • Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij strzałkę poniżej przycisku Wstaw, a następnie kliknij polecenie Wstaw wiersze arkusza.

   Kliknij przycisk Wstaw, a następnie kliknij polecenie Wstaw wiersze arkusza

Uwaga: Wstawienie komórek do arkusza spowoduje odpowiednie dopasowanie odwołań. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy są to odwołania względne, czy bezwzględne. Podobne dopasowanie następuje w przypadku usuwania komórek, oprócz sytuacji, w których istnieje formuła odwołująca się bezpośrednio do usuwanej komórki. Jeśli odwołania powinny być dopasowywane automatycznie, zalecane jest (o ile to możliwe) używanie odwołań do zakresów, a nie poszczególnych komórek.

Porady    

 • Aby powtórzyć czynność wstawiania wiersza, kliknij lokalizację, w której chcesz wstawić wiersz, a następnie naciśnij klawisze CTRL+Y.

 • W celu ustawienia formatowania wstawianych wierszy można użyć przycisku Szybka analiza.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wstawić jedną kolumnę, zaznacz kolumnę lub komórkę w kolumnie, która leży bezpośrednio po prawej stronie miejsca, w którym chcesz wstawić nową kolumnę. Aby na przykład wstawić nową kolumnę po lewej stronie kolumny B, kliknij komórkę w kolumnie B.

  • Aby wstawić wiele kolumn, zaznacz kolumny położone bezpośrednio po prawej stronie miejsca, w którym chcesz wstawić nowe kolumny. Zaznacz tyle samo kolumn, ile chcesz wstawić. Aby na przykład wstawić trzy kolumny, zaznacz trzy kolumny.

  • Aby zaznaczyć nieprzylegające kolumny, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL podczas zaznaczania kolumn.

  Aby anulować zaznaczenie komórek, kliknij dowolną komórkę arkusza.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat zaznaczeń zobacz Zaznaczanie komórek, zakresów, wierszy lub kolumn w dalszej części tego tematu.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone komórki, a następnie kliknij polecenie Wstaw.

  • Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij strzałkę poniżej przycisku Wstaw, a następnie kliknij polecenie Wstaw kolumny arkusza.

   Kliknij przycisk Wstaw, a następnie kliknij polecenie Wstaw kolumny arkusza

Uwaga: Wstawienie komórek do arkusza spowoduje odpowiednie dopasowanie odwołań. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy są to odwołania względne, czy bezwzględne. Podobne dopasowanie następuje w przypadku usuwania komórek, oprócz sytuacji, w których istnieje formuła odwołująca się bezpośrednio do usuwanej komórki. Jeśli odwołania powinny być dopasowywane automatycznie, zalecane jest (o ile to możliwe) używanie odwołań do zakresów, a nie poszczególnych komórek.

Porady    

 • Aby powtórzyć czynność wstawiania kolumny, kliknij lokalizację, w której chcesz wstawić kolumnę, a następnie naciśnij klawisze CTRL+Y.

 • W celu ustawienia formatowania wstawianych kolumn można użyć przycisku Szybka analiza.

 1. Zaznacz komórki, wiersze lub kolumny, które chcesz usunąć.

  Aby anulować zaznaczenie komórek, kliknij dowolną komórkę arkusza.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat zaznaczeń zobacz Zaznaczanie komórek, zakresów, wierszy lub kolumn w dalszej części tego tematu.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij strzałkę obok polecenia Usuń, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć zaznaczone komórki, kliknij polecenie Usuń komórki.

  • Aby usunąć zaznaczone wiersze, kliknij polecenie Usuń wiersze arkusza.

  • Aby usunąć zaznaczone kolumny, kliknij polecenie Usuń kolumny arkusza.

   Można kliknąć prawym przyciskiem myszy zakres komórek, kliknąć polecenie Usuń w menu skrótów i kliknąć żądaną opcję. Można też kliknąć prawym przyciskiem myszy zakres wierszy lub kolumn, a następnie kliknąć polecenie Usuń w menu skrótów.

 3. Jeśli usuwanie obejmuje komórkę lub zakres komórek, w oknie dialogowym Usuwanie kliknij polecenie Przesuń komórki w lewo, Przesuń komórki do góry, Cały wiersz albo Cała kolumna.

  Po usunięciu wierszy lub kolumn pozostałe wiersze lub kolumny zostaną automatycznie przesunięte do góry lub w lewo.

Porady    

 • Aby powtórzyć operację usuwania komórek, wierszy lub kolumn, zaznacz kolejne komórki, wiersze lub kolumny, a następnie naciśnij klawisze CTRL+Y.

 • W razie potrzeby można przywrócić dane natychmiast po ich usunięciu. Aby to zrobić, należy kliknąć przycisk Cofnij Usuń na pasku narzędzi Szybki dostęp lub nacisnąć klawisze CTRL+Z.

 • Naciśnięcie klawisza Delete powoduje tylko usunięcie zawartości zaznaczonych komórek, a nie samych komórek.

 • Program Excel aktualizuje formuły, dopasowując odwołania do przesuniętych komórek zgodnie z ich nowym położeniem. Jednak w przypadku formuł odwołujących się do usuniętych komórek będzie wyświetlana wartość błędu #ADR!.

Aby zaznaczyć

Wykonaj następujące czynności

Pojedynczą komórkę

Kliknij komórkę lub przejdź do niej, naciskając klawisze strzałek.

Zakres komórek

Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie przeciągnij zaznaczenie do ostatniej komórki lub przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, naciskając klawisze strzałek, aby rozszerzyć zaznaczenie.

Można również zaznaczyć pierwszą komórkę zakresu, a następnie nacisnąć klawisz F8, aby rozszerzyć zaznaczenie, używając klawiszy strzałek. Aby wyłączyć rozszerzanie zaznaczenia, należy ponownie nacisnąć klawisz F8.

Duży zakres komórek

Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie kliknij ostatnią komórkę zakresu, przytrzymując naciśnięty klawisz Shift. Aby wyświetlić ostatnią komórkę, być może trzeba będzie użyć funkcji przewijania.

Wszystkie komórki arkusza

Kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

Przycisk Zaznacz wszystko

Aby zaznaczyć cały arkusz, można także nacisnąć klawisze CTRL+A.

Jeśli arkusz zawiera dane, naciśnięcie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Ponowne naciśnięcie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie całego arkusza.

Nieprzylegające komórki lub zakresy komórek

Zaznacz pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie zaznacz pozostałe komórki lub zakresy, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.

Można także zaznaczyć pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie nacisnąć klawisze SHIFT+F8, aby do zaznaczenia dodać inną nieprzylegającą komórkę lub zakres. Aby wyłączyć dodawanie komórek lub zakresów do zaznaczenia, należy ponownie nacisnąć klawisze SHIFT+F8.

Nie można anulować zaznaczenia komórki ani zakresu komórek w nieprzylegającym zaznaczeniu bez anulowania całego zaznaczenia.

Cały wiersz lub cała kolumna

Kliknij nagłówek wiersza lub kolumny.

Nagłówki arkusza

Nagłówek wiersza

2. Nagłówek kolumny

Można także zaznaczyć komórki w wierszu lub kolumnie, zaznaczając pierwszą komórkę, a następnie naciskając klawisze CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI (STRZAŁKA W PRAWO lub STRZAŁKA W LEWO dla wierszy, STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ dla kolumn).

Jeśli wiersz lub kolumna zawiera dane, naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI powoduje zaznaczenie wiersza lub kolumny do ostatniej użytej komórki. Powtórne naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI zaznacza cały wiersz lub kolumnę.

Przylegające wiersze lub kolumny

Przeciągnij wskaźnik myszy przez nagłówki wierszy lub kolumn albo zaznacz pierwszy wiersz lub kolumnę, a następnie zaznacz ostatni wiersz lub kolumnę, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT.

Nieprzylegające wiersze lub kolumny

Kliknij nagłówek kolumny lub wiersza w pierwszym wierszu lub kolumnie zaznaczenia, następnie klikaj nagłówki innych wierszy lub kolumn, które chcesz dodać do zaznaczenia, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.

Pierwsza lub ostatnia komórka w wierszu lub w kolumnie

Zaznacz komórkę w wierszu lub kolumnie, a następnie naciśnij klawisze CTRL+KLAWISZ STRZAŁKI (STRZAŁKA W PRAWO lub STRZAŁKA W LEWO dla wierszy, STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ dla kolumn).

Pierwsza lub ostatnia komórka w arkuszu lub w tabeli programu Microsoft Office Excel

Naciśnij klawisze CTRL+HOME, aby zaznaczyć pierwszą komórkę w arkuszu lub tabeli programu Excel.

Naciśnij klawisze CTRL+END, aby zaznaczyć ostatnią komórkę, która zawiera dane lub formatowanie, w arkuszu lub tabeli programu Excel.

Komórki do ostatniej użytej komórki w arkuszu (dolny prawy róg).

Zaznacz pierwszą komórkę, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+END, aby rozszerzyć zaznaczenie do ostatniej użytej komórki w arkuszu (w prawym dolnym rogu).

Komórki do początku arkusza.

Zaznacz pierwszą komórkę, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+HOME, aby rozszerzyć zaznaczenie do początku arkusza.

Więcej lub mniej komórek niż komórki znajdujące się w aktywnym zaznaczeniu

Kliknij ostatnią komórkę, która ma być dołączona do nowego zaznaczenia, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT. Zakres w kształcie prostokąta między komórka aktywna a klikniętą komórką stanie się nowym zaznaczeniem.

Masz pytanie dotyczące konkretnej funkcji?

Zadaj pytanie na forum społeczności programu Excel.

Pomóż w ulepszaniu programu Excel

Masz sugestie dotyczące możliwości ulepszenia następnej wersji programu Excel? Jeśli tak, zapoznaj się z tematami w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Informacje pokrewne

Podstawowe zadania w programie Excel

Omówienie formuł w programie Excel

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×