Wstawianie komentarzy i notatek w programie Excel

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz dodać komentarze do komórek. Komórkę z komentarzem, w rogu komórki pojawia się wskaźnik. Po umieszczeniu wskaźnika myszy na komórce, pojawi się komentarz.

Uwaga: 25 lipca 2018: Komentarze z wątkami jest funkcją beta i jest dostępny tylko do części wewnętrznych Pakietu Office w tej chwili. Będzie w dalszym zoptymalizować tę funkcję w następnych kilku miesięcy. Gdy jest gotowy, udostępnimy go do wszystkich wewnętrznych pakietu Office i subskrybentów usługi Office 365.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, a następnie kliknij przycisk Nowy komentarz.

 2. Wpisz swój komentarz.

 3. Kliknij przycisk Opublikuj (lub naciśnij klawisze Ctrl + Enter).

 4. Jeśli inne osoby mają coś, aby dodać, mogą kliknąć komórkę prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Odpowiedz na komentarz.

Jeśli chcesz edytować komentarz z wątkami, umieść kursor na komórce. Następnie umieść kursor na sam tekst komentarza, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

Jeśli potrzebujesz usunąć komentarz z wątkami, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, a następnie kliknij przycisk Usuń komentarz.

Jeśli potrzebujesz usunąć odpowiedź, umieść kursor na komórce. Następnie umieść kursor na sam tekst odpowiedzi, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, a następnie kliknij przycisk Wstaw komentarz (lub naciśnij klawisze Shift + F2). Jeśli korzystasz z programu Excel dla usługi Office 365, kliknij komórkę prawym przyciskiem myszy i wybierz Nową notatkę.

 2. Wpisz tekst adnotacji.

 3. Kliknij poza polem.

Jeśli potrzebujesz edytowania notatki, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, a następnie kliknij pozycję Edytuj komentarz. Jeśli korzystasz z programu Excel dla usługi Office 365, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę i wybierz pozycję Edytuj notatkę.

Jeśli chcesz usunąć przypis, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę i wybierz polecenie Usuń komentarz. Jeśli korzystasz z programu Excel dla usługi Office 365, kliknij komórkę prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Usuń notatkę.

W programie Excel dla usługi Office 365, istnieją dwa rodzaje komentarzy do wyboru: komentarze i notatki. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł podział na wątki komentarze i notatki.

 1. Zaznacz komórki z komentarzami, które chcesz skopiować.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+C.

 3. Na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę poniżej pozycji Wklej i kliknij pozycję Wklej specjalnie.

 4. W oknie dialogowym Wklejanie specjalne w obszarze Wklej kliknij pozycję Komentarze, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Aby anulować obramowanie ruchome, kliknij inną komórkę lub naciśnij klawisz Esc.

Uwagi: 

 • Nie należy naciskać klawisza Enter po kliknięciu przycisku OK. W przeciwnym razie oprócz komentarza do obszaru wklejania zostanie skopiowana zawartość komórki.

 • Skopiowane komentarze zastępują wszelkie komentarze istniejące w obszarze docelowym.

Domyślnie program Excel wyświetla wskaźnik, czy komórka zawiera komentarze lub notatki. Można określić, jak program Excel wyświetla komentarze i wskaźniki w komórkach, zmieniając ustawienia domyślne, aby zawsze Pokazywanie lub ukrywanie komentarzy.

 1. Kliknij kartę plik, a następnie kliknij pozycję Opcje. W Excel 2007: kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

 2. W kategorii Zaawansowane w obszarze Wyświetlanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ukryć zarówno komentarze, jak i wskaźniki w całym skoroszycie, w obszarze Dla komórek z komentarzami pokaż kliknij pozycję Nie pokazuj komentarzy ani wskaźników.

  • Aby pokazać wskaźniki, ale wyświetlać komentarze tylko po ustawieniu wskaźnika na komórkach, w obszarze Dla komórek z komentarzami pokaż kliknij pozycję Pokaż tylko wskaźniki, a komentarze pokaż przy aktywowaniu.

  • Aby zawsze wyświetlać zarówno komentarze, jak i wskaźniki w obszarze dla komórek z komentarzami Pokaż kliknij pozycję komentarze i wskaźniki. Należy zauważyć, że w programie Excel dla usługi Office 365, to ustawienie dotyczy tylko notatek, komentarze z wątkami nie.

Program Excel etykiety poszczególne komentarze z wątkami o nazwie osoby, która jest zalogowany przy użyciu konta. Nie można zmienić, wpisując nad nim. Jednak notatek różnią się. Przy użyciu nazwy użytkownika w oknie dialogowym Opcje programu Excel notatek etykiet. Poniższa procedura wyjaśniono, jak zmienić nazwę wyświetlaną na notatki i komentarze z wątkami nie.

 1. Kliknij kartę plik, a następnie kliknij pozycję Opcje. W Excel 2007: kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

 2. W kategorii Ogólne w obszarze Personalizowanie kopii pakietu Microsoft Office wpisz nazwę w polu Nazwa użytkownika.

  Uwagi: 

  • Jeśli pole Nazwa użytkownika jest pusta, program Excel automatycznie ustawia wartość pola Nazwa użytkownika na swoją nazwę użytkownika, a używających tej etykiety.

  • Mimo że nie można wyłączyć dodawania etykiet notatki, można usunąć etykiet z notatek, usuwając je.

Zobacz też

Drukowanie komentarzy i notatek w programie Excel

Uwaga: 25 lipca 2018: Komentarze z wątkami jest funkcją beta i jest dostępny tylko do części wewnętrznych Pakietu Office w tej chwili. Będzie w dalszym zoptymalizować tę funkcję w następnych kilku miesięcy. Gdy jest gotowy, udostępnimy go do wszystkich wewnętrznych pakietu Office i subskrybentów usługi Office 365.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, a następnie kliknij przycisk Nowy komentarz.

 2. Wpisz swój komentarz.

 3. Kliknij przycisk Opublikuj (lub naciśnij klawisze ⌘ + Enter).

 4. Jeśli inne osoby mają coś, aby dodać, mogą kliknąć komórkę prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Odpowiedz na komentarz.

Jeśli chcesz edytować komentarz z wątkami, umieść kursor na komórce. Następnie umieść kursor na sam tekst komentarza, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

Jeśli potrzebujesz usunąć komentarz z wątkami, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, a następnie kliknij przycisk Usuń komentarz.

Jeśli potrzebujesz usunąć odpowiedź, umieść kursor na komórce. Następnie umieść kursor na sam tekst odpowiedzi, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, a następnie kliknij polecenie Wstaw komentarz

 2. Wpisz tekst adnotacji.

 3. Kliknij poza polem.

Jeśli potrzebujesz edytowania notatki, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, a następnie kliknij pozycję Edytuj komentarz. Jeśli korzystasz z programu Excel dla usługi Office 365 dla komputerów Mac, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę i wybierz pozycję Edytuj notatkę.

Jeśli chcesz usunąć przypis, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę i wybierz polecenie Usuń komentarz. Jeśli korzystasz z programu Excel dla usługi Office 365 dla komputerów Mac, kliknij komórkę prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Usuń notatkę.

W programie Excel, istnieją dwa rodzaje komentarzy do wyboru: komentarze i notatki. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł podział na wątki komentarze i notatki.

 1. Zaznacz komórki z komentarzami, które chcesz skopiować.

 2. Naciśnij klawisze ⌘ + C.

 3. Na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę poniżej pozycji Wklej i kliknij pozycję Wklej specjalnie.

 4. W oknie dialogowym Wklejanie specjalne w obszarze Wklej kliknij pozycję Komentarze, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Aby anulować obramowanie ruchome, kliknij inną komórkę lub naciśnij klawisz Esc.

Uwaga: Skopiowane komentarze zastępują wszelkie komentarze istniejące w obszarze docelowym.

Domyślnie w programie Excel dla komputerów Mac wyświetla wskaźnik, czy komórka zawiera komentarze lub notatki. Można określić, jak program Excel wyświetla komentarze i wskaźniki w komórkach, zmieniając ustawienia domyślne, aby zawsze Pokazywanie lub ukrywanie komentarzy.

 1. Kliknij pozycję Excel > Preferencje > widoku (w obszarze tworzenia ).

 2. W oknie dialogowym Widok w obszarze Dla komórek z komentarzami Pokaż wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ukryć zarówno komentarze, jak i wskaźniki w całym skoroszycie, kliknij pozycję Nie pokazuj komentarzy ani wskaźników.

  • Aby pokazać wskaźniki, ale wyświetlać komentarze tylko po umieszczeniu wskaźnika myszy nad komórką, kliknij pozycję wskaźniki, a komentarze Pokaż przy przerzucania.

  • Aby zawsze wyświetlać zarówno komentarze, jak i wskaźniki, kliknij pozycję komentarze i wskaźniki.

Program Excel etykiety poszczególne komentarze z wątkami o nazwie osoby, która jest zalogowany przy użyciu konta. Nie można zmienić, wpisując nad nim. Jednak notatek różnią się. Przy użyciu nazwy użytkownika w oknie dialogowym Opcje programu Excel notatek etykiet. Poniższa procedura wyjaśniono, jak zmienić nazwę wyświetlaną na notatki i komentarze z wątkami nie.

 1. Kliknij pozycję Excel > Preferencje > Ogólne.

 2. W oknie dialogowym Ogólne w obszarze Personalizowanie wpisz nazwę w polu Nazwa użytkownika.

  Uwagi: 

  • Jeśli pole Nazwa użytkownika jest pusta, program Excel automatycznie ustawia wartość pola Nazwa użytkownika na swoją nazwę użytkownika, a używających tej etykiety.

  • Mimo że nie można wyłączyć dodawania etykiet notatki, można usunąć etykiet z notatek, usuwając je.

Zobacz też

Drukowanie komentarzy i notatek w programie Excel

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, a następnie kliknij przycisk Nowy komentarz.

 2. W okienku komentarze wpisz komentarz. Można nawet adresu komentarza do określonego użytkownika, wpisując @ symbol i nazwę użytkownika lub wybierz użytkownika z listy rozwijanej, które zostanie wyświetlone.

 3. Kliknij przycisk Opublikuj (lub naciśnij klawisze Ctrl + Enter).

 4. Jeśli inne osoby mają coś, aby dodać, mogą kliknąć prawym przyciskiem myszy komórkę i wybierz polecenie Odpowiedz nowy.

Jeśli potrzebujesz edytować komentarz z wątkami, kliknij komórkę, a następnie kliknij ikonę Pokaż komentarz następnie umieść wskaźnik myszy na komentarz, który chcesz edytować i kliknij przycisk Edytuj.

Jeśli potrzebujesz usunąć komentarz z wątkami, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, a następnie kliknij przycisk Usuń komentarz.

Jeśli potrzebujesz usunąć odpowiedź, kliknij komórkę, a następnie kliknij ikonę Pokaż komentarz następnie umieść wskaźnik myszy na komentarz, który chcesz usunąć i kliknij przycisk Usuń.

Uwaga: Podczas kopiowania i wklejania komentarze z wątkami do innych komórek, aplikacji Excel Online będzie również wkleić wartości komórek.

 1. Zaznacz komórki z komentarzami, które chcesz skopiować.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+C.

 3. Wybierz pozycję puste komórki, a następnie naciśnij klawisze Ctrl + V.

Uwaga: Skopiowane komentarze zastępują wszelkie komentarze istniejące w obszarze docelowym.

 1. W skoroszycie programu Excel naciśnij w arkuszu.

 2. Wybierz polecenie Wstaw.

 3. Naciśnij pozycję Komentarz.

  W programie Excel dla urządzeń z systemem Android:

  Dodawanie komentarza w programie Excel dla systemu Android

  W programie Excel dla tabletu iPad:

  Dodawanie komentarza w programie Excel dla tabletu iPad

  W aplikacji Excel Mobile dla systemu Windows 10:

  Dodawanie komentarza w aplikacji Excel Mobile dla systemu Windows 10

 4. Wpisz swój komentarz.

 5. Aby przerwać dodawanie komentarzy, naciśnij poza polem komentarza.

 6. Aby wyświetlić komentarz, naciśnij przycisk Komentarz w skoroszycie.

  Aby usunąć komentarz, naciśnij ikonę komentarz, a następnie naciśnij pozycję X.

 1. Naciśnij ikonę Edytuj Naciśnij, aby wyświetlić na Wstążce na telefonie iPhone lub telefonie. Naciśnij przycisk więcej Naciśnij, aby wyświetlić na Wstążce na telefonie Windows phone.

 2. Naciśnij kartę Narzędzia główne, a następnie wybierz polecenie Recenzja.

  Wybierz pozycję Recenzja

 3. Aby dodać komentarz, naciśnij przycisk Nowy komentarz na telefonie iPhone lub komentarz na telefonie z systemem Android lub Windows, wpisz swój komentarz, a następnie naciśnij przycisk Gotowe.

 4. Aby wyświetlić lub edytować istniejące komentarze, naciśnij pozycję komentarz.

  Aby edytować komentarz, naciśnij ikonę Edytuj komentarz.

  Dodanie komentarza

  Aby usunąć komentarz, naciśnij ikonę Usuń komentarz.

  Usuwanie komentarza

  Po wykonaniu tych czynności z wprowadzonymi zmianami, zamknij okno komentarza, wybierając strzałkę w dół na telefonie iPhone lub znak X na telefonie z systemem Android lub Windows.

 1. W skoroszycie programu Excel naciśnij w arkuszu.

 2. Wybierz polecenie Wstaw.

 3. Naciśnij pozycję Komentarz.

  W programie Excel dla urządzeń z systemem Android:

  Dodawanie komentarza w programie Excel dla systemu Android

  W programie Excel dla tabletu iPad:

  Dodawanie komentarza w programie Excel dla tabletu iPad

  W aplikacji Excel Mobile dla systemu Windows 10:

  Dodawanie komentarza w aplikacji Excel Mobile dla systemu Windows 10

 4. Wpisz swój komentarz.

 5. Aby przerwać dodawanie komentarzy, naciśnij poza polem komentarza.

 6. Aby wyświetlić komentarz, naciśnij przycisk Komentarz w skoroszycie.

  Aby usunąć komentarz, naciśnij ikonę komentarz, a następnie naciśnij pozycję X.

 1. Naciśnij ikonę Edytuj Naciśnij, aby wyświetlić na Wstążce na telefonie iPhone lub telefonie. Naciśnij przycisk więcej Naciśnij, aby wyświetlić na Wstążce na telefonie Windows phone.

 2. Naciśnij kartę Narzędzia główne, a następnie wybierz polecenie Recenzja.

  Wybierz pozycję Recenzja

 3. Aby dodać komentarz, naciśnij przycisk Nowy komentarz na telefonie iPhone lub komentarz na telefonie z systemem Android lub Windows, wpisz swój komentarz, a następnie naciśnij przycisk Gotowe.

 4. Aby wyświetlić lub edytować istniejące komentarze, naciśnij pozycję komentarz.

  Aby edytować komentarz, naciśnij ikonę Edytuj komentarz.

  Dodanie komentarza

  Aby usunąć komentarz, naciśnij ikonę Usuń komentarz.

  Usuwanie komentarza

  Po wykonaniu tych czynności z wprowadzonymi zmianami, zamknij okno komentarza, wybierając strzałkę w dół na telefonie iPhone lub znak X na telefonie z systemem Android lub Windows.

 1. W skoroszycie programu Excel naciśnij w arkuszu.

 2. Wybierz polecenie Wstaw.

 3. Naciśnij pozycję Komentarz.

  W programie Excel dla urządzeń z systemem Android:

  Dodawanie komentarza w programie Excel dla systemu Android

  W programie Excel dla tabletu iPad:

  Dodawanie komentarza w programie Excel dla tabletu iPad

  W aplikacji Excel Mobile dla systemu Windows 10:

  Dodawanie komentarza w aplikacji Excel Mobile dla systemu Windows 10

 4. Wpisz swój komentarz.

 5. Aby przerwać dodawanie komentarzy, naciśnij poza polem komentarza.

 6. Aby wyświetlić komentarz, naciśnij przycisk Komentarz w skoroszycie.

  Aby usunąć komentarz, naciśnij ikonę komentarz, a następnie naciśnij pozycję X.

 1. Naciśnij ikonę Edytuj Naciśnij, aby wyświetlić na Wstążce na telefonie iPhone lub telefonie. Naciśnij przycisk więcej Naciśnij, aby wyświetlić na Wstążce na telefonie Windows phone.

 2. Naciśnij kartę Narzędzia główne, a następnie wybierz polecenie Recenzja.

  Wybierz pozycję Recenzja

 3. Aby dodać komentarz, naciśnij przycisk Nowy komentarz na telefonie iPhone lub komentarz na telefonie z systemem Android lub Windows, wpisz swój komentarz, a następnie naciśnij przycisk Gotowe.

 4. Aby wyświetlić lub edytować istniejące komentarze, naciśnij pozycję komentarz.

  Aby edytować komentarz, naciśnij ikonę Edytuj komentarz.

  Dodanie komentarza

  Aby usunąć komentarz, naciśnij ikonę Usuń komentarz.

  Usuwanie komentarza

  Po wykonaniu tych czynności z wprowadzonymi zmianami, zamknij okno komentarza, wybierając strzałkę w dół na telefonie iPhone lub znak X na telefonie z systemem Android lub Windows.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×