Wstawianie kolumny niestandardowej do tabeli (Power Query)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga:  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

Uwaga: Edytor zapytań jest wyświetlana tylko podczas ładowania, edytowania lub tworzenia nowego zapytania. Krótki klip wideo na temat wyświetlania edytora zapytań znajdują się na końcu tego artykułu.

Dodatek Power Query można dodać indeks lub niestandardowe (można zdefiniować formułę) kolumny w bieżącym zapytaniu. Podczas tworzenia formuły kolumny dodatku Power Query będzie sprawdzać poprawność składni formuły. To doświadczenie sprawdzania poprawności jest zgodna z jak okno dialogowe Edytowanie zapytania zaawansowane sprawdza formuły podany przez Ciebie.

Co chcesz zrobić?

Wstawianie kolumny indeksu

Wstawianie kolumny niestandardowej

Wstawianie kolumny indeksu

Przy użyciu wstążki Edytor zapytań

 1. Na wstążce Edytor zapytań kliknij pozycję Wstaw kolumnę indeksu.

Za pomocą ikony tabeli ( Ikona tabeli ) na siatce podglądu

 1. Kliknij ikonę tabeli ( Ikona tabeli ).

 2. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Wstaw kolumnę indeksu. Do tabeli zapytania zostanie dodana kolumna Indeks. Zmień nazwę kolumny zgodnie z wymogami.

Początek strony

Wstawianie kolumny niestandardowej

Kolumny niestandardowe jest kolumną w przypadku, gdy wartość w komórce jest obliczana przy użyciu formuły, które są tworzone. Aby uzyskać więcej informacji na temat Power Query formuły języka zobacz informacje o formułach dodatku Power Query.

Przy użyciu wstążki Edytor zapytań

 1. Na wstążce Edytor zapytań kliknij pozycję Wstaw kolumnę niestandardową.

Za pomocą ikony tabeli ( Ikona tabeli ) na siatce podglądu

 1. Kliknij ikonę tabeli ( Ikona tabeli ), a następnie kliknij polecenie Wstaw kolumnę niestandardową.

Aby wstawić kolumnę niestandardową

 1. W oknie dialogowym Wstawianie kolumny niestandardowej wstaw nazwę kolumny i wstaw kolumnę w polu Formuła kolumny niestandardowej:

  1. Kliknij dwukrotnie kolumnę na liście Dostępne kolumny lub

  2. Kliknij kolumnę na liście Dostępne kolumny, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

   Uwaga: Za pomocą wielu kolumn odwołania jak oddzielić niektórych operatora. Na przykład aby obliczyć kolumny Sprzedaż, możesz dodać sumy i podatek przy użyciu formuły = each [Total] + [SalesTax].

 2. Kliknij przycisk OK.

Przykładowe formuły

Formuła

Opis

"abc"

Powoduje utworzenie kolumny z tekstem abc we wszystkich wierszach.

1+1

Powoduje utworzenie kolumny z wynikiem 1 + 1 (2) we wszystkich wierszach.

[UnitPrice] * [Quantity]

Powoduje utworzenie kolumny z wynikiem mnożenia dwóch kolumn tabeli.

[UnitPrice] * (1 – [Discount]) * [Quantity]

Powoduje obliczenie ceny całkowitej z uwzględnieniem kolumny rabatu — Discount.

"Hello" & [Name]

Łączy w nowej kolumnie przywitanie z zawartością kolumny imienia i nazwiska (Name).

Uwaga: Za pomocą kolumny niestandardowej umożliwiającej scalenie wartości z dwóch lub więcej kolumn do pojedynczej kolumny niestandardowe. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Scalanie kolumn.

Dodatek Power Query Kolumny niestandardowe formatowania warunkowego w programie Excel i inne dostosowania tabel arkusza są zachowywane po odświeżeniu zapytania. Dodatek Power Query zachowuje dostosowania arkusza, takie jak zestawy ikon paski danych, skale kolorów lub inne reguły oparte na wartość między operacje odświeżania i po edycji kwerendy.

Kolumny niestandardowe

Początek strony

Uwaga: Edytor zapytań jest wyświetlany tylko w przypadku ładowania, edytowania lub tworzenia nowego zapytania przy użyciu dodatku Power Query. W poniższym klipie wideo przedstawiono okno Edytora zapytań wyświetlane po edytowaniu zapytania z poziomu skoroszytu programu Excel. Aby wyświetlić Edytor zapytań bez ładowania lub edytowania istniejącego zapytania skoroszytu, w sekcji Pobieranie danych zewnętrznych na karcie wstążki dodatku Power Query wybierz pozycję Z innych źródeł > Puste zapytanie. Poniższy klip wideo przedstawia jeden sposób wyświetlania Edytora zapytań.

Jak wyświetlić Edytora zapytań w programie Excel

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×