Wstawianie kodu kreskowego do dokumentu pakietu Office

Wstawienie kodu kreskowego przy zapisywaniu lub drukowaniu pliku pakietu Microsoft Office 2007 może być konieczne w przypadku pracy z dokumentem programu Microsoft Office Word 2007, skoroszytem programu Microsoft Office Excel 2007 lub prezentacją programu Microsoft Office PowerPoint 2007 zapisanymi w bibliotece w witrynie programu Microsoft Office SharePoint Server 2007, w której zasady zarządzania informacjami wymagają wstawienia kodu kreskowego.

Ważne: Możliwość wstawiania kodu kreskowego jest dostępna tylko w pakietach Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 i Microsoft Office Ultimate 2007 oraz w autonomicznych wersjach programów Office Word 2007, Office Excel 2007 i Office PowerPoint 2007.

W tym artykule

Omówienie

Ręczne wstawianie kodu kreskowego

Wstawianie kodu kreskowego przy zapisywaniu lub drukowaniu

Omówienie

Po przekazaniu pliku do biblioteki dokumentów, w której obowiązują zasady dotyczące kodów kreskowych, kod kreskowy jest dodawany do właściwości danego elementu (metadanych), ale nie jest wstawiany do samego pliku. Kod kreskowy jest wstawiany do pliku jako obraz tylko wówczas, gdy dokument jest edytowany, a następnie zapisywany lub drukowany. Podczas pracy z drukowanymi dokumentami zawierającymi takie kody kreskowe można używać informacji z kodu kreskowego wyświetlonego w dokumencie w celu wyszukiwania i odnajdowania oryginału dokumentu w witrynie programu Office SharePoint Server 2007. Oznacza to, że można łatwo wyświetlać wszystkie skojarzone przepływy pracy, metadane, historie inspekcji oraz inne informacje.

Kodu kreskowego nie można wstawić do dokumentu, dopóki administrator witryny lub menedżer listy nie skonfiguruje odpowiednich zasad dla biblioteki. Aby dowiedzieć się więcej o definiowaniu zasad zarządzania informacjami, zobacz Tworzenie zasad zarządzania informacjami dla zbioru witryn. Jeśli takie zasady już istnieją, na karcie Wstawianie zostanie wyświetlone polecenie Kod kreskowy, umożliwiające wstawianie kodów kreskowych.

W momencie ustanowienia zasad kod kreskowy nie jest przypisywany do żadnego dokumentu znajdującego się już na liście lub w bibliotece (kodu kreskowego nie można wstawić) do chwili jego wyewidencjonowania i ponownego zaewidencjonowania. Dla dokumentów przekazywanych do listy lub biblioteki, w której obowiązują już zasady kodów kreskowych, są automatycznie przypisywane kody kreskowe, które mogą zostać wstawione natychmiast.

Początek strony

Ręczne wstawianie kodu kreskowego

Jeśli administrator witryny lub właściciel listy skonfiguruje zasady kodów kreskowych dla listy lub biblioteki, kody kreskowe będą automatycznie generowane na serwerze dla elementów lub dokumentów znajdujących się na liście lub w bibliotece, gdy elementy lub dokumenty będą przekazywane lub edytowane.

Zależnie od sposobu skonfigurowania zasad kodów kreskowych może być także wymagane wstawianie obrazów kodów kreskowych do dokumentów, które znajdują się w bibliotece w witrynie programu Office SharePoint Server 2007.

 1. Jeśli biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli na pasku Szybkie uruchamianie nie jest wyświetlona nazwa biblioteki, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę biblioteki.

 2. Wskaż odpowiedni dokument, kliknij strzałkę, która zostanie wyświetlona, a następnie kliknij pozycję Edytuj w programie Microsoft Office nazwa programu — na przykład Edytuj w programie Microsoft Office Word.

 3. Umieść kursor w lokalizacji dokumentu, w której chcesz wstawić kod kreskowy..

 4. Na karcie Wstawianie w grupie Kod kreskowy kliknij przycisk Kod kreskowy.

  Polecenia Kod kreskowy i Etykieta na Wstążce

  Uwaga: Polecenie Kod kreskowy jest wyświetlane na karcie Wstawianie tylko wtedy, gdy dla dokumentu na serwerze obowiązują zasady kodów kreskowych.

 5. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz, aby zapisać zmiany.

Początek strony

Wstawianie kodu kreskowego przy zapisywaniu lub drukowaniu

W bibliotece w witrynie programu Office SharePoint Server 2007 mogą obowiązywać zasady kodów kreskowych wymagające wstawienia kodu kreskowego przy zapisywaniu lub drukowaniu dokumentu

Jeśli podczas zapisywania lub drukowania dokument nie zawiera jeszcze kodu kreskowego, zostanie wyświetlony monit o wstawienie tego kodu. Jeśli po wyświetleniu monitu użytkownik kliknie przycisk Tak, kod kreskowy zostanie wstawiony w lokalizacji domyślnej.

 • Jeśli plik jest przeznaczony tylko do odczytu, kod kreskowy zostanie wstawiony w bieżącej lokalizacji kursora.

 • Jeśli plik jest w trybie edycji, kod kreskowy zostanie wstawiony w lokalizacji domyślnej.

  • W programie Office Word 2007    Kod kreskowy jest wstawiany w nagłówku pierwszej strony dokumentu.

  • W programie Office Excel 2007    Kod kreskowy jest wstawiany w pierwszej komórce pierwszego arkusza w skoroszycie.

  • W programie Office PowerPoint 2007    Kod kreskowy jest wstawiany na środku pierwszego slajdu w prezentacji.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×