Wstawianie i odtwarzanie klipu wideo z komputera

Wstawianie i odtwarzanie klipu wideo z komputera

W zależności od używanej wersji programu PowerPoint możesz wstawić osadzony klip wideo (działanie domyślne) lub dodać link do pliku wideo przechowywanego na komputerze.

 • Wstawienie osadzonego klipu wideo jest wygodne, ale powoduje zwiększenie rozmiaru prezentacji.

 • Połączony klip wideo umożliwia zachowanie mniejszego rozmiaru pliku prezentacji, ale linki mogą zostać przerwane. Zaleca się przechowywanie prezentacji i połączonych klipów wideo w tym samym folderze.

W oknie dialogowym Wstawianie wideo można wybrać opcję Wstaw (co oznacza „osadź”) lub opcję Łącze do pliku.

Obsługiwane formaty wideo

W programie PowerPoint 2016 i w nowszych wersjach, zalecamy używanie plików MP4 kodowanych w formacie wideo H.264 (nazywanym również MPEG-4 AVC) i w formacie audio AAC.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz Formaty plików audio i wideo obsługiwane w programie PowerPoint.

Osadzanie pliku wideo przechowywanego na komputerze

 1. W widoku Normalny kliknij slajd, w którym chcesz umieścić plik wideo.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij strzałkę w obszarze Wideo, a następnie kliknij pozycję Wideo na moim komputerze.

 3. W oknie Wstawianie wideo kliknij odpowiedni plik wideo, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

Tworzenie linku do pliku wideo przechowywanego na komputerze

Aby zapobiec przerywaniu linków, zalecamy skopiowanie klipu wideo do tego samego folderu, w którym znajduje się prezentacja, a następnie utworzenie połączenia.

 1. W widoku Normalny kliknij slajd, w którym chcesz umieścić link do pliku wideo.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij strzałkę w obszarze Wideo, a następnie kliknij pozycję Wideo na moim komputerze.

 3. W oknie Wstawianie wideo kliknij plik, do którego chcesz utworzyć link, kliknij strzałkę w dół obok przycisku Wstaw, a następnie kliknij pozycję Połącz z plikiem.

  Okno dialogowe Wstawianie wideo w programie PowerPoint

Program PowerPoint 2016 i nowsze wersje obsługują odtwarzanie klipów wideo z wieloma ścieżkami audio, a także podpisy kodowane i napisy, które są osadzone w plikach wideo. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu.

Dowiadywanie się, gdzie jest przechowywany połączony klip wideo

Jeśli na slajdzie istnieje już klip wideo i chcesz wiedzieć, gdzie jest on przechowywany, przejdź do pozycji Plik > Informacje. Pod nagłówkiem Optymalizowanie zgodności multimediów będą informacje o wszystkich plikach multimedialnych w prezentacji — zarówno o połączonych, jak i osadzonych w pliku. Jeśli istnieją jakiekolwiek połączone klipy wideo, program PowerPoint udostępni hiperlink Wyświetl linki. Kliknij go, aby otworzyć okno dialogowe przedstawiające lokalizację przechowywania dowolnych plików połączonych. 

Wideo z serwisu YouTube

Jeśli chcesz wstawić klip wideo z serwisu YouTube, przejdź do tematu Osadzanie lub tworzenie linku do klipu wideo w serwisie YouTube.

Wyświetlanie podglądu filmu

Po zaznaczeniu na slajdzie klipu wideo poniżej pojawi się pasek narzędzi zawierający przycisk Odtwórz/Wstrzymaj, pasek postępu, przyciski przewijania do przodu/do tyłu, czasomierz i regulacja głośności. Kliknij przycisk Odtwórz po lewej stronie tego paska narzędzi, aby wyświetlić podgląd klipu wideo.

Kontrolki odtwarzania klipu wideo na slajdzie programu PowerPoint

Odtwarzanie filmu automatycznie lub po kliknięciu

Domyślnie podczas pokazu slajdów klip wideo jest odtwarzany jako część sekwencji kliknięć.   Oznacza to, że klip wideo zostanie odtworzony, gdy klikniesz dowolne miejsce na slajdzie, aby przejść do następnego kroku (albo naciśniesz klawisz Spacja, Strzałka w prawo lub inny klawisz umożliwiający przejście do następnego kroku). Ta opcja na liście Rozpoczęcie nazywa się Sekwencja klikania.

Jeśli wolisz, możesz uruchamiać klip wideo automatycznie, gdy tylko pojawi się na ekranie, lub po kliknięciu go:

 1. Wybierz ramkę klipu wideo.

 2. Na wstążce programu, na karcie Narzędzia wideo — Odtwarzanie otwórz listę Start i wybierz odpowiednią opcję:

  Opcje odtwarzania klipu wideo z komputera są następujące: Sekwencja klikania, Automatycznie oraz Po kliknięciu

  Opcja

  Opis

  Sekwencja klikania

  Jest to zachowanie domyślne, zgodne z powyższym opisem. Klip wideo zostanie odtworzony po kliknięciu dowolnego miejsca na slajdzie w celu przejścia do następnego kroku.

  Automatycznie

  Klip wideo będzie odtwarzany automatycznie.

  Jeśli przed klipem wideo znajdują się kroki animacji, zostaną one odtworzone najpierw, a następnie rozpocznie się odtwarzanie klipu wideo. Jeśli slajd nie zawiera żadnych kroków animacji przed klipem wideo, zostanie on odtworzony od razu. 

  Po kliknięciu

  Aby odtworzyć klip wideo, należy go kliknąć.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat opcji odtwarzania wideo w pokazie slajdów, zobacz Ustawianie opcji odtwarzania wideo.

Obsługiwane formaty wideo

W programie PowerPoint 2013 zalecamy używanie plików MP4 kodowanych w formacie wideo H.264 (nazywanym również MPEG-4 AVC) i audio AAC.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz Formaty plików audio i wideo obsługiwane w programie PowerPoint.

Osadzanie pliku wideo przechowywanego na komputerze

 1. W widoku Normalny kliknij slajd, w którym chcesz umieścić plik wideo.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij strzałkę w obszarze Wideo, a następnie kliknij pozycję Wideo na moim komputerze.

 3. W oknie Wstawianie wideo kliknij odpowiedni plik wideo, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

Tworzenie linku do pliku wideo przechowywanego na komputerze

Aby zapobiec przerywaniu linków, zalecamy skopiowanie klipu wideo do tego samego folderu, w którym znajduje się prezentacja, a następnie utworzenie połączenia.

 1. W widoku Normalny kliknij slajd, w którym chcesz umieścić link do pliku wideo.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij strzałkę w obszarze Wideo, a następnie kliknij pozycję Wideo na moim komputerze.

 3. W oknie Wstawianie wideo kliknij plik, do którego chcesz utworzyć link, kliknij strzałkę w dół obok przycisku Wstaw, a następnie kliknij pozycję Połącz z plikiem.

  Okno dialogowe Wstawianie wideo w programie PowerPoint

Dowiadywanie się, gdzie jest przechowywany połączony klip wideo

Jeśli na slajdzie istnieje już klip wideo i chcesz wiedzieć, gdzie jest on przechowywany, przejdź do pozycji Plik > Informacje. Pod nagłówkiem Optymalizowanie zgodności multimediów będą informacje o wszystkich plikach multimedialnych w prezentacji — zarówno o połączonych, jak i osadzonych w pliku. Jeśli istnieją jakiekolwiek połączone klipy wideo, program PowerPoint udostępni hiperlink Wyświetl linki. Kliknij go, aby otworzyć okno dialogowe przedstawiające lokalizację przechowywania dowolnych plików połączonych. 

Wideo z serwisu YouTube

Jeśli chcesz wstawić klip wideo z serwisu YouTube, przejdź do tematu Osadzanie lub tworzenie linku do klipu wideo w serwisie YouTube.

Wyświetlanie podglądu filmu

Po zaznaczeniu na slajdzie klipu wideo poniżej pojawi się pasek narzędzi zawierający przycisk Odtwórz/Wstrzymaj, pasek postępu, przyciski przewijania do przodu/do tyłu, czasomierz i regulacja głośności. Kliknij przycisk Odtwórz po lewej stronie tego paska narzędzi, aby wyświetlić podgląd klipu wideo.

Kontrolki odtwarzania klipu wideo na slajdzie programu PowerPoint

Odtwarzanie filmu automatycznie lub po kliknięciu

Domyślnie w pokazie slajdów klip wideo jest odtwarzany po jego kliknięciu. Jeśli wolisz, możesz uruchamiać klip wideo automatycznie, gdy tylko pojawi się na ekranie:

 1. Zaznacz ramkę klipu wideo.

 2. Na wstążce programu PowerPoint na karcie Narzędzia wideo otwórz listę Rozpoczęcie i wybierz pozycję Automatycznie:

  W przypadku klipów wideo wstawionych z komputera możesz określić, czy mają one być uruchamiane automatycznie, czy po kliknięciu.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat opcji odtwarzania wideo w pokazie slajdów, zobacz Ustawianie opcji odtwarzania wideo.

Obsługiwane formaty wideo

W programie PowerPoint 2010 zalecamy korzystanie z plików WMV.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz Formaty plików audio i wideo obsługiwane w programie PowerPoint.

Osadzanie pliku wideo przechowywanego na komputerze

 1. W widoku Normalny kliknij slajd, w którym chcesz osadzić klip wideo.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Multimedia kliknij strzałkę w obszarze Wideo.

 3. Wybierz pozycję Wideo z pliku, a następnie przejdź do lokalizacji pliku wideo i wybierz go.

 4. Kliknij strzałkę w dół na przycisku Wstaw, a następnie kliknij polecenie Wstaw.

Tworzenie linku do pliku wideo przechowywanego na komputerze

Aby zapobiec przerywaniu linków, zalecamy skopiowanie klipu wideo do tego samego folderu, w którym znajduje się prezentacja, a następnie utworzenie połączenia.

 1. W widoku Normalny na karcie Slajdy kliknij slajd, do którego chcesz dodać klip wideo lub animowany plik GIF.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Multimedia kliknij strzałkę w obszarze Wideo.

 3. Wybierz pozycję Wideo z pliku, a następnie przejdź do lokalizacji pliku wideo i wybierz go.

 4. Kliknij strzałkę w dół na przycisku Wstaw, a następnie kliknij polecenie Łącze do pliku.

  Link do pliku wideo

Dowiadywanie się, gdzie jest przechowywany połączony klip wideo

Jeśli na slajdzie istnieje już klip wideo i chcesz wiedzieć, gdzie jest on przechowywany, przejdź do pozycji Plik > Informacje. Pod nagłówkiem Optymalizowanie zgodności multimediów będą informacje o wszystkich plikach multimedialnych w prezentacji — zarówno o połączonych, jak i osadzonych w pliku. Jeśli istnieją jakiekolwiek połączone klipy wideo, program PowerPoint udostępni hiperlink Wyświetl linki. Kliknij go, aby otworzyć okno dialogowe przedstawiające lokalizację przechowywania dowolnych plików połączonych. 

Wyświetlanie podglądu filmu

Po zaznaczeniu na slajdzie klipu wideo poniżej pojawi się pasek narzędzi zawierający przycisk Odtwórz/Wstrzymaj, pasek postępu, przyciski przewijania do przodu/do tyłu, czasomierz i regulacja głośności. Kliknij przycisk Odtwórz po lewej stronie tego paska narzędzi, aby wyświetlić podgląd klipu wideo.

Kontrolki odtwarzania klipu wideo na slajdzie programu PowerPoint

Odtwarzanie filmu automatycznie lub po kliknięciu

Domyślnie w pokazie slajdów klip wideo jest odtwarzany po jego kliknięciu. Jeśli wolisz, możesz uruchamiać klip wideo automatycznie, gdy tylko pojawi się na ekranie:

 1. Zaznacz ramkę klipu wideo.

 2. Na wstążce programu PowerPoint na karcie Narzędzia wideo otwórz listę Rozpoczęcie i wybierz pozycję Automatycznie:

  Opcje wideo

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat opcji odtwarzania wideo w pokazie slajdów, zobacz Ustawianie opcji odtwarzania wideo.

W programie PowerPoint 2007 możesz tylko wstawić link do klipu wideo.

Aby zapobiec ewentualnym problemom z linkami, przed dodaniem filmów do prezentacji warto skopiować je do tego samego folderu, w którym znajduje się prezentacja.

Link do filmu

 1. W widoku normalnym kliknij slajd, do którego chcesz dodać film lub animowany plik GIF.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Klipy multimedialne kliknij strzałkę w obszarze Film.

  Obraz karty Wstawianie

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij polecenie Film z pliku, znajdź folder zawierający odpowiedni plik, a następnie kliknij dwukrotnie plik, który chcesz dodać.

  • Kliknij polecenie Film z kolekcji programu Clip Organizer, w okienku zadań Clipart przewiń do pliku, który chcesz zastosować, a następnie kliknij ten plik, aby go dodać do slajdu.

   Porada: Przed dodaniem klipu do prezentacji można wyświetlić jego podgląd. W okienku zadań Clipart w polu Wyniki, w którym są wyświetlane dostępne klipy, umieść wskaźnik myszy na miniaturze klipu, kliknij strzałkę, która się pojawi, a następnie kliknij polecenie Podgląd/Właściwości.

Dowiadywanie się, gdzie jest przechowywany połączony klip wideo

Jeśli na slajdzie istnieje już klip wideo i chcesz się dowiedzieć, gdzie jest on przechowywany, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Przycisk pakietu Microsoft Office , a następnie kliknij pozycję Przygotuj > Edytuj linki do plików. Zostanie otwarte okno dialogowe Linki i zostanie pokazana lokalizacja przechowywania wszystkich połączonych plików wideo. 

Gdy jest wstawiany film, pojawia się monit o wybranie opcji odtwarzania filmu w sposób automatyczny (Automatycznie) lub po kliknięciu filmu (Po kliknięciu).

 • Aby film był odtwarzany automatycznie po wyświetleniu slajdu, kliknij opcję Automatycznie. Odtwarzanie filmu można wstrzymać przez kliknięcie go. Aby kontynuować odtwarzanie, należy kliknąć film ponownie.

 • Aby odtwarzać film ręcznie przez kliknięcie go na slajdzie, kliknij opcję Po kliknięciu.

Podczas wstawiania filmu jest dodawany efekt wyzwalacza wstrzymania. Efekt ten jest określany mianem wyzwalacza, ponieważ aby odtworzyć film, trzeba kliknąć określony element na slajdzie. Na przykład w prezentacji należy kliknąć ramkę filmu, aby wstrzymać odtwarzanie filmu, i kliknąć ją ponownie, aby wznowić odtwarzanie.

Uwaga: Tę opcję można zmienić w dowolnej chwili. Kliknij film, a następnie w obszarze Narzędzia filmów kliknij kartę Opcje. W grupie Opcje filmu wybierz odpowiednią pozycję z listy Odtwórz film.

Karta Opcje narzędzi filmów

Film można odtwarzać podczas prezentacji tak, by wypełniał cały ekran, a nie tylko część slajdu prezentacji. Jest to odtwarzanie filmu w trybie pełnoekranowym. Powiększony obraz wideo może się wydawać zniekształcony — to zależy od rozdzielczości pierwotnego pliku filmowego. Należy zawsze wyświetlić podgląd filmu, aby zrezygnować z opcji odtwarzania na pełnym ekranie, jeśli się okaże, że film jest zniekształcony lub niewyraźny. Z reguły film o niewielkiej rozdzielczości ustawiony do odtwarzania na pełnym ekranie nie będzie po powiększeniu wyglądać dobrze.

Jeśli film jest ustawiony do wyświetlania na pełnym ekranie oraz do odtwarzania automatycznego, można przeciągnąć ramkę filmu na szary obszar poza slajdem, aby nie była widoczna na slajdzie albo mignęła krótko przed wyświetleniem filmu na całym ekranie.

 1. W widoku normalnym kliknij ramkę filmu na slajdzie, w którym chcesz odtwarzać film na pełnym ekranie.

 2. W obszarze Narzędzia filmów na karcie Opcje w grupie Opcje filmu zaznacz pole wyboru Odtwórz w trybie pełnoekranowym.

  Karta Opcje narzędzi filmów

 • W widoku normalnym kliknij ramkę filmu na slajdzie, w którym chcesz włączyć podgląd.

 • W obszarze Narzędzia filmów na karcie Opcje w grupie Odtwarzanie kliknij przycisk Podgląd.

  Karta Opcje narzędzi filmów

Porady    

 • Podgląd filmu można także wyświetlić w widoku normalnym przez dwukrotne kliknięcie filmu.

 • Jeśli film lub animowany plik GIF jest częścią niestandardowej sekwencji animacji, aby wyświetlić podgląd, kliknij przycisk Odtwórz w okienku zadań Animacja niestandardowa.

 • Jeśli w prezentacji jest wiele slajdów, użyj symbolu zastępczego tytułu w celu zidentyfikowania slajdu zawierającego ramkę filmu, tak aby wiedzieć, który slajd kliknąć w celu odtwarzania.

 • Jeśli film wstawiono jako obiekt do odtwarzania w programie Microsoft Windows Media Player, sterowanie filmem może wymagać klikania przycisków Zatrzymaj, Odtwórz i Wstrzymaj programu Windows Media Player.

Odtwarzanie filmu wstawionego do prezentacji może być kontynuowane po przejściu do następnego slajdu. W tym celu należy określić, kiedy odtwarzanie filmu ma zostać zatrzymane. W innym przypadku film zostanie zatrzymany po ponownym kliknięciu myszą.

Uwaga: Do wykonania poniższej procedury potrzebny jest efekt odtwarzania. Jeśli film został już wstawiony i w odpowiedzi na wyświetlony monit wybrano dla niego opcję odtwarzania Po kliknięciu, można przełączyć na opcję Automatycznie, aby dodać efekt odtwarzania.

Przełączanie z opcji odtwarzania Po kliknięciu na opcję Automatycznie

 1. Kliknij film w widoku normalnym.

 2. W obszarze Narzędzia filmów na karcie Opcje w grupie Opcje filmu kliknij pozycję Automatycznie na liście Odtwórz film.

  Karta Opcje narzędzi filmów

Odtwarzanie filmu na wielu slajdach

Uwaga: Ta procedura umożliwia jednokrotne odtworzenie całej długości pliku filmowego. Nie służy do odtwarzania filmu kilka razy.

 1. W widoku normalnym kliknij ramkę filmu na slajdzie.

 2. W obszarze Narzędzia filmów na karcie Opcje w grupie Opcje filmu kliknij pozycję Odtwórz na wielu slajdach na liście Odtwórz film.

  Karta Opcje narzędzi filmów

 3. Na karcie Animacje w grupie Animacje kliknij przycisk Animacja niestandardowa.

  Obraz karty Animacje

 4. W obszarze Animacja niestandardowaokienko zadań kliknij linię przedstawiającą efekt odtwarzania filmu (linia z trójkątem), kliknij strzałkę, a następnie kliknij polecenie Opcje efektu.

 5. Aby odtwarzać film na kilku slajdach, w obszarze Zatrzymaj odtwarzanie kliknij pozycję Po, a następnie ustaw łączną liczbę slajdów, na których plik ma być odtwarzany.

  Porada: Jeśli ustawisz tę wartość na 999 (wartość maksymalna) a film jest wystarczająco długi, będzie odtwarzany przez całą prezentację i w przypadku dodania lub usunięcia slajdów z prezentacji nie trzeba będzie zmieniać tej wartości.

Film można odtwarzać przez cały czas trwania prezentacji lub do chwili zatrzymania go przez użytkownika. Jeśli film jest krótszy niż prezentacja, można ustawić film tak, aby po zakończeniu filmu jego odtwarzanie zaczynało się od nowa. Dzięki temu prezentacji zawsze towarzyszy odtwarzanie jakiejś części filmu.

 1. W widoku normalnym kliknij ramkę filmu na slajdzie.

 2. W obszarze Narzędzia filmów na karcie Opcje zaznacz w grupie Opcje filmu pole wyboru W pętli do zatrzymania.

  Karta Opcje narzędzi filmów

Porada: Jeśli film jest odtwarzany w pętli, jest odtwarzany raz za razem, dopóki użytkownik go nie kliknie. Można też odtwarzać film na wielu slajdach.

Jeśli film nie jest odtwarzany, zapoznaj się z artykułem Bezproblemowe odtwarzanie dźwięku i filmów w prezentacji, aby rozwiązać ten problem.

Plików filmowych programu Apple QuickTime (mov) nie można wstawiać do prezentacji programu Microsoft Office PowerPoint 2007. Aby odtworzyć film programu QuickTime podczas prezentacji, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Dodaj link do filmu programu QuickTime.   Zobacz sekcję Link do filmu powyżej. Podczas prezentacji kliknij połączony obiekt lub tekst, aby uruchomić program QuickTime dla systemu Windows i automatycznie odtworzyć film.

 • Przekonwertuj plik na format wideo systemu Microsoft Windows (avi) lub inny zgodny format pliku multimedialnego, który można wstawić do programu PowerPoint 2007.   Aby uzyskać informacje na temat konwertowania plików wideo oraz typów plików obsługiwanych w programie PowerPoint, zobacz Formaty plików audio i wideo obsługiwane w programie PowerPoint.

Filmy i animowane pliki GIF można dodawać do slajdów spośród plików znajdujących się na komputerze, w kolekcji programu Microsoft Clip Organizer, w sieci lub w intranecie. Aby dodać film lub animowany plik GIF, należy go wstawić na wybranym slajdzie. Film i plik GIF można uruchomić na kilka sposobów: można je odtwarzać automatycznie po wyświetleniu slajdu, odtwarzać przez kliknięcie lub utworzyć ustawienie czasowe, aby film lub plik GIF został odtworzony z pewnym opóźnieniem. Można też ustawić film tak, aby był odtwarzany na kilku slajdach lub odtwarzany nieprzerwanie przez całą prezentację. Można również ustawić opcje filmu, takie jak ukrycie ramki filmu czy zmiana jej rozmiaru.

W przeciwieństwie do obrazów i rysunków pliki filmowe są zawsze połączone z prezentacją, a nie osadzone w niej. Po wstawieniu połączonego pliku filmowego program PowerPoint tworzy link do bieżącej lokalizacji tego pliku filmowego. Jeśli później przeniesiesz plik filmowy do innej lokalizacji, program PowerPoint nie będzie mógł go zlokalizować, gdy zechcesz go odtworzyć. Przed wstawieniem filmów najlepiej skopiować je do folderu, w którym znajduje się prezentacja. Program PowerPoint utworzy link do pliku filmowego i będzie mógł go znaleźć, dopóki plik pozostanie w folderze prezentacji, nawet jeśli przeniesiesz folder lub skopiujesz go na inny komputer.

Innym sposobem zapewnienia, że pliki połączone znajdują się w tym samym folderze co prezentacja, jest użycie funkcji Spakuj na dysk CD. Ta funkcja kopiuje wszystkie pliki do jednej lokalizacji (dysku CD lub folderu) razem z prezentacją i automatycznie aktualizuje wszystkie linki do plików filmowych. Jeśli prezentacja zawiera pliki połączone, a ma być używana na innym komputerze lub wysłana pocztą e-mail, należy skopiować zarówno samą prezentację, jak i pliki połączone.

Podczas wstawiania filmu jest dodawany efekt wyzwalacza wstrzymania. Ustawienie to określa się mianem wyzwalacza, ponieważ aby odtworzyć film, trzeba kliknąć element na slajdzie. Należy kliknąć w prezentacji ramkę filmu, aby wstrzymać odtwarzanie filmu, i kliknąć ją ponownie, aby wznowić odtwarzanie.

Jak działają efekty odtwarzania i wstrzymania w przypadku filmów odtwarzanych automatycznie

W przypadku wstawienia filmu i wybrania opcji odtwarzania Automatycznie do okienka zadań Animacja niestandardowaokienko zadań są dodawane dwa efekty: efekt wstrzymania i efekt odtwarzania. Efekt wstrzymania umożliwia zatrzymanie filmu kliknięciem i odtwarzanie go dalej po ponownym kliknięciu, natomiast bez efektu wstrzymania każde kliknięcie filmu powodowałoby odtwarzanie go od początku.

Po wstawieniu filmu w okienku zadań Animacja niestandardowa pojawia się obraz podobny do poniższego.

Efekty filmowe na liście w okienku zadań

Pierwsza linia na obrazie (zawierająca „0”) to efekt odtwarzania. Oznacza on automatyczne rozpoczęcie. Ikona zegara to symbol ustawienia początkowego o nazwie Rozpocznij po poprzednim. Ustawienie to umożliwia automatyczne odtwarzanie filmu po wyświetleniu slajdu lub innego efektu (jeśli istnieje). Ikona trójkąta (podobna do symbolu na przycisku odtwarzania magnetowidu lub odtwarzacza DVD) to wskaźnik efektu odtwarzania.

Drugi wiersz to pasek wyzwalacza, a poniżej niego (w wierszu zawierającym cyfrę „1”) znajduje się efekt wstrzymania. Widać ikonę myszy i symbol dwóch kresek (podobny do symbolu na przycisku wstrzymania magnetowidów i odtwarzaczy DVD). Ten efekt jest dodawany niezależnie od tego, czy film jest odtwarzany automatycznie, czy przez kliknięcie myszą. Jego pozycja pod paskiem wyzwalacza wskazuje, że aby odtwarzać film, trzeba kliknąć film (a nie dowolny element na slajdzie).

Jak działa efekt wstrzymania w przypadku filmów odtwarzanych po kliknięciu

Po wstawieniu filmu w okienku zadań Animacja niestandardowa pojawia się obraz podobny do poniższego.

Efekt filmowy na liście okienka zadań

W odróżnieniu od filmów odtwarzanych automatycznie jedyny efekt stosowany w przypadku filmu odtwarzanego po kliknięciu to efekt wstrzymania — linia z ikoną myszy i symbolem z dwiema kreskami (symbolem wstrzymania).

W programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac i w nowszych wersjach zalecamy używanie plików MP4 kodowanych w formacie wideo H.264 (nazywanym również MPEG-4 AVC) i w formacie audio AAC.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz Formaty plików audio i wideo obsługiwane w programie PowerPoint.

Aby uzyskać właściwe instrukcje, wybierz używaną wersję pakietu Office:

Wstawianie pliku wideo przechowywanego na komputerze

 1. W widoku Normalnym wybierz slajd, do którego chcesz dodać klip wideo.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Wideo, a następnie Film z pliku.

 3. W oknie dialogowym Wybieranie filmu wybierz plik, który chcesz wstawić.

  • Jeśli chcesz osadzić klip wideo na slajdzie, po prostu kliknij przycisk Wstaw.

  • Jeśli chcesz umieścić na slajdzie link do pliku wideo, kliknij przycisk Opcje w lewym dolnym rogu okna dialogowego, zaznacz pole Link do pliku, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

Po dodaniu klipu wideo do prezentacji możesz dodać efekty oraz określić, czy klip ma być odtwarzany automatycznie, czy po kliknięciu. Zobacz Formatowanie klipu wideo w prezentacji programu PowerPoint dla komputerów Mac, aby uzyskać więcej informacji.

Porada: Od wersji programu PowerPoint 2016 dla komputerów Mac można odtwarzać klipy wideo z kilkoma ścieżkami audio. Obsługiwane są również podpisy kodowane i napisy osadzone w plikach wideo.  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu.

Dodawanie linku do pliku wideo z komputera w programie PowerPoint 2011 dla komputerów Mac

 1. W menu Widok kliknij pozycję Normalny.

 2. U góry okienka nawigacji kliknij kartę Slajdy  Karta Slajdy , a następnie kliknij odpowiedni slajd. W zależności od szerokości okienka nawigacji zostaną wyświetlone karty z nazwami Karta o nazwie Slajdy i Karta o nazwie Konspekt  lub karty z ikonami Slajdy Karta Slajdy i Konspekt  Karta Konspekt .

 3. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Wstawianie kliknij pozycję Multimedia, a następnie pozycję Film z pliku.

  Karta Narzędzia główne, grupa Wstawianie

 4. Kliknij wybrany plik z filmem, a następnie zaznacz pole wyboru Link do pliku.

 5. Kliknij przycisk Wstaw.

  • Jeśli chcesz wysłać prezentację do innych osób, pamiętaj o dołączeniu pliku z filmem, do którego link znajduje się w prezentacji — w przeciwnym razie nie będzie można odtworzyć filmu podczas pokazu slajdów.

  • Aby umożliwić odtworzenie filmu bez konieczności wyszukiwania go na komputerze, umieść plik z filmem, do którego link znajduje się w prezentacji, w folderze zawierającym prezentację.

Osadzanie filmu w programie PowerPoint 2011 dla komputerów Mac

 1. W menu Widok kliknij polecenie Normalny.

 2. U góry okienka nawigacji kliknij kartę Slajdy  Karta Slajdy , a następnie kliknij odpowiedni slajd. W zależności od szerokości okienka nawigacji zostaną wyświetlone karty z nazwami Karta o nazwie Slajdy i Karta o nazwie Konspekt  lub karty z ikonami Slajdy Karta Slajdy i Konspekt  Karta Konspekt .

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Cel

  Metoda

  Wstawienie filmu z pliku

  Na karcie Narzędzia główne w obszarze Wstawianie kliknij pozycję Multimedia, a następnie pozycję Film z pliku.

  Karta Narzędzia główne, grupa Wstawianie

  Wybierz plik filmowy, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  Wstawienie filmu z folderu Filmy albo z programu iMovie, iTunes bądź Photo Booth

  Na karcie Narzędzia główne w obszarze Wstawianie kliknij pozycję Multimedia, a następnie pozycję Przeglądarka filmów.

  Karta Narzędzia główne, grupa Wstawianie

  W menu podręcznym kliknij pozycję iMovie, Filmy, Photo Booth lub iTunes, a następnie kliknij film i przeciągnij go na slajd.

  Programy Photo Booth i iTunes zostaną wyświetlone, jeśli w folderach tych programów znajdują się filmy.

Chcesz zamiast tego wstawić internetowy klip wideo?

Zobacz Wstawianie klipu wideo z witryny YouTube, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami.

Zobacz też

Formaty plików audio i wideo obsługiwane w programie PowerPoint

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×