Wstawianie hiperlinku w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie hiperlinku w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Dla osób, które nie są za pomocą czytnika ekranu zobacz Tworzenie lub Edytowanie hiperłącza (w systemie Windows) albo Tworzenie lub usuwanie hiperłącza w wiadomości w programie Outlook dla komputerów Macintosh.

Aby utworzyć łącze z poziomu wiadomości e-mail do strony sieci web, plik na udostępnionym dysku lub zakładki w tym samym wiadomości e-mail za pomocą Outlook z czytnikiem ekranu i klawiatury.

Uwagi: 

W tym temacie

Tworzenie hiperlinku automatycznego

Program Outlook może automatycznie zmienić adres internetowy w hiperlink.

W redagowanej wiadomości e-mail wpisz adres internetowy (URL), na przykład www.contoso.com, lub adres e-mail, na przykład osoba@example.com, a następnie naciśnij klawisz Spacja lub Enter. Program Outlook zamieni tekst w hiperlink.

Tworzenie linku do pliku lub strony internetowej

Utwórz hiperlink do pliku lub strony internetowej i nadaj mu opisową nazwę.

Link do pliku

Porada: Aby szybko utworzyć link do ostatnio używanego pliku, naciśnij klawisze Alt+N, I. Zostanie otwarta lista ostatnio używanych plików. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego pliku, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 1. W redagowanej wiadomości e-mail umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić link.

 2. Naciśnij klawisze Alt+N, I, I. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie hiperłącza.

 3. Aby utworzyć link do pliku w bieżącym folderze, naciśnij klawisze Alt+X.

 4. Naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz "Szukaj w bieżącym folder> <the", a następnie naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "bieżący folder, drzewa". Domyślnie bieżącym folderem jest folder Dokumenty.

  Aby zmienić bieżący folder, naciśnij klawisze Alt+L. Usłyszysz „<Obecnie wybrany folder>”. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej lokalizacji, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby ją wybrać.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Bieżący folder, drzewo”, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego pliku.

 6. Naciśnij klawisze Alt+T. Usłyszysz: „Tekst do wyświetlenia”. Wpisz tekst linku, który ma być widoczny w wiadomości e-mail.

 7. Aby wstawić link do pliku, naciśnij klawisz Enter.

Tworzenie linku do przeglądanej strony

 1. W redagowanej wiadomości e-mail umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić link.

 2. Naciśnij klawisze Alt+N, I, I. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie hiperłącza.

 3. Aby utworzyć link do przeglądanej strony, naciśnij klawisze Alt+X, a następnie klawisze Alt+B. Zostanie zaznaczona opcja Strony przeglądane.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz tytuł pierwszej strony na liście przeglądanych stron.

 5. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz tytuł odpowiedniej strony.

 6. Naciśnij klawisze Alt+T. Usłyszysz: „Tekst do wyświetlenia”. Wpisz tekst linku, który ma być widoczny w wiadomości e-mail.

 7. Aby wstawić link do pliku, naciśnij klawisz Enter.

Link do strony sieci web

 1. W redagowanej wiadomości e-mail umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić link.

 2. Naciśnij klawisze Alt+N, I, I. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie hiperłącza. Fokus znajdzie się na polu tekstowym Adres.

 3. Wpisz adres strony internetowej.

 4. Naciśnij klawisze Alt+T. Usłyszysz: „Tekst do wyświetlenia”. Wpisz tekst linku, który ma być widoczny w wiadomości e-mail.

  Porada: Jako tekstu linku warto użyć tytułu strony internetowej. Gdy ktoś kliknie link, aby otworzyć stronę, czytnik zawartości ekranu najpierw odczyta tytuł strony.

 5. Aby wstawić link, naciśnij klawisz Enter.

Tworzenie linku do lokalizacji w bieżącej wiadomości e-mail

Można tworzyć wewnętrzne linki do wstępnie zdefiniowanych stylów, takich jak nagłówki i zakładki. Aby uzyskać instrukcje na temat tworzenia nagłówków w programie Outlook, zobacz Dodawanie nagłówków.

Tworzenie zakładki

 1. Przenieś kursor do lokalizacji docelowej linku. Miejscem docelowym może być nagłówek, fragment tekstu lub obraz.

 2. Naciśnij klawisze Alt+N, K. Zostanie otwarte okno dialogowe Zakładka, a fokus przejdzie na pole tekstowe Nazwa zakładki.

 3. Wpisz nazwę zakładki.

  Uwaga: Nazwy zakładek muszą zaczynać się od litery. Mogą zawierać litery, cyfry i znak podkreślenia, na przykład Raport_dew_2.

 4. Aby dodać zakładkę do listy zakładek, naciśnij klawisze Alt+A.

Wstawianie linku do zakładki

 1. W redagowanej wiadomości e-mail umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić link.

 2. Naciśnij klawisze Alt+N, I, I. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie hiperłącza.

 3. Naciśnij klawisze Alt+A. Zostanie zaznaczona opcja Miejsce w tym dokumencie, a fokus znajdzie się na drzewie zakładek.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej zakładki, a następnie naciśnij klawisz Enter. W wiadomości e-mail zostanie wstawiony link do zakładki z nazwą zakładki.

Usuwanie hiperlinku

 1. W redagowanej wiadomości e-mail zaznacz tekst linku lub obraz z hiperlinkiem.

 2. Naciśnij klawisze Shift+F10, a następnie klawisze Alt+R. Hiperlink zostanie usunięty.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Skróty klawiaturowe ułatwiające nawigowanie w widoku Poczta w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

W programie Outlook dla komputerów Mac możesz za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Mac OS, utworzyć w wiadomości e-mail link do strony internetowej lub pliku na udostępnionym dysku.

Uwagi: 

W tym temacie

Tworzenie hiperlinku automatycznego

Program Outlook może automatycznie zmienić adres internetowy w hiperlink.

W treści redagowanej wiadomości e-mail wpisz adres internetowy (URL), na przykład www.contoso.com, lub adres e-mail, na przykład osoba@example.com, a następnie naciśnij klawisz Spacja lub Enter. Program Outlook zamieni tekst w hiperlink.

Tworzenie linku do pliku lub strony internetowej

Utwórz hiperlink do pliku lub strony internetowej i nadaj mu opisową nazwę.

Wstawianie hiperlinku do pliku

 1. W redagowanej wiadomości e-mail umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić link.

 2. Naciśnij klawisze Control+Command+K. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie hiperłącza.

 3. Aby utworzyć link do pliku, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „<Bieżąca karta>, wybrane”.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż usłyszysz „Strona sieci Web lub plik, karta”, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby wybrać tę pozycję.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wybierz, kropka”, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby wybrać tę pozycję. Usłyszysz: „Wybierz plik, do którego chcesz utworzyć łącze”.

 6. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do odpowiedniej lokalizacji, a następnie przeglądaj elementy za pomocą klawiszy strzałek. Aby przechodzić między folderami i podfolderami, naciskaj klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę pliku, do którego chcesz utworzyć link.

 7. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Otwórz, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Plik zostanie wybrany, a okno dialogowe zostanie zamknięte.

 8. Aby dodać tekst, który będzie wyświetlany w wiadomości e-mail zamiast adresu pliku, w oknie dialogowym Wstawianie hiperłącza naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Tekst do wyświetlenia, edytowanie tekstu”, a następnie wpisz tekst.

 9. Aby wstawić link, naciśnij klawisz Enter. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a hiperlink zostanie wstawiony.

Wstawianie hiperlinku do strony internetowej

 1. W wiadomości e-mail umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić link.

 2. Naciśnij klawisze Control+Command+K. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie hiperłącza.

 3. Aby utworzyć link do strony internetowej, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Bieżąca karta, wybrane”.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż usłyszysz „Strona sieci Web lub plik, karta”, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby wybrać tę pozycję.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Adres, edytowanie tekstu”, a następnie wpisz adres strony internetowej.

 6. Aby dodać tekst, który będzie wyświetlany w wiadomości e-mail zamiast adresu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Tekst do wyświetlenia, edytowanie tekstu”, a następnie wpisz tekst.

  Porada: Jako tekstu linku warto użyć tytułu strony internetowej. Gdy ktoś kliknie link, aby otworzyć stronę, czytnik zawartości ekranu najpierw odczyta tytuł strony.

 7. Aby wstawić link, naciśnij klawisz Enter. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a hiperlink zostanie wstawiony.

Usuwanie hiperlinku

 1. W wiadomości e-mail zaznacz tekst linku lub obraz z hiperlinkiem.

 2. Naciśnij klawisze Command+K, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Usuń link”. Aby wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

  Okno Wstawianie hiperłącza zostanie zamknięte, a hiperlink zostanie usunięty z tekstu. Tekst pozostanie nienaruszony.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe dla programu Outlook dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Outlook dla systemu iOS VoiceOver, iOS wbudowane czytniki ekranu, aby utworzyć łącze z poziomu wiadomości e-mail do strony sieci web lub pliku na udostępnionym dysku.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 1. Podczas redagowania wiadomości e-mail, umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić łącze.

 2. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj ekran.

 3. Szybko przesuń w lewo dwa razy, a następnie szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Dodaj łącze, element menu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Menu Dodaj łącze zostanie otwarty z fokusem w polu tekstowym .

 4. Jeśli chcesz nadać nazwę łącze z inną niż tylko adres URL, wpisz tekst łącza używając programu Klawiatura ekranowa. Aby przejść do klawiatury, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz element klawiatury.

 5. Aby dodać adres internetowy strony lub plik, który chcesz połączyć, w polu tekstowym , szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Adres URL, pole tekstowe," dotknij ekranu i wpisz adres.

 6. Szybko przesuń w lewo do momentu usłyszeć "Przycisk Gotowe", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Link zostanie wstawiony w treści wiadomości e-mail.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Outlook dla systemu Android TalkBack, czytnik ekranu Android wbudowanych, aby utworzyć łącze z poziomu wiadomości e-mail do strony sieci web lub pliku na udostępnionym dysku.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 1. Podczas redagowania wiadomości e-mail, umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić łącze.

 2. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj ekran. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 3. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Dodaj łącze", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Otwiera okno dialogowe Edytowanie łącza z fokusem w polu tekstowym tekst do wyświetlenia .

 4. Aby dodać nazwę, wpisz tekst łącza używając programu Klawiatura ekranowa.

  Uwaga: Upewnij się, że możesz dodać nazwę łącza w przeciwnym razie łącze nie będą wyświetlane.

  Uwaga: Klawiaturę możesz też znaleźć, eksplorując elementy na ekranie. Aby eksplorować, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim. Po przejściu do elementu funkcja TalkBack odczytuje jego nazwę. Aby wybrać element, unieś palec po dotarciu do odpowiedniego elementu. W zależności od ustawień urządzenia wstawienie znaku może wymagać dwukrotnego naciśnięcia ekranu.

 5. Aby dodać adres internetowy strony lub plik, który chcesz połączyć, w polu tekstowym tekst do wyświetlenia , szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Łącze Edytuj polu" dotknij ekranu i wpisz adres.

 6. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Link zostanie wstawiony w treści wiadomości e-mail.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Aby utworzyć łącze do strony sieci web lub pliku na udostępnionym dysku podczas redagowania wiadomości z pocztyza pomocą Outlook Web App z czytnikiem ekranu i klawiatury. Przetestowano przez Narratora, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • W tym temacie założono, że okienko odczytu jest wyłączone.

 • Zalecamy, by podczas korzystania z aplikacji Outlook Web App używać przeglądarki internetowej Microsoft Edge. Ponieważ aplikacja Outlook Web App działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie na komputer. Aby na przykład wejść do poleceń lub wyjść z nich, należy nacisnąć klawisze Ctrl+F6 zamiast klawisza F6. Popularne skróty klawiaturowe, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), są już używane do obsługi przeglądarki internetowej, więc nie działają w odniesieniu do aplikacji Outlook Web App.

 • Obecnie aktualizujemy aplikację Outlook.office.com (Outlook w sieci Web). Niektórzy już używają nowego programu Outlook, a dla innych wersja klasyczna będzie środowiskiem domyślnym do czasu ukończenia aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzyskiwanie pomocy dotyczącej nowej aplikacji Outlook w sieci Web. Instrukcje w tym temacie dotyczą nowego środowiska, dlatego zalecamy przełączenie się ze środowiska klasycznego do nowego programu Outlook. Aby przełączyć się do nowego programu Outlook, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz komunikat „Polecenie, Wypróbuj nowy program Outlook”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli zamiast komunikatu „Polecenie, Wypróbuj nowy program Outlook” usłyszysz „Pasek narzędzi poleceń”, korzystasz już z nowej aplikacji Outlook.

W tym temacie

Tworzenie hiperłącza

 1. Podczas redagowania wiadomości e-mail, umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić łącze.

 2. Jeśli chcesz nadać nazwę łącze z inną niż tylko adres URL, wpisz tekst łącza, a następnie zaznacz go.

 3. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Opcje formatowania." Następnie naciśnij klawisz klawiszy Strzałka w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Wstaw hiperłącze", a następnie naciśnij klawisz SPACJA. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstaw łącze i słyszysz: "Okno dialogowe łącze Wstawianie".

 4. W oknie dialogowym Wstaw łącze wpisz adres internetowy strony lub plik, który chcesz połączyć, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Zamyka okno dialogowe Wstaw łącze i hiperłącze zostanie utworzone w treści wiadomości e-mail.

Usuwanie hiperłącza

 1. W treści wiadomości e-mail zaznacz tekst hiperłącza.

 2. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Opcje formatowania." Następnie naciskaj klawisze strzałek, lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Usuń hiperłącze, przycisk" i naciśnij klawisz SPACJA.

 3. Hiperlink zostanie usunięty.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web i usłudze Outlook.com

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×