Wstawianie, dodawanie lub tworzenie nowego pola w tabeli

Wstawianie, dodawanie lub tworzenie nowego pola w tabeli

Jeśli zachodzi potrzeba przechowywania nowych danych związanych z zagadnieniem, dla którego już istnieje tabela w programie Access, warto rozważyć dodanie pola do tabeli. Przypuśćmy na przykład, że istnieje tabela, w której jest przechowywane imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres wysyłkowy każdego klienta. Aby rozpocząć śledzenie preferowanych metod komunikacji poszczególnych klientów, można dodać pole, w którym te dane będą przechowywane.

Jeśli zachodzi podejrzenie, że każda unikatowa jednostka przedstawiona w tabeli może wymagać więcej niż jednej wartości w polu, nie należy dodawać pola. Aby zacząć śledzić zamówienia składane przez klientów w przypadku powyższego przykładu, nie należy dodawać pola do tabeli, ponieważ każdy klient prawdopodobnie złoży więcej niż jedno zamówienie. Zamiast tego należy utworzyć nową tabelę do zapisywania zamówień, a następnie należy utworzyć relację między tymi dwiema tabelami. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia tabeli, zobacz artykuł Wprowadzenie do tabel. Aby uzyskać więcej informacji na temat relacji między tabelami, zobacz artykuł Przewodnik po relacjach pomiędzy tabelami.

W tym artykule

Omówienie

Automatyczne dodawanie pola przez wprowadzanie danych

Dodawanie pola przez wybranie z listy w arkuszu danych

Dodawanie pola w środku tabeli

Zmienianie dodanego pola

Omówienie

Każde pole ma określone cechy podstawowe, takie jak nazwa unikatowo identyfikująca pole w tabeli, typ danych definiujący specyfikę danych, operacje, które można wykonywać na danych, oraz ilość miejsca do magazynowania, jaką należy przeznaczyć na każdą wartość.

Pole także ma właściwości, które definiują wygląd lub zachowanie zawartych w nim danych. Na przykład właściwość Format definiuje sposób wyświetlania danych w arkuszu danych lub w formularzu zawierającym określone pole.

Ważne jest zaplanowanie sposobu, w jaki mogą zostać użyte informacje przechowywane w polach. Informacje należy podzielić tak, aby na pole przypadała ich najmniejsza przydatna część. Zamiast na przykład przechowywać imię i nazwisko osoby w jednym polu, należy fragmenty tych danych, tj. imię i nazwisko, umieścić w osobnych polach. Elementy, według których następuje raportowanie, sortowanie, wyszukiwanie lub obliczanie, dobrze jest umieścić w osobnych polach.

Aby uzyskać więcej informacji o projektowaniu bazy danych i wybieraniu pól, zobacz artykuł Podstawowe informacje o projekcie bazy danych.

Automatyczne dodawanie pola przez wprowadzanie danych

Pole można dodać do tabeli przez wpisanie treści w ostatniej kolumnie w widoku arkusza danych. Typ danych zostanie automatycznie przypisany w programie Access na podstawie wprowadzanych danych. Ponadto w programie Access właściwość Format dla nowego pola może zostać automatycznie ustawiona. Jeśli na przykład zostanie wprowadzony ciąg 10:50 AM, typ danych zostanie ustawiony na wartość Data/Godzina, a właściwość Format zostanie ustawiona na wartość Godzina średnia.

 1. Otwórz tabelę, do której chcesz dodać pole.

 2. Wpisz dane w komórce poniżej nagłówka kolumny Kliknij, aby dodać.

Dodawanie pola przez wybranie z listy w arkuszu danych

Pole na końcu tabeli można dodać, wybierając je z listy:

 • Otwórz tabelę i w ostatniej kolumnie kliknij pozycję Kliknij, aby dodać.

Dodawanie pola w środku tabeli

Jeśli istnieje potrzeba dodania pola w środku tabeli, można wybrać pole z karty Pola na wstążce. Na karcie Pola są wyświetlane predefiniowane pola, które można dodawać do tabeli podczas pracy w widoku arkusza danych.

 1. Otwórz tabelę w widoku arkusza danych.

 2. Zaznacz pole znajdujące się przed miejscem, w którym chcesz dodać nowe pole. Jeśli na przykład nowe pole ma być trzecie w tabeli, zaznacz drugie pole.

 3. Na karcie Pola w grupie Dodawanie i usuwanie kliknij odpowiedni typ pola.

  Porada:  Jeśli odpowiedni typ pola nie jest widoczny, należy kliknąć pozycję Więcej pól.

Zmienianie dodanego pola

Po utworzeniu pola można zmieniać jego różne właściwości.

Ostrzeżenie: Ponadto można zmieniać te szczegóły dotyczące pola, które nie zostały utworzone. Jeśli jednak pole już zawiera dane, niektóre akcje będą niedostępne lub mogą spowodować utratę danych.

Zmienianie nazwy pola

Aby zmienić nazwę pola, kliknij dwukrotnie etykietę pola, a następnie wpisz nową nazwę.

Przenoszenie pola

Aby przenieść pole, przeciągnij je w odpowiednie miejsce. W celu zaznaczenia wielu sąsiadujących pól do przeniesienia kliknij pierwsze pole, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij ostatnie pole. Tak zaznaczoną grupę pól można następnie przeciągnąć w nowe miejsce.

Ważne:  Przeciągnięcie pola powoduje zmianę jego położenia w arkuszu danych, ale nie zmienia kolejności pól w projekcie tabeli. W przypadku uzyskiwania programowego dostępu do pól stosowana jest kolejność oryginalna. Na przykład po przeciągnięciu pola do nowego położenia w arkuszu danych, a następnie utworzeniu formularza na podstawie tabeli za pomocą przycisku Formularz, to pole znajdzie się w swoim pierwotnym położeniu.

Zmienianie typu lub formatu danych

 1. Wybierz pole, które chcesz zmienić.

 2. Na karcie Pola w grupie Formatowanie wybierz odpowiedni typ i format danych.

  Uwaga: Niektóre formaty nie są dostępne dla wszystkich typów danych. Najpierw ustaw typ danych, a potem, w razie potrzeby, ustaw format.

Inne ustawienia

Korzystając z poleceń dostępnych na karcie Pola, można wprowadzić inne zmiany w polu. Niektóre z tych poleceń nie są dostępne dla wszystkich typów danych. Aby uzyskać pomoc dotyczącą używania tych poleceń, należy wyszukać w Pomocy nazwę określonego polecenia lub typu danych pola. Aby zmienić typ danych, należy wyszukać typ danych, który ma być używany.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×