Wstawianie bieżącej daty

Aby wprowadzić bieżącą datę w formularzu programu Access, użyj selektora dat. Jeśli dane pole jest typu Data/godzina, ikona selektora dat jest wyświetlana po kliknięciu tego pola. Kliknij ikonę selektora, a następnie kliknij przycisk Dzisiaj umieszczony poniżej kalendarza.

Selektor dat z wyróżnionym przyciskiem Dzisiaj.

Skrót klawiaturowy    W bazie danych programu Access dla komputerów stacjonarnych naciśnij jednocześnie klawisz Ctrl i klawisz średnika (;), aby wypełnić zaznaczone pole bieżąca datą.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania pola Data/Godzina do tabeli, zobacz Tworzenie pola służącego do przechowywania dat i godzin. Aby uzyskać więcej informacji o formularzach, zobacz Tworzenie formularza programu Access.

Wartość domyślna nowego elementu

Większość pól i kontrolek w programie Access ma właściwość Wartość domyślna, w ramach której można wprowadzić funkcję wstawiającą bieżącą datę przy każdym utworzeniu nowego elementu. Zarówno w bazach danych dla komputerów stacjonarnych, jak i w aplikacjach sieci Web programu Access, jest dostępna funkcja Now() służąca do wstawiania bieżącej daty i godziny. Jeśli potrzebna jest tylko data, w bazie danych dla komputerów stacjonarnych można użyć funkcji Date(), a w aplikacji sieci Web programu Access — funkcji Today().

Gdzie należy wprowadzić funkcję?

Sposób postępowania zależy od rodzaju modyfikowanego obiektu. Wartość domyślna ustawiona w tabeli jest stosowana do wszelkich formularzy i widoków opartych na tej tabeli, w związku z czym jest to zwykle metoda preferowana.

Tabela

Aby znaleźć właściwość Wartość domyślna w bazie danych dla komputerów stacjonarnych lub aplikacji sieci Web programu Access:

 1. Naciśnij klawisz F11, aby otworzyć okienko nawigacji, jeśli nie jest jeszcze otwarte.

 2. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 3. Kliknij pole, dla którego chcesz ustawić wartość domyślną, a następnie w obszarze Właściwości pola wprowadź wyrażenie =Date(), =Today() lub =Now() w polu właściwości Wartość domyślna.

  Ustawianie wartości domyślnej pola typu Data/godzina w tabeli programu Access.

Formularz (baza danych dla komputerów stacjonarnych)

 1. Naciśnij klawisz F11, aby otworzyć okienko nawigacji, jeśli nie jest jeszcze otwarte.

 2. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz, a następnie kliknij polecenie Widok układu.

 3. Kliknij pole, w którym chcesz wstawić bieżącą datę.

 4. Naciśnij klawisz F4, aby otworzyć arkusz właściwości, jeśli nie jest jeszcze otwarty.

 5. Na karcie Dane w arkuszu właściwości wpisz wyrażenie =Date() w ramach właściwości pola Wartość domyślna.

  Arkusz właściwości z ustawioną wartością Date() właściwości Wartość domyślna.

  Uwaga: Aby wstawić bieżącą godzinę i datę, użyj funkcji Now() zamiast Date(). W celu umożliwienia wyświetlenia godziny może być również konieczne dostosowanie właściwości Format pola (na karcie Format arkusza właściwości).

Widok (aplikacje sieci Web programu Access)

 1. Otwórz aplikację sieci Web w programie Access.

 2. Naciśnij klawisz F11, aby wyświetlić okienko nawigacji, jeśli nie jest jeszcze otwarte.

 3. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie formularz, który chcesz zmodyfikować.

 4. Kliknij pole, w którym chcesz wstawić bieżącą datę, a następnie kliknij przycisk Dane wyświetlany z prawej stronie pola.

 5. Wpisz wyrażenie =Today() lub =Now() w polu Wartość domyślna.

  Ustawianie wartości domyślnej pola daty w aplikacji programu Access.

  Uwaga:  Aby wstawić bieżącą godzinę i datę, użyj funkcji Now() zamiast Today(). W celu umożliwienia wyświetlenia godziny może być również konieczne dostosowanie ustawienia Format pola (kliknij przycisk Formatowanie obok przycisku Dane).

Górna część raportu

Aby pokazać bieżącą datę w nagłówku raportu (tylko bazy danych dla komputerów stacjonarnych), otwórz raport w widoku układu, a następnie na karcie Projektowanie kliknij pozycję Data i godzina.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tworzenia raportów, zobacz Wprowadzenie do raportów w programie Access.

Instrukcja SQL

W bazie danych programu Access dla komputerów stacjonarnych do ustawiania pola daty zgodnie z datą bieżącą można użyć zapytania aktualizującego. Na przykład:

UPDATE ZADANIA SET DataPoczątkowa = Date() WHERE ID=1;

Aby uzyskać więcej informacji na temat zapytań aktualizujących, zobacz Tworzenie i uruchamianie zapytania aktualizującego.

W celu wstawienia nowego rekordu z bieżącą datą użyj zapytania dołączającego. Na przykład:

INSERT INTO ZADANIA (TytułZadania;DataPoczątkowa) VALUES ("Zadanie2";Date());

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zapytań dołączających, zobacz Dodawanie rekordów do tabeli za pomocą zapytania dołączającego.

Uwaga:  Aby wstawić bieżącą godzinę i datę, użyj funkcji Now() zamiast Date().

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×