Wstępnie Inicjowanie obsługi usługi OneDrive dla użytkowników w organizacji

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Domyślnie przejściu do ich OneDrive po raz pierwszy go jest automatycznie zainicjowany dla nich. W niektórych przypadkach, takich jak następujące polecenie, może być użytkowników OneDrive lokalizacji będzie gotowa wcześniej lub wstępnie obsługi administracyjnej:

 • Twoja organizacja ma niestandardowy proces dodawania nowych pracowników, a chcesz utworzyć OneDrive podczas dodawania nowego pracownika.

 • Organizacji jest planowane przeprowadzić migrację z lokalnego serwera programu SharePoint do Office 365.

 • Organizacji jest planowane migrowanie z innej usługi Magazyn online.

W tym artykule opisano, jak zainicjować wstępnie OneDrive dla użytkowników za pomocą PowerShell.

Uwaga: Umożliwia także wstępnie obsługę OneDrive dla użytkowników za pomocą interfejsu API usługi REST lub CSOM. Aby uzyskać więcej informacji zobacz chcesz programowo obsługi administracyjnej witryn osobistych (OneDrive dla firm) w usłudze Office 365 i do sekcji "Użyj metody ProfileLoader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk Obsługa administracyjna witryn osobistych i OneDrive dla Firm dla wielu użytkowników "w Co nowego dla deweloperów w społecznego i funkcje współpracy w programie SharePoint.

Wstępnie obsługi administracyjnej usługi OneDrive dla użytkowników

 1. Pobierz najnowszą powłokę zarządzania usługi SharePoint Online.

 2. Pobierz i zainstaluj Zestaw SDK programu SharePoint Online klienta składniki.

 3. Połącz się z usługą SharePoint Online jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint w usłudze Office 365. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Wprowadzenie do powłoki zarządzania usługi SharePoint Online.

  Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie dotyczący nie będą mogli uruchamianie skryptów, może być konieczne zmiany zasad wykonanie. Aby uzyskać informacje zobacz Temat zasady wykonanie.

 4. Skopiuj poniższy kod i wklej go w edytorze tekstów, takim jak Notatnik:

  <#
  .SYNOPSIS
   This script adds an entry for each user specified in the input file 
   into the OneDrive provisioning queue
   
   
  .DESCRIPTION
   This script reads a text file with a line for each user. 
   Provide the User Principal Name of each user on a new line.
   An entry will be made in the OneDrive provisioning queue for each
   user up to 200 users.
  
  .EXAMPLE
  
   .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\users.txt 
  
  .PARAMETER SPOAdminUrl
   The URL for the SharePoint Admin center
   https://contoso-admin.sharepoint.com
  
  .PARAMETER InputFilePath
   The path to the input file.
   The file must contain 1 to 200 users
   C:\users.txt
  
  .NOTES
   This script needs to be run by a SharePoint Online Tenant Administrator
   This script will prompt for the username and password of the Tenant Administrator
  #>
  
  param
  (
    #Must be SharePoint Administrator URL
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $SPOAdminUrl,
    
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $InputFilePath
  )
  
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles") | Out-Null
  
  
  $ctx = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($SPOAdminUrl)
  
  $Users = Get-Content -Path $InputFilePath
  
  if ($Users.Count -eq 0 -or $Users.Count -gt 200)
  {
    Write-Host $("Unexpected user count: [{0}]" -f $Users.Count) -ForegroundColor Red
    return 
  }
  
  $web = $ctx.Web
  Write-Host "Please enter a Tenant Admin username" -ForegroundColor Green
  $username = Read-Host
  
  Write-Host "Please enter your password" -ForegroundColor Green
  $password = Read-Host -AsSecureString
  
  $ctx.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username,$password )
  $ctx.Load($web)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader = [Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles.ProfileLoader]::GetProfileLoader($ctx)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk($Users)
  $loader.Context.ExecuteQuery()
  
  
  Write-Host "Script Completed" 
  

  Zwróć uwagę, że komentarze są uwzględniane w kodzie w celu opisania skrypt i parametry, które są używane w nim. Nie wpływa na uruchamianie skryptu PowerShell.

 5. Zapisz plik tekstowy, a następnie zmień rozszerzenie nazwy pliku do .ps1. W tym przykładzie używamy nazwy BulkEnqueueOneDriveSite.ps1.

 6. W edytorze tekstów, takim jak Notatnik Utwórz plik, który zawiera Office 365 konta użytkowników, dla których ma zostać obsługi administracyjnej OneDrive. Konto każdego użytkownika musi być w osobnym wierszu.

  Zapisz plik pod nazwą UserInput.txt.

  Uwaga: Każdy plik wejściowy jest ograniczona do 200 użytkownikom. Jeśli potrzebujesz obsługi administracyjnej OneDrive dla więcej niż 200 użytkowników, należy utworzyć wiele plików wprowadzania (na przykład UserInput1.txt UserInput2.txt, itp.).

 7. W trybie Online powłoki zarządzania usługi SharePoint przejdź do katalogu zapisywania skryptu PowerShell BulkEnqueueOneDriveSite.ps1.

 8. Uruchom następujące polecenie:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl <The URL for the SharePoint Admin center> -InputfilePath <location of your UserInput file> 

  Na przykład:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\UserInput1.txt 

  Uruchamianie skryptu wyświetli monit o poświadczenia Office 365, które będzie konieczne wprowadzenie.

  Po zakończeniu skrypt w okienku PowerShell jest wyświetlany stan jako ukończone.

 9. Jeśli masz dodatkowe pliki danych wprowadzonych przez użytkownika, ponownie skrypt i zmienianie parametru - InputfilePath do lokalizacji pliku danych wprowadzonych przez użytkownika.

Aby sprawdzić, czy ten OneDrive została utworzona dla użytkowników, zobacz, jak wyświetlić listę OneDrive dla firm zbiorów witryn.

Uwaga: Jeśli są wstępnie inicjowania obsługi administracyjnej OneDrive dla wielu użytkowników, warto pamiętać, że może upłynąć trochę czasu, lokalizacje OneDrive, które mają zostać utworzone.

Tematy pokrewne

Planowanie wdrożenia hybrydowego usługi OneDrive dla Firm

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×