Wspólna praca nad prezentacjami programu PowerPoint

Wspólna praca nad prezentacjami programu PowerPoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po zapisaniu prezentacji w usłudze OneDrive lub SharePoint Online w usłudze Office 365 możesz współpracować nad nią jednocześnie z innymi osobami.

Aby pracować nad prezentacją w tym samym czasie, wszyscy autorzy muszą korzystać z abonamentu w wersji PowerPoint, PowerPoint 2013 lub nowszej (w systemie Windows), PowerPoint 2016 dla komputerów Mac (lub nowszej) lub najnowszej wersji aplikacji PowerPoint Online.

Udostępnianie prezentacji innym osobom i współpracowanie nad nią w tym samym czasie

 1. Gdy wszystko będzie gotowe do rozpoczęcia współpracy, otwórz prezentację programu PowerPoint i wybierz pozycję Udostępnij w prawym górnym rogu wstążki.

  Udostępnianie
 2. W polu Zaproś osoby wprowadź adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić prezentację. Jeśli informacje kontaktowe danej osoby są już zapisane, możesz wprowadzić tylko jej imię i nazwisko. Lista rozwijana pozwala określić, czy zaproszone osoby mogą edytować plik, czy tylko mogą go wyświetlać.

  Okienko dialogowe udostępniania w programie PowerPoint
 3. Kliknij przycisk Udostępnij. Jeśli plik został już zapisany w chmurze, do osób zapraszanych zostanie wysłana wiadomość e-mail z zaproszeniem. Jeśli prezentacja nie została zapisana w usłudze OneDrive ani SharePoint Online w usłudze Office 365, w programie PowerPoint zostanie wyświetlony monit o zrobienie tego teraz. Po wykonaniu tej czynności zostanie wysłana wiadomość e-mail z zaproszeniem.

  Jeśli prezentacja nie została zapisana w usłudze OneDrive ani w witrynie SharePoint, w programie PowerPoint zostanie wyświetlony monit o zrobienie tego.

Sprawdzanie, jak inne osoby pracują nad udostępnioną prezentacją

 1. Otwórz prezentację i zacznij nad nią pracować.

  Jeśli inna osoba wyświetla prezentację lub pracuje nad nią, miniatura zdjęcia tej osoby jest wyświetlana w prawym górnym rogu wstążki. W programie PowerPoint jest wyświetlany alert, gdy ktoś rozpocznie lub zakończy pracę nad prezentacją.

  Kontakty i czat
 2. W okienku Udostępnianie zobaczysz też imiona i nazwiska osób, które przeglądają lub edytują prezentację. Na miniaturze slajdu i na samym slajdzie znajduje się wskaźnik sygnalizujący, w którym miejscu inne osoby pracują z prezentacją. Umieść wskaźnik myszy na opisanym wyżej wskaźniku lub wybierz go, aby dowiedzieć się, kto edytuje prezentację.

  Przedstawia ikonę wskazującą, że inna osoba wspólnie pracuje nad slajdem w programie PowerPoint 2016

  Na potrzeby ułatwień dostępu program PowerPoint umożliwia również włączanie automatycznego wyświetlania imienia i nazwiska osoby edytującej. Aby włączyć tę funkcję, wybierz kolejno pozycje Plik > Opcje > Zaawansowane > Wyświetlanie > Pokaż flagi obecności dla wybranych elementów.

  Przedstawia ikonę wskazującą, że ktoś pracuje nad sekcją slajdu w programie PowerPoint 2016 dla systemu Windows
 3. Po zakończeniu pracy zapisz plik.

  Jeśli inni autorzy wprowadzili zmiany, podczas zapisywania zostanie wyświetlony następujący komunikat.

  Komunikat o zmianach synchronizowanych w programie PowerPoint

  Jeśli Twoje zmiany nie są w konflikcie ze zmianami innych autorów, zostaną one scalone automatycznie i nie trzeba będzie nic robić.

Komunikowanie się przy użyciu czatu i komentarzy

Z osobami pracującymi nad prezentacją przechowywaną w usłudze OneDrive dla Firm lub SharePoint Online można od razu rozpocząć czat. Wybierz przycisk Czat Przycisk czatu grupowego w programie PowerPoint 2016 , aby rozpocząć czat grupowy ze wszystkimi osobami pracującymi nad dokumentem.

 • Historia czatu nie jest zachowywana, więc jeśli zamkniesz dokument i otworzysz go ponownie później, zaczniesz od nowa od pustego czatu. Jeśli potrzebujesz przeprowadzić bardziej trwałą dyskusję, zamiast czatu użyj komentarzy.

 • Jeśli inna osoba otworzy plik do edycji, może ona także dołączyć do czatu, ale nie będzie widzieć żadnej historii czatu z czasu przed otwarciem pliku. Będzie ona widzieć tylko nowe wiadomości od momentu otwarcia przez nią czatu.

Wybierz pozycję Komentarze komentarze , aby utworzyć lub wyświetlić komentarze. Można też odpowiadać na komentarze lub rozwiązywać sygnalizowane w nich problemy i oznaczać je jako rozwiązane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie komentarzy.

Powiadomienia po otwarciu zmodyfikowanego pliku

Po wprowadzaniu zmian przez inne osoby we współużytkowanym pliku prezentacji program PowerPoint dla usługi Office 365 powiadamia o nich, gdy ponownie otworzysz ten plik. Niewielki transparent informuje o tym, kto wprowadził zmiany w prezentacji podczas Twojej nieobecności.

Program PowerPoint w usłudze Office 365 pokazuje, kto wprowadził zmiany w Twoim pliku udostępnionym podczas Twojej nieobecności

Śledzenie zmian: Poprawki wprowadzone przez inne osoby są wyróżnione

Program PowerPoint dla usługi Office 365 automatycznie śledzi zmiany wprowadzane w dokumentach w trybie online.

Ta funkcja jest dostępna tylko dla posiadaczy subskrypcji usługi Office 365. Jeśli masz subskrypcję usługi Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.
 1. Po ponownym otwarciu zmodyfikowanej prezentacji (lub po otwarciu pliku aktywnie edytowanego przez inną osobę) zmienione slajdy są wyróżniane w kolorze turkusowym w okienku miniatur. Etykietka narzędzia informuje o tym, że "slajd zawiera nieprzeczytane zmiany".

  Wyróżnianie poprawek w okienku miniatur programu PowerPoint
 2. Wybierz miniaturę, aby wyświetlić pełnowymiarowy slajd. Zmienione elementy slajdu zostaną oznaczone obramowaniem w kolorze turkusowym. Towarzysząca notacja zawiera informacje o osobie, która dokonała zmiany, i czasie wprowadzenia zmiany.

  W niektórych przypadkach zmieniony slajd jest wyróżniany, ale rodzaj wprowadzonej zmiany nie jest wskazywany na poszczególnych slajdach. Sytuacje takie mogą obejmować: zmiany w okienku notatek, usunięcie kształtu, dodanie komentarza i zmiany animacji.

  Notacja o wyróżnianiu poprawek z informacjami o osobie dokonującej zmiany i czasie jej wprowadzenia

Co decyduje, czy zmiany są wyróżniane:

 • Ta funkcja działa w przypadku udostępnionych dokumentów przechowywanych w usłudze OneDrive i programie SharePoint.

 • Zmiany są wyróżniane tylko w przypadku, gdy osoba je wprowadzająca korzysta z aplikacji PowerPoint Online lub programu PowerPoint dla usługi Office 365 — w wersji 1707 lub nowszej z miesięcznego kanału lub w wersji 1803 z półrocznego kanału. Znajdź odpowiednią wersję pakietu Office

 • Zmiany nie są wyróżniane, jeśli wyłączono dane poprawek dla dokumentu w opcjach prywatności w Centrum zaufania:

  Jeśli opcje prywatności nie są włączone, imię i nazwisko użytkownika (oraz czas dokonanej przez niego ostatniej modyfikacji obiektu) są przechowywane w prezentacji na potrzeby funkcji wyróżniania poprawek. Jeśli zachodzi taka potrzeba, te informacje można usunąć za pomocą Inspektora dokumentów. (ZaPoznaj się z artykułem usuwanie danych ukrytych i informacji osobistych, sprawdzając dokumenty, prezentacje lub skoroszyty, Aby uzyskać wskazówki dotyczące korzystania z Inspektora dokumentów).

  Jeśli opcje prywatności włączone, to funkcja wyróżniania poprawek jest wyłączona, co oznacza, że nie są przechowywane żadne dane osobowe (imiona i nazwiska użytkowników oraz czasy wymienione powyżej).

  Aby umożliwić wyróżnianie poprawek, program PowerPoint przechowuje oddzielnie dane dotyczące stanu przeczytania/nieprzeczytania poszczególnych slajdów. Miejsce przechowywania tych danych zależy od używanej wersji i kanału programu PowerPoint. Wprowadzamy zmianę w celu przechowywania tych danych w usłudze online firmy Microsoft przeznaczonej do zapisywania ustawień użytkownika, ale zmiana ta nie została jeszcze w pełni wprowadzona.

  W poniższej tabeli wymieniono poszczególne odpowiednie wersje programu PowerPoint oraz miejsca, w których wersje te przechowują dane stanu przeczytania/nieprzeczytania dotyczące każdej osoby otwierającej plik:

  Dla wersji o tym numerze (lub nowszej)

  Dane stanu są przechowywane w

  PowerPoint dla usługi Office 365 w miesięcznym kanale

  od 1707 do 1710

  Na dysku komputera w ścieżce:

  %appdata%\Microsoft\PowerPoint\SlideViewState

  Ta lokalizacja jest chroniona przez folder Users systemu Windows. Jeśli chcesz, możesz ręcznie usunąć pliki, w których są rejestrowane Twoje własne stany przeczytania/nieprzeczytania.

  PowerPoint dla usługi Office 365 w miesięcznym kanale

  1711

  W usłudze online firmy Microsoft

  PowerPoint dla usługi Office 365 w półrocznym kanale

  1803

  W usłudze online firmy Microsoft

  PowerPoint dla usługi Office 365 dla komputerów Mac

  16.x

  W usłudze online firmy Microsoft

  PowerPoint dla systemu Android

  16.0.9001.2077

  W usłudze online firmy Microsoft

  PowerPoint dla systemu iOS

  2.9.108.0

  W usłudze online firmy Microsoft

  PowerPoint Mobile

  17.8827

  W usłudze online firmy Microsoft

  Znajdź odpowiednią wersję pakietu Office

 • Zmiany nie są wyróżniane, jeśli plik jest zaszyfrowany lub chroniony hasłem.

 • Zmiany nie są wyróżniane, jeśli plik jest w formacie odp lub starszym formacie programu PowerPoint (ppt bądź pps).

Rozwiązywanie konfliktów spowodowanych zmianami

Jeśli istnieją zmiany powodujące konflikty, po wybraniu pozycji Zapisz zostanie wyświetlone wizualne porównanie Twoich zmian i zmian powodujących konflikty wprowadzonych przez jednego ze współpracowników. Umożliwia to wybranie zmian, które powinny zostać zachowane.

Okno dialogowe Zmiany powodujące konflikty w programie PowerPoint

W porównaniu będą widoczne tylko te zmiany wprowadzone przez innych, które powodują bezpośredni konflikt ze zmianami wprowadzonymi przez Ciebie. Zmiany, które nie powodują konfliktu, są scalane automatycznie z prezentacją, gdy ją zapisujesz, i zobaczysz je w widoku Moje zmiany.

 1. Wybierz pozycję Moje zmiany lub Zmiany innych osób.

 2. Jeśli istnieje więcej niż jeden konflikt do rozwiązania, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz pozycję Następny, aby kontynuować rozwiązywanie konfliktów. Wybierz pozycję Poprzedni, aby ponownie wyświetlić wcześniejszy konflikt.

  • Jeśli chcesz wybrać ten sam zestaw zmian dla wszystkich pozostałych konfliktów, zaznacz pole wyboru Zrób to dla pozostałych konfliktów.

   Pole wyboru „Zrób to dla pozostałych konfliktów” w programie PowerPoint

 3. Po zakończeniu rozwiązywania konfliktów wybierz pozycję Gotowe.

Działania związane z dokumentem

W okienku Działanie można wyświetlić pełną listę dotychczas wprowadzonych zmian. Można tam też uzyskać dostęp do wcześniejszych wersji. Wybierz pozycję Działanie Historia wersji na Wstążce, aby wyświetlić okienko Działanie.

Okienko działań

Współpraca w czasie rzeczywistym z automatycznym zapisywaniem

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla posiadaczy subskrypcji usługi Office 365. Jeśli jesteś subskrybentem usługi Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Jeśli masz subskrypcję usługi Office 365, możesz używać współpracy w czasie rzeczywistym z automatycznym zapisywaniem. Ta funkcja bazuje na innych funkcjach współpracy opisanych w tym artykule, umożliwiając sprawdzenie, co robią inni użytkownicy (na przykład piszą wyrazy) w momencie, gdy to robią, oraz zapisując automatycznie wszystkie wprowadzane zmiany. W danym momencie tylko jedna osoba może pracować w konkretnym bloku. (Wokół bloku, nad którym pracuje inny użytkownik, jest wyświetlane obramowanie w wyrazistym kolorze oraz jest wyświetlana ikona ołówka wraz z informacją, kto edytuje ten blok).

Aby włączyć tę funkcję, przejdź do pozycji Plik > Opcje > Ogólne i wybierz opcję w obszarze Opcje współpracy w czasie rzeczywistym.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×