Wspólna praca nad plikami z zespołem

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jak współdziałają z zespołem niewątpliwie będą dostępne pliki, które można udostępniać i współpracować nad nimi. Microsoft Teams ułatwia udostępnianie plików w ramach kanałów. Jeśli pliki znajdują się programów Word, Excel. Pliki programu PowerPoint i Visio, które Twoi współpracownicy można nawet wyświetlać, edytować i współpracować nad plikami bezpośrednio w zespołach (edytowania w programie Visio Online wymaga licencji). Dla programu Word, Excel i PowerPoint widzi nich zmian w niemal w czasie rzeczywistym Przejdźmy zapoznaj się korzystaniem Microsoft Teams współpraca lepiej.


Uwaga: Przeglądanie plików nienależący do pakietu Office w zespołach należy przeprowadzić z biblioteki programu SharePoint źródłowych.

Pliki biblioteki

W każdym Microsoft Team jest jedną lub więcej, kanały, gdzie więcej ograniczony dyskusje być wykonywana. Każdy kanał ma własny folderu plików, gdzie możesz udostępniać pliki z tego kanału. Aby uzyskać dostęp do tego folderu przejdź do kanału, a następnie kliknij pozycję pliki na kartach powyżej okna konwersacji.

Biblioteka plików umożliwia współpracę nad plikami z zespołem

Uwaga: Upewnij się, użyj karty pliki w górnej części okna konwersacji kanału, zamiast przycisku pliki w okienku nawigacji po lewej stronie. Przycisk pliki w okienku nawigacji umożliwia dostęp do wszystkich plików w chmurze, a nie tylko plików dla tego konkretnego kanału.

W bibliotece można przekazywać istniejących plików lub tworzenie nowych plików.

Przekazywać istniejących plików

Istnieją dwa główne sposoby przekazywać istniejących plików do biblioteki. Obie metody Rozpocznij, przechodząc do folderu plików kanału i obie metody domyślnie Przekaż kopie plików do folderu plików kanału.

  • Przeciągnij i upuść - przy użyciu myszy, przeciągnij plik z miejsce, w którym ma się znajduje i upuść go w oknie Zespoły pliki. Możesz także łatwo przekazać wiele plików za pomocą tej techniki.

  • Przekazywanie — kliknięcie przycisku Przekaż Eksploratora plików, zostanie otwarte okno dialogowe umożliwiające wybranie pliku (lub plików) chcesz przekazać. Zaznacz te pliki, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Tworzenie lub Przekaż nowy plik w bibliotece pliki do kanału

Wszystkie pliki, które można przekazać będą dostępne przez każdego członka zespołu.

Tworzenie nowych plików

Aby szybko utworzyć nowy dokument programu Word, PowerPoint lub Excel w plikach folderu kliknij przycisk Nowy, a następnie wybierz typ pliku, który chcesz utworzyć. Należy podać nowej nazwy pliku i kliknij przycisk Utwórz. Nowy plik zostanie otwarty w członkom zespołu, więc możesz zacząć edycję, a jeśli chcesz pracować w klasycznej wersji aplikacji znajdziesz przycisku Otwórz cali.. na Wstążce, który zostanie otwarty w nim plik dla Ciebie.

Zaraz po jego utworzeniu nowego pliku będą dostępne dla członków zespołu także edytować.

Współpracę nad plikami

Pliki przechowywane w bibliotece pliku zespołu są dostępne dla każdego członka zespołu. W witrynie Office Online w pakiecie Office dla systemu Android lub iOS lub najnowsze aplikacje z usługi Office 365, możesz i członków zespołu można wspólnie Współtworzenie edytowanie dokumentów programu Word, PowerPoint lub Excel lub komentarz pliki programu Visio. Bez konieczności plikami wyboru lub obaw o tym, czy jedno z Twoich współpracowników jest otwarty dokument. Po prostu otwórz plik, który chcesz edytować, a innym członkom zespołu edytowania go zbyt wprowadzone zmiany zostaną bezproblemowo scalone podczas pracy.

Udostępniać osobom spoza zespołu

Czasami może występować razem, kiedy należy udostępnić plik ktoś poza zespołem. Jeśli plik znajduje się wyraz, Excel, PowerPoint lub Visio pliku Najprostszym sposobem na wykonaj, który ma otworzyć plik w odpowiedniej aplikacji Office Online lub na pulpicie, a następnie kliknij przycisk Udostępnij na prawym górnym rogu okna. Które zostanie otwarte okno dialogowe Udostępnianie, gdzie można wprowadzić aliasów lub adresy e-mail osób, którym chcesz udostępnić.

Okno dialogowe i ikona udostępniania w programie Excel

Ważne: Aby udostępnić komuś poza zespołem musisz otworzyć go w witrynie Office Online lub klasycznych pakietu Office; Edytor członkom zespołu nie ma tej funkcji. Kliknij strzałkę obok przycisku Edytuj i wybierz odpowiedni aplikacji Przycisk Edytuj z opcjami rozwinięta i strzałka wskazująca przycisk listy rozwijanej

Jeśli chcesz udostępnić innym osobom spoza organizacji może być konieczne kliknij pozycję uprawnienia do listy rozwijanej (nad którym Dodaj osoby, który chcesz udostępnić) i wybierz, czy Określone osoby można uzyskać dostępu do pliku.

Aby określić uprawnienia do link do udostępniania za pomocą okna dialogowego Ustawienia łącza

Po udostępnieniu pliku, tych użytkowników można edytować plik w czasie rzeczywistym (chyba że zostanie zaznaczona pozycja Zezwalaj na edytowanie w oknie dialogowym Ustawienia łącze) podobnie jak inni członkowie zespołu można.

Zobacz też

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×