Wspólna praca nad dokumentami pakietu Office w usłudze OneDrive

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aplikacje Office Online ułatwiają współpracę z innymi osobami, ponieważ wystarczy wysłać łącze do dokumentu zamiast pliku załącznika. Dzięki temu można zaoszczędzić miejsce na przechowywanie wiadomości e-mail i nie trzeba uzgadniać wielu wersji tego samego dokumentu.

Aby wysłać łącze, kliknij pozycję Udostępnij u góry okna aplikacji Office Online podczas wyświetlania:

Polecenie Udostępnij na wstążce aplikacji Excel Online w widoku do czytania

Lub edytowania dokumentu:

Polecenie Udostępnij

Gdy Twoi znajomi klikną wysłane łącze, dokument zostanie otwarty w przeglądarce.

Wiadomość e-mail z zaproszeniem adresata do udostępnienia dokumentu

Aby edytować, wystarczy, że klikną polecenie edytowania w programie Office Online (jeśli link wysłano w wiadomości e-mail, najpierw będą musieli się zalogować).

Pozycja Edytuj w aplikacji Excel Online w menu Edytuj skoroszyt

Aby rozpocząć, zapisz dokument w usłudze OneDrive

Przekaż dokumenty do usługi OneDrive, a następnie udostępnij je.

Uwaga:  Jeśli używasz aplikacji Office Online w szkole lub pracy, oto informacje specyficzne dla bibliotek zespołu i usługi OneDrive dla Firm.

Praca z innymi osobami w aplikacji Word Online

Podczas edycji dokumentu w aplikacji Word Online może zostać wyświetlone powiadomienie, że inne osoby także pracują nad dokumentem. Nie ma żadnego specjalnego trybu współtworzenia ani polecenia służącego do rozpoczynania jednoczesnej pracy kilku osób nad dokumentem. Wystarczy edytować dokument w aplikacji Word Online tak jak zwykle. Jeśli inne osoby również edytują dokument, aplikacja Word Online wyświetli odpowiednie powiadomienie razem z informacją o akapicie, który jest edytowany.

Aplikacja Word Online pokazuje w dokumencie miejsca, nad którymi pracują inni autorzy

Inne osoby mogą pracować w aplikacji Word Online, w programie Word 2010 lub nowszym albo w programie Word 2011 dla komputerów Mac.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Współpraca nad dokumentem w aplikacji Word Online.

Praca z innymi osobami w aplikacji Excel Online

Jeśli udostępnisz skoroszyt do edycji innym osobom, będą one mogły pracować nad tym skoroszytem w tym samym czasie, co Ty. Jest to nazywane współtworzeniem. Taka metoda sprawdza się dobrze, jeśli w skoroszycie są gromadzone informacje pochodzące od grupy osób, na przykład lista informacji lub dane projektu grupowego. Nie trzeba już rozsyłać list pocztą e-mail.

Podczas edytowania skoroszytu aplikacja Excel Online pokazuje w nim miejsca, nad którymi pracują również inne osoby.

Wielu autorów w aplikacji Excel Online

Uwagi: 

  • Jeśli ktoś otworzy skoroszyt w wersji programu Excel, która nie obsługuje współtworzenia, nie będzie można edytować skoroszytu w programie Excel Online, dopóki ta osoba go nie zamknie. Aby uzyskać więcej informacji o wersjach, które obsługują współtworzenie, zobacz Współpraca nad skoroszytami programu Excel w tym samym czasie dzięki współtworzeniu.

  • Aplikacja Excel Online automatycznie zapisuje wszystkie zmiany, dlatego polecenia Cofnij i Wykonaj ponownie mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

  • Ponadto gdy jedna osoba zmieni kolejność sortowania lub sposób filtrowania danych, widok zmienia się dla wszystkich osób, które edytują skoroszyt. Zatem rozważnie korzystaj z sortowania i filtrowania, gdy inne osoby pracują w skoroszycie.

Praca z innymi osobami w aplikacji PowerPoint Online

Prezentacje zespołowe i szkolne projekty: można pracować nad nimi razem w aplikacji PowerPoint Online. Gdy więcej niż jedna osoba edytuje prezentację w tym samym czasie, ich imiona i nazwiska (nazwy) są widoczne u góry okna aplikacji PowerPoint Online:

Powiadomienie o współtworzeniu

Zmiany wprowadzane przez Ciebie i Twoich współpracowników są widoczne od razu, a aplikacja PowerPoint Online automatycznie zapisuje prezentację.

Współautorzy mogą pracować w aplikacji PowerPoint Online, w programie PowerPoint 2010 lub nowszym lub w programie PowerPoint 2011 dla komputerów Mac. Jednak w celu uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy, aby wszyscy pracowali w aplikacji PowerPoint Online (gdzie zmiany są zapisywane automatycznie) lub w aplikacjach klasycznych PowerPoint (gdzie każdy zapisuje prezentację okresowo).

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Współpraca z innymi osobami nad prezentacją.

Praca z innymi osobami w aplikacji OneNote Online

Jeśli notes zostanie udostępniony innym osobom do edycji, znajomi mogą pracować nad nim równocześnie z Tobą. Takie rozwiązanie sprawdza się dobrze w sytuacji, gdy w notesie są zbierane informacje od grupy osób (np. podczas burzy mózgów albo pracy nad projektem zespołowym). Notes działa wówczas jak witryna typu wiki — wszyscy uczestniczą w jego tworzeniu. Można sprawdzić, jakie zmiany wprowadzili poszczególni użytkownicy, i w razie potrzeby można przywrócić poprzednią wersję strony.

Wielu autorów pracujących w aplikacji OneNote Web App

Jeśli Ty lub inne osoby macie program OneNote 2010 lub nowszy, możliwa jest praca w aplikacji komputerowej lub mobilnej OneNote, podczas gdy pozostali pracują nad tym samym notesem w aplikacji OneNote Online. Notes można udostępnić w usłudze OneDrive, tak samo jak dokumenty programów Excel, Word i PowerPoint, ale można go także udostępnić w programie OneNote 2010 lub nowszym.

  • Kliknij kartę Plik i na karcie Informacje kliknij pozycję Zaproś inne osoby do tego notesu poniżej nazwy danego notesu.

Zobacz też

Co to jest Autozapis?

Wyświetlanie poprzedniej wersji plików pakietu Office

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×