Udostępnianie i współtworzenie

Współpraca nad skoroszytami programu Excel w tym samym czasie dzięki współtworzeniu

Współpraca nad skoroszytami programu Excel w tym samym czasie dzięki współtworzeniu

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Ty i Twoi współpracownicy możecie otwierać ten sam skoroszyt programu Excel i razem nad nim pracować. Nazywamy tę funkcję współtworzeniem. Podczas współtworzenia szybko zobaczycie zmiany wprowadzone przez inne osoby — w ciągu kilku sekund. W niektórych wersjach programu Excel będą wyświetlane zaznaczenia innych osób w różnych kolorach. Jeśli korzystasz z wersji programu Excel, która obsługuje współtworzenie, w prawym górnym rogu ekranu wybierz pozycję Udostępnij, wpisz adresy e-mail, a następnie wybierz lokalizację w chmurze. Jeśli jednak chcesz uzyskać więcej szczegółowych informacji, na przykład o tym, które wersje są obsługiwane i gdzie można przechowywać plik, ten artykuł przeprowadzi Cię przez ten proces.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla posiadaczy subskrypcji usługi Office 365. Jeśli jesteś subskrybentem usługi Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Wypróbuj usługę Office 365 lub najnowszą wersję programu Excel

Aby korzystać ze współtworzenia w programie Excel dla komputerów z systemem Windows, przed rozpoczęciem musisz upewnić się, że są skonfigurowane pewne ustawienia. Następnie wystarczy wykonać cztery kroki, aby rozpocząć współtworzenie z innymi osobami.

Przy użyciu przeglądarki internetowej przekaż lub utwórz nowy skoroszyt w usłudze OneDrive lub OneDrive dla Firm albo bibliotece usługi SharePoint Online. Uwaga: witryny lokalnego programu SharePoint (witryny, które nie są hostowane przez firmę Microsoft) nie obsługują współtworzenia. Jeśli nie masz pewności, z której wersji korzystasz, zapytaj osobę zarządzającą witryną lub pracowników działu informatycznego.

 1. Po przekazaniu pliku kliknij jego nazwę, aby go otworzyć. Skoroszyt zostanie otwarty w nowej karcie w przeglądarce internetowej.

 2. Kliknij przycisk Edytuj w programie Excel. Jeśli nie ma tego przycisku, kliknij pozycję Edytuj w przeglądarce i po ponownym załadowaniu strony kliknij pozycję Edytuj w programie Excel.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit o wybranie wersji programu Excel, kliknij pozycję Microsoft Excel.

 4. Po otwarciu pliku w programie Excel możesz zobaczyć żółty pasek z informacją o tym, że plik jest w widoku chronionym. W takiej sytuacji kliknij przycisk Włącz edytowanie.

 5. W prawym górnym rogu kliknij pozycję Udostępnij.

 6. Wpisz adresy e-mail w polu Zaproś osoby, rozdzielając je średnikami. Pamiętaj, aby wybrać też opcję Może edytować. Po zakończeniu kliknij przycisk Udostępnij.

  Uwaga: Jeśli chcesz wysłać link do siebie, nie klikaj przycisku Udostępnij. Zamiast tego kliknij pozycję Uzyskaj link do udostępniania u dołu okienka.

 7. Jeśli w poprzednim kroku został kliknięty przycisk Udostępnij, do wszystkich odpowiednich osób zostaną wysłane wiadomości e-mail. Wiadomość zostanie wysłana z Twojego adresu e-mail. Otrzymasz również kopię tej wiadomości, więc zobaczysz, jak wygląda.

Jeśli został kliknięty przycisk Udostępnij, odpowiednie osoby otrzymają wiadomości e-mail z zaproszeniem do otwarcia pliku. Będą mogły otworzyć skoroszyt, klikając link. Zostanie otwarta przeglądarka internetowa, a skoroszyt zostanie otwarty w programie Excel Online. Osoby chcące współtworzyć plik w aplikacji Excel mogą kliknąć pozycję Edytuj skoroszyt > Edytuj w programie Excel. Jednak będą do tego potrzebować wersji aplikacji Excel z obsługą współtworzenia. Obecnie współtworzenie jest obsługiwane w aplikacjach Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS i Excel Mobile oraz w programie Excel dla subskrybentów usługi Office 365. Osoby, które nie mają obsługiwanej wersji, mogą kliknąć pozycję Edytuj skoroszyt > Edytuj w przeglądarce, aby edytować plik.

Uwaga: Osoby korzystające z najnowszej wersji programu Excel, PowerPoint lub Word mają do dyspozycji prostszy sposób: Mogą kliknąć pozycję Plik > Otwórz i wybrać pozycję Udostępnione dla mnie.

Gdy plik jest nadal otwarty w programie Excel, upewnij się, że w lewym górnym rogu jest włączona opcja Autozapis. Jeśli inne osoby otworzą plik, będziecie go współtworzyć w tym samym czasie. Współtworzenie jest sygnalizowane wyświetlaniem obrazów innych osób w prawym górnym rogu okna programu Excel. (Mogą być także wyświetlane inicjały tych osób lub litera „G” oznaczająca gościa).

Ikony osób — gdy inne osoby coś współtworzą, są wyświetlane tutaj

Porady dotyczące współtworzenia:

 • Mogą być wyświetlane zaznaczenia innych osób w różnych kolorach. Dzieje się tak, jeśli korzystasz z programu Excel dla subskrybentów pakietu Office 365, Excel Online, Excel dla systemu Android, Excel Mobile lub Excel dla systemu iOS. Jeśli korzystasz z innej wersji, nie zobaczysz zaznaczeń innych osób, ale ich zmiany będą pojawiać się w miarę ich wprowadzania.

 • Jeśli będą wyświetlane zaznaczenia innych osób w różnych kolorach, będą to kolory niebieski, purpurowy i tak dalej. Twoje zaznaczenie zawsze będzie miało kolor zielony. Na ekranach innych osób ich własne zaznaczenia także będą zielone. Jeśli zapomnisz, kto jest kim, umieść kursor na zaznaczeniu, a pojawi się imię i nazwisko właściwej osoby. Jeśli chcesz przejść do miejsca, w którym pracuje inna osoba, kliknij jej obraz lub inicjały, a następnie kliknij opcję Przejdź do.

Często zadawane pytania

W programie Excel dla subskrybentów usługi Office 365 w lewym górnym rogu ekranu widoczna jest funkcja Autozapis. Autozapis jest włączony w przypadku plików przechowywanych w usłudze OneDrive, OneDrive dla Firm lub SharePoint Online. Automatycznie zapisuje zmiany w chmurze podczas pracy. Jeśli nad tym samym plikiem pracują inne osoby, Autozapis wyświetla im wprowadzone przez Ciebie zmiany w ciągu kilku sekund. Aby uzyskać więcej informacji o funkcji Autozapis i dowiedzieć się, dlaczego może ona być dostępna albo nie, zobacz Co to jest Autozapis?.

Istnieje kilka przyczyn występowania tego błędu. Najczęstsza z nich polega na tym, że ktoś inny otworzył dany plik za pomocą wersji programu Excel, która nie obsługuje współtworzenia. Jeśli choć jedna osoba to zrobi, pozostali użytkownicy otrzymają komunikat o błędzie związanym z zablokowaniem pliku — nawet jeśli korzystają oni z wersji programu Excel, która obsługuje współtworzenie.

Wersje programu Excel obsługujące współtworzenie:

 • Excel dla usługi Office 365*

 • Excel dla usługi Office 365 dla komputerów Mac*

 • Excel Online

 • Excel dla systemu Android

 • Excel dla systemu iOS

 • Excel Mobile

* Aby korzystać ze współtworzenia w tej wersji, wymagane jest zainstalowanie najnowszej wersji programu Excel dla usługi Office 365 oraz zalogowanie się do pakietu Office przy użyciu konta subskrypcji usługi Office 365. Pamiętaj, że jeśli masz konto służbowe, możesz jeszcze nie mieć wersji pakietu Office z obsługą współtworzenia. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli administrator nie udostępnił najnowszej wersji do zainstalowania.

Jeśli błąd dotyczący zablokowanego pliku jest nadal wyświetlany, zobacz Plik programu Excel jest zablokowany do edycji, aby uzyskać więcej rozwiązań tego problemu.

Możesz wyświetlać wybory innych osób w różnych kolorach, ale tylko wtedy, gdy korzystasz z programu Excel dla subskrybentów usługi Office 365, Excel Online, Excel dla systemu Android, Excel Mobile lub Excel dla systemu iOS. Ponadto jeśli używany jest program Excel dla subskrybentów usługi Office 365, aby wyświetlane były kolorowe zaznaczenia, wszyscy muszą mieć włączony Autozapis.

Jeśli korzystasz z programu Excel dla subskrybentów pakietu Office 365, Excel Online, Excel dla systemu Android lub Excel dla systemu iOS, a nie widzisz opcji innych osób, poczekaj kilka sekund. Jeśli nadal nie widzisz pozycji innych osób, upewnij się, że korzystasz z programu Excel dla subskrybentów usługi Office 365, Excel Online, Excel dla systemu Android lub Excel dla systemu iOS. Jeśli te osoby używają innej wersji, na przykład aplikacji Excel Mobile, ich zaznaczenia nie będą dla Ciebie wyświetlane. Jednak inne wprowadzane przez nie zmiany będą widoczne niemal natychmiast. Ponadto, jeśli te osoby używają starszej wersji programu Excel, takiej jak program Excel 2013, nie będą one mogły edytować pliku w tym samym czasie, co Ty, i dlatego nie będziesz widzieć ich zaznaczeń.

Aby współtworzyć i wyświetlić zmiany wprowadzone przez innych, wszyscy użytkownicy muszą korzystać z wersji aplikacji Excel, która obsługuje Współtworzenie. Obecnie współtworzenie jest obsługiwane w aplikacjach Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS i Excel Mobile oraz w programie Excel dla subskrybentów usługi Office 365. Jeśli nie mają obsługiwanej wersji, zawsze możesz używać Excel Online w swojej przeglądarce internetowej, klikając pozycję Edytuj skoroszytExcel OnlineEdytuj w przeglądarce. Jeśli to nie rozwiąże problemu, spróbuj wykonać co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Poczekaj minutę lub dwie. Czasami wymiana informacji między programem Excel a chmurą zajmuje trochę czasu.

 • Poproś wszystkich, aby kliknęli przycisk Włącz edytowanie, jeśli jest wyświetlany.

 • Upewnij się, że wszystkie osoby pracujące w programie Excel dla subskrybentów usługi Office 365 mają włączoną funkcję Autozapis w lewym górnym rogu okna programu Excel.

 • Jeśli synchronizujesz pliki za pomocą usługi OneDrive, upewnij się, że synchronizacja nie została wstrzymana, i że opcja Używaj pakietu Office 2016 do synchronizowania plików... jest włączona. Szczegóły dotyczące tego ustawienia znajdują się tutaj.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu Android mają włączoną funkcję Autozapis. Mogą ją włączyć, naciskając pozycję Plik > Przycisk koła zębatego > Autozapis.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu iOS mają włączoną funkcję Autozapis. Mogą ją włączyć, naciskając pozycję Plik Przycisk Plik > Autozapis.

 • Upewnij się, że plik nie jest tylko do odczytu.

 • Na komputerze z systemem Windows otwórz plik i przejdź do obszaru Plik > Informacje. Usuń wszelkie wyświetlane w tym miejscu błędy.

Od czasu do czasu może się tak dziać, jeśli używana jest funkcja programu Excel, która nie jest w pełni obsługiwana przez funkcję współtworzenia programu Excel. Może to tymczasowo zatrzymać proces współtworzenia. Jeśli nie masz żadnych niezapisanych zmian, po prostu kliknij pozycję Odśwież. Jeśli masz niezapisane zmiany, których nie musisz zachowywać, możesz kliknąć pozycję Odrzuć zmiany. Jeśli musisz zachować zmiany, kliknij pozycję Zapisz kopię i zapisz plik pod inną nazwą. Następnie zaznacz i skopiuj zmiany, które należy zachować. Ostatni krok: Ponownie otwórz oryginalny plik znajdujący się w chmurze i z powrotem wklej zmiany.

Na ogół „wygrywa” zmiana zapisana jako ostatnia — za pomocą przycisku Zapisz lub automatycznie za pomocą funkcji Autozapis. Są od tej reguły wyjątki, ale na ogół tak to działa. Aby uniknąć konfliktów z innymi osobami, przypisz obszary lub arkusze poszczególnym osobom. Te przypisania można wyszczególnić podczas wysyłania linku lub wyznaczyć je w samym skoroszycie, umieszczając imiona i nazwiska osób w komórkach nagłówków bądź nazwach arkuszy.

Pamiętaj, że jeśli synchronizujesz pliki za pomocą usługi OneDrive, zmiany wprowadzone w czasie, gdy komputer jest w trybie offline, nie zostaną scalone, dopóki komputer znowu nie będzie w trybie online. Po przejściu do trybu online wszystkie zmiany zostaną scalone jednocześnie.

Tak. W programie Excel dla usługi Office 365 kliknij pozycję Plik > Informacje > Wyświetl i przywróć poprzednie wersje. Następnie znajdź starszą wersję na liście i kliknij pozycję Otwórz wersję. Zostanie otwarta starsza wersja. Jeśli chcesz przywrócić ją jako wersję bieżącą, poczekaj, aż wszyscy zakończą współtworzenie, a następnie kliknij pozycję Przywróć. Aby uzyskać więcej informacji o wersjach, zobacz Wyświetlane historycznych wersji plików pakietu Office.

Aby korzystać ze współtworzenia w programie Excel dla komputerów Mac, przed rozpoczęciem musisz upewnić się, że są skonfigurowane pewne ustawienia. Następnie wystarczy wykonać cztery kroki, aby rozpocząć współtworzenie z innymi osobami.

Przy użyciu swojej przeglądarki internetowej przekaż lub utwórz nowy skoroszyt w usłudze OneDrive lub OneDrive dla Firm albo bibliotece usługi SharePoint Online. Uwaga: witryny lokalnego programu SharePoint (witryny, które nie są hostowane przez firmę Microsoft) nie obsługują współtworzenia. Jeśli nie masz pewności, z której wersji korzystasz, zapytaj osobę zarządzającą witryną lub pracowników działu informatycznego.

 1. Po przekazaniu pliku kliknij jego nazwę, aby go otworzyć. Skoroszyt zostanie otwarty w nowej karcie w przeglądarce internetowej.

 2. Kliknij przycisk Edytuj w programie Excel. Jeśli nie ma tego przycisku, kliknij pozycję Edytuj w przeglądarce i po ponownym załadowaniu strony kliknij pozycję Edytuj w programie Excel.

 3. Kliknij pozycję Otwórz program Microsoft Excel.

 4. Po otwarciu pliku w programie Excel możesz zobaczyć żółty pasek z informacją o tym, że plik jest w widoku chronionym. W takiej sytuacji kliknij przycisk Włącz edytowanie.

 5. W prawym górnym rogu kliknij pozycję Udostępnij.

 6. Kliknij pozycję Zaproś osoby. Następnie wpisz adresy e-mail i oddziel je średnikami. Upewnij się, że opcja możebyć edytowana. Po zakończeniu kliknij przycisk Udostępnij.

  Porada: Aby wysłać link do siebie, kliknij pozycję Udostępnij w prawym górnym rogu, a następnie wybierz pozycję Kopiuj link > Wyświetlanie i edycja.

 7. Jeśli w poprzednim kroku został kliknięty przycisk Udostępnij, do wszystkich odpowiednich osób zostaną wysłane wiadomości e-mail. Wiadomość zostanie wysłana z Twojego adresu e-mail. Otrzymasz również kopię tej wiadomości, więc zobaczysz, jak wygląda.

Jeśli został kliknięty przycisk Udostępnij, odpowiednie osoby otrzymają wiadomości e-mail z zaproszeniem do otwarcia pliku. Będą mogły otworzyć skoroszyt, klikając link. Zostanie otwarta przeglądarka internetowa, a skoroszyt zostanie otwarty w programie Excel Online. Osoby chcące współtworzyć plik w aplikacji Excel mogą kliknąć pozycję Edytuj skoroszyt > Edytuj w programie Excel. Jednak będą do tego potrzebować wersji aplikacji Excel z obsługą współtworzenia. Obecnie współtworzenie jest obsługiwane w aplikacjach Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS i Excel Mobile oraz w programie Excel dla subskrybentów usługi Office 365. Osoby, które nie mają obsługiwanej wersji, mogą kliknąć pozycję Edytuj skoroszyt > Edytuj w przeglądarce, aby edytować plik.

Porada: Osoby korzystające z najnowszej wersji programu Excel dla subskrybentów usługi Office 365 mają do dyspozycji prostszy sposób: Mogą wybrać pozycję Plik > Otwórz... > Udostępnione, a następnie wybrać plik udostępniony przez inną osobę.

Gdy plik jest nadal otwarty w programie Excel, upewnij się, że w lewym górnym rogu jest włączona opcja Autozapis. Jeśli inne osoby otworzą plik, będziecie go współtworzyć w tym samym czasie. Jeśli pracujesz w tym samym obszarze, co inne osoby, ich zaznaczenia komórek mogą być widoczne w innym kolorze, niż Twoje. Będziesz także widzieć wprowadzane przez nie zmiany na bieżąco. Ponadto po kliknięciu pozycji Udostępnij w prawym górnym rogu, zobaczysz zdjęcia osób i ich nazwiska lub adresy e-mail. (Mogą być także wyświetlane inicjały tych osób lub litera „G” oznaczająca gościa).

Często zadawane pytania

W programie Excel dla subskrybentów usługi Office 365 w lewym górnym rogu ekranu widoczna jest funkcja Autozapis. Autozapis jest włączony w przypadku plików przechowywanych w usłudze OneDrive, OneDrive dla Firm lub SharePoint Online. Automatycznie zapisuje zmiany w chmurze podczas pracy. Jeśli nad tym samym plikiem pracują inne osoby, Autozapis wyświetla im wprowadzone przez Ciebie zmiany w ciągu kilku sekund. Aby uzyskać więcej informacji o funkcji Autozapis i dowiedzieć się, dlaczego może ona być dostępna albo nie, zobacz Co to jest Autozapis?.

Istnieje kilka przyczyn występowania tego błędu. Najczęstsza z nich polega na tym, że ktoś inny otworzył dany plik za pomocą wersji programu Excel, która nie obsługuje współtworzenia. Jeśli choć jedna osoba to zrobi, pozostali użytkownicy otrzymają komunikat o błędzie związanym z zablokowaniem pliku — nawet jeśli korzystają oni z wersji programu Excel, która obsługuje współtworzenie.

Wersje programu Excel obsługujące współtworzenie:

 • Excel dla usługi Office 365*

 • Excel dla usługi Office 365 dla komputerów Mac*

 • Excel Online

 • Excel dla systemu Android

 • Excel dla systemu iOS

 • Excel Mobile

* Aby korzystać ze współtworzenia w tej wersji, wymagane jest zainstalowanie najnowszej wersji programu Excel oraz zalogowanie się do pakietu Office przy użyciu konta subskrypcji usługi Office 365. Pamiętaj, że jeśli masz konto służbowe, możesz jeszcze nie mieć wersji pakietu Office z obsługą współtworzenia. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli administrator nie udostępnił najnowszej wersji do zainstalowania.

Jeśli błąd dotyczący zablokowanego pliku jest nadal wyświetlany, zobacz Plik programu Excel jest zablokowany do edycji, aby uzyskać więcej rozwiązań tego problemu.

Możesz wyświetlać wybory innych osób w różnych kolorach, ale tylko wtedy, gdy korzystasz z programu Excel dla subskrybentów usługi Office 365, Excel Online, Excel dla systemu Android, Excel Mobile lub Excel dla systemu iOS. Ponadto jeśli używany jest program Excel dla subskrybentów usługi Office 365, aby wyświetlane były kolorowe zaznaczenia, wszyscy muszą mieć włączony Autozapis.

Jeśli korzystasz z programu Excel dla subskrybentów pakietu Office 365, Excel Online, Excel dla systemu Android lub Excel dla systemu iOS, a nie widzisz opcji innych osób, poczekaj kilka sekund. Jeśli nadal nie widzisz pozycji innych osób, upewnij się, że korzystasz z programu Excel dla subskrybentów usługi Office 365, Excel Online, Excel dla systemu Android lub Excel dla systemu iOS. Jeśli te osoby używają innej wersji, na przykład aplikacji Excel Mobile, ich zaznaczenia nie będą dla Ciebie wyświetlane. Jednak inne wprowadzane przez nie zmiany będą widoczne niemal natychmiast. Ponadto, jeśli te osoby używają starszej wersji programu Excel, takiej jak program Excel 2011 dla komputerów Mac, nie będą one mogły edytować pliku w tym samym czasie, co Ty, i dlatego nie będziesz widzieć ich zaznaczeń.

Aby współtworzyć i wyświetlić zmiany wprowadzone przez innych, wszyscy użytkownicy muszą korzystać z wersji aplikacji Excel, która obsługuje Współtworzenie. Program Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS i program Excel Mobile obsługują Współtworzenie. Ponadto program Excel dla pakietu Office 365 obsługuje Współtworzenie w przypadku posiadania subskrypcji pakietu Office 365. Jeśli ktoś nie ma obsługiwanej wersji, może zawsze używać Excel Online w swojej przeglądarce internetowej, klikając pozycję Edytuj skoroszytExcel OnlineEdytuj w przeglądarce. Jeśli to nie rozwiąże problemu, spróbuj wykonać co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Poczekaj minutę lub dwie. Czasami wymiana informacji między programem Excel a chmurą zajmuje trochę czasu.

 • Poproś wszystkich, aby kliknęli przycisk Włącz edytowanie, jeśli jest wyświetlany.

 • Upewnij się, że wszystkie osoby pracujące w programie Excel dla usługi Office 365 dla systemu Windows lub dla komputerów Mac mają włączoną funkcję Autozapis w lewym górnym rogu okna programu Excel.

 • Jeśli synchronizujesz pliki za pomocą usługi OneDrive, upewnij się, że synchronizacja nie została wstrzymana, i że opcja Używaj pakietu Office 2016 do synchronizowania plików... jest włączona. Szczegóły dotyczące tego ustawienia znajdują się tutaj.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu Android mają włączoną funkcję Autozapis. Mogą ją włączyć, naciskając pozycję Plik > Przycisk koła zębatego > Autozapis.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu iOS mają włączoną funkcję Autozapis. Mogą ją włączyć, naciskając pozycję Plik Przycisk Plik > Autozapis.

 • Upewnij się, że plik nie jest tylko do odczytu.

 • Na komputerze z systemem Windows otwórz plik i przejdź do obszaru Plik > Informacje. Usuń wszelkie wyświetlane w tym miejscu błędy.

Od czasu do czasu może się tak dziać, jeśli używana jest funkcja programu Excel, która nie jest w pełni obsługiwana przez funkcję współtworzenia programu Excel. Może to tymczasowo zatrzymać proces współtworzenia. Jeśli nie masz żadnych niezapisanych zmian, po prostu kliknij pozycję Odśwież. Jeśli masz niezapisane zmiany, których nie musisz zachowywać, możesz kliknąć pozycję Odrzuć zmiany. Jeśli musisz zachować zmiany, kliknij pozycję Zapisz kopię i zapisz plik pod inną nazwą. Następnie zaznacz i skopiuj zmiany, które należy zachować. Ostatni krok: Ponownie otwórz oryginalny plik znajdujący się w chmurze i z powrotem wklej zmiany.

Na ogół „wygrywa” zmiana zapisana jako ostatnia — za pomocą przycisku Zapisz lub automatycznie za pomocą funkcji Autozapis. Są od tej reguły wyjątki, ale na ogół tak to działa. Aby uniknąć konfliktów z innymi osobami, przypisz obszary lub arkusze poszczególnym osobom. Te przypisania można wyszczególnić podczas wysyłania linku lub wyznaczyć je w samym skoroszycie, umieszczając imiona i nazwiska osób w komórkach nagłówków bądź nazwach arkuszy.

Pamiętaj, że jeśli synchronizujesz pliki za pomocą usługi OneDrive, zmiany wprowadzone w czasie, gdy komputer jest w trybie offline, nie zostaną scalone, dopóki komputer znowu nie będzie w trybie online. Po przejściu do trybu online wszystkie zmiany zostaną scalone jednocześnie.

Tak. Kliknij pozycję Plik > Przywróć > Przeglądaj historię wersji. Następnie znajdź starszą wersję na liście i kliknij pozycję Otwórz wersję. Zostanie otwarta starsza wersja. Jeśli chcesz przywrócić ją jako wersję bieżącą, poczekaj, aż wszyscy zakończą współtworzenie, a następnie kliknij pozycję Przywróć.

Wystarczy cztery kroki współtworzenia w Excel Online.

Przy użyciu przeglądarki internetowej przekaż lub utwórz nowy skoroszyt w usłudze OneDrive lub OneDrive dla Firm albo bibliotece usługi SharePoint Online.

 1. Po przekazaniu pliku kliknij jego nazwę, aby go otworzyć. Skoroszyt zostanie otwarty w nowej karcie w przeglądarce internetowej.

 2. W prawym górnym rogu kliknij pozycję Udostępnij > Udostępnij osobom.

 3. Wpisz adresy e-mail w pierwszym polu, rozdzielając je średnikami. Pamiętaj, aby wybrać też opcję Może edytować lub Adresaci mogą edytować. Po zakończeniu kliknij przycisk Udostępnij.

  Porada: Jeśli chcesz wysłać link do siebie, nie klikaj przycisku Udostępnij. Zamiast tego kliknij pozycję Uzyskaj link po lewej stronie.

 4. Jeśli w poprzednim kroku został kliknięty przycisk Udostępnij, do wszystkich odpowiednich osób zostaną wysłane wiadomości e-mail. Wiadomość zostanie wysłana z Twojego adresu e-mail. Otrzymasz również kopię tej wiadomości, więc zobaczysz, jak wygląda.

Jeśli został kliknięty przycisk Udostępnij, odpowiednie osoby otrzymają wiadomości e-mail z zaproszeniem do otwarcia pliku. Będą mogły otworzyć skoroszyt, klikając link. Zostanie otwarta przeglądarka internetowa, a skoroszyt zostanie otwarty w programie Excel Online. Osoby chcące współtworzyć plik w aplikacji Excel mogą kliknąć pozycję Edytuj skoroszyt > Edytuj w programie Excel. Jednak będą do tego potrzebować wersji aplikacji Excel z obsługą współtworzenia. Obecnie współtworzenie jest obsługiwane w aplikacjach Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS i Excel Mobile oraz w programie Excel dla subskrybentów usługi Office 365. Osoby, które nie mają obsługiwanej wersji, mogą kliknąć pozycję Edytuj skoroszyt > Edytuj w przeglądarce, aby edytować plik.

Teraz możesz współtworzyć skoroszyt jednocześnie z innymi osobami. Współtworzenie z jedną inną osobą jest sygnalizowane komunikatem informującym, że ta osoba edytuje, w prawym górnym rogu okna. Jeśli plik edytuje więcej niż jedna inna osoba, będzie widoczny inny komunikat informujący o liczbie współtworzących osób. Na przykład: „Są tu inne osoby (2)”.

Porady dotyczące współtworzenia:

 • Jeśli chcesz przejść do miejsca, w którym pracuje inna osoba, kliknij jej nazwisko, a następnie kliknij pozycję Edytowanie....

 • Mogą być wyświetlane zaznaczenia innych osób w różnych kolorach. Dzieje się tak, jeśli korzystasz z programu Excel dla subskrybentów pakietu Office 365, Excel Online, Excel dla systemu Android, Excel Mobile lub Excel dla systemu iOS. Jeśli korzystasz z innej wersji, nie zobaczysz zaznaczeń innych osób, ale ich zmiany będą pojawiać się w miarę ich wprowadzania.

 • Jeśli będą wyświetlane zaznaczenia innych osób w różnych kolorach, będą to kolory niebieski, purpurowy i tak dalej. Twoje zaznaczenie zawsze będzie miało kolor zielony. Na ekranach innych osób ich własne zaznaczenia także będą zielone. Jeśli zapomnisz, kto jest kim, umieść kursor na zaznaczeniu, a pojawi się imię i nazwisko właściwej osoby.

Często zadawane pytania

Istnieje kilka przyczyn występowania tego błędu. Najczęstsza z nich polega na tym, że ktoś inny otworzył dany plik za pomocą wersji programu Excel, która nie obsługuje współtworzenia. Jeśli choć jedna osoba to zrobi, pozostali użytkownicy otrzymają komunikat o błędzie związanym z zablokowaniem pliku — nawet jeśli korzystają oni z wersji programu Excel, która obsługuje współtworzenie.

Wersje programu Excel obsługujące współtworzenie:

 • Excel dla usługi Office 365*

 • Excel dla usługi Office 365 dla komputerów Mac*

 • Excel Online

 • Excel dla systemu Android

 • Excel dla systemu iOS

 • Excel Mobile

* Aby korzystać ze współtworzenia w tej wersji, wymagane jest zainstalowanie najnowszej wersji programu Excel oraz zalogowanie się do pakietu Office przy użyciu konta subskrypcji usługi Office 365. Pamiętaj, że jeśli masz konto służbowe, możesz jeszcze nie mieć wersji pakietu Office z obsługą współtworzenia. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli administrator nie udostępnił najnowszej wersji do zainstalowania.

Jeśli błąd dotyczący zablokowanego pliku jest nadal wyświetlany, zobacz Plik programu Excel jest zablokowany do edycji, aby uzyskać więcej rozwiązań tego problemu.

Możesz wyświetlać wybory innych osób w różnych kolorach, ale tylko wtedy, gdy inne osoby używają aplikacji Excel Office 365 Subskrybenci, Excel Online, Excel dla systemu Android, Excel Mobile lub Excel dla systemu iOS. Ponadto jeśli używany jest program Excel dla subskrybentów usługi Office 365, aby wyświetlane były kolorowe zaznaczenia, wszyscy muszą mieć włączony Autozapis.

Jeśli korzystasz z programu Excel dla subskrybentów pakietu Office 365, Excel Online, Excel dla systemu Android lub Excel dla systemu iOS, a nie widzisz opcji innych osób, poczekaj kilka sekund. Jeśli nadal nie widzisz pozycji innych osób, upewnij się, że korzystasz z programu Excel dla subskrybentów usługi Office 365, Excel Online, Excel dla systemu Android lub Excel dla systemu iOS. Jeśli te osoby używają innej wersji, na przykład aplikacji Excel Mobile, ich zaznaczenia nie będą dla Ciebie wyświetlane. Jednak inne wprowadzane przez nie zmiany będą widoczne niemal natychmiast. Ponadto, jeśli te osoby używają starszej wersji programu Excel, takiej jak program Excel 2013, nie będą one mogły edytować pliku w tym samym czasie, co Ty, i dlatego nie będziesz widzieć ich zaznaczeń.

Aby współtworzyć i wyświetlić zmiany wprowadzone przez innych, wszyscy użytkownicy muszą korzystać z wersji aplikacji Excel, która obsługuje Współtworzenie. Obecnie współtworzenie jest obsługiwane w aplikacjach Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS i Excel Mobile oraz w programie Excel dla subskrybentów usługi Office 365. Jeśli nie mają obsługiwanej wersji, zawsze możesz używać Excel Online w swojej przeglądarce internetowej, klikając pozycję Edytuj skoroszytExcel OnlineEdytuj w przeglądarce. Jeśli to nie rozwiąże problemu, spróbuj wykonać co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Poczekaj minutę lub dwie. Czasami wymiana informacji między programem Excel a chmurą zajmuje trochę czasu.

 • Poproś wszystkich, aby kliknęli przycisk Włącz edytowanie, jeśli jest wyświetlany.

 • Upewnij się, że wszystkie osoby pracujące w programie Excel dla subskrybentów usługi Office 365 mają włączony Autozapis.

 • Jeśli ktoś synchronizuje pliki za pomocą usługi OneDrive, musi upewnić się, że synchronizacja nie została wstrzymana. Ponadto należy włączyć ustawienie Używaj pakietu Office 2016 do synchronizowania plików.... Szczegóły dotyczące tego ustawienia znajdują się tutaj.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu Android mają włączoną funkcję Autozapis. Mogą ją włączyć, naciskając pozycję Plik > Przycisk koła zębatego > Autozapis.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu iOS mają włączoną funkcję Autozapis. Mogą ją włączyć, naciskając pozycję Plik Przycisk Plik > Autozapis.

 • Upewnij się, że plik nie jest tylko do odczytu.

 • Na komputerze z systemem Windows otwórz plik i przejdź do obszaru Plik > Informacje. Usuń wszelkie wyświetlane w tym miejscu błędy.

Od czasu do czasu może się tak dziać, jeśli używana jest funkcja programu Excel, która nie jest w pełni obsługiwana przez funkcję współtworzenia programu Excel. Może to tymczasowo zatrzymać proces współtworzenia. Jeśli nie masz żadnych niezapisanych zmian, po prostu kliknij pozycję Odśwież. Jeśli masz niezapisane zmiany, których nie musisz zachowywać, możesz kliknąć pozycję Odrzuć zmiany. Jeśli musisz zachować zmiany, kliknij pozycję Zapisz kopię i zapisz plik pod inną nazwą. Następnie zaznacz i skopiuj zmiany, które należy zachować. Ostatni krok: Ponownie otwórz oryginalny plik znajdujący się w chmurze i z powrotem wklej zmiany.

Na ogół „wygrywa” zmiana zapisana jako ostatnia — za pomocą przycisku Zapisz lub automatycznie za pomocą funkcji Autozapis. Są od tej reguły wyjątki, ale na ogół tak to działa. Aby uniknąć konfliktów z innymi osobami, przypisz obszary lub arkusze poszczególnym osobom. Te przypisania można wyszczególnić podczas wysyłania linku lub wyznaczyć je w samym skoroszycie, umieszczając imiona i nazwiska osób w komórkach nagłówków bądź nazwach arkuszy.

Pamiętaj, że jeśli ktoś synchronizuje pliki za pomocą usługi OneDrive, zmiany wprowadzone w czasie, gdy komputer tej osoby jest w trybie offline, nie zostaną scalone, dopóki komputer znowu nie będzie w trybie online. Po przejściu do trybu online wszystkie zmiany zostaną scalone jednocześnie.

Tak. W Excel Online przejdź do folderu zawierającego plik. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pliku i wybierz pozycję Historia wersji. Po lewej stronie kliknij starszą wersję, a zostanie ona otwarta. Jeśli chcesz przywrócić ją jako wersję bieżącą, poczekaj, aż wszyscy zakończą współtworzenie, a następnie kliknij pozycję Przywróć.

Aby korzystać ze współtworzenia w aplikacji Excel dla systemu Android, przed rozpoczęciem musisz upewnić się, że są skonfigurowane pewne ustawienia. Następnie wystarczy wykonać cztery kroki, aby rozpocząć współtworzenie z innymi osobami.

 • Powinna być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Excel i musisz zalogować się w aplikacji Excel za pomocą konta Microsoft. Przejdź do obszaru Plik > Otwórz i upewnij się, że jest tam wymienione Twoje konto Microsoft. Jeśli nie jest, naciśnij pozycję Dodaj miejsce, aby dodać konto. Uwaga: jeśli masz telefon lub tablet o przekątnej większej niż 10,1 cala, musisz zalogować się przy użyciu konta subskrypcji usługi Office 365.

 • Musisz korzystać z plików xlsx, xlsm lub xlsb. Jeśli plik ma inny format, otwórz go w wersji klasycznej programu Excel. Następnie naciśnij pozycję Plik > Zapisz jako > Przeglądaj > Zapisz jako typ i zmień format na xlsx, xlsm lub xlsb.

 1. Utwórz lub otwórz plik, a następnie kliknij pozycję Plik > Zapisz jako.

 2. Sprawdź bieżącą lokalizację pliku. Jeśli jest wybrana lokalizacja OneDrive lub SharePoint, naciśnij przycisk Wstecz, a następnie przejdź do następnego kroku. Jeśli żadna z nich nie jest wybrana, naciśnij pozycję OneDrive lub SharePoint po lewej stronie, nadaj plikowi nazwę, a następnie naciśnij pozycję Zapisz.

 1. W prawym górnym rogu naciśnij pozycję Ikona Udostępnij .

 2. Wpisz adresy e-mail w polu Zaproś osoby, rozdzielając je średnikami.

 3. Pamiętaj, aby wybrać też opcję Może edytować.

 4. Po zakończeniu naciśnij przycisk Udostępnij. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje wysyłanie wiadomości e-mail do odpowiednich osób.

  Porada: Jeśli chcesz wysłać link do siebie, nie naciskaj przycisku Udostępnij. Zamiast tego naciśnij pozycję Udostępnij jako link.

Jeśli został naciśnięty przycisk Udostępnij, odpowiednie osoby otrzymają wiadomości e-mail z zaproszeniem do otwarcia pliku. Będą mogły otworzyć skoroszyt, klikając link. Przeglądarka internetowa otworzy skoroszyt w programie Excel Online. Mogą współtworzyć w Excel Online zaraz po kliknięciu przycisku Edytuj skoroszytExcel OnlineEdytuj w przeglądarce.

Jeśli chcesz korzystać z aplikacji Excel, a nie Excel Online Współtworzenie, możesz kliknąć pozycję Edytuj skoroszytExcel Onlineedytować w programie Excel. Jednak będą do tego potrzebować wersji aplikacji Excel z obsługą współtworzenia. Obecnie współtworzenie jest obsługiwane w aplikacjach Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS i Excel Mobile oraz w programie Excel dla subskrybentów usługi Office 365.

Teraz możesz współtworzyć skoroszyt jednocześnie z innymi osobami. Aby sprawdzić, kto wraz z Tobą edytuje plik, naciśnij pozycję Udostępnij w prawym górnym rogu, a następnie naciśnij pozycję Zarządzaj. Jeśli jednocześnie z Tobą nad plikiem pracują inne osoby, zobaczysz listę ich nazwisk. Osoby opatrzone etykietą Edytowanie pracują właśnie nad plikiem.

Często zadawane pytania

Istnieje kilka przyczyn występowania tego błędu. Najczęstsza z nich polega na tym, że ktoś inny otworzył dany plik za pomocą wersji programu Excel, która nie obsługuje współtworzenia. Jeśli choć jedna osoba to zrobi, pozostali użytkownicy otrzymają komunikat o błędzie związanym z zablokowaniem pliku — nawet jeśli korzystają oni z wersji programu Excel, która obsługuje współtworzenie.

Wersje programu Excel obsługujące współtworzenie:

 • Excel dla usługi Office 365*

 • Excel dla usługi Office 365 dla komputerów Mac*

 • Excel Online

 • Excel dla systemu Android

 • Excel dla systemu iOS

 • Excel Mobile

* Aby korzystać ze współtworzenia w tej wersji, wymagane jest zainstalowanie najnowszej wersji programu Excel oraz zalogowanie się do pakietu Office przy użyciu konta subskrypcji usługi Office 365. Pamiętaj, że jeśli masz konto służbowe, możesz jeszcze nie mieć wersji pakietu Office z obsługą współtworzenia. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli administrator nie udostępnił najnowszej wersji do zainstalowania.

Jeśli błąd dotyczący zablokowanego pliku jest nadal wyświetlany, zobacz Plik programu Excel jest zablokowany do edycji, aby uzyskać więcej rozwiązań tego problemu.

Możesz wyświetlać wybory innych osób w różnych kolorach, ale tylko wtedy, gdy korzystasz z programu Excel dla subskrybentów usługi Office 365, Excel Online, Excel dla systemu Android, Excel Mobile lub Excel dla systemu iOS. Ponadto jeśli używany jest program Excel dla subskrybentów usługi Office 365, aby wyświetlane były kolorowe zaznaczenia, wszyscy muszą mieć włączony Autozapis.

Jeśli korzystasz z programu Excel dla subskrybentów pakietu Office 365, Excel Online, Excel dla systemu Android lub Excel dla systemu iOS, a nie widzisz opcji innych osób, poczekaj kilka sekund. Jeśli nadal nie widzisz pozycji innych osób, upewnij się, że korzystasz z programu Excel dla subskrybentów usługi Office 365, Excel Online, Excel dla systemu Android lub Excel dla systemu iOS. Jeśli te osoby używają innej wersji, na przykład aplikacji Excel Mobile, ich zaznaczenia nie będą dla Ciebie wyświetlane. Jednak inne wprowadzane przez nie zmiany będą widoczne niemal natychmiast. Ponadto, jeśli te osoby używają starszej wersji programu Excel, takiej jak program Excel 2013, nie będą one mogły edytować pliku w tym samym czasie, co Ty, i dlatego nie będziesz widzieć ich zaznaczeń.

Aby współtworzyć i wyświetlić zmiany wprowadzone przez innych, wszyscy użytkownicy muszą korzystać z wersji aplikacji Excel, która obsługuje Współtworzenie. Obecnie współtworzenie jest obsługiwane w aplikacjach Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS i Excel Mobile oraz w programie Excel dla subskrybentów usługi Office 365. Jeśli nie mają obsługiwanej wersji, zawsze możesz używać Excel Online w swojej przeglądarce internetowej, klikając pozycję Edytuj skoroszytExcel OnlineEdytuj w przeglądarce. Jeśli to nie rozwiąże problemu, spróbuj wykonać co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Poczekaj minutę lub dwie. Czasami wymiana informacji między programem Excel a chmurą zajmuje trochę czasu.

 • Poproś wszystkich, aby kliknęli przycisk Włącz edytowanie, jeśli jest wyświetlany.

 • Upewnij się, że wszystkie osoby pracujące w programie Excel dla subskrybentów usługi Office 365 mają włączoną funkcję Autozapis w lewym górnym rogu okna programu Excel.

 • Jeśli ktoś synchronizuje pliki za pomocą usługi OneDrive, musi upewnić się, że synchronizacja nie została wstrzymana. Ponadto należy włączyć ustawienie Używaj pakietu Office 2016 do synchronizowania plików.... Szczegóły dotyczące tego ustawienia znajdują się tutaj.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu Android mają włączoną funkcję Autozapis. Mogą ją włączyć, naciskając pozycję Plik > Przycisk koła zębatego > Autozapis.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu iOS mają włączoną funkcję Autozapis. Mogą ją włączyć, naciskając pozycję Plik Przycisk Plik > Autozapis.

 • Upewnij się, że plik nie jest tylko do odczytu.

 • Na komputerze z systemem Windows otwórz plik i przejdź do obszaru Plik > Informacje. Usuń wszelkie wyświetlane w tym miejscu błędy.

Od czasu do czasu może się tak dziać, jeśli używana jest funkcja programu Excel, która nie jest w pełni obsługiwana przez funkcję współtworzenia programu Excel. Może to tymczasowo zatrzymać proces współtworzenia. Jeśli nie masz żadnych niezapisanych zmian, po prostu naciśnij pozycję Odśwież. Jeśli masz niezapisane zmiany, których nie musisz zachowywać, możesz nacisnąć pozycję Odrzuć zmiany. Jeśli musisz zachować zmiany, naciśnij pozycję Zapisz kopię i zapisz plik pod inną nazwą. Następnie zaznacz i skopiuj zmiany, które należy zachować. Ostatni krok: Ponownie otwórz oryginalny plik znajdujący się w chmurze i z powrotem wklej zmiany.

Na ogół „wygrywa” zmiana zapisana jako ostatnia — za pomocą przycisku Zapisz lub automatycznie za pomocą funkcji Autozapis. Są od tej reguły wyjątki, ale na ogół tak to działa. Aby uniknąć konfliktów z innymi osobami, przypisz obszary lub arkusze poszczególnym osobom. Te przypisania można wyszczególnić podczas wysyłania linku lub wyznaczyć je w samym skoroszycie, umieszczając imiona i nazwiska osób w komórkach nagłówków bądź nazwach arkuszy.

Pamiętaj, że jeśli ktoś synchronizuje pliki za pomocą usługi OneDrive, zmiany wprowadzone w czasie, gdy komputer tej osoby jest w trybie offline, nie zostaną scalone, dopóki komputer znowu nie będzie w trybie online. Po przejściu do trybu online wszystkie zmiany zostaną scalone jednocześnie.

Tak. W aplikacji Excel dla systemu Android naciśnij pozycję Plik > Historia. Następnie naciśnij starszą wersję, a zostanie otwarta. Jeśli chcesz przywrócić ją jako wersję bieżącą, poczekaj, aż wszyscy zakończą współtworzenie, a następnie naciśnij pozycję Przywróć tę wersję.

Aby korzystać ze współtworzenia w aplikacji Excel dla systemu iOS, przed rozpoczęciem musisz upewnić się, że są skonfigurowane pewne ustawienia. Następnie wystarczy wykonać cztery kroki, aby rozpocząć współtworzenie z innymi osobami.

 • Powinna być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Excel i musisz zalogować się w aplikacji Excel za pomocą konta Microsoft. Po otwarciu aplikacji Excel naciśnij pozycję Otwórz i upewnij się, że jest tam wymienione Twoje konto Microsoft. Jeśli nie jest, naciśnij pozycję Dodaj miejsce, aby dodać konto. Uwaga: jeśli masz telefon lub tablet o przekątnej większej niż 10,1 cala, musisz zalogować się przy użyciu konta subskrypcji usługi Office 365.

 • Musisz korzystać z plików xlsx, xlsm lub xlsb. Jeśli plik ma inny format, otwórz go w wersji klasycznej programu Excel. Następnie kliknij pozycję Plik > Zapisz jako > Przeglądaj > Zapisz jako typ i zmień format na xlsx, xlsm lub xlsb.

Funkcja współtworzenia wymaga zapisania skoroszytu w usłudze OneDrive lub OneDrive dla Firm albo bibliotece usługi SharePoint Online. Uwaga: witryny lokalnego programu SharePoint (witryny, które nie są hostowane przez firmę Microsoft) nie obsługują współtworzenia. Jeśli nie masz pewności, z której wersji korzystasz, zapytaj osobę zarządzającą witryną lub pracowników działu informatycznego.

 1. Utwórz lub otwórz plik.

 2. W razie utworzenia pliku naciśnij pozycję Plik Przycisk Plik , naciśnij pozycję Nazwa, a następnie nadaj plikowi nazwę. Po lewej stronie wybierz jako lokalizację usługę OneDrive, OneDrive dla Firm lub SharePoint Online i naciśnij pozycję Zapisz.

 3. W razie otwarcia istniejącego pliku naciśnij pozycję Plik Przycisk Plik > Właściwości. Jeśli ścieżka Lokalizacja zawiera wyrazy „OneDrive”, „d.docs.live.net” lub „SharePoint”, plik prawdopodobnie został już zapisany w jednej z tych lokalizacji. Jeśli nie zawiera tych wyrazów, naciśnij pozycję Plik > Zapisz kopię i zapisz plik w usłudze OneDrive, OneDrive dla Firm lub SharePoint Online.

 1. W prawym górnym rogu naciśnij pozycję Udostępnij Przycisk Udostępnij .

 2. Jeśli chcesz wysłać link do siebie, naciśnij pozycję Kopiuj link > Wyświetlanie i edycję. Następnie wklej link do wiadomości e-mail lub okna wiadomości błyskawicznych.

 3. Jeśli program Excel ma wysłać link w wiadomości e-mail, naciśnij pozycję Zaproś osoby. Wpisz adresy e-mail w polu Zaproś osoby, naciskając po każdym adresie klawisz Return. Upewnij się też, że jest włączona opcja Może edytować. Na koniec naciśnij pozycję Wyślij.

Jeśli w poprzednim kroku został naciśnięty przycisk Wyślij, odpowiednie osoby otrzymają wiadomości e-mail z zaproszeniem do otwarcia pliku. Będą mogły otworzyć skoroszyt, klikając link. Przeglądarka internetowa otworzy skoroszyt w programie Excel Online. Mogą współtworzyć w Excel Online zaraz po kliknięciu przycisku Edytuj skoroszytExcel OnlineEdytuj w przeglądarce.

Jeśli chcesz korzystać z aplikacji Excel, a nie Excel Online Współtworzenie, możesz kliknąć pozycję Edytuj skoroszytExcel Onlineedytować w programie Excel. Jednak będą do tego potrzebować wersji aplikacji Excel z obsługą współtworzenia. Obecnie współtworzenie jest obsługiwane w aplikacjach Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS i Excel Mobile oraz w programie Excel dla subskrybentów usługi Office 365.

Teraz możesz współtworzyć skoroszyt jednocześnie z innymi osobami. Aby sprawdzić, kto wraz z Tobą edytuje plik, naciśnij pozycję Udostępnij Przycisk Udostępnij w trakcie współtworzenia w prawym górnym rogu, a następnie naciśnij pozycję Udostępnianie. Jeśli jednocześnie z Tobą nad plikiem pracują inne osoby, zobaczysz listę ich nazwisk. Osoby opatrzone etykietą Edytowanie pracują właśnie nad plikiem.

Często zadawane pytania

Istnieje kilka przyczyn występowania tego błędu. Najczęstsza z nich polega na tym, że ktoś inny otworzył dany plik za pomocą wersji programu Excel, która nie obsługuje współtworzenia. Jeśli choć jedna osoba to zrobi, pozostali użytkownicy otrzymają komunikat o błędzie związanym z zablokowaniem pliku — nawet jeśli korzystają oni z wersji programu Excel, która obsługuje współtworzenie.

Wersje programu Excel obsługujące współtworzenie:

 • Excel dla usługi Office 365*

 • Excel dla usługi Office 365 dla komputerów Mac*

 • Excel Online

 • Excel dla systemu Android

 • Excel dla systemu iOS

 • Excel Mobile

* Aby korzystać ze współtworzenia w tej wersji, wymagane jest zainstalowanie najnowszej wersji programu Excel oraz zalogowanie się do pakietu Office przy użyciu konta subskrypcji usługi Office 365. Pamiętaj, że jeśli masz konto służbowe, możesz jeszcze nie mieć wersji pakietu Office z obsługą współtworzenia. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli administrator nie udostępnił najnowszej wersji do zainstalowania.

Jeśli błąd dotyczący zablokowanego pliku jest nadal wyświetlany, zobacz Plik programu Excel jest zablokowany do edycji, aby uzyskać więcej rozwiązań tego problemu.

Możesz wyświetlać wybory innych osób w różnych kolorach, ale tylko wtedy, gdy korzystasz z programu Excel dla subskrybentów usługi Office 365, Excel Online, Excel dla systemu Android, Excel Mobile lub Excel dla systemu iOS. Ponadto jeśli używany jest program Excel dla subskrybentów usługi Office 365, aby wyświetlane były kolorowe zaznaczenia, wszyscy muszą mieć włączony Autozapis.

Jeśli korzystasz z programu Excel dla subskrybentów pakietu Office 365, Excel Online, Excel dla systemu Android lub Excel dla systemu iOS, a nie widzisz opcji innych osób, poczekaj kilka sekund. Jeśli nadal nie widzisz pozycji innych osób, upewnij się, że korzystasz z programu Excel dla subskrybentów usługi Office 365, Excel Online, Excel dla systemu Android lub Excel dla systemu iOS. Jeśli te osoby używają innej wersji, na przykład aplikacji Excel Mobile, ich zaznaczenia nie będą dla Ciebie wyświetlane. Jednak inne wprowadzane przez nie zmiany będą widoczne niemal natychmiast. Ponadto, jeśli te osoby używają starszej wersji programu Excel, takiej jak program Excel 2013, nie będą one mogły edytować pliku w tym samym czasie, co Ty, i dlatego nie będziesz widzieć ich zaznaczeń.

Aby współtworzyć i wyświetlić zmiany wprowadzone przez innych, wszyscy użytkownicy muszą korzystać z wersji aplikacji Excel, która obsługuje Współtworzenie. Obecnie współtworzenie jest obsługiwane w aplikacjach Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS i Excel Mobile oraz w programie Excel dla subskrybentów usługi Office 365. Jeśli nie mają obsługiwanej wersji, zawsze możesz używać Excel Online w swojej przeglądarce internetowej, klikając pozycję Edytuj skoroszytExcel OnlineEdytuj w przeglądarce. Jeśli to nie rozwiąże problemu, spróbuj wykonać co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Poczekaj minutę lub dwie. Czasami wymiana informacji między programem Excel a chmurą zajmuje trochę czasu.

 • Poproś wszystkich, aby kliknęli przycisk Włącz edytowanie, jeśli jest wyświetlany.

 • Upewnij się, że wszystkie osoby pracujące w programie Excel dla subskrybentów usługi Office 365 mają włączoną funkcję Autozapis w lewym górnym rogu okna programu Excel.

 • Jeśli ktoś synchronizuje pliki za pomocą usługi OneDrive, musi upewnić się, że synchronizacja nie została wstrzymana. Ponadto należy włączyć ustawienie Używaj pakietu Office 2016 do synchronizowania plików.... Szczegóły dotyczące tego ustawienia znajdują się tutaj.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu Android mają włączoną funkcję Autozapis. Mogą ją włączyć, naciskając pozycję Plik > Przycisk koła zębatego > Autozapis.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu iOS mają włączoną funkcję Autozapis. Mogą ją włączyć, naciskając pozycję Plik Przycisk Plik > Autozapis.

 • Upewnij się, że plik nie jest tylko do odczytu.

 • Na komputerze z systemem Windows otwórz plik i przejdź do obszaru Plik > Informacje. Usuń wszelkie wyświetlane w tym miejscu błędy.

Od czasu do czasu może się tak dziać, jeśli używana jest funkcja programu Excel, która nie jest w pełni obsługiwana przez funkcję współtworzenia programu Excel. Może to tymczasowo zatrzymać proces współtworzenia. Jeśli nie masz żadnych niezapisanych zmian, po prostu naciśnij pozycję Odśwież. Jeśli masz niezapisane zmiany, których nie musisz zachowywać, możesz nacisnąć pozycję Odrzuć zmiany. Jeśli musisz zachować zmiany, naciśnij pozycję Zapisz kopię i zapisz plik pod inną nazwą. Następnie zaznacz i skopiuj zmiany, które należy zachować. Ostatni krok: Ponownie otwórz oryginalny plik znajdujący się w chmurze i z powrotem wklej zmiany.

Na ogół „wygrywa” zmiana zapisana jako ostatnia — za pomocą przycisku Zapisz lub automatycznie za pomocą funkcji Autozapis. Są od tej reguły wyjątki, ale na ogół tak to działa. Aby uniknąć konfliktów z innymi osobami, przypisz obszary lub arkusze poszczególnym osobom. Te przypisania można wyszczególnić podczas wysyłania linku lub wyznaczyć je w samym skoroszycie, umieszczając imiona i nazwiska osób w komórkach nagłówków bądź nazwach arkuszy.

Pamiętaj, że jeśli ktoś synchronizuje pliki za pomocą usługi OneDrive, zmiany wprowadzone w czasie, gdy komputer tej osoby jest w trybie offline, nie zostaną scalone, dopóki komputer znowu nie będzie w trybie online. Po przejściu do trybu online wszystkie zmiany zostaną scalone jednocześnie.

Jeśli chcesz przywrócić starszą wersję pliku jako bieżącą, poczekaj, aż wszyscy zakończą współtworzenie. Następnie naciśnij pozycję Plik Przycisk Plik > Przywróć > Historia wersji (online). Zostanie otwarta przeglądarka internetowa ze starszymi wersjami pliku. Jeśli korzystasz z usługi OneDrive, naciśnij wersję po lewej stronie, a następnie naciśnij pozycję Przywróć. Jeśli korzystasz z usługi OneDrive dla Firm lub SharePoint Online, naciśnij datę i godzinę wersji, strzałkę w dół, a następnie pozycję Przywróć. Wróć do aplikacji Excel dla systemu iOS i ponownie otwórz plik.

Aby korzystać ze współtworzenia w aplikacji Excel Mobile, przed rozpoczęciem musisz upewnić się, że są skonfigurowane pewne ustawienia. Następnie wystarczy wykonać cztery kroki, aby rozpocząć współtworzenie z innymi osobami.

 • Na tablecie lub telefonie powinna być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Excel Mobile i musisz zalogować się w aplikacji Excel za pomocą konta Microsoft. Przejdź do obszaru Plik > Ustawienia > Konta i upewnij się, że jest tam wymienione Twoje konto usługi Office 365. Jeśli nie jest, naciśnij pozycję Dodaj konto. Uwaga: jeśli masz telefon lub tablet o przekątnej większej niż 10,1 cala, musisz zalogować się przy użyciu konta subskrypcji usługi Office 365.

 • Musisz korzystać z plików xlsx, xlsm lub xlsb. Jeśli plik ma inny format, otwórz go w wersji klasycznej programu Excel. Następnie kliknij pozycję Plik > Zapisz jako > Przeglądaj > Zapisz jako typ i zmień format na xlsx, xlsm lub xlsb.

 1. Utwórz lub otwórz plik, a następnie kliknij pozycję Plik > Zapisz.

 2. Sprawdź bieżącą lokalizację pliku. Pod nazwą pliku sprawdź, czy w ścieżce pliku występują wyrazy „OneDrive” lub „SharePoint”. Jeśli tak, naciśnij przycisk Wstecz, a następnie przejdź do następnego kroku. Jeśli ścieżka nie zawiera żadnego z nich, naciśnij pozycję Zapisz kopię tego pliku, a następnie zapisz plik w lokalizacji usługi OneDrive, OneDrive dla Firm lub SharePoint Online. Uwaga: witryny lokalnego programu SharePoint (witryny, które nie są hostowane przez firmę Microsoft) nie obsługują współtworzenia. Jeśli nie masz pewności, z której wersji korzystasz, zapytaj osobę zarządzającą witryną lub pracowników działu informatycznego.

 1. W prawym górnym rogu naciśnij pozycję Ikona Udostępnij .

 2. Wpisz adresy e-mail w polu Zaproś osoby, rozdzielając je średnikami.

 3. Pamiętaj, aby wybrać też opcję Może edytować.

 4. Po zakończeniu naciśnij przycisk Udostępnij. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje wysyłanie wiadomości e-mail do odpowiednich osób.

  Porada: Jeśli chcesz wysłać link do siebie, nie naciskaj przycisku Udostępnij. Zamiast tego naciśnij pozycję Uzyskaj link do udostępniania u dołu okienka.

Jeśli został naciśnięty przycisk Udostępnij, odpowiednie osoby otrzymają wiadomości e-mail z zaproszeniem do otwarcia pliku. Będą mogły otworzyć skoroszyt, klikając link. Przeglądarka internetowa otworzy skoroszyt w programie Excel Online. Mogą współtworzyć w Excel Online zaraz po kliknięciu przycisku Edytuj skoroszytExcel OnlineEdytuj w przeglądarce.

Jeśli chcesz korzystać z aplikacji Excel, a nie Excel Online Współtworzenie, możesz kliknąć pozycję Edytuj skoroszytExcel Onlineedytować w programie Excel. Jednak będą do tego potrzebować wersji aplikacji Excel z obsługą współtworzenia. Obecnie współtworzenie jest obsługiwane w aplikacjach Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS i Excel Mobile oraz w programie Excel dla subskrybentów usługi Office 365.

Teraz możesz współtworzyć skoroszyt jednocześnie z innymi osobami. Aby sprawdzić, kto wraz z Tobą edytuje plik, naciśnij pozycję Udostępnij w prawym górnym rogu. Jeśli jednocześnie z Tobą nad plikiem pracują inne osoby, zobaczysz listę ich nazwisk. Osoby opatrzone etykietą Edytowanie pracują właśnie nad plikiem.

Często zadawane pytania

Istnieje kilka przyczyn występowania tego błędu. Najczęstsza z nich polega na tym, że ktoś inny otworzył dany plik za pomocą wersji programu Excel, która nie obsługuje współtworzenia. Jeśli choć jedna osoba to zrobi, pozostali użytkownicy otrzymają komunikat o błędzie związanym z zablokowaniem pliku — nawet jeśli korzystają oni z wersji programu Excel, która obsługuje współtworzenie.

Wersje programu Excel obsługujące współtworzenie:

 • Excel dla usługi Office 365 *

 • Excel dla usługi Office 365 dla komputerów Mac*

 • Excel Online

 • Excel dla systemu Android

 • Excel dla systemu iOS

 • Excel Mobile

* Aby korzystać ze współtworzenia w tej wersji, wymagane jest zainstalowanie najnowszej wersji programu Excel oraz zalogowanie się do pakietu Office przy użyciu konta subskrypcji usługi Office 365. Pamiętaj, że jeśli masz konto służbowe, możesz jeszcze nie mieć wersji pakietu Office z obsługą współtworzenia. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli administrator nie udostępnił najnowszej wersji do zainstalowania.

Jeśli błąd dotyczący zablokowanego pliku jest nadal wyświetlany, zobacz Plik programu Excel jest zablokowany do edycji, aby uzyskać więcej rozwiązań tego problemu.

Zaznaczenia innych osób nie są obecnie widoczne w aplikacji Excel Mobile. Wersje, które są obsługiwane przez program Excel dla Office 365, Subskrybenci, Excel Online, Excel dla systemu Android i Excel dla systemu iOS.

Aby współtworzyć i wyświetlić zmiany wprowadzone przez innych, wszyscy użytkownicy muszą korzystać z wersji aplikacji Excel, która obsługuje Współtworzenie. Obecnie współtworzenie jest obsługiwane w aplikacjach Excel dla systemu Android, Excel dla systemu iOS i Excel Mobile oraz w programie Excel dla subskrybentów usługi Office 365. Jeśli nie mają obsługiwanej wersji, zawsze możesz używać Excel Online w swojej przeglądarce internetowej, klikając pozycję Edytuj skoroszytExcel OnlineEdytuj w przeglądarce. Jeśli to nie rozwiąże problemu, spróbuj wykonać co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Poczekaj minutę lub dwie. Czasami wymiana informacji między programem Excel a chmurą zajmuje trochę czasu.

 • Poproś wszystkich, aby kliknęli przycisk Włącz edytowanie, jeśli jest wyświetlany.

 • Upewnij się, że wszystkie osoby pracujące w programie Excel dla subskrybentów usługi Office 365 mają włączoną funkcję Autozapis w lewym górnym rogu okna programu Excel.

 • Jeśli ktoś synchronizuje pliki za pomocą usługi OneDrive, musi upewnić się, że synchronizacja nie została wstrzymana. Ponadto należy włączyć ustawienie Używaj pakietu Office 2016 do synchronizowania plików.... Szczegóły dotyczące tego ustawienia znajdują się tutaj.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu Android mają włączoną funkcję Autozapis. Mogą ją włączyć, naciskając pozycję Plik > Przycisk koła zębatego > Autozapis.

 • Upewnij się, że osoby pracujące w aplikacji Excel dla systemu iOS mają włączoną funkcję Autozapis. Mogą ją włączyć, naciskając pozycję Plik Przycisk Plik > Autozapis.

 • Upewnij się, że plik nie jest tylko do odczytu.

 • Na komputerze z systemem Windows otwórz plik i przejdź do obszaru Plik > Informacje. Usuń wszelkie wyświetlane w tym miejscu błędy.

Od czasu do czasu może się tak dziać, jeśli używana jest funkcja programu Excel, która nie jest w pełni obsługiwana przez funkcję współtworzenia programu Excel. Może to tymczasowo zatrzymać proces współtworzenia. Jeśli nie masz żadnych niezapisanych zmian, po prostu naciśnij pozycję Odśwież. Jeśli masz niezapisane zmiany, których nie musisz zachowywać, możesz nacisnąć pozycję Odrzuć zmiany. Jeśli musisz zachować zmiany, naciśnij pozycję Zapisz kopię i zapisz plik pod inną nazwą. Następnie zaznacz i skopiuj zmiany, które należy zachować. Ostatni krok: Ponownie otwórz oryginalny plik znajdujący się w chmurze i z powrotem wklej zmiany.

Na ogół „wygrywa” zmiana zapisana jako ostatnia — za pomocą przycisku Zapisz lub automatycznie za pomocą funkcji Autozapis. Są od tej reguły wyjątki, ale na ogół tak to działa. Aby uniknąć konfliktów z innymi osobami, przypisz obszary lub arkusze poszczególnym osobom. Te przypisania można wyszczególnić podczas wysyłania linku lub wyznaczyć je w samym skoroszycie, umieszczając imiona i nazwiska osób w komórkach nagłówków bądź nazwach arkuszy.

Pamiętaj, że jeśli ktoś synchronizuje pliki za pomocą usługi OneDrive, zmiany wprowadzone w czasie, gdy komputer tej osoby jest w trybie offline, nie zostaną scalone, dopóki komputer znowu nie będzie w trybie online. Po przejściu do trybu online wszystkie zmiany zostaną scalone jednocześnie.

W aplikacji Excel Mobile naciśnij pozycję Plik > Historia. Następnie naciśnij starszą wersję, a zostanie otwarta. Jeśli chcesz przywrócić ją jako wersję bieżącą, poczekaj, aż wszyscy zakończą współtworzenie, a następnie naciśnij pozycję Przywróć tę wersję.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×