Współpraca nad dokumentem w aplikacji Word Online

Gdy pracujesz wspólnie z innymi osobami w aplikacji Word Online, możesz normalnie edytować dokument. Jeśli inne osoby również będą go edytować, w aplikacji Word Online zostanie wyświetlone powiadomienie o obecności tych osób razem z informacją o edytowanym przez nie akapicie. Nie ma żadnego specjalnego trybu współtworzenia ani polecenia służącego do rozpoczynania wspólnej pracy.

Gdy poszczególni autorzy będą rozpoczynać lub kończyć pracę, w aplikacji Word Online będą wyświetlane krótkie powiadomienia.

Powiadomienie o pracy wielu autorów

W dowolnej chwili możesz zobaczyć, kto obecnie pracuje nad dokumentem, klikając w pobliżu góry okna.

Wyświetlanie innych autorów

Kolorowy wskaźnik pokazuje, gdzie inni użytkownicy edytują dokument.

Aplikacja Word Online pokazuje w dokumencie miejsca, nad którymi pracują inni autorzy

Otwieranie dokumentu w aplikacji klasycznej

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany, które wymagają użycia funkcji aplikacji klasycznej Word, kliknij pozycję Otwórz w programie Word i kontynuuj edytowanie dokumentu. Na przykład może wystąpić potrzeba dodania spisu treści lub bibliografii z automatyczną aktualizacją wpisów.

Uwaga:  Funkcja współtworzenia w aplikacji klasycznej Word wymaga programu Word 2010, Word 2013 lub Microsoft Word 2011 dla komputerów Mac.

Jeśli pracujesz w aplikacji klasycznej Word, pamiętaj, aby nie wprowadzać zawartości lub funkcji, które uniemożliwią innym autorom edytowanie dokumentu w aplikacji Word Online. Na przykład nie używaj funkcji uprawnień, takich jak ograniczenia edycji bądź oznaczanie dokumentu jako wersji ostatecznej. Jeśli chcesz ograniczyć dostęp do dokumentu, skorzystaj z funkcji uprawnień dostępnych w miejscu przechowywania dokumentu (OneDrive, Office 365 lub SharePoint).

Jeśli jedna z osób zapisała dokument z funkcjami, które nie są obsługiwane w aplikacji Word Online, nadal możesz go współtworzyć, ale nie za pomocą tej aplikacji Word Online. Jeśli wszyscy członkowie grupy mają program Word 2010, Word 2013 lub Word 2011 dla komputerów Mac, można kontynuować wspólną pracę w programie Word (należy kliknąć pozycję Otwórz w programie Word i kontynuować edytowanie).

Jeśli nie wszyscy członkowie grupy mają jedną z tych wersji programu Word, trzeba usunąć z dokumentu nieobsługiwane funkcje, aby umożliwić wszystkim dalszą wspólną pracę w aplikacji Word Online. Wykonaj następujące czynności:

  1. W aplikacji Word Online kliknij pozycję Otwórz w programie Word (wymagany jest program Word 2003 lub nowszy albo program Word 2008 12.2.9 dla komputerów Mac lub nowszy).

  2. Usuń nieobsługiwane funkcje w aplikacji klasycznej Word. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obsługiwanych funkcji, zobacz Różnice między korzystaniem z dokumentu w przeglądarce i w programie Word.

  3. Zapisz dokument (naciśnij klawisze Ctrl+S w systemie Windows lub ⌘+S na komputerze Mac).

  4. Jeśli używany był program Word 2003, Word 2007 lub Word 2008 12.2.9 dla komputerów Mac, zamknij program Word, tak aby było możliwe dalsze współtworzenie dokumentu w aplikacji Word Online.

    Jeśli zanim zapiszesz dokument w aplikacji Word Online inny autor zapisze go z nieobsługiwanymi funkcjami, możesz nie być w stanie zapisać wyników pracy w aplikacji Word Online. Jeśli masz program Word 2010, Word 2013 lub Word 2011 dla komputerów Mac, możesz zapobiec utracie wprowadzonych zmian, otwierając dokument w aplikacji klasycznej Word. Kliknij pozycję Otwórz w programie Word, skopiuj swoje zmiany z aplikacji Word Online, a następnie wklej je do dokumentu w programie Word. Gdy zapisujesz dokument w programie Word, zmiany są zapisywane na serwerze.

Jeśli w aplikacji Word Online nie działa współtworzenie

Jeśli w aplikacji Word Online nie działa współtworzenie, być może ktoś otworzył dokument w wersji programu Word, która nie obsługuje współtworzenia. Być może dokument zawiera funkcje, w przypadku których nie jest obsługiwane edytowanie w aplikacji Word Online. Powodem może być też inny problem. Aby uzyskać pomoc, zobacz Rozwiązywanie problemów dotyczących współtworzenia dokumentów programu Word.

Uwaga: Aplikacja Word Online w programie SharePoint 2010 nie obsługuje współtworzenia, ale można wspólnie pracować w programach Word 2010, Word 2013 i Microsoft Word 2011 dla komputerów Mac.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×