Współpraca nad dokumentami programu Word z współtworzenia w czasie rzeczywistym

Współpraca nad dokumentami programu Word z współtworzenia w czasie rzeczywistym

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli Ty i Twoi współpracownicy chcesz współpracować nad dokumentem, aby wyświetlić wszystkie zmiany, po ich wprowadzeniu za pomocą współtworzenia w czasie rzeczywistym. Współpraca za pomocą nie jest skomplikowanym procesem trzy czynności:

 • OneDrive lub SharePoint Online będą Zapisz dokument, dzięki czemu inne osoby mogą współpracować w nim.

 • Zaproś inne osoby mogły edytować go przez inne osoby.

 • Podczas otwierania i pracować nad dokumentem w Word 2016, Word Online i Android w programie Word pojawi się zmiany wprowadzane przez jak są one.

Oto, co jest wymagane do współtworzenia w programie Word w systemie Windows:

Za pomocą przeglądarki sieci web, przekaż lub Utwórz nowy dokument w usłudze OneDrive, OneDrive dla firmlub w bibliotece programu SharePoint Online. Pamiętaj, że po zainstalowaniu programu SharePoint organizacji w tym miejscu (lokalnego), funkcja współtworzenia jest niedostępna. Jeśli nie masz pewności o wersji programu SharePoint, poproś osobę odpowiedzialnych za witryny lub z działem INFORMATYCZNYM.

 1. Wybierz pozycję Udostępnij. Jeśli nie został jeszcze zapisany dokument do usługi OneDrive, OneDrive dla firm lub programu SharePoint w bibliotece, zostanie wyświetlony monit o zapisanie.

 2. Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać dokument.

  Wyróżnione są lokalizacje zapisania dokumentu w usłudze OneDrive i programie SharePoint

 3. Po zapisaniu dokument, możesz wybrać, z którym chcesz udostępnić dokument. Jeśli chcesz, wprowadź nazwy osób, które chcesz udostępnić i wiadomości.

  Pokazywanie opcji udostępniania

 4. (Opcjonalnie) Ustawianie uprawnień przy użyciu Ustawień łącza. Kliknij listę rozwijaną w dół listy, aby zmienić typ łącza. Zostanie otwarte okienko szczegółów, pozwalającego na zmianę kto może uzyskać dostęp do łącza i czy osób może edytować element chcesz udostępnić.

  Z ustawieniami łącze, aby ustawić uprawnienia

  Opcje dla osób, które ma to łącze do pracy (opcje różnią się w zależności od ustawień administratora):

  • Opcja Każdy umożliwia dostęp każdemu, kto otrzyma ten link, niezależnie od tego, czy otrzyma go bezpośrednio od Ciebie, czy zostanie on przesłany dalej przez kogoś innego. Dotyczy to również osób spoza Twojej organizacji.

  • Osoby w Twojej organizacji powoduje wszystkich osób w Twojej organizacji dostęp łącza, odbieranie go bezpośrednio z lub przekazywane od innej osoby.

  • Opcja Określone osoby umożliwia dostęp tylko określonym osobom, chociaż inne osoby mogą już mieć dostęp. Jeśli zaproszenie do współużytkowania zostanie przesłane dalej, będą mogły skorzystać z niego tylko te osoby, które już mają dostęp do danego elementu.

   Zezwalaj na edytowanie jest włączona domyślnie. Jeśli chcesz, aby osoby, aby wyświetlić tylko pliki, usuń zaznaczenie pola wyboru. Gdy skończysz, kliknij przycisk Zastosuj.

 5. Gdy wszystko będzie gotowe do wysłania linku, wybierz pozycję Wyślij.

Jeśli został wybrany przycisk Wyślij w poprzednim kroku, osoby otrzymają wiadomość e-mail zapraszając do jego otwarcia. Po kliknięciu łącza do dokumentu. Przeglądarki sieci web zostanie otwarty dokument w aplikacji Word Web App. Współtworzenie w aplikacji Word Web App ich można od razu, klikając pozycję Edytuj dokument > Edytuj w przeglądarce.

Jeśli chce za pomocą aplikacji Word, a nie aplikacji Word Web App współtworzyć ich kliknij pozycję Edytuj dokument > Edytuj w programie Word. Jednak będą musieli wersję aplikacji Word, która obsługuje współtworzenia. Word dla systemu Android, w programie Word dla systemu iOS, Word Mobile i programu Word 2016 dla subskrybentów usługi Office 365 są wersjami, które obecnie obsługuje funkcji współtworzenia.

Gdy inne osoby otworzą plik podczas edytowania będzie współtworzenia. Wiadomo, że masz Współtworzenie dokumentu po wyświetleniu obrazów osób w prawym górnym rogu okna programu Word. (Może być widoczny również swoje inicjały lub G, który oznacza gości.)

 1. Otwieranie i edytowanie dokumentu w Word 2016.

 2. Jeśli korzystasz z Word 2016 i już nie postanowiły inne osoby mogły zobaczyć wprowadzone zmiany, wybierz pozycję Tak, aby umożliwić automatyczne udostępnianie.

  Polecenie Udostępnij z wyświetlonym monitem zawierającym informację, że inne osoby edytują ten dokument

 • Osoby, skorzystaj z łącza, który wysłano, dokumentu zostanie otwarte w wersji Word lub Word Online. Jeśli używasz również Word 2016 i chcesz automatycznie współużytkować zmiany, pojawi się pracy jako tak się dzieje.

  Zrzut ekranu przedstawiający inne osoby edytują ten dokument

 • Kolorowych flag zostanie wyświetlona dokładnie gdzie w dokumencie każda osoba pracuje. Może zostać wyświetlony zaznaczeń innych osób w różnych kolorach. Dzieje się tak, jeśli używasz programu Word 2016 dla subskrybentów usługi Office 365 lub aplikacji Word Web App. Jeśli w przypadku korzystania z innej wersji zaznaczenia nie będzie widoczna, ale ich zmiany będą widoczne podczas pracy.

  Flaga pokazuje lokalizację innego autora w dokumencie

 • Word będzie wyświetlać alert i opuszczaniu osób.

 • Możesz natychmiast rozmów z osobami, które pracują w dokumencie przy użyciu Skype dla firm. Otwiera okno rozmowy błyskawiczne konwersacji. Wybierz przycisk Skype dla firm, aby uruchomić rozmowy grupowe wszystkim pracuje nad dokumentem.

  CollabCorner rozmów

 • Na Wstążce można wprowadzać lub wyświetlać komentarze, wybierz polecenie komentarze. Można też odpowiedzieć lub rozwiązać komentarze i oznaczanie ich jako wykonanego.

Uwaga: Jeśli osoby, która nie została dołączyć do współtworzenia w czasie rzeczywistym działa w dokumencie po zakończeniu, pojawi się że znajdują się w dokumencie, ale nie będzie widoczna ich zmian do momentu ich Zapisz dokument.

Okienka działanie pozwala wyświetlić pełną listę zmian pory i umożliwia dostęp do wcześniejszych wersji. Wybierz pozycję aktywności Historia wersji programu Word , aby wyświetlić okienko aktywności.

Historia wersji

Oto, co oznaczają opcje na liście automatycznie udostępnić zmiany.

 • Zawsze: Jeśli wybierzesz tę opcję, innych osób, które chcesz współużytkować ich zmian zawsze będą mogli zobaczyć Twoje.

 • Zapytaj mnie: Jeśli nie znasz współtworzenia w czasie rzeczywistym przed, zostanie wyświetlony monit Czy chcesz automatycznie udostępnić zmiany po ich wprowadzeniu. Wybierz pozycję Tak, aby zawsze Zezwalaj na automatyczne udostępnianie podczas pracy z innymi osobami. Wyczyść pole wyboru nie pytaj mnie ponownie, jeśli chcesz poproszony przy następnym otwarciu dokumentu, w którym inna osoba udostępnia swoje zmiany.

 • Nigdy:, wybierając pozycję nigdy zaprzestać korzystania z współtworzenia w czasie rzeczywistym dla tego i innych dokumentów. Tylko można zobaczyć efekt zmian do momentu zapisania dokumentu do lokalizacji online. Nie będzie można wyświetlić dodały po ich wprowadzeniu. Możesz jednak będą mogli zobaczyć, kto jeszcze ma otwarty dokument.

Uwaga: Dotyczy każdego Word, nie tylko dokument, który obecnie pracujesz. Aby zmienić ustawienia, przejdź do pozycji plik > Opcje > Ogólne > Opcje w obszarze współpraca w czasie rzeczywistym.

Ta funkcja jest dostępna tylko dla subskrybentów usługi Office 365. Subskrybenci Uzyskaj nowe funkcje i ulepszenia co miesiąc. Kliknij, aby wypróbować lub kupić subskrypcję.

Zobacz jednoczesne edytowanie dokumentu z innymi autorami , aby uzyskać informacje o Współtworzenie w programie Word dla komputerów Mac

Za pomocą przeglądarki sieci web, przekaż lub Utwórz nowy dokument w usłudze OneDrive, OneDrive dla firmlub w bibliotece programu SharePoint Online. Pamiętaj, że witryn lokalnego programu SharePoint (witryny, które nie są obsługiwane przez firmę Microsoft), nie obsługuje funkcji współtworzenia. Jeśli nie masz pewności, który z nich używasz, poproś osobę odpowiedzialnych za witryny lub z działem INFORMATYCZNYM.

 1. Jeśli możesz przekazać plik, kliknij nazwę pliku, aby go otworzyć. Dokument zostanie otwarty w nowej karcie w przeglądarce sieci web.

 2. W prawym górnym rogu kliknij Udostępnij > Udostępnij innym osobom.

 3. Wpisz adresy e-mail w pierwszym polu, a rozdzielić średnikami. Upewnij się również zaznaczyć można edytować lub Adresaci mogą edytować. Gdy skończysz, kliknij przycisk Udostępnij .

  Porada: Jeśli chcesz wysłać łącze samodzielnie nie kliknij przycisk Udostępnij. Zamiast tego kliknij pozycję Pobierz łącze po lewej stronie.

 4. Jeśli kliknięto przycisk Udostępnij w poprzednim kroku do każdej osoby zostanie wysłana wiadomość e-mail. Wiadomość zostanie pochodzą z adresu e-mail. Otrzymasz również kopię wiadomości, wystarczy, aby dowiedzieć się, jak wygląda. Jeśli możesz przekazać plik, kliknij nazwę pliku, aby go otworzyć. Dokument zostanie otwarty w nowej karcie w przeglądarce sieci web.

Jeśli kliknięto przycisk Udostępnij osoby otrzymają wiadomość e-mail zapraszając do jego otwarcia. Po kliknięciu łącza do dokumentu. Zostanie otwarta w przeglądarce sieci web, a dokument zostanie otwarty w aplikacji Word Web App. Jeśli chce za pomocą aplikacji Word współtworzyć ich kliknij pozycję Edytuj dokument > Edytuj w programie Word. Jednak będą musieli wersję aplikacji Word, która obsługuje współtworzenia. Word dla systemu Android, w programie Word dla systemu iOS, Word Mobile i programu Word 2016 dla subskrybentów usługi Office 365 są wersjami, które obecnie obsługuje funkcji współtworzenia. Jeśli nie ma obsługiwanej wersji, ich kliknij pozycję Edytuj dokument > Edytuj w przeglądarce, aby edytować plik

Informacja jest Współtworzenie dokumentu z jedną osobą podczas możesz sprawdzić, czy wiadomość w prawym górnym rogu, z informacją, że osoba edytuje. Jeśli więcej niż jedna osoba edytuje, pojawi się komunikat z informacją, ile osób podczas pracy z. Na przykład "2 inne osoby są tutaj."

Współtworzenie porady: Jeśli chcesz przejść do miejsce, w którym jest inna osoba pracuje, kliknij jej nazwę, a następnie kliknij edycji... Może zostać wyświetlony zaznaczeń innych osób w różnych kolorach. Dzieje się tak, jeśli używasz programu Word 2016 dla subskrybentów usługi Office 365 lub jeśli używają aplikacji Word Web App. Jeśli w przypadku korzystania z innej wersji zaznaczenia nie będzie widoczna, ale ich zmiany będą widoczne podczas pracy. Jeśli zobaczysz zaznaczeń innych osób w różnych kolorach, ich zostanie wyświetlony następujący niebieski, fioletowy i tak dalej. Jednak osoba edytuje zawsze widzą zaznaczenia na zielono. Jeśli zgubisz śledzenia kto jest kim umieść kursor na zaznaczenia, a jej nazwisko będzie ją wyświetlić.

Aby współtworzyć w programie Word Android musisz upewnij się, że określone czynności są skonfigurowane przed rozpoczęciem pracy. Po wykonaniu tej właśnie trwa około czterech krokach współtworzyć z innymi osobami.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla posiadaczy subskrypcji usługi Office 365. Jeśli jesteś subskrybentem usługi Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Oto, co jest wymagane do współtworzenia w programie Word na urządzeniu z systemem Android:

 • Najnowsza wersja programu Word zainstalowany, zalogowani do programu Word za pomocą konta Microsoft.
  Przejdź do pozycji plik > Otwórz i upewnij się, znajduje konta Microsoft. Jeśli nie, naciśnij pozycję Dodaj lokalizację, aby dodać konto. Pamiętaj, że jeśli masz telefon lub tablet, którego rozmiar przekracza 10,1 cala, musisz zalogować się przy użyciu konta subskrypcji usługi Office 365 .

 • Pliki zapisane w formacie dokumentu programu Word (docx).
  Jeśli plik nie znajduje się w tym formacie, otwórz plik w klasycznej wersji programu Word (na przykład program Word 2016 lub 2013). Naciśnij pozycję plik > Zapisz jako > Przeglądaj > Zapisz jako typ i zmienić format.

 1. Utwórz lub otwórz plik, a następnie kliknij pozycję Plik > Zapisz jako.

 2. Sprawdź bieżącą lokalizację pliku. Jeśli jest wybrana lokalizacja OneDrive lub SharePoint, naciśnij przycisk Wstecz, a następnie przejdź do następnego kroku. Jeśli żadna z nich nie jest wybrana, naciśnij pozycję OneDrive lub SharePoint po lewej stronie, nadaj plikowi nazwę, a następnie naciśnij pozycję Zapisz.

 1. Naciśnij Ikona Udostępnij w prawym górnym rogu.

 2. Wpisz adresy e-mail w polu Zaproś osoby, a rozdzielić średnikami. Pokazywanie udostępniania za pośrednictwem poczty e-mail, wprowadź adres e-mail i edytować wyboru

 3. Pamiętaj, aby wybrać też opcję Może edytować.

 4. Po zakończeniu naciśnij przycisk Udostępnij. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje wysyłanie wiadomości e-mail do odpowiednich osób.

  Porada: Jeśli chcesz wysłać link do siebie, nie naciskaj przycisku Udostępnij. Zamiast tego naciśnij pozycję Udostępnij jako link.

Jeśli wybrany przycisk Udostępnij w poprzednim kroku osoby otrzymają wiadomość e-mail zapraszając do jego otwarcia. Po kliknięciu łącza do dokumentu. Przeglądarki sieci web zostanie otwarty dokument w aplikacji Word Web App. Współtworzenie w programie Word są można od razu, klikając pozycję Edytuj dokument > Edytuj w przeglądarce.

Jeśli chce za pomocą aplikacji Word, a nie aplikacji Word Web App współtworzyć ich kliknij pozycję Edytuj dokument > Edytuj w programie Word. Jednak będą musieli wersję aplikacji Word, która obsługuje współtworzenia. Word dla systemu Android, program Word dla systemu iOS, Word mobile i programu Word 2016 dla subskrybentów usługi Office 365 są wersjami, które obecnie obsługuje funkcji współtworzenia.

Aby zobaczyć, kto edytuje plik ze sobą, naciśnij przycisk Udostępnij w prawym górnym, a następnie naciśnij przycisk Zarządzaj. W przypadku innych osób pracujących nad plikiem w tym samym czasie podczas, pojawi się jej nazwę na liście. Jeśli mają etykietę edycji pracy nad plikiem.

W programie Word dla systemu Android, naciśnij pozycję plik > Historia. Następnie wybierz poprzedniej wersji, a zostanie otwarty. Jeśli chcesz przywrócić bieżącą wersję, poczekaj, aż wszyscy znajdują się już współtworzenia, a następnie naciśnij pozycję Przywróć tę wersję.

Aby współtworzyć w programie Word dla systemu iOS musisz upewnij się, że określone czynności są skonfigurowane przed rozpoczęciem pracy. Po wykonaniu tej właśnie trwa około czterech krokach współtworzyć z innymi osobami.

Oto, co jest wymagane do współtworzenia w programie Word na urządzeniu iPhone lub iPad:

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla posiadaczy subskrypcji usługi Office 365. Jeśli jesteś subskrybentem usługi Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

 • Najnowsza wersja programu Word zainstalowany, zalogowani do programu Word za pomocą konta Microsoft.
  Po uruchomieniu programu Word, wybierz polecenie Otwórz i upewnij się, że Twoje konto Microsoft jest tam wymienione. Jeśli nie, naciśnij pozycję Dodaj lokalizację, aby dodać konto. Pamiętaj, że jeśli masz telefon lub tablet, którego rozmiar przekracza 10,1 cala, musisz zalogować się przy użyciu konta subskrypcji usługi Office 365 .

 • Pliki zapisane w formacie dokumentu programu Word (docx).
  Jeśli plik nie znajduje się w tym formacie, otwórz plik w klasycznej wersji programu Word (na przykład program Word 2016 lub 2013). Następnie kliknij pozycję plik > Zapisz jako > Przeglądaj > Zapisz jako typ i zmień format DOCX

Funkcja współtworzenia wymaga, zapisać dokument w usłudze OneDrive, OneDrive dla firmlub w bibliotece programu SharePoint Online. Pamiętaj, że witryn lokalnego programu SharePoint (witryny, które nie są obsługiwane przez firmę Microsoft), nie obsługuje funkcji współtworzenia. Jeśli nie masz pewności, który z nich używasz, poproś osobę odpowiedzialnych za witryny lub z działem INFORMATYCZNYM.

 1. Utwórz lub otwórz plik.

 2. Jeśli plik został utworzony, wybierz plik Ikona pliku , naciśnij nazwę, a następnie nadaj plikowi nazwę. Następnie wybierz pozycję OneDrive, OneDrive dla firm, lub lokalizacji usługi SharePoint Online z lewej i wybierz polecenie Zapisz.

 3. Po otwarciu istniejącego pliku, wybierz plik Ikona pliku > Właściwości. Jeśli ścieżki lokalizacji znajdują się wyrazy "OneDrive", "d.docs.live.net" lub "SharePoint", a następnie go jest prawdopodobnie zostały zapisane w jednej z następujących lokalizacji już. Jeśli nie zawiera on te wyrazy, naciśnij pozycję plik > Zapisz kopię i zapisz go w usłudze OneDrive, OneDrive dla firm lub usługi SharePoint Online.

 1. Naciśnij przycisk Udostępnij Ikona Udostępnij przedstawiający w prawym górnym.

 2. Jeśli chcesz wysłać link do siebie, naciśnij pozycję Kopiuj link > Wyświetlanie i edycję. Następnie wklej link do wiadomości e-mail lub okna wiadomości błyskawicznych.

  Pokazywanie opcji udostępniania
 3. Jeśli chcesz, aby program Word, aby wysłać łącze dla Ciebie w wiadomości e-mail, naciśnij pozycję Zaproś osoby. Następnie wpisz adresy e-mail w Zaproś osoby pole i naciśnij przycisk zwracana po każdego adresu. Upewnij się, że można edytować jest włączona również. Na koniec naciśnij przycisk Wyślij.

  Pokazywanie Zaproś osoby ekranu z uprawnieniami

Jeśli został wybrany przycisk Wyślij w poprzednim kroku, osoby otrzymają wiadomość e-mail zapraszając do jego otwarcia. Po kliknięciu łącza do dokumentu. Przeglądarki sieci web zostanie otwarty dokument w aplikacji Word Web App. Współtworzenie w aplikacji Word Web App ich można od razu, klikając pozycję Edytuj dokument > Edytuj w przeglądarce.

Jeśli chce za pomocą aplikacji Word, a nie aplikacji Word Web App współtworzyć ich kliknij pozycję Edytuj dokument > Edytuj w programie Word. Jednak będą musieli wersję aplikacji Word, która obsługuje współtworzenia. Word dla systemu Android, w programie Word dla systemu iOS, Word Mobile i programu Word 2016 dla subskrybentów usługi Office 365 są wersjami, które obecnie obsługuje funkcji współtworzenia.

Gdy inne osoby otworzą plik podczas edytowania będzie współtworzenia. Kolorowych flag zostanie wyświetlona dokładnie gdzie w dokumencie każda osoba pracuje. Może zostać wyświetlony zaznaczeń innych osób w różnych kolorach.

Aby zobaczyć, kto edytuje plik ze sobą, naciśnij przycisk Udostępnij Ikona Udostępnij przedstawiający w prawym górnym rogu, a następnie wybierz Udostępniany. W przypadku innych osób pracujących nad plikiem w tym samym czasie podczas, pojawi się jej nazwę na liście. Jeśli mają etykietę ... edycji pracy nad plikiem.

Jeśli chcesz przywrócić plik do poprzedniej wersji, poczekaj, aż wszyscy znajdują się już współtworzenia. Następnie wybierz plik Ikona Udostępnij przedstawiający > Przywracanie > Wyświetl wersji Historia Online. Zostanie otwarta w przeglądarce sieci web od wersji wcześniejszych wersji pliku. Jeśli korzystasz z usługi OneDrive, wybierz wersji po lewej stronie, a następnie wybierz przycisk Przywróć. Jeśli korzystasz z usługi OneDrive dla firm lub usługi SharePoint Online, wybierz wersję datę i godzinę, naciśnij strzałkę w dół, a następnie wybierz przycisk Przywróć. Następnie wróć do programu Word dla systemu iOS, a następnie otwórz go.

Aby współtworzyć w aplikacji Word Mobile musisz upewnij się, że określone czynności są skonfigurowane przed rozpoczęciem pracy. Po wykonaniu tej właśnie trwa około czterech krokach współtworzyć z innymi osobami.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla posiadaczy subskrypcji usługi Office 365. Jeśli jesteś subskrybentem usługi Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Oto, co jest wymagane do współtworzenia w aplikacji Word Mobile:

 • Najnowsza wersja programu Word zainstalowany, zalogowani do programu Word za pomocą konta Microsoft.
  Po uruchomieniu programu Word, wybierz polecenie Otwórz i upewnij się, że Twoje konto Microsoft jest tam wymienione. Jeśli nie, naciśnij pozycję Dodaj lokalizację, aby dodać konto. Pamiętaj, że jeśli masz telefon lub tablet, którego rozmiar przekracza 10,1 cala, musisz zalogować się przy użyciu konta subskrypcji usługi Office 365 .

 • Pliki zapisane w formacie dokumentu programu Word (docx).
  Jeśli plik nie znajduje się w tym formacie, otwórz plik w klasycznej wersji programu Word (na przykład program Word 2016 lub 2013). Następnie kliknij pozycję plik > Zapisz jako > Przeglądaj > Zapisz jako typ i zmień format DOCX

Funkcja współtworzenia wymaga, zapisać dokument w usłudze OneDrive, OneDrive dla firmlub w bibliotece programu SharePoint Online. Pamiętaj, że witryn lokalnego programu SharePoint (witryny, które nie są obsługiwane przez firmę Microsoft), nie obsługuje funkcji współtworzenia. Jeśli nie masz pewności, który z nich używasz, poproś osobę odpowiedzialnych za witryny lub z działem INFORMATYCZNYM.

 1. Utwórz lub otwórz plik.

 2. Jeśli plik został utworzony, wybierz plik Ikona pliku , naciśnij nazwę, a następnie nadaj plikowi nazwę. Następnie wybierz pozycję OneDrive, OneDrive dla firm, lub lokalizacji usługi SharePoint Online z lewej i wybierz polecenie Zapisz.

 3. Po otwarciu istniejącego pliku, wybierz plik Ikona pliku > Właściwości. Jeśli ścieżki lokalizacji znajdują się wyrazy "OneDrive", "d.docs.live.net" lub "SharePoint", a następnie go jest prawdopodobnie zostały zapisane w jednej z następujących lokalizacji już. Jeśli nie zawiera on te wyrazy, naciśnij pozycję plik > Zapisz kopię i zapisz go w usłudze OneDrive, OneDrive dla firm lub usługi SharePoint Online.

 1. Naciśnij przycisk Udostępnij Ikona Udostępnij przedstawiający w prawym górnym.

 2. Jeśli chcesz wysłać link do siebie, naciśnij pozycję Kopiuj link > Wyświetlanie i edycję. Następnie wklej link do wiadomości e-mail lub okna wiadomości błyskawicznych.

  Pokazywanie opcji udostępniania
 3. Jeśli chcesz, aby program Word, aby wysłać łącze dla Ciebie w wiadomości e-mail, naciśnij pozycję Zaproś osoby. Następnie wpisz adresy e-mail w Zaproś osoby pole i naciśnij przycisk zwracana po każdego adresu. Upewnij się, że można edytować jest włączona również. Na koniec naciśnij przycisk Wyślij.

  Pokazywanie Zaproś osoby ekranu z uprawnieniami

Jeśli został wybrany przycisk Wyślij w poprzednim kroku, osoby otrzymają wiadomość e-mail zapraszając do jego otwarcia. Po kliknięciu łącza do dokumentu. Przeglądarki sieci web zostanie otwarty dokument w aplikacji Word Web App. Współtworzenie w aplikacji Word Web App ich można od razu, klikając pozycję Edytuj dokument > Edytuj w przeglądarce.

Jeśli chce za pomocą aplikacji Word, a nie aplikacji Word Web App współtworzyć ich kliknij pozycję Edytuj dokument > Edytuj w programie Word. Jednak będą musieli wersję aplikacji Word, która obsługuje współtworzenia. Word dla systemu Android, w programie Word dla systemu iOS, Word Mobile i programu Word 2016 dla subskrybentów usługi Office 365 są wersjami, które obecnie obsługuje funkcji współtworzenia.

Gdy inne osoby otworzą plik podczas edytowania będzie współtworzenia. Kolorowych flag zostanie wyświetlona dokładnie gdzie w dokumencie każda osoba pracuje. Może zostać wyświetlony zaznaczeń innych osób w różnych kolorach.

Aby zobaczyć, kto edytuje plik ze sobą, naciśnij przycisk Udostępnij Ikona Udostępnij przedstawiający w prawym górnym rogu, a następnie wybierz Udostępniany. W przypadku innych osób pracujących nad plikiem w tym samym czasie podczas, pojawi się jej nazwę na liście. Jeśli mają etykietę ... edycji pracy nad plikiem.

W aplikacji Word Mobile, jeśli chcesz przywrócić plik do poprzedniej wersji, naciśnij pozycję plik >Historia wersji i zostanie otwarte wybierz pozycję. Jeśli chcesz przywrócić bieżącą wersję, poczekaj, aż wszyscy znajdują się już współtworzenia, a następnie naciśnij Przywróć tę wersję.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×