Współpraca nad dokumentami i współtworzenie

Współpraca nad dokumentami i współtworzenie

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą pakietu Office i usługi OneDrive lub programu SharePoint nad dokumentem programu Word, arkuszem kalkulacyjnym programu Excel lub prezentacją programu PowerPoint może pracować wiele osób jednocześnie. Taka jednoczesna praca kilku osób jest nazywana współtworzeniem.

Flagi wskazujące, że dwóch innych autorów pracuje w dokumencie programu Word

Co jest potrzebne do współtworzenia dokumentu?

Funkcja współtworzenia jest dostępna dla dokumentów przechowywanych w usłudze OneDrive lub programie SharePoint. 

Do współtworzenia z innymi osobami są potrzebne poniższe elementy:    

  • Udostępniony obszar miejsca do magazynowania    Usługi OneDrive, OneDrive dla Firm i SharePoint Online oraz program SharePoint to udostępnione obszary miejsca do magazynowania, które umożliwiają współtworzenie.

  • Aplikacje obsługujące współtworzenie    Współtworzenie obsługują programy Word i PowerPoint na wszystkich urządzeniach w wersjach nowszych niż pakiet Office 2010. Współtworzenie obsługują również aplikacje programu Excel dla urządzeń przenośnych oraz program Excel 2016 w ramach usługi Office 365.

  • Dokument w formacie obsługującym współtworzenie    Współtworzenie jest obsługiwane tylko w nowoczesnych formatach plików, w tym w formatach docx (Word), pptx (PowerPoint) i xlsx (Excel).

  • Uprawnienia do edytowania dla współautorów    Wszyscy współautorzy muszą posiadać uprawnienia pozwalające na dostęp do dokumentów oraz ich edytowanie.

Tworzenie lub otwieranie dokumentów na potrzeby współtworzenia

Możesz utworzyć dokumenty w aplikacjach Office Online lub produktach klasycznych pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji na temat współtworzenia dokumentów, zobacz poniższe tematy:

Udostępnianie dokumentów w celu współpracy nad nimi oraz ich współtworzenia razem z innymi osobami

Kluczową kwestią związaną ze współpracą i współtworzeniem jest udostępnianie dokumentów. W programie SharePoint, usłudze OneDrive i aplikacjach pakietu Office możesz udostępniać pliki innym osobom.

Aby dowiedzieć się więcej o udostępnianiu dokumentów w usłudze OneDrive i programie SharePoint, zobacz poniższe tematy:

Gdy otworzysz dokument udostępniony w aplikacji klasycznej lub mobilnej, aktywne połączenie internetowe nie jest potrzebne — możesz kontynuować pracę. Jeśli ten sam dokument jest edytowany przez inne osoby, nie będą one widziały wprowadzonych przez Ciebie zmian, gdy pracujesz w trybie offline. Po powrocie do trybu online zobaczysz wszystkie wprowadzone zmiany, a inni współautorzy zobaczą zmiany wprowadzone przez Ciebie.

Gdy pracujesz w programie Word, akapit, w którym pracujesz, jest zablokowany, aby nikt nie mógł zastąpić tego, nad czym pracujesz. Gdy przejdziesz do trybu offline w programie Word, możesz pracować nad tym samym akapitem, nad którym pracuje inny współautor w Twojej grupie. Gdy zapiszesz wprowadzone zmiany, pojawi się wyskakujący komunikat z informacją o tym, że wystąpił konflikt. W takiej sytuacji możesz kliknąć odpowiednie opcje, aby rozwiązać konflikt.

Zdanie z konfliktem w programie Word
Rozwiązywanie konfliktu w programie Word 2016

Jeśli pracujesz nad plikiem znajdującym się w folderze synchronizacji (na przykład w usłudze OneDrive lub OneDrive dla Firm), plik ten zostanie zsynchronizowany po powrocie do trybu online niezależnie od tego, czy jest uruchomiona aplikacja (Word lub PowerPoint). Po ponowny nawiązaniu połączenia z Internetem plik zostanie automatycznie zsynchronizowany. W przypadku występowania konfliktów zostanie wyświetlony alert. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Synchronizowanie usługi OneDrive.

Domyślnie w SharePoint grupy i uprawnienia przypisane do biblioteki, w której przechowywania lub Utwórz dokument są dziedziczone przez wszystkie dokumenty w bibliotece. Na przykład w witrynie zespołu miejsce, w którym wszyscy mają uprawnienia do odczytu/zapisu, każda osoba może współtworzyć. Podczas SharePoint Online biblioteki dokumentów z uprawnieniami tylko do odczytu tylko umożliwia osób, aby wyświetlić dokumenty, ale nikt nie będzie, ale autora można wprowadzić zmiany, chyba że jawnie zaproszenie.

Uprawniania w programie SharePoint są dziedziczone, ale można ustawić inne uprawniania dla określonych osób. Jeśli w bibliotece programu SharePoint dokumenty są udostępnione tylko do wyświetlania, można nadać niektórym użytkownikom uprawniania do edytowania. Jeśli jednak w bibliotece tej ustawiono uprawnienia do edytowania dla wszystkich, nie można ograniczyć kilku użytkowników tylko do wyświetlania. Odziedziczone uprawnienia można zastąpić uprawnieniami wyższego poziomu. Nie można jednak do tego użyć uprawnień niższego poziomu. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień, zobacz Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint

W przypadku witryny Moja witryna programu SharePoint, biblioteki osobistej usługi OneDrive dla Firm i usługi OneDrive dla klientów indywidualnych pliki muszą zostać jawnie udostępnione. Domyślnie mogą one być edytowane i wyświetlane tylko przez właściciela biblioteki. Możesz wybrać, kto może edytować poszczególne pliki, udostępniając je osobom lub grupom przy użyciu uprawnień do edytowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania, zobacz Udostępnianie plików lub folderów w usłudze Office 365.

Mimo że możesz przekazać pliki przy użyciu funkcji Word i PowerPoint 2007 lub starszym do SharePoint Online lub OneDrive i można je otworzyć do edycji, nie można współtworzyć te dokumenty z tych starszych aplikacji. Po otwarciu dokumentu z Word lub PowerPoint 2007,SharePoint Online lub OneDrive tworzy blokada w dokumencie i uniemożliwia innym użytkownikom Office edytowania dokumentu. Aby najlepiej wykorzystać Współtworzenie w Word lub PowerPoint, zaleca się, że wszyscy użytkownicy pracować z co najmniej Office 2010 na komputerze, Office Online, nowszego Mac lub aplikacji dla urządzeń przenośnych.

Tak, Microsoft współpracuje z dziesiątki partnerów na całym świecie dzięki czemu można współtworzyć zawartość z Office Online. Sprawdzanie dostawcy miejsca do magazynowania, aby sprawdzić, czy Współtworzenie przy użyciu Office Online jest obsługiwany.

W przypadku wersji klasycznej pakietu Office i innych platform współtworzenie przy użyciu innych dostawców nie jest jednak obsługiwane. Ponadto firma Microsoft nie obsługuje współtworzenia dokumentów przechowywanych w usłudze Google Drive.

Oto kilka linków ułatwiających rozpoczęcie pracy.

Jeśli funkcja współtworzenia nie działa poprawnie, istnieje kilka przyczyn, które mogą powodować problemy. Aby ułatwić rozwiązywanie problemów z sesjami współtworzenia i konfiguracją, zobacz Rozwiązywanie problemów ze współtworzeniem w pakiecie Office.

Jeśli dokumenty zostały przez Ciebie udostępnione za pomocą usługi OneDrive lub OneDrive dla Firm, możesz otrzymywać wiadomości e-mail z informacją o zaktualizowaniu dokumentu.

Inne interesujące tematy

Jeśli nie korzystano do tej pory z aplikacji Word Online lub Office Online, możesz je tutaj wypróbować: Word Online. Aby przejść do innej aplikacji online, kliknij ikonę Uruchamianie aplikacji Przycisk Uruchamianie aplikacji i wybierz inną aplikację.

Dla administratorów programu SharePoint:

Uwaga: Więcej informacji na temat sposobów współtworzenia dokumentów można znaleźć w Pomocy programów Word i PowerPoint oraz aplikacji Office Online. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania programu SharePoint do współpracy nad dokumentami i współtworzenia, zobacz witrynę internetową TechNet.

Uwaga: Funkcja współtworzenia nie jest dostępna dla dokumentów chronionych za pomocą usługi Zarządzanie prawami do informacji (IRM) i usługi zarządzania prawami (RMS).

Zaktualizowane 2018 października.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×