Wskazówki dotyczące ułatwień dostępu podczas pracy z grafiką SmartArt

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Którego programu z pakietu Microsoft Office 2007 używasz?

Program Excel

Program Outlook

Program PowerPoint

Program Word

Program Excel

Programy pakietu Microsoft Office 2007 są zaprojektowane tak, aby mogły z nich korzystać osoby o różnym stopniu sprawności. Jeśli użytkownik korzysta z funkcji pomocniczej, takiej jak czytnik ekranu albo lupa ekranowa, następujące wskazówki mogą być pomocne podczas pracy z grafiką SmartArt:

 • Skróty klawiaturowe dla grafik SmartArt zamiast myszy, podczas pracy z grafiki SmartArt. Tabela Lista najczęściej używane skróty klawiaturowe pojawi się na końcu tego artykułu.

 • Okienko tekstu jest reprezentacją konspekt danych w grafice SmartArt. Możesz otworzyć okienko tekstu i bezpośrednio w nim do tworzenia i modyfikowania kształtów w grafice SmartArt. Wstawianie grafiki SmartArt, po raz pierwszy okienko tekstu zostanie otwarty automatycznie i można od razu zacząć wpisywać tekst. Większość czytników ekranu pozwalają poziomu i hierarchii informacje w kształtach. Jeśli wolisz pracować bezpośrednio w grafice SmartArt, a nie w okienku tekstu, naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + F2, aby przełączać się między okienkiem tekstu i grafiki SmartArt.

  Po wprowadzeniu tekstu w okienku tekstu, odpowiednie kształty są dodawane do grafiki SmartArt i o rozmiarze zależą od ilości wpisany tekst. W razie potrzeby jest automatycznie zmniejszenia rozmiaru czcionki, aby dopasować cały tekst do kształtu. Można też ręcznie zmienić rozmiar kształtu. Tabelę na końcu tego artykułu wymieniono skróty klawiaturowe do zmiany rozmiaru kształtów.

 • Jeśli użytkownik korzysta z czytnika ekranu i nie używa myszy, w celu utworzenia grafiki SmartArt należy wykonać następujące czynności:

  1. Aby wstawić grafikę SmartArt, należy wykonać jedną z następujących czynności

   • Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk SmartArt.

   • Skrót klawiaturowy naciśnij klawisze ALT + N + M.

  2. Należy poruszać się po galerii układów przy użyciu klawiszy strzałek, wysłuchać opisów grafik SmartArt, aby znaleźć odpowiedni układ, a następnie kliknąć układ dwukrotnie lub nacisnąć klawisz ENTER.

  3. Tekst należy wprowadzać w okienku tekstu w formie konspektu. Okienko tekstu można modyfikować podobnie jak każdy inny konspekt czy listę punktowaną.

  4. Aby przechodzić między kształtami i wysłuchać dalszych informacji, należy naciskać klawisze CTRL+SHIFT+F2.

 • Jeśli korzystania z czytnika ekranu, a nie za pomocą myszy, naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + F1, aby wyświetlić listę opisy grafik SmartArt w Pomocy online.

 • Aby zaznaczyć więcej niż jeden kształt przy użyciu klawiatury, należy zaznaczyć wiersz tekstu w okienku tekstu, a następnie nacisnąć klawisze SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ, aby zaznaczyć dodatkowe kształty. W okienku tekstu nie można zaznaczyć niesąsiadujących kształtów (wierszy tekstu); nie można również zaznaczyć tylko linii łączących.

  Aby zaznaczyć kilka kształtów przy użyciu myszy, kliknij pierwszy kształt, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, klikając jednocześnie pozostałe kształty.

  Uwaga: Pole i przycisk paska narzędzi Zaznacz wiele obiektów nie są już dostępne w pakiecie Office 2007.

 • Aby dodać tekst alternatywny do grafiki SmartArt, należy wykonać następujące czynności:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie grafiki SmartArt, a następnie kliknij pozycję rozmiar i właściwości.

  2. Kliknij kartę Tekst alternatywny, a następnie wprowadź tekst w polu Tekst alternatywny.

 • Opcje ułatwień dostępu są zawarte w Panelu sterowania systemu Microsoft Windows. Jeśli użytkownik korzysta z systemu Windows Vista, należy otworzyć aplet Ułatwienia dostępu. W systemie Microsoft Windows Server 2003 lub Microsoft Windows XP należy otworzyć aplet Opcje ułatwień dostępu.

Początek strony

Outlook

Programy pakietu Microsoft Office 2007 są zaprojektowane tak, aby mogły z nich korzystać osoby o różnym stopniu sprawności. Jeśli użytkownik korzysta z funkcji pomocniczej, takiej jak czytnik ekranu albo lupa ekranowa, następujące wskazówki mogą być pomocne podczas pracy z grafiką SmartArt:

 • Używanie skrótów klawiaturowych zamiast myszy podczas pracy z grafiki SmartArt. Tabela Lista najczęściej używane skróty klawiaturowe pojawi się na końcu tego artykułu.

 • Okienko tekstu jest reprezentacją konspekt danych w grafice SmartArt. Możesz otworzyć okienko tekstu i bezpośrednio w nim do tworzenia i modyfikowania kształtów w grafice SmartArt. Wstawianie grafiki SmartArt, po raz pierwszy okienko tekstu zostanie otwarty automatycznie i można od razu zacząć wpisywać tekst. Większość czytników ekranu pozwalają poziomu i hierarchii informacje w kształtach. Jeśli wolisz pracować bezpośrednio w grafice SmartArt, a nie w okienku tekstu, naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + F2, aby przełączać się między okienkiem tekstu i grafiki SmartArt.

  Po wprowadzeniu tekstu w okienku tekstu, odpowiednie kształty są dodawane do grafiki SmartArt i o rozmiarze zależą od ilości wpisany tekst. W razie potrzeby jest automatycznie zmniejszenia rozmiaru czcionki, aby dopasować cały tekst do kształtu. Można też ręcznie zmienić rozmiar kształtu. Tabelę na końcu tego artykułu wymieniono skróty klawiaturowe do zmiany rozmiaru kształtów.

 • Jeśli użytkownik korzysta z czytnika ekranu i nie używa myszy, w celu utworzenia grafiki SmartArt należy wykonać następujące czynności:

  1. Aby wstawić grafikę SmartArt, należy wykonać jedną z następujących czynności

   • Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk SmartArt.

   • Skrót klawiaturowy naciśnij klawisze ALT + N + M.

  2. Należy poruszać się po galerii układów przy użyciu klawiszy strzałek, wysłuchać opisów grafik SmartArt, aby znaleźć odpowiedni układ, a następnie kliknąć układ dwukrotnie lub nacisnąć klawisz ENTER.

  3. Tekst należy wprowadzać w okienku tekstu w formie konspektu. Okienko tekstu można modyfikować podobnie jak każdy inny konspekt czy listę punktowaną.

  4. Aby przechodzić między kształtami i wysłuchać dalszych informacji, należy naciskać klawisze CTRL+SHIFT+F2.

 • Jeśli korzystania z czytnika ekranu, a nie za pomocą myszy, naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + F1, aby wyświetlić listę opisy grafik SmartArt w Pomocy online.

 • Aby zaznaczyć więcej niż jeden kształt przy użyciu klawiatury, należy zaznaczyć wiersz tekstu w okienku tekstu, a następnie nacisnąć klawisze SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ, aby zaznaczyć dodatkowe kształty. W okienku tekstu nie można zaznaczyć niesąsiadujących kształtów (wierszy tekstu); nie można również zaznaczyć tylko linii łączących.

  Aby zaznaczyć kilka kształtów przy użyciu myszy, kliknij pierwszy kształt, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, klikając jednocześnie pozostałe kształty.

  Uwaga: Pole i przycisk paska narzędzi Zaznacz wiele obiektów nie są już dostępne w pakiecie Office 2007.

 • Aby dodać tekst alternatywny do grafiki SmartArt, należy wykonać następujące czynności:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie grafiki SmartArt, a następnie kliknij pozycję rozmiar.

  2. Kliknij kartę Tekst alternatywny, a następnie wprowadź tekst w polu Tekst alternatywny.

 • Opcje ułatwień dostępu są zawarte w Panelu sterowania systemu Microsoft Windows. Jeśli użytkownik korzysta z systemu Windows Vista, należy otworzyć aplet Ułatwienia dostępu. W systemie Microsoft Windows Server 2003 lub Microsoft Windows XP należy otworzyć aplet Opcje ułatwień dostępu.

Początek strony

Program PowerPoint

Programy pakietu Microsoft Office 2007 są zaprojektowane tak, aby mogły z nich korzystać osoby o różnym stopniu sprawności. Jeśli użytkownik korzysta z funkcji pomocniczej, takiej jak czytnik ekranu albo lupa ekranowa, następujące wskazówki mogą być pomocne podczas pracy z grafiką SmartArt:

 • Używanie skrótów klawiaturowych zamiast myszy podczas pracy z grafiki SmartArt. Tabela Lista najczęściej używane skróty klawiaturowe pojawi się na końcu tego artykułu.

 • Okienko tekstu jest reprezentacją konspekt danych w grafice SmartArt. Możesz otworzyć okienko tekstu i bezpośrednio w nim do tworzenia i modyfikowania kształtów w grafice SmartArt. Wstawianie grafiki SmartArt, po raz pierwszy okienko tekstu zostanie otwarty automatycznie i można od razu zacząć wpisywać tekst. Większość czytników ekranu pozwalają poziomu i hierarchii informacje w kształtach. Jeśli wolisz pracować bezpośrednio w grafice SmartArt, a nie w okienku tekstu, naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + F2, aby przełączać się między okienkiem tekstu i grafiki SmartArt.

  Po wprowadzeniu tekstu w okienku tekstu, odpowiednie kształty są dodawane do grafiki SmartArt i o rozmiarze zależą od ilości wpisany tekst. W razie potrzeby jest automatycznie zmniejszenia rozmiaru czcionki, aby dopasować cały tekst do kształtu. Można też ręcznie zmienić rozmiar kształtu. Tabelę na końcu tego artykułu wymieniono skróty klawiaturowe do zmiany rozmiaru kształtów.

 • Jeśli użytkownik korzysta z czytnika ekranu i nie używa myszy, w celu utworzenia grafiki SmartArt należy wykonać następujące czynności:

  1. Aby wstawić grafikę SmartArt, należy wykonać jedną z następujących czynności

   • Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk SmartArt.

   • Skrót klawiaturowy naciśnij klawisze ALT + N + M.

   • Zaznacz tekst na slajdzie, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij przycisk Konwertuj na grafikę SmartArt Obraz przycisku .

  2. Należy poruszać się po galerii układów przy użyciu klawiszy strzałek, wysłuchać opisów grafik SmartArt, aby znaleźć odpowiedni układ, a następnie kliknąć układ dwukrotnie lub nacisnąć klawisz ENTER.

  3. Tekst należy wprowadzać w okienku tekstu w formie konspektu. Okienko tekstu można modyfikować podobnie jak każdy inny konspekt czy listę punktowaną.

  4. Aby przechodzić między kształtami i wysłuchać dalszych informacji, należy naciskać klawisze CTRL+SHIFT+F2.

 • Jeśli korzystania z czytnika ekranu, a nie za pomocą myszy, naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + F1, aby wyświetlić listę opisy grafik SmartArt w Pomocy online.

 • Aby zaznaczyć wiele kształtów za pomocą klawiatury, zaznacz wiersz tekstu w okienku tekstu, a następnie naciśnij klawisze SHIFT + Strzałka w dół zaznacz dodatkowe kształty. Nie można zaznaczać kształtów niesąsiadujących (wiersze tekstu) w okienku tekstu, nie można wybrać tylko linie łączące z okienka tekstu.

  Aby zaznaczyć kilka kształtów przy użyciu myszy, kliknij pierwszy kształt, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, klikając jednocześnie pozostałe kształty.

  Uwaga: Pole i przycisk paska narzędzi Zaznacz wiele obiektów nie są już dostępne w pakiecie Office 2007.

 • Aby dodać tekst alternatywny do grafiki SmartArt, należy wykonać następujące czynności:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie grafiki SmartArt, a następnie kliknij pozycję rozmiar i położenie.

  2. Kliknij kartę Tekst alternatywny, a następnie wprowadź tekst w polu Tekst alternatywny.

 • Opcje ułatwień dostępu są zawarte w Panelu sterowania systemu Microsoft Windows. Jeśli użytkownik korzysta z systemu Windows Vista, należy otworzyć aplet Ułatwienia dostępu. W systemie Microsoft Windows Server 2003 lub Microsoft Windows XP należy otworzyć aplet Opcje ułatwień dostępu.

Początek strony

Program Word

Programy pakietu Microsoft Office 2007 są zaprojektowane tak, aby mogły z nich korzystać osoby o różnym stopniu sprawności. Jeśli użytkownik korzysta z funkcji pomocniczej, takiej jak czytnik ekranu albo lupa ekranowa, następujące wskazówki mogą być pomocne podczas pracy z grafiką SmartArt:

 • Używanie skrótów klawiaturowych zamiast myszy podczas pracy z grafiki SmartArt. Tabela Lista najczęściej używane skróty klawiaturowe pojawi się na końcu tego artykułu.

 • Okienko tekstu jest reprezentacją konspekt danych w grafice SmartArt. Możesz otworzyć okienko tekstu i bezpośrednio w nim do tworzenia i modyfikowania kształtów w grafice SmartArt. Wstawianie grafiki SmartArt, po raz pierwszy okienko tekstu zostanie otwarty automatycznie i można od razu zacząć wpisywać tekst. Większość czytników ekranu pozwalają poziomu i hierarchii informacje w kształtach. Jeśli wolisz pracować bezpośrednio w grafice SmartArt, a nie w okienku tekstu, naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + F2, aby przełączać się między okienkiem tekstu i grafiki SmartArt.

  Po wprowadzeniu tekstu w okienku tekstu, odpowiednie kształty są dodawane do grafiki SmartArt i o rozmiarze zależą od ilości wpisany tekst. W razie potrzeby jest automatycznie zmniejszenia rozmiaru czcionki, aby dopasować cały tekst do kształtu. Można też ręcznie zmienić rozmiar kształtu. Tabelę na końcu tego artykułu wymieniono skróty klawiaturowe do zmiany rozmiaru kształtów.

 • Jeśli użytkownik korzysta z czytnika ekranu i nie używa myszy, w celu utworzenia grafiki SmartArt należy wykonać następujące czynności:

  1. Aby wstawić grafikę SmartArt, należy wykonać jedną z następujących czynności

   • Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk SmartArt.

   • Skrót klawiaturowy naciśnij klawisze ALT + N + M.

  2. Należy poruszać się po galerii układów przy użyciu klawiszy strzałek, wysłuchać opisów grafik SmartArt, aby znaleźć odpowiedni układ, a następnie kliknąć układ dwukrotnie lub nacisnąć klawisz ENTER.

  3. Tekst należy wprowadzać w okienku tekstu w formie konspektu. Okienko tekstu można modyfikować podobnie jak każdy inny konspekt czy listę punktowaną.

  4. Aby przechodzić między kształtami i wysłuchać dalszych informacji, należy naciskać klawisze CTRL+SHIFT+F2.

 • Jeśli korzystania z czytnika ekranu, a nie za pomocą myszy, naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + F1, aby wyświetlić listę opisy grafik SmartArt w Pomocy online.

 • Aby zaznaczyć więcej niż jeden kształt przy użyciu klawiatury, należy zaznaczyć wiersz tekstu w okienku tekstu, a następnie nacisnąć klawisze SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ, aby zaznaczyć dodatkowe kształty. W okienku tekstu nie można zaznaczyć niesąsiadujących kształtów (wierszy tekstu); nie można również zaznaczyć tylko linii łączących.

  Aby zaznaczyć kilka kształtów przy użyciu myszy, kliknij pierwszy kształt, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, klikając jednocześnie pozostałe kształty.

  Uwaga: Pole i przycisk paska narzędzi Zaznacz wiele obiektów nie są już dostępne w pakiecie Office 2007.

 • Aby dodać tekst alternatywny do grafiki SmartArt, należy wykonać następujące czynności:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie grafiki SmartArt, a następnie kliknij pozycję rozmiar.

  2. Kliknij kartę Tekst alternatywny, a następnie wprowadź tekst w polu Tekst alternatywny.

 • Opcje ułatwień dostępu są zawarte w Panelu sterowania systemu Microsoft Windows. Jeśli użytkownik korzysta z systemu Windows Vista, należy otworzyć aplet Ułatwienia dostępu. W systemie Microsoft Windows Server 2003 lub Microsoft Windows XP należy otworzyć aplet Opcje ułatwień dostępu.

Początek strony

Skróty klawiaturowe

Czynność

Klawisze

Wstawienie nowej grafiki SmartArt

ALT+N+M

Otwarcie Pomocy online

CTRL+SHIFT+F1

Przełączenie między okienkiem tekstu a grafiką SmartArt

CTRL+SHIFT+F2

Przechodzenie z okienka tekstu do wstążki, która stanowi część interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent

CTRL+SHIFT+F2, aby przejść do grafiki SmartArt, a następnie ALT, aby przejść do Wstążki

Przejście między kształtami w grafice SmartArt (gdy jest zaznaczony jeden z kształtów)

TAB

Zwiększenie wcięcia tekstu w okienku tekstu

TAB

Zmniejszenie wcięcia tekstu w okienku tekstu

SHIFT+TAB

Dodanie znaku tabulatora do tekstu w okienku tekstu

CTRL+TAB

Zaznaczenie wielu kształtów w okienku tekstu

Zaznacz wiersz tekstu w okienku tekstu, a następnie naciśnij klawisze SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ, aby zaznaczyć dodatkowe kształty

Otwarcie galerii układów, która umożliwia przeglądanie i zmienianie wszystkich układów (po dodaniu grafiki SmartArt)

ALT+CS+L+M

Zwiększenie rozmiaru kształtu (gdy jest zaznaczony jeden z kształtów)

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W PRAWO

Zmniejszenie rozmiaru kształtu (gdy jest zaznaczony jeden z kształtów)

SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W LEWO

Zmienienie rozmiaru kształtu o bardzo małą wartość

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ, STRZAŁKA W DÓŁ, STRZAŁKA W PRAWO lub STRZAŁKA W LEWO

Przeniesienie kształtu w odpowiednim kierunku

STRZAŁKA W GÓRĘ, STRZAŁKA W DÓŁ, STRZAŁKA W PRAWO lub STRZAŁKA W LEWO

Przeniesienie („posuwanie”) kształtu o bardzo małą odległość

CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ, STRZAŁKA W DÓŁ, STRZAŁKA W PRAWO lub STRZAŁKA W LEWO

Obrócenie kształtu w odpowiednim kierunku o 15 stopni

Obrócenie kształtu o 1 stopień

ALT+STRZAŁKA W PRAWO lub STRZAŁKA W LEWO

CTRL+ALT+STRZAŁKA W PRAWO lub STRZAŁKA W LEWO

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×